22. 06. 2005
Zdieľať

Pozeranie filmov a počúvanie hudby patrí asi k najobľúbenejším spôsobom trávenia voľného času, a tak nečudo, že relatívne nový druh spojenia obrazu a kvalitného zvuku v domácom prostredí – domáce kino – sa rýchlo stalo hitom. Aby však nová hračka pre dospelých splnila vaše očakávania, musíte (ako nakoniec pri všetkom) venovať dostatok času výberu komponentov aj ich začleneniu do domácnosti.

Ve?ký otvorený priestor zaliaty slnkom, to bolo prvé, ?o ma pri návšteve tohto domu zaujalo. A potom priestranná záhrada kon?iaca sa až v lese – jednoducho ve?mi príjemné tiché bývanie. Mladá rodina za?ínala podobne ako stovky ?alších – v panelákovom byte na nev?údnom sídlisku. A takisto ako mnoho iných snívala o peknom bývaní vo vlastnom dome. Ke? sa naskytla príležitos? kúpi? pozemok, nezaváhali ani na chví?u.

Spolupráca s architektom

Zhodou okolností je ich priate? architekt. Jeho prácu manželia poznali a pá?ila sa im, a tak ho, prirodzene, oslovili. Domáci pán mal dve základné požiadavky – ve?ký vzdušný priestor a bazén. Domácej pani sa práve narodil syn, a tak mala trocha iné starosti. Pod?a jej slov bola celá stavba dos? náro?ná, lebo mnohé veci musela rieši? za výdatného kriku nového ?lena rodiny. Priate? architekt im navrhoval aj vnútorné zariadenie a pri mnohom radil.

Otvorený priestor

Do domu vás uvedie presklená vstupná hala. V nej sú zaujímavé ve?ké vstavané skri?ové dvere – kombinácia zrkadla a plastu s dizajnom kovu, ?o vyzerá naozaj dobre. Za dverami sa skrýva úložný priestor a malá miestnos? s vykurovacími telesami, miestom na sušenie bielizne a prechod do garáže. Dom je dvojpodlažný. Hlavný obývací priestor je ve?korysý a vzdušný, otvorený cez obe podlažia. Jedna celá stena je presklená s výh?adom na záhradu a s prechodom ve?kými dverami na dláždenú terasu. Na obývaciu izbu vo?ne nadväzuje jedále?. Jednoliatos? priestoru umoc?uje drevená podlaha. Po ?avej strane jedálenského kúta sa za presklenou stenou modrie hladina krytého bazéna. Bazén je zasklenou stenou prepojený aj s terasou. Po pravej strane je kuchy?a, ktorú od jedálne opticky delí barový pult ukon?ený dreveným st?pom a keramická dlažba. Od obýva?ky je kuchy?a oddelená schodiskom. Schodisko vás elegantným oblúkom vyvedie na galériu druhého podlažia, kde sú situované spálne a pracov?a spojená s hos?ovskou izbou. Nechýba tu ani súkromná kúpe??a.

Drevo, koža a kvety

Tak by sa dalo v skratke charakterizova? zariadenie v dome. Obýva?ke dominuje kožená sedacia súprava v pastelovej žltej farbe a kozub. Komín kozuba prechádza obidvoma podlažiami. V ?ase našej návštevy sa vonku riadne ochladilo. Domáca pani prikúrila jedným polienkom, ktoré výborne prehrialo nielen spodný priestor, ale aj galériu. Po oboch stranách kozuba je vymurovaný múrik s drevenými dvierkami. Vnútro slúži ako úložný priestor, horná stena poskytuje miesto na televízor, hifi vežu a dekora?né prvky. Konferen?ný stolík a jedálenský stôl sú kombináciou masívneho dreva a kovu, vyrobené šikovným stolárom pod?a návrhu architekta. Jedálenský stôl je doplnený štíhlymi koženými stoli?kami s pochrómovanými nohami. Barový pult a kuchynská linka sú tiež z dreva. Kuchynská linka je pod?a návrhu domácej panej vyrobená na mieru. Ten istý majster zhotovil zariadenie spální. Drevo v prírodnom odtieni a svetlú farbu kože vhodne dop??a pastelová farba stien. Kontrast k týmto jemným tónom tvoria všadeprítomné kvety, ktoré sú pýchou majite?ky. Vidno, že sa im tu dobre darí. Kvety lemujú schodisko aj celú galériu. Nechýbajú ani v jednej miestnosti, dokonca ani v priestore bazéna. Pani domu prezradila, že im trvá pol druha hodiny, kým ich spolu s dnes už trojro?ným synom polejú.

