oplotenie

Vyberáme oplotenie
Dvere, brány

Vyberáme oplotenie

Pri výbere oplotenia treba zohľadniť viaceré faktory – bezpečnosť, životnosť, terénne podmienky, vizuálnu stránku oplotenia a pod.

Vyberáme oplotenie pre náš pozemok a záhradu
Materiály

Vyberáme oplotenie pre náš pozemok a záhradu

Pri výbere oplotenia treba zohľadniť viaceré faktory – bezpečnosť, životnosť, terénne podmienky, vizuálnu stránku oplotenia a pod.

Vyberáme oplotenie
Záhrada a exteriér

Vyberáme oplotenie

Oplotenie patrí pre svoju dĺžku k najdrahším záhradným stavbám. Jeho návrh i zhotovenie by sme preto nemali zanedbať. Vnímame ho zvonka aj znútra. Líniová stavba trvalo ovplyvňuje atmosféru nášho záhradného priestoru.

Plot, ktorý podporí charakter domu
Materiály

Plot, ktorý podporí charakter domu

Nezanedbateľný architektonický detail, o ktorom si viacerí myslia, že jeho estetickú aj technickú stránku hravo zvládnu sami. Veď načo by architekt riešil plot? Presne nato, aby podporil celkový charakter domu. Preto vám chcem tentoraz ukázať viac pozitívnych príkladov, v ktorých architekt riešil skutočne celý dom aj v súvislosti s jeho okolím, plot nevynímajúc.

Ekologické a zároveň estetické
Aktuality

Ekologické a zároveň estetické

Gabióny, zvárané pletivové koše, ktoré sa pôvodne používali na spevnenie brehov vodných tokov a protierózne opatrenia, dnes nachádzajú uplatnenie aj v iných oblastiach – môžu poslúžiť ako protihluková bariéra, obloženie fasád či dekoračné prvky v záhradách.

Ploty – optické predely
Záhrada a exteriér

Ploty – optické predely

Ochranná funkcia plota v súčasnej záhrade ustupuje a do popredia sa dostáva funkcia pohľadovej izolácie (či už hovoríme o vytvorení súkromia oddelením sa od okolia, alebo o ďalšom funkčnom členení vnútri záhrady).

Medzi mojím a cudzím
Záhradné stavby

Medzi mojím a cudzím

Oplotenie pozemku a záhrady obytného domu patrí k nezanedbateľným architektonickým detailom, ktoré prispievajú k celkovému dojmu domu. Rovnako ako dom, tak aj jeho detaily sú odrazom doby, v ktorej žijeme reprezentujú architekta i majiteľa. O dobré i zlé príklady v našom okolí nie je núdza. Oplotenie v sebe spája funkčný i dekoratívny rozmer, vymedzuje a čiastočne chráni ohraničený priestor domu, a zároveň esteticky dotvára okolie.

Doslova okolo domu
Záhradné stavby

Doslova okolo domu

Tému „okolo domu“ dnes naplníme doslovne. Asi nebude ťažké uhádnuť, čo sa okolo domu najčastejšie vyskytuje? Môže to byť z dreva, plastu, kovu, kameňa, murované alebo drôtené. Zväčša to oddeľuje náš majetok od cudzieho a dotvára imidž celej stavby, okolitého pozemku alebo hoci aj predzáhradky pri paneláku. Uhádli ste, o čom je reč?

Súkromné hranice
Záhradné stavby

Súkromné hranice

Ako vymedziť hranice vášho pozemku rodinného domu, záhrady alebo rekreačnej chaty? Odpovedí je mnoho, veď typ a tvar zvoleného oplotenia závisí nielen od požadovanej miery ochrany vášho pozemku, ale aj od vkusu a finančných prostriedkov, ktoré plánujete do oplotenia investovať. Najjednoduchšie je oddeliť pozemok od okolia kolíkmi, kameňmi, stĺpikmi alebo nízkym žľabom či násypom, ktoré nebránia vstupu cudzích osôb; opačným extrémom sú vysoké murované ploty, ktoré bránia nielen vstupu na pozemok, ale aj akémukoľvek pohľadu.

Materiály oplotenia
Materiály

Materiály oplotenia

Plot je pevná stavba, ktorá má dlhodobo brániť preniknutiu na pozemok. Zároveň je to vonkajšia stavba, celoročne vystavená poveternostným vplyvom, preto výber materiálov musí zodpovedať týmto náročným podmienkam. Na stavbu oplotenia sa používa murivo a prefabrikované prvky z betónu i keramiky, drevo v rôznych formách, kovový materiál rôznych druhov a profilov i plôch.