Idete sa sťahovať?

14. 11. 2005
Zdieľať

Či už to je z jedného mesta do druhého, z jedného sídliska na iné, z bytu do bytu, z rodinného domu do bytu či opačne, alebo z jedného pracoviska na nové – vždy máme z tohto procesu menšiu traumu. Všetko