Záhrada

Záhradu tvorí z prevažnej ?asti svieži trávnik. Pozemok je na miernom svahu, preto je plocha trávnika predelená terasou v tvare polkruhu, vyloženou štiepaným kame?om. V strede terasy sú schodíky, ku ktorým vedie chodník dláždený kame?om. Vrch terasy je vysadený ružami. Trávnik je lemovaný kvetmi, krami a mladými stromami, ktoré sa do zrelej krásy rozrastú o pár rô?kov. Budú tak tvori? prírodný plot medzi susedmi a majite?om poskytnú viac súkromia. V záhrade nechýba ani vonkajší kozub na letné grilovacie posedenie.

Doladenie

Hoci sa majitelia nas?ahovali pred dvoma rokmi, k ich úplnej spokojnosti v novom dome ešte treba doladi? zopár mali?kostí. Stále napríklad h?adajú, a nenachádzajú, vhodné doplnkové svietidlá do obývacej izby, kuchyne a bazéna. Majite?ka chce ve?ký obývací priestor zútulni? obrazmi a dekora?nými prvkami. Do posia? sa však viac venovala malému synovi a na podobné, hoci ve?mi príjemné záležitosti jej ve?a ?asu neostávalo. Domáci pán ešte musí premyslie? a vyrieši? ozvu?enie obýva?ky, v ktorej sa tvorí echo. Má v pláne zo stropu zavesi? ve?ký model lietadla (najlepšie starého dvojplošníka), ale musí najprv presved?i? svoju lepšiu polovi?ku. Napriek týmto drobnostiam sa tu rodina cíti dobre. Najmä si nevedia vynachváli? – v porovnaní so sídliskovým ruchom – božský pokoj. „Dávali sme si posiela? rôzne ponuky realitných kancelárií e-mailom. Spo?iatku sme vylú?ili len paneláky, uvažovali sme o rodinnom dome v satelitnom meste?ku alebo o byte vo vä?šom obytnom komplexe, akých v Prahe vyrástlo ako húb po daždi. Manžel, ktorý mal svoj názor úplne vyhranený, chcel podkrovný byt. ?asom ma presved?il,“ prezradila s úsmevom domáca pani pri našej návšteve. Pred za?iatkom celkovej rekonštrukcie podkrovia sa na svoj budúci domov prileteli pozrie? na vlastné o?i. „Zistili sme, že potrebujeme niekoho, kto by robil dozornad stavebnými prácami a sú?asne by vybavil celý interiér na k?ú?, pretože sme chceli všetko zariadenie na ostrovoch preda?. Vo?ba padla na architektonické štúdio Hotový interiér, ktoré tento atypický priestor pripravilo skuto?ne na mieru pod?a našich požiadaviek,“ doplnila. „V priebehu diskusíí v showroome sme sa dohodli na priestorovom usporiadaní, ur?ili sme si hlavné zásady riešení, vybrali typ nábytku, kuchynskú linku. Zladenie celku a doplnky sme ponechali v réžii architekta,“ vysvetlila majite?ka.

V hlavnej úlohe krovy

V ?lenitom takmer stometrovom priestore dominujú rekonštruované krovy, ktoré upútajú hne? pri vstupe do hlavného obytného priestoru. „Otvorené, štyri a pol metra vysoké podkrovie by bolo škoda deli? prie?kami, preto sme sa so súhlasom majite?ov rozhodli pre otvorenú dispozíciu so zámerom ?o najviac zachova? podkrovný charakter bytu a maximalizova? obytnú plochu,“ priblížil nám koncepciu projektu jeho autor architekt Viliam Ladzianský. Rekonštrukcia musela rešpektova? množstvo technických požiadaviek, napríklad rozloženie inštalácií. „Priestor nebol na riešenie jednoduchý, funkcie nebolo ?ahké rozdeli?. Vpravo od vstupnej ?asti vznikla úzka komora, priestranná kúpe??a i WC. Dispozícia umož?ovala aj pri?lenenie drevenej galérie,“ pokra?oval architekt Viliam Ladzianský. Centrum bytu tvorí polyfunk?ný priestor s ve?kos?ou približne štyridsa? metrov štvorcových, kde je obývacia izba prepojená s kuchy?ou a jedál?ou. V celom byte je použitá laminátová podlahová krytina s teplým dreveným dekorom, ktorá farebne ladí so zrekonštruovanými krovmi. Moderný nábytok s kovovými úchytkami namorený na tmavý dub vnáša do priestoru dynamiku. Posedenie na svetlej sedacej súprave poskytuje okrem pohodlného odpo?inku aj poh?ad cez lodžiu na holešovické strechy. Elegantným interiérovým doplnkom je kovové kresielko o?alúnené leštenou brav?ovinou.

