22. 07. 2005
Zdieľať

Pred začatím stavby oplotenia je nutné vytýčiť líniu plota veľmi pozorne podľa situačného výkresu. Najlepšie je, ak hranicu vytýčia pracovníci geodézie už pri zameriavaní pozemku. Vytýčenie je vhodné aj vtedy, keď chceme stavať nový plot v línii starého stavebného oplotenia, najmä preto, aby sme predišli sporom so susedmi.

Pri zakladaní oplotenia treba vychádzať z jeho typu. Vo vstupnom priestore však pôsobí najlepšie murované oplotenie z podmurovky a stĺpikov. Podmurovka ochráni plochu predzáhradky alebo trávnika pred negatívnymi vplyvmi z komunikácie a chodníka, napr. pri zimnej údržbe ciest. Stĺpiky dobre držia bránu a bránku a možno v nich umiestniť nielen schránku a zvonček, ale aj plynomer a elektrické hodiny (musia byť prístupné zvonka) i smetnú nádobu.

Základy

Celostenové oplotenie, podmurovka i stĺpiky musia mať primerané základy. Ich úlohou je stabilizovať líniu plota proti nepravidelnému zosadaniu, bočným tlakom a zemnej vlhkosti. Hĺbka základového pása nemá byť menšia než 50 cm, na svahu najmenej 60 cm, pri premenlivej kvalite dna základovej ryhy a tam, kde predpokladáme prenos otrasov z komunikácie, i viac. Na ťažkých pôdach je správne robiť základy na zhutnenú vrstvu štrkopiesku, ktorej hrúbka má približne zodpovedať šírke základového pása, a musíme o ňu prehĺbiť výkop. Toto opatrenie výrazne zvyšuje únosnosť každej zeminy. Ideálna šírka nadzemného muriva podmurovky je 30 cm. Na únosných (napr. skalnatých) podložiach stačí, keď šírka základového pása zodpovedá šírke nadzemnej časti. Ak predpokladáme väčšie mimoosové namáhanie plota (napr. pripojenou konštrukciou pergoly) a na menej únosných pôdach rozšírime základ na 45 cm (o polovicu šírky nadzemného muriva).

Nerovnomerné zosadanie pôdy v pozdĺžnej osi plotového muriva má zachytiť dostatočne tuhé a nepoddajné teleso základov. Z tohto hľadiska najlepšie vyhovujú betónové základy z prostého betónu alebo betónu prekladaného lomovým kameňom. V pôdach s vyššou hladinou spodnej vody a na nedostatočne usadených navážkach treba betónové základy s oceľovou výstužou.

Izolácia

Plotové nadzákladové murivo treba chrániť pred zemnou vlhkosťou, ktorá doň preniká vzlínavosťou a je najčastejšou príčinou jeho rýchleho chátrania. Prenikaniu vody do podmurovky účinne zabraňuje vodorovná izolácia položená na vyrovnanú, hladkú, tvrdú a suchú plochu základov. Izoláciu treba robiť za sucha, v bezmrazom období a vtedy, keď murivo základov nie je podchladené a orosené. Ako izolačný materiál slúžia fólie z plastov, silikónové nástreky alebo najlacnejšie izolačné materiály – asfaltovaná lepenka a asfaltový náter.

Nadzemné murivo

Nadzemné murivo plota – celostenové alebo podmurovka v kombinácii so stĺpikmi – môže byť z tehál, kameňa, betónu alebo prefabrikovaných tvaroviek rôznych typov. Šírka nadzemného muriva závisí od použitého murovacieho materiálu. Najmenšia je pri použití liateho betónu (15 až 20 cm), najväčšia pri múroch z kameňa (až 60 cm). Pri rozhodovaní o najvhodnejšej šírke muriva treba brať do úvahy, najmä vo vstupnom priestore, aj nevyhnutnosť vybudovať dostatočne stabilné a primerane masívne stĺpy pre bránku a bránu, ktorým by mala šírka pása aj ostatného oplotenia zodpovedať. Kombinácia kamenného muriva s drôteným oplotením, najmä v línii vnímanej spolu, by mohla vyzerať neprimerane. Ukončenie celostenového muriva, podmurovky aj stĺpikov musí byť urobené kvalitne, tak aby sa zamedzilo vnikaniu zrážkovej vody do konštrukcie.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: oplotenie plot stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia