13. 07. 2006
Zdieľať

Leto je pre väčšinu rastlín hlavným vegetačným obdobím. Teplota vzduchu je v našich podmienkach najvyššia, cez deň vystupuje často nad 25 °C a aj v noci je pomerne teplo, je dostatok slnečného žiarenia, čo podnecuje vegetáciu do bujného rastu. Limitujúcim faktorom je však dostatok prístupnej vlahy v pôde, a tým aj živín, ktoré sú v nej rozpustené. Preto ak chceme mať pekný trávnik, bujne kvitnúci kvetinový záhon alebo sa chceme kochať sviežou zeleňou drevín, či dopestovať zeleninu a ovocie, musíme v teplých oblastiach alebo počas suchých období zavlažovať.

Pri umelom zavlažovaní je vhodné dodržiavať niektoré zásady a opatrenia, ktoré prispievajú k využitiu vody aj výchove porastov:

1. Zalievať treba dôkladne, menej často a väčšou dávkou vody naraz, čo podporuje tvorbu koreňov v hlbšej pôdnej vrstve a umožňuje rastlinám prečkať bez ujmy aj dlhšie obdobia sucha. Pri častom zalievaní menším množstvom vody sa prevlhčuje iba najvrchnejšia vrstva pôdy a rastliny korenia hneď pod povrchom v najrýchlejšie vysychajúcom prostredí.


Polievanie vegetácie

58694

2. Spôsob a častosť závlahy volíme nielen podľa pestovanej kultúry, ale aj podľa druhu pôdy v záhrade. Piesčitá pôda zadržiava vlahu oveľa menej než ostatné, preto treba polievať častejšie (viackrát týždenne) a je vhodné ju postupne zlepšovať organickými látkami a rašelinou zlepšujúcou nasiakavosť. Ílovitá pôda je zasa zlievavá, nepriepustná, vodu dlho zadržiava, obsahuje málo pôdneho vzduchu, preto sa jej štruktúra zlepšuje pridávaním piesku a mechanickým prevzdušňovaním.

3. Zavlažovanú pôdu nikdy netreba nechať úplne vyschnúť, lebo keď je príliš preschnutá, má slabú nasiakavosť a nie je schopná prijať v krátkom čase väčšie množstvo vody, z ktorej značná časť potom odteká po povrchu bez úžitku.


Polievanie vegetácie

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

58691

4. Zalievať treba zavčas rána, keď je pôda ešte chladná, alebo navečer. Pri nižších teplotách sa voda tak rýchlo neodparuje, lepšie a rovnomernejšie vsiakne a rastliny neutrpia tepelný šok. Ráno možno postrekovať po noci chladné rastliny aj na listy, ale pri večernom polievaní sa odporúča iba zálievka ku koreňom, aby rastlinám nezostali na noc mokré listy, čo by mohlo viesť k rozmnoženiu hubových chorôb v kultúrach.

5. Zalievame primeraným, nie príliš silným prúdom vody, aby sa vrchná vrstva pôdy nerozbahnila, lebo potom nie je schopná ďalej nasávať vodu a po vyschnutí sa na nej rýchlo vytvorí pôdny prísušok.

6. Teplota vody by mala byť zhodná s teplotou pôdy alebo teplejšia. Pri polievaní z nádrže necháme vodu odstáť, no pri využívaní vodovodnej či studničnej vody treba použiť rozprašovacie pištole alebo jemne rozptyľovacie koncovky, aby sa drobné rozptýlené kvapôčky pri lete vzduchom zohriali.

Nároky vegetácie na vlahu

Nároky vegetácie na vlahu sa líšia podľa rastlinných skupín. Okrasné dreviny tvoriace kostru obytnej časti záhrady sú menej náročné na potrebu vody než ovocné stromy alebo zelenina. Vyplýva to jednak zo skutočnosti, že korenia v hlbších vrstvách pôdy, ktoré nie sú tak vystavené vysúšaniu ako povrchové, ale aj preto, že nie sú vyšľachtené na vytváranie plodov. Aj správny výber druhov a kultivarov, prispôsobený pôdnym a klimatickým podmienkam, zaručí dlhodobé prežitie na danom mieste bez nutnosti zalievania.


