Dom v duchu európskej drevostavby

Dom v duchu európskej drevostavby

12. 03. 2011
Zdieľať

Nový dom pre mladú rodinu zo severnej Moravy mal spĺňať dve základné požiadavky – pohodlie a minimálnu spotreba energie. Pri výbere vhodného projektu kládli dôraz na modernú architektúru a skúsenosti projektanta s navrhovaním a výstavbou energeticky úsporných drevených domov. Nakoniec sa rozhodli pre návrh Ing. arch. Michaela Kocycha.

Drevený dom má tvar základného geometrického telesa – kvádra. Jednoduchý tvar totiž prispieva k jeho energetickej úspornosti (minimalizoval sa tým ochladzovaný povrch v pomere k vyhrievanému objemu) a účelnosti. Vďaka jednoduchej forme zároveň dom zapadol do bezprostredného okolia a nelíši sa priveľmi od okolitej zástavby. V základnom telese domu sa nachádzajú obytné miestnosti, ktoré sú náročnejšie na vykurovanie, ku kvádru potom prilieha jednopodlažná časť rozširujúca dispozíciu prízemia o hospodárske zázemie.Dom na rovinatom pozemku je situovaný tak, aby bola väčšina zasklených plôch obytných miestností obrátená na juh. Solárne zisky južných okien majú totiž v zimných mesiacoch veľký vplyv na úsporu energie. Zároveň je však zasklenie nevyhnutné chrániť pred nežiaducim prehrievaním v letnom období – to zabezpečuje okrem vonkajších žalúzií aj terasa, ktorá vhodne zatieňuje prízemie, a presah strechy so slnečnými kolektormi, ktoré clonia okná na poschodí. Okná smerujúce na ostatné svetové strany majú minimálnu veľkosť, aby sa zabránilo zbytočným tepelným stratám cez zasklené plochy.


Dom v duchu európskej drevostavby

200752

Kombinácia drevostavby (trojradový systém two by four , teda 2 x 4) s masívnymi akumulačnými múrmi v interiéri zaručuje minimalizáciu tepelných mostov a zároveň zabezpečuje aj tepelnú stabilitu domu. V centre stavby s ľahkou drevenou konštrukciou je murované jadro (murované konštrukcie vymedzujú priestor technickej miestnosti) situované tak, aby sa zabezpečila maximálna akumulácia tepla pri preslnení a minimálne tepelné straty. Materiály schopné akumulovať teplo sú dôležitým prvkom pre dosiahnutie


Dom v duchu európskej drevostavby

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

200754

tepelnej stability modernej drevostavby, pretože dokážu vyrovnávať teplotné pomery v dome. Drevené obvodové konštrukcie poskytlu zas dostatočný, až 400 mm široký priestor na uloženie tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny. O plošné stuženie stien sa na interiérovej strane postarali drevoštiepkové OSB dosky, ktoré zároveň vďaka pretmeleným a prelepeným spojom plnia aj funkciu parotesnej vrstvy. Vnútorný obklad tvoria sadrokartónové dosky, zvonka je dom obložený zaveseným fasádnym obkladom Cetris v kombinácii so smrekovcovým drevom a titanzinkom. Medzi nosnou konštrukciou steny a vonkajším obkladom je ponechaná vzduchová odvetrávacia medzera. Obvodové konštrukcie domu sa zrealizovali ako difúzne otvorené, čím sa zabezpečila dlhšia životnosť stavby.

Dom nemá klasické vykurovanie. Vybavili ho riadeným vetraním s rekuperáciou od firmy Atrea, pričom sa vzduch do interiéru privádza cez zemný kolektor, v ktorom sa v zime predhreje a v lete ochladí. V systéme je integrovaný aj zásobník tepla – energiu doň dodávajú solárne panely, teplovodný kozub alebo elektrické vykurovacie vložky. Päť kolektorov plne postačí na ohrev vody v lete, v zime ju domáci dohrievajú kozubom alebo elektricky. Sami užívatelia domu dnes hodnotia svoje bývanie ako pohodlné, zdravé a energeticky nenáročné, uvažujú však ešte o doplnení technického zariadenia o fotovoltaické články tak, aby si mohli sami vyrábať aj elektrinu.

Technické údaje:
• Drevená konštrukcia systému two by four, tepelná izolácia obvodových konštrukcií – minerálna vlna s hrúbkou 400 mm.
• Murované jadro v centre domu zabezpečuje akumuláciu tepla nevyhnutnú pre tepelnú stabilitu modernej drevostavby.
• Vetranie so spätným získavaním tepla, vykurovanie teplovzdušné pomocou rekuperačnej jednotky Duplex RK.
• Vzduchový cirkulačný zemný register s dĺžkou 30 m – využíva relatívne stabilnú teplotu zeminy v hĺbke cca 2 m a zabezpečuje predohrev privádzaného vzduchu v zime a jeho chladenie v lete, keď stavbe hrozí prehrievanie.
• Integrovaný zásobník tepla (IZT) s objemom 925 m3 so stratifikáciou (teplo akumulované vo vode sa podľa potreby odovzdáva vo výmenníku voda – vzduch, ktorý je súčasťou rekuperátora vetracej a vykurovacej jednotky).
• Zdrojom teplej vody IZT je: solárny systém s piatimi plochými solárnymi kolektormi (prebytočné teplo sa odvádza do vonkajšieho bazéna), teplovodný výmenník kozubovej vložky, elektrická vykurovacia špirála (elektrický dohrev v prípade potreby).

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom.

Kategória: Bývanie Návšteva
Tagy: nízkoenergetický pasívny dom
Zdieľať článok

Diskusia