Kuchy?a ozdobená kamienkami

Kuchynské pracovisko, ktoré výrazne skráš?uje efektný obklad z keramických kamienkov, vo?ne nadväzuje na odpo?inkovú zónu. Mäkké zaoblené tvary spotrebi?ov Ariston sa dobre dop??ajú s jednoduchou svetlou linkou s kovovými úchytkami. Varnú dosku posunul architekt do?ava, aby vznikla dostato?ne široká pracovná plocha, ktorá tesne susedí s drezom. Úložný priestor kuchynskej zostavy dop??a nízka skrinka s hlbokými zásuvkami. Masívny rozkladací tmavo namorený stôl s hliníkovou konštrukciou a kovovými nohami poskytuje dostatok miesta na stolovanie rodiny ?i v kruhu priate?ov.

Oriešok na rozklúsnutie

Pod?a slov autora sa pri projekte podkrovného bytu musel vyrieši? aj jeden zaujímavý architektonický oriešok. Kuchy?u s jedál?ou bolo potrebné priestorovo aj poh?adovo oddeli? od vstupov do sociálneho zariadenia a sú?asne navrhnú? schody ?i bezpe?ný rebrík na galériu, kam sa majitelia rozhodli umiestni? pracov?u a objemný matrac pre príležitostné prespávanie návštev. „Biely paraván v hliníkovom ráme, pevne ukotvený pomocou kovových úponov, sp??a estetické i prevádzkové nároky, v budúcnosti by som však chcel rozbi? jeho ve?kú bielu plochu,“ spresnil architekt Viliam Ladzianský. Originálnym spôsobom vyriešil architekt vstup na galériu, ktorý nájdeme hne? ved?a kúpe?ne. Tvorí ho jednoduchý drevený, ale ve?mi pevný rebrík s viac ako polmetrovým presahom v hornej ?asti, aby bolo možné prid?ža? sa a pohodlne prejs? do vyššieho podlažia. Architekt skonštruoval aj bezpe?nostnú poistku, ktorá zabra?uje malému syn?ekovi majite?ov vyliez? na rebrík – ?ahkú a hladkú dosku, ktorá sa dá pomocou kovových hákov zavesi? na rebríkovú prie?ku.

Praktické úložné priestory

Povala býva zvy?ajne bohatá na rozli?né niky a zákutia so skosenými stenami a nízkou podchodnou výškou, ktoré sa dajú ve?mi dobre využi? na vybudovanie praktických úložných priestorov. V prípade holešovického bytu, ktorý sme navštívili, sa to podarilo na sto percent. Hne? ved?a vchodu je umiestnená komora, ktorá hravo pojme nielen bicykel domáceho pána, ale aj plynový kotol alebo detský ko?ík a ?alšie neskladné, ale potrebné veci. „Prístenok je vlastne taký úzky slíž, a tak som potreboval vyrieši?, ako do takejto miestnosti bez problémov vojs? aj s bicyklom. Preto je vlastne celá stena komory mobilná, pohybuje sa na špeciálnom hliníkovom podvozku. Kombinácia jednoduchej bielej dosky v masívnom drevenom ráme nenarúša obytný priestor. ?alšiu úložnú zónu poskytuje šat?a, ktorá priamo nadväzuje na spál?u a odde?ujú ju od nej podobne riešené posuvné dvere. Posledný úložný priestor, nachádzajúci sa v detskej izbe – objemná vstavaná skri?a -, je tiež prekrytý posuvnými dverami bielej farby, ktoré celý priestor presvet?ujú.“