Polievanie vegetácie

58693

Trávnik je na vlahu najnáročnejší, lebo sa od neho vyžaduje svieža zelená farba počas celého vegetačného obdobia, najmä v najsuchších periódach roka. Z dôvodu udržania zelenej šťavnatosti, ale aj sústavného odoberania rastlinnej hmoty pri kosení vyžaduje pravidelnú a dostatočnú zálievku. Rekreačný trávnik potrebuje pravidelnú zálievku v takom množstve, aby voda prevlhčila aj koreňový systém siahajúci do malej hĺbky. Tomu zodpovedá jednorazové množstvo 20 l/m2, ktoré musí dostať najmä novozaložený alebo mladý trávnik. Starší trávnik môže vystačiť aj s 10 l/m2, no ak ho chceme mať sviežo zelený počas celého vegetačného obdobia (od apríla do októbra), musí dostať na každý meter štvorcový až 500 litrov vody vo forme umelej závlahy a zrážok. Počas obdobia sucha treba zavlažovať každé tri až štyri dni na ľahkých pôdach alebo raz za týždeň na ťažkých pôdach.


Polievanie vegetácie

58695

Pravidelné polievanie je najnáročnejšie na spotrebu vody, preto sa práve na trávnikových plochách vyplatí inštalovať podzemné kvapkové závlahové systémy, kladené do hĺbky 25 cm, ktoré dokážu ušetriť až dve tretiny závlahovej vody. Úsporné sú aj výsuvné systémy alebo perliace hadice. Z hľadiska spotreby vody je najmenej úsporné (u nás najviac rozšírené) polievanie hadicou. Na druhej strane minutá voda zvlhčí okolité ovzdušie, čím sa zlepší mikroklíma v záhrade, zvlášť v našich suchých oblastiach.

Okrasné dreviny potrebujú zálievku v čase dlhšie trvajúceho sucha, ktorá je jednorazová. Avšak mladé okrasné dreviny v prvých rokoch po výsadbe sú chúlostivejšie na zmeny vlhkostných podmienok, preto im primeraná závlaha v čase sucha len prospeje. Vo veľmi suchých obdobiach v lete budú za výdatnú jednorazovú dávku vody vďačné aj dospelé jedince. Občasná zálievka týchto výsadieb nevyžaduje inštalovanie závlahového systému, no je vhodné umiestniť tu zásuvkový prívod vody tak, aby obsiahol celý záhon. Dreviny, ktoré rastú v kombinácii s inými skupinami rastlín (v kvetinovom záhone, v hustej kríkovej skupine, na trávniku), treba polievať pravidelne spolu s plytkokoreniacimi kultúrami, lebo tie im odoberajú vlahu z vrchných vrstiev pôdy. Na dôkladné zaliatie treba pamätať pri ihličnanoch a vždyzelených drevinách na konci vegetačného obdobia v rámci prípravy na prečkanie zimy.


Polievanie vegetácie

58692

Kvetinové a zeleninové záhony vyžadujú polievanie v čase sucha, no dôležitý je aj jeho spôsob. Husto vysadené záhony a hriadky je nevhodné zavlažovať postrekom alebo kropením zhora. Poškodzujú sa tým kvety kvetín a pri slnečnom počasí v lete možno popáliť listy zeleniny. Príliš silný prúd vody môže povyvracať vyššie trvalky. Hustý porast na povrchu pôdy navyše bráni rýchlemu vsakovaniu vody, ktorá sa odparuje už z listov a nedostane sa ku koreňom rastlín. Na týchto plochách sa preto osvedčuje riadená zálievka podmokom alebo kvapková závlaha. Rastliny v nádobách a kvetináčoch, ktoré umiestňujeme na terasy alebo balkóny, sú od pravidelného prísunu vody závislé najviac. V suchom a slnečnom počasí ich treba polievať až dvakrát denne. V obmedzenom priestore kvetináčov (najmä z umelých materiálov) však nadmerná zálievka môže spôsobiť trvalé premokrenie, ktoré niektorým druhom kvetín škodí viac než sucho. Kvetináčové kultúry na terasách a balkónoch i strešné záhrady je vhodné zavlažovať pomocou automaticky riadených zavlažovacích systémov vybavených senzormi na meranie vlhkosti. Systém šetrí vodou, lebo ju dodá ku koreňom len vtedy, keď pôda vyschne, čo je výhodné najmä na miestach s vysokou spotrebou vody (aj v skleníkoch) a neoceniteľné vtedy, keď sú domáci na dovolenke alebo nemajú čas.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: polievanie záhrada záhradná technika zavlažovanie
Zdieľať článok

Diskusia