Ako vytvoriť obytnú terasu

Ako vytvoriť obytnú terasu

16. 02. 2011
Zdieľať

Vlastná záhrada je snom mnohých ľudí, no nie každý si ju môže dopriať. Obyvatelia bytov nemajú k dispozícii prirodzený terén, kde by si mohli založiť kúsok trávnika s výsadbami. Otvorené časti príbytku či vhodné plochy v jeho najbližšom okolí si však môže upraviť na malú záhradku každý, a to pomocou okrasných rastlín v nádobách. Záhradný priestor sa dá vytvoriť aj na netradičných miestach (na plochej streche garáže, na balkóne, terase či lodžii bytového domu) a okrem estetického účinku okrasných drevín a rastlín možno využiť aj ich priaznivý vplyv na mikroklímu vnútorného obytného prostredia.

Obytná terasa sa vyznačuje obmedzeným, no intenzívne využívaným priestorom, čomu musíme prispôsobiť už jej návrh. Kombinujeme preto dláždené plochy s výsadbami vo vegetačných nádobách. Nepoužívame klasický trávnik, ktorý treba kosiť. Strešnú záhradu alebo obytnú terasu vytvoríme tak, že vnútornú časť priestoru vydláždime a pozdĺž celého obvodu (alebo jeho časti) umiestnime vegetačné nádoby alebo vytvoríme vegetačný žľab. Inou možnosťou je vybudovanie vegetačnej vane na jednej strane a vydláždenie ostatnej časti situovanej pri vchode do obytného priestoru. Ľahkou pergolou, ochrannou stenou, vhodnou voľbou drevín a kvetín či osvetlením vytvoríme kvalitný obytný priestor s výhľadom, ktorý nemôžeme získať pri klasickej záhrade na teréne.

Navrhnutú úpravu plochej strechy treba vždy prekonzultovať so statikom.
Upraviť sa dajú aj terasy, kde sa so zeleňou nepočítalo vopred, no tu si musíme vystačiť s prenosnými vegetačnými nádobami. Aj pri namiešaní vegetačných substrátov musíme upustiť od klasických záhradných zemín a vyberať odľahčované materiály (prípadne zvoliť hydroponické pestovanie).
Dôležité je tiež dobre vyriešené odvodnenie terasy. Zrážkovú vodu (najmä prívalovú) treba čo najrýchlejšie odviesť z celého priestoru strešnej záhrady či obytnej terasy. Odvodnenie závisí od zvoleného konštrukčného riešenia vegetačných nádob, dláždených plôch aj od konštrukcie strešného plášťa.

Spevnená plocha

Na optimálne využívanie strešnej záhrady alebo obytnej terasy je vhodné časť plochy bezpečne spevniť dlaždicami s nešmykľavým povrchom. Pri plošne obmedzenej úprave sa dlaždice môžu ukladať iba do pieskového lôžka, no ak predpokladáme väčšie prevádzkové zaťaženie, treba ich pevne uložiť do maltového lôžka. Okrem dlažby môže byť povrch pochôdznej plochy aj z drevených (bukových, dubových či exotických) palubovkových roštov alebo dosiek na betónových podložkách.


Ako vytvoriť obytnú terasu

133477


Ako vytvoriť obytnú terasu

133479

Vegetačná nádoba položená na vrstve z okruhliakov Vegetačná nádoba položená na dlažbe

Ochrana pred vetrom a pohľadmi

Pôsobenie vetra v podmienkach strešných a terasových záhrad je vždy veľmi nepriaznivé, a to nielen pre rastliny, ale aj pre človeka. Vietor znásobuje negatívne účinky vysokých aj nízkych teplôt, nedostatku vlahy (v pôde) i vlhkosti (v ovzduší). Mechanicky poškodzuje rastliny, vyvracia ich, premiestňuje a odnáša jemné pôdne čiastočky a spôsobuje ďalšie škody. Pred nepriaznivými účinkami vetra chránime rastliny vysádzaním do závetria, ak sú v prenosných nádobách. Pri stabilných úpravách sa odporúča vybudovať ochrannú záveternú stenu, ktorá môže byť zároveň architektonickým alebo výtvarným prvkom. Clonu však môže tvoriť aj zvýšená atika strechy, ľahká murovaná stienka či prenosný paraván ukotvený v konštrukcii strechy. Účelné a estetické sú popínavé rastliny na konštrukcii. Inou možnosťou, ktorá ochráni terasu aj pred nevítanými pohľadmi, je vytvorenie živého plota, ktorý môže vzniknúť stabilným umiestnením vhodných rastlín do vegetačných nádob uložených vedľa seba alebo ich vysadením do žľabu.


Ako vytvoriť obytnú terasu

133476


Ako vytvoriť obytnú terasu

133480

Uloženie vegetačnej vane a dlažby na terase Príklad obytnej terasy, ktorá má prvky klasickej záhrady pri dome
Kategória: Bývanie Zeleň v interiéri
Tagy: balkón terasa
Zdieľať článok

Diskusia