Triezve použitie farieb

Farby sú v byte použité ve?mi citlivo, možno aj preto pôsobí celok intímne a pokojne. „Vysoká stena v obývacej izbe mala by? pôvodne ?ervená, ale ke? som si uvedomil, že podlaha je hnedo?ervená, povedal som si, že to už je trochu prive?a. Zví?azil jemný tehlový odtie?, ktorý sme doplnili sivou, jej intenzitu sme vyskúšali rovno na mieste,“ vysvetlil architekt Viliam Ladzianský. Sivá farba sa opakuje aj na dvojici polmetrových terakotových váz. „Nechceli sme ani záclony, ani závesy, len rímske rolety, ktoré farebne ladia s tehlovou na stenách,“ poznamenala domáca pani. „V budúcnosti si možno zadovážime kober?ek pod konferen?ný stolík, ale len kvôli návštevám. V Yorku sme si zvykli na drsnú klímu aj nižšie teploty v interiéroch. Sme už skoro ako ostrovania, ktorí, aby sa doma zahriali, sa radšej poriadne oble?ú. Niet divu, že naši hostia sa u nás trocha zimomravo chúlia,“ pripustila na záver. Domáce kino by sa dalo nazva? hitom medzi hra?kami pre dospelých, avšak mnohí majú o ?om len nejasnú predstavu. ?o vlastne tento termín znamená? Všeobecne povedané, je to súbor komponentov, ktoré sú schopné zreprodukova? obraz aj zvuk v istej kvalite. Preložené do ?udskej re?i – asi najvä?ší rozdiel oproti klasickému televízoru je vo zvuku. Kým predtým zvuk akoby vychádzal z obrazu, z reproduktorov zabudovaných v televízore, domáce kino využíva rôzne systémy s viacerými reprosústavami (4 – 8) umiestnenými okolo diváka, ktorý je v?aka tomu ve?mi sugestívne vtiahnutý do deja. Pod?a ?oho si však vybra? jednotlivé komponenty? Ako sa vyvarova? chýb? A ako sa z bežnej obýva?ky stane kino?

Vyberajte pomaly

Drvivej vä?šine záujemcov o kúpu komponentov spotrebnej elektroniky síce chýbajú hlbšie znalosti problematiky a informácie o jednotlivých parametroch, naš?astie však majú dar reálneho vnímania zvuku a obrazu. Vlastné o?i a uši sú pri výbere neocenite?ným pomocníkom a môžu vám da? dostato?né dôkazy o možnostiach a schopnostiach toho-ktorého výrobku. I ke? pri niektorých ?alších parametroch budete musie? iba dôverova? výrobcovi alebo predajcovi, ktorí vás informujú o spo?ahlivosti, životnosti, budúcej kompatibilite ?i užito?nosti uvádzaných údajov, to, ?o sa vašim o?iam a ušiam pozdáva na za?iatku, bude im zrejme vyhovova? aj na?alej. Aj ke? vám pe?aženka dovolí vybera? si len z ur?itej cenovej kategórie, treba vždy pozera? na pomer cena/výkon. Výber chce svoj ?as a z?ava ?i výhodná cenová ponuka by nemali by? podstatným impulzom na kúpu. Rados? z nového totiž rýchlo opadne a cena sa prestane zda? výhodnou, ak ste sa pre ?u sami odsúdili na pozeranie nekvalitného obrazu ?i po?úvanie nepo?úvate?ného zvuku.

Obrazovka súvisí s miestnos?ou

Aj ke? domáce kino sa preslávilo najmä prevratnými možnos?ami zvuku, zo sloví?ka kino je zrejmé, že pri výbere treba klás? dostato?ný dôraz aj na obraz, teda zobrazovaciu jednotku signálu. Na zobrazovanie deja sme totiž tiež ve?mi citliví.
Pri výbere je potrebné zváži? (v poradí pod?a dôležitosti):

  • Ve?kos?, teda uhloprie?ku obrazovky. S ?ou súvisí potrebná vzdialenos? pri jej sledovaní a tá musí by? logicky v zhode s možnos?ami miestnosti, v ktorej bude umiestnená. Optimálna vzdialenos? diváka a obrazovky by sa mala rovna? trojnásobku uhloprie?ky (napr. televízor s uhloprie?kou 55 cm je vhodné sledova? zo vzdialenosti 1,65 m). Aby bol váš zážitok ?o najlepší, pre rozmer televízora (prípadne premietacieho plátna) by mali by? smerodajné rozmery miestnosti – nemal by by? ani primalý, ale ani prive?ký.
  • Formát obrazu ( 4 : 3 alebo 16 : 9). Vo?ba pomeru strán obrazu je otázka silne individuálna, resp. je to otázka zvyku.
  • Druh zobrazovacej jednotky. Vybra? si môžete klasický televízny prijíma? CRT, plazmovú obrazovku, LCD televízor alebo projektor.
  • Kompatibilita s ?alšími zdrojmi signálu (PC, satelit, video…),
  • Po?et a druhy vstupov a výstupov.

