17. 01. 2006
Zdieľať

Tému „okolo domu“ dnes naplníme doslovne. Asi nebude ťažké uhádnuť, čo sa okolo domu najčastejšie vyskytuje? Môže to byť z dreva, plastu, kovu, kameňa, murované alebo drôtené. Zväčša to oddeľuje náš majetok od cudzieho a dotvára imidž celej stavby, okolitého pozemku alebo hoci aj predzáhradky pri paneláku. Uhádli ste, o čom je reč?

Úvodná hádanka určite bola ľahká. Áno, reč bude o plote, jeho rôznorodých podobách, materiáloch a o tom, ako oplotením nepokaziť architektúru a okolie. Oplotenie pozemku však nie je vec dobrej vôle majiteľa. Túto povinnosť ukladá zákon o susedskom práve, ktorý stanovuje povinnosť oplotiť pozemok v súvislo zastavanej obci. Majiteľ zastavaného pozemku alebo pozemku využívaného na podnikateľské účely je povinný na požiadanie majiteľa susedného pozemku oplotiť svoj pozemok na spoločnej hranici. Ak sú už obidva pozemky zastavané alebo ich majitelia využívajú na podnikanie, musia sa zainteresovaní dohodnúť na spoločnej výstavbe oplotenia, ktoré bude stáť na hranici oboch pozemkov. Náklady pritom znášajú rovným dielom. Úvodnú reč paragrafov máme teda za sebou a môžeme pokračovať.

Funkcie plota


Doslova okolo domu

41899

História ľudstva len dokazuje opodstatnenosť oplotenia a jeho základnú funkciu – oddeliť súkromný majetok od verejného priestranstva alebo majetku susedov. Od primitívnych, ale funkčných bariér, ohrád alebo zátarás cez masívne obranné hradby a monotónne kilometre pletiva nedávnej minulosti sa sortiment oplotení dostal až k súčasnej podobe, ktorá ponúka množstvo variabilných riešení. Popri základnej funkcii tak ploty aj naďalej ochraňujú súkromie a majetok. Samozrejme, že rôzne riešenia prinášajú aj rôzne stupne ochrany. Preto treba dopredu porozmýšľať, či bude stačiť subtílnejší, nižší a elegantnejší plot okolo domu, chaty či pozemku, alebo treba chrániť to, čo je dôležité, razantnejším a masívnejším spôsobom, dokonca aj pred pohľadmi okoloidúcich.


Doslova okolo domu

41880

Dôkladné uváženie je namieste aj z toho dôvodu, že plot plní ešte ďalšiu, estetickú funkciu. Preto je dôležitý vkus budúceho užívateľa, ktorý rozhoduje o jeho konečnej podobe. Nielen sám osebe by mal pôsobiť príjemne, ale najmä v kombinácii so stavbou a s jej bezprostredným okolím by mal byť plot, popri všetkých ostatných funkciách, aj estetizujúcim prvkom. Mal by prirodzene dotvárať charakter architektúry a materiálom, konštrukciou alebo farbou by nemal rušiť okolie. V radovej zástavbe by sa susedia mali snažiť harmonicky dotvárať charakter ulice a ploty sú v tomto smere tiež dôležité. Architektúra budov totiž môže dokonale splývať do jedného príjemného celku, ale ak každé oplotenie, symbolicky povedané, „kope“ samo za seba, estetický dojem sa jednoducho stráca.

Ako na to


Doslova okolo domu

41872

Konštrukciu plota tvoria tri hlavné časti: základy, piliere alebo stĺpiky a výplň samotného plota. Jednotlivé časti sa navzájom ovplyvňujú. Charakter a vlastnosti materiálu, ktorý sa použije na výplň plota, určujú nároky na nosné stĺpiky alebo piliere. To, či využijete subtílnejšie konštrukčné riešenie, alebo masívnejší kovaný či murovaný plot, zas vplýva na mohutnosť a hĺbku základov. Aby plot mohol efektívne plniť svoje funkcie, musia mať jeho konštrukcia a materiál dlhú životnosť, stabilitu, odolávať proti nepriaznivým vplyvom počasia, proti chemikáliám, plesniam, hubám a burine, ale aj proti mechanickému poškodeniu. Prvoradý je kvalitný základ.

Spôsob budovania základov pod oplotenie závisí od vybratých konštrukčných materiálov, výšky a hrúbky plota, od podnebia aj prostredia, kde bude stáť. Hlavnou zásadou je budovanie základov až do nezamŕzajúcej hĺbky. V klimaticky náročnejších oblastiach Slovenska sa táto hĺbka pohybuje od 1,2 do 1,4 m, na južnom Slovensku od 0,6 do 0,8 m. Hrúbka základov zas musí zodpovedať charakteru oplotenia. Ak bude váš dom lemovať betónový alebo tehlový múr, prípadne plot z betónových tvaroviek, adekvátne masívna musí byť aj základová vrstva. Kvalitnými základmi predídeme nepriaznivým vplyvom pôsobenia vody vo všetkých skupenstvách, ale napríklad aj otrasom pri frekventovaných komunikáciách, ktoré môžu spôsobiť praskanie základov, vytváranie trhlín a vychyľovanie oplotenia zo zvislej roviny.


