Čo budeme dýchať počas zimy?
Zdroj: SPP - distribúcia

Čo budeme dýchať počas zimy?

29. 11. 2022 Zdieľať

Nadchádzajúca zima ukáže, akým spôsobom pristupujeme k životnému prostrediu. Zvlášť na vidieku veľká časť populácie vykuruje svoje rodinné domy uhlím a drevom, nezriedka aj rôznym odpadom. Pevným palivom kŕmia často staré, neekologické kotly, ktoré cez komíny vypúšťajú do ovzdušia čierny štipľavý dym.

Situácii neprospieva ani súčasná energetická kríza, kedy sa množstvo domácností z obáv pred nedostatkom dodávok a vysokými cenami energií odkláňajú späť od nízkoemisného zemného plynu k vykurovaniu tuhými palivami, akými sú drevo a uhlie. Zemný plyn má pritom schopnosť prispievať k ozdraveniu nášho ovzdušia vďaka skutočnosti, že z hľadiska emisií skleníkových plynov je najčistejším palivom medzi fosílnymi palivami.

Kúrenie drevom v rodinnom dome

Zdroj: SPP – distribúcia

V porovnaní s pevnými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu podstatne menej škodlivín a neprodukuje takmer žiadne hrubé prachové častice PM10 a jemné prachové častice PM2,5, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov. Znečistené ovzdušie vážne ohrozuje hlavne starších ľudí, alergikov, astmatikov a srdciarov. Najviac však škodí najmenším deťom a tehotným ženám.

Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až 50 % emisií CO2 v porovnaní s uhlím a drevom. Ďalšou výhodou využívania zemného plynu z pohľadu vplyvu na zlepšovanie životného prostredia je fakt, že zemný plyn prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné oxidy síry. Rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v jeho spalinách.

Zlepšiť kvalitu nášho ovzdušia a znížiť tým výskyt respiračných ochorení je možné zodpovedným výberom vykurovacieho systému. Ak máme prístup k zemnému plynu, ktorý je šetrný k nášmu zdraviu, využime túto príležitosť! Vykurujme zodpovedne a rozumne!

Zdroj: SPP – distribúcia , a.s.

Kategória: Aktuality
Tagy: ekologické vykurovanie vykurovacie systémy vykurovanie zemný plyn
Zdieľať článok