Môjdom

Recyklovateľný dom z biologického odpadu: Je toto budúcnosť bývania?

Recyklovanie, triedenie odpadu, využívanie prírodných zdrojov a snaha o obmedzenie použitia chemikálií sú dnes vzhľadom na stav nášho životného…

Recyklovateľný dom z biologického Návšteva