Potešite?né je, že v?aka technológiám dnes môže domáce kino poskytnú? nielen lepší zvuk, ale aj zlepšený obraz – ako pri klasických CRT prijíma?och, tak aj pri plazmových a LCD televízoroch (napr. v?aka novej referencii obrazu v podobe technológie REAL MACH a Acuity od spolo?nosti Panasonic je obraz ostrejší, nebliká, má vyšší kontrast a rozlíšenie). Aj tak má však každý typ zobrazovacej jednotky ešte stále svoje pre aj proti, pri?om mnohých asi najviac trápi jeden fakt – bu? má obrazovka obmedzenú ve?kos? uhloprie?ky, alebo je cena privysoká (napríklad za plazmu dnes zaplatíte približne od 170 000 Sk). Najnovším hitom v zobrazovaní sú supertenké LCD televízory (aj ke? v oblasti PC už LCD displeje pomaly hrajú prvé husle). Momentálnou slabinou LCD televízorov je síce obmedzená ve?kos? a pomerne vysoká cena, ak však inklinujete k perfektnému dizajnu, nie je ?o rieši?. Okrem toho vývoj v oblasti PC napovedá, ktorým smerom leží budúcnos?.

Zvuk a domácnos?

Domáce kino nie je len akýsi set reproduktorov (predné, zadné, stredový a subwoofer na prenos nízkych frekvencií). Aby z nich bolo domáce kino, musia by? tieto reproduktory aj správne rozmiestnené. Asi najvä?šie chyby sa robia práve pri rozostavení jednotlivých reproduktorov, umiestnení subwoofera, nastavení oneskorovacích ?asov a nastavení umiestnenia reprosústav (resp. ve?a ?udí ani nevie, že nie?o treba nastavova?!). S po?tom a zásadami rozmiestnenia reproduktorov súvisia aj priestorové nároky na zariadenie domáceho kina. Teória je však jedna vec a prax druhá. Doma sa musí aj ži?, a tak treba h?ada? vhodný kompromis medzi teoretickými modelmi rozmiestnenia reproduktorov pri jednotlivých systémoch a reálnym životom a zladi? možnosti konkrétnej techniky s rozmermi, zariadením a akustikou konkrétnej miestnosti.


Zvuk, obraz a byt

25507

Reprosústava by mala by? napríklad aspo? ½ m od ktorejko?vek zo stien. V reálnej obýva?ke sa to však vä?šinou nedá, pretože priestor treba využi? aj iným spôsobom. To znamená, že sa s technikou treba pohra?, nájs? optimálne rozmiestnenie, nastavi? a doladi? zvuk pod?a akustiky konkrétnej miestnosti, miesta po?úvania… Akustika je veda, preto ak chcete dokonalý výsledok, potrebuje to dokonalé zladenie techniky a interiéru. A ak nepatríte medzi technicky zdatných nadšencov, dajte si radšej poradi? od odborníkov.

?o treba bra? do úvahy?

Základ je vo?ba správnej ve?kosti a správneho typu reprosústavy. Najvä?šie ešte nemusí znamena? aj najlepšie. Z akustického h?adiska sú napríklad ve?ké reproduktory v malej miestnosti nezmysel (a naopak). Druhá zásada je správny rozstup reproduktorov – aby bol zvuk optimálny, nemali by by? ani prive?mi blízko, ani prive?mi ?aleko. Reprosústavy by sa mali nachádza? v istých výsekoch pomyselného kruhu, v ktorého strede sedí divák… to je však len teória, ktorá sa v reálnom interiéri takmer nikdy nedá aplikova? na 100 %. Treba teda h?ada? vhodný kompromis a zoh?ad?ova? rôzne faktory. Napríklad aby bol zvuk kvalitný, musia by? predné reprosústavy vzdialené asi 2,5 m od seba (závisí to od typu reprosústav a vzdialenosti diváka) – to však môže by? zväzujúcim faktorom v interiéri. Ak sú zas zadné reproduktory príliš ?aleko od seba, treba ich ve?mi vybudi?, a to nie je v systéme dobré, at?.