Doslova okolo domu

41898

Ploty a múry sa často stavajú vo svahoch a tu opäť prichádzajú na rad kvalitné základy. Musia vyrovnávať tlak zeminy, často znásobovaný vetrom, stekajúcou povrchovou vodou alebo mechanickým zaťažením osobami. V takom prípade je dôležité aj odvodnenie pomocou drenáže alebo povrchovou úpravou, aby plot nebol permanentne podmáčaný. Základy pod stĺpikmi alebo piliermi by mali byť pevnejšie ako pod časťami, kde sa bude nachádzať výplň budúceho plota. Dôležité je, prirodzene, aj to, či je výplň kotvená na stĺpiky horizontálnymi nosnými lištami s výplňou, alebo napínaná medzi ne ako pletivo. Keďže tu pôsobia rozdielne sily a tlaky, sú aj rozdielne požiadavky na základy stĺpikov či pilierov. Vzhľadom na spomenuté technické skutočnosti odporúčame konštrukciu vášho budúceho oplotenia konzultovať s odborníkmi. Potom môžete bez obáv rozhodovať o charaktere nadzemnej časti plota.

Alchýmia okolo stĺpikov


Doslova okolo domu

41882

Keď už máte pripravené kvalitné základy, prvý predpoklad dlhej životnosti a stability oplotenia, môžete začať budovať stĺpiky alebo piliere. Aj pri ich stavbe by ste mali dať pozor na niekoľko dôležitých zásad. Ak ste sa rozhodli pre drevo, musíte počítať s tým, že je to materiál, ktorý si vyžaduje veľkú starostlivosť. Už pri jeho ukotvení do základu treba ochrániť časť stĺpika, ktorá bude pod zemou, proti vlhkosti a s ňou súvisiacim plesniam, hnilobe, hubám a pod. Tu sa uplatní kvalitná impregnácia dreva a osvedčeným trikom je napríklad aj plochý kameň pod stĺpikom alebo kovová „papuča“, ktoré drevo do určitej miery ochránia pred spomínanými problémami. Musíme však udržiavať aj drevo nad zemou. Takisto by sa malo impregnovať a ošetriť kvalitným náterom proti škodcom, plesniam, vlhkosti a UV žiareniu. Oceľové stĺpiky sa musia dobre ukotviť. V mieste kontaktu so základovým betónom by sa nemal nanášať žiadny náter, aby sa oceľ a betón lepšie spojili. Dôležité je aj ukončenie stĺpika, aby sa v dutých konštrukciách nehromadila voda. Aj murovanie pilierov má svoje pravidlá. Napríklad pri tehlách je dôležitý spôsob ich ukladania na väzbu. Či už využívate tehlu, alebo iný murovací materiál, treba dodržať presnosť, aby ste sa neskôr nemuseli ospravedlňovať susedom so slovami: „čím krivšie, tým smiešnejšie“. A nemali by ste zabúdať ani na kotviace prvky, ktoré budú slúžiť na pripevnenie výplne plota.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Doslova okolo domu

41902

Materiály a ich kombinácie

Stačí sa len rozhliadnuť v zastavanej štvrti rodinných domov a na prvý pohľad je jasné, že plot je široký pojem. Rozmanité tvary, veľkosti, hrúbky a najmä materiály. Je si z čoho vyberať. Práve od charakteru stavby a okolia by malo závisieť, či sa rozhodnete pre betónové, alebo murované stĺpiky skombinované s výplňou z iných materiálov, pre jednoduchú konštrukciu na báze kovu, dreva či plastu, alebo vás osloví živý plot. Trh ponúka veľa kvalitných riešení. Estetická hodnota plota sa úmerne zvyšuje s citlivým architektonickým alebo materiálovým prepojením s budovou. Ak harmonicky spojíte napríklad podkrovie obložené drevom s drevenou výplňou plota alebo kamenný sokel vášho domu s podobnými piliermi oplotenia alebo podmurovkou, určite bude celok pôsobiť komplexnejšie a krajšie.

Plast, kov a poplastovaný kov


Doslova okolo domu

41875

Moderné plastové ploty alebo poplastovaný kov vám ušetria námahu pri údržbe. Sú to takmer bezúdržbové materiály, ktoré stačí len jednoducho umyť. Kovové ploty upravené veľmi priľnavým plastom pomocou fluidnej metódy, pri ktorej zaniká rozhranie medzi plastom a kovom, zaručujú vysokú životnosť. To sa týka kompletného sortimentu, od stĺpikov a výplne až po bráničky a doplnky. V minulosti kovové pletivové ploty nepôsobili príliš esteticky, ale dnešná produkcia s kvalitnou povrchovou úpravou, s možnosťou výberu farieb z dvesto druhov RAL palety, s rôznymi typmi pletív so zaujímavými prvkami je už úplne niečo iné.