Zvuk a zariadenie interiéru

Zlepši? zvuk sa však dá nielen nastavením ?i rozmiestnením reprosústav, ale aj vhodnou úpravou interiéru miestnosti. Pre akustiku miestnosti je napríklad vhodnejší koberec než hladké tvrdé plochy ako linoleum, dlažba ?i plávajúca podlaha, rovnako nevhodné sú ve?ké zrkadlá ?i mramorový obklad na stenách. Okno by malo by? zastreté záclonou, pri požiadavkách najvyššej kvality hrubším závesom. Priaznivo pôsobí aj dostatok ?repníkových rastlín, resp. iných malých predmetov v miestnosti, ktoré sa postarajú o vhodné odrazy zvukových v?n. Eliminuje sa tým stojaté vlnenie, ktorého dôsledkom je degradácia kvality zvuku.

Odporú?ania na záver

Najvä?ší rozdiel, ktorý delí systémy na dobré a zlé, nezoh?ad?uje asi žiaden z parametrov, ktorý si pre?ítate v katalógu, ale sú to samotné reprosústavy a subwoofer. Preto ak je to možné, dajte si predvies? systém domáceho kina predajcom (nielen funkcie, ale hlavne reprodukciu stereo a surround nahrávok!). Rozumné je aj opýta? sa priate?ov ?i rodiny na ich skúsenosti, ich názor si však treba aj osobne overi?, pretože ko?ko ?udí, to?ko chutí! Nešetrite na nesprávnom mieste! Ak sú vaše finan?né možnosti momentálne obmedzené, kúpte si najprv len predný pár hlavných reproduktorov, avšak v dobrej kvalite. Ostatné reproduktory môžete dokupova? postupne. Na za?iatku síce nebudete ma? plnohodnotné domáce kino, pri kúpe každého ?alšieho komponentu vám však zostava predvedie iný zážitok. Ak kúpite naraz síce lacnú a kompletnú, avšak nekvalitnú súpravu reproduktorov, budete ?asom viac a viac vníma? ich nedostatky a náprava, výmena alebo úprava bude vždy náro?nejšia na ?as aj financie. A ešte malá poznámka. Ne?akajte, že vaše domáce kino za 20000 Sk bude hra? perfektne stereofónne nahrávky. Nie je na to primárne konštruované (je to najmä otázka konštrukcie predných reprosústav). Ak ste však niekedy boli za?ažení na stereofónny zvuk, venujte výberu zostavy práve v tejto otázke maximálnu pozornos?.

Ak si chcete vypo?u? svojich ob?úbených interpretov ?o najreálnejšie, prijate?ný zvukový kompromis medzi domácim kinom a stereo po?úvaním sa za?ína asi pri cene systému 60000 Sk. Cenové rozhranie nemožno ur?i? celkom presne, ale spo?ahlivým návodom je vypo?u? si zvukový systém – a to nielen pri predvádzaní vybratých scén z ak?ných filmov. Tak ako pri automobiloch aj v oblasti domáceho kina existujú trabanty a mercedesy – je to otázka financií a osobnej potreby.

Kategória: Domáce spotrebiče
Tagy: bývanie domáce kino lekcie z bývania
Zdieľať článok
11 šikovných a overených trikov, ktoré v záhrade určite oceníte!Urob si sám

11 šikovných a overených trikov, ktoré v záhrade určite oceníte!

Extenzívna vegetačná strecha v 10 krokochDom z tehly

Extenzívna vegetačná strecha v 10 krokoch

Pôdu do kvetináčov už nemusíte kupovať! S týmto návodom si pripravíte výživný substrát ľahko aj samiUrob si sám

Pôdu do kvetináčov už nemusíte kupovať! S týmto návodom si pripravíte výživný substrát ľahko aj sami

Veterná energia zažije v Európe rekordný prírastok, projekty elektrární pribúdajú aj u násASB.sk

Veterná energia zažije v Európe rekordný prírastok, projekty elektrární pribúdajú aj u nás

Diskusia