Doslova okolo domu

41874

Plastové ploty z lisovaného PVC sú takisto elegantným a pomerne jednoduchým riešením. Ich montáž nie je taká náročná ako napríklad pri plotoch s múrikmi. Vďaka tvarovým variáciám a farebnej povrchovej úprave sú vhodné pre viaceré typy zástavby, dokonca aj ako doplnky do záhrad, k bazénom a pod. Zvoliť si môžete aj povrchovú úpravu imitujúcu drevo, podobne ako pri plastových oknách. Jednoduchá údržba je tiež výhodou. Treba len dať pozor na to, aby sa povrch mechanicky nepoškodil alebo sa nedostal do styku s agresívnymi chemikáliami. Ak sa tak stane, pomôže už len výmena.

Kováčske remeslo stále aktuálne


Doslova okolo domu

41877

Dlhú tradíciu majú u nás aj kované ploty a brány. Je to špecifický sortiment, ktorý nie je vhodný na každú realizáciu, ale na správnom mieste dokáže ešte viac dotvoriť štýl stavby, ktorú chráni. Kované ploty a brány si vyžadujú kvalitné základy a ukotvenie, lebo sú veľmi ťažké, ale majú veľmi dlhú životnosť a vysokú estetickú hodnotu. Kovaný plot jednoznačne vystihuje vkus užívateľa a vďaka moderným technológiám má opodstatnenie aj v 21. storočí. Dá sa povrchovo upraviť zinkovaním alebo farbením, čím získa požadovanú patinu, ktorá zvýši jeho estetickú hodnotu. Ak plánujete zaujať a zatraktívniť svoje bývanie takýmto spôsobom, dajte si pozor na imitácie v podobe priemyselných pseudokovaných výliskov. Sú síce cenovo výhodnejšie, ale nie je to originál. Kovové ploty však nemusia vždy imitovať kováčske remeslo. Na trhu sú oplotenia z kovu, ktoré tiež môžu efektne zapadnúť do prostredia. Jednoduché vodorovné alebo vertikálne línie bez ornamentálnych prvkov s kvalitnou povrchovou úpravou sú jednoduchším aj ekonomicky menej náročným riešením.


Doslova okolo domu

41873

Funkčná prírodná bariéra

Štýlovo pôsobia aj tzv. živé ploty. Môžete si vybrať buď ihličnany, alebo listnáče, teda stále zelenú podobu živého plota alebo jeho meniaci sa imidž podľa ročných období. Sú však aj niektoré druhy „listnáčov“ s označením sempervivens, teda vždyzelené. Živý plot sa dá vytvoriť aj kombináciou s umelou bariérou. Rôzne popínavé rastliny, ale aj dreviny dokážu elegantne využiť napríklad plot z pletiva ako stabilizačný prvok. Na pôvodný plot, ktorý slúži ako bezpečnostná prekážka, sa tak navrství ešte estetická plocha zelene. Téma živých plotov je však veľmi široká. Dilemu o tom, akú drevinu alebo krík, do akého prostredia, pôdy a podnebia, vyriešite buď pomocou odbornej literatúry, alebo v spolupráci s odborníkom. Už z označenia tohto druhu oplotenia však vyplýva starostlivosť, ktorú si vyžaduje. Preto si treba dopredu rozmyslieť, či budete mať dosť trpezlivosti. Niekedy totiž robí užívateľom problémy aj drobná úprava strihaním alebo pohrabanie opadaného lístia. Potom sa pôvab takého plota tak trochu vytráca.

Doplnky a servis

V minulosti boli stavebníci viac zvyknutí na individuálnu a často svojpomocnú výstavbu. Ploty nevynímajúc. Bola taká doba. Dnes je možnosť realizácie svojich snov o bývaní o niečo jednoduchšia vďaka tomu, že producenti materiálov a technológií už ponúkajú ucelené systémy takmer vo všetkom. Preto sa nemusia zháňať potrebné doplnky, drobné súčasti alebo materiály. Na prvý pohľad sa ploty zdajú ako celkom jednoduchá skladačka. Aj v tomto segmente je však mnoho detailov uľahčujúcich montáž, predlžujúcich životnosť a znásobujúcich estetický dojem.

Ponuka technických aj dekoračných doplnkov závisí od použitia plota. Iná je v prípade rodinných domov, iná pri športoviskách, priemyselných objektoch a pod. Ale všade majú svoje opodstatnenie. Ak sa spoľahnete na skutočných profesionálov, nebudú považovať za nezvyčajné, ak požiadate o vypracovanie cenových kalkulácií vo viacerých verziách či stavbu plota na kľúč s konkrétnym zameraním na mieste, kde bude budúci plot stáť. Takisto by mal byť samozrejmosťou aj záručný a pozáručný servis. Ani oplotenie už dnes nie je lacnou záležitosťou, preto by mali byť všetky tieto služby k dispozícii. Nedajte sa odbiť tvrdeniami, že niečo nie je možné. Vy si za svoj plot zaplatíte a mal by slúžiť, až kým jeho opravu alebo výmenu nebude môcť zaplatiť ďalšia generácia, ktorej bude záležať na tom, ako to vyzerá okolo domu.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: okolod oplotenie plot
Zdieľať článok

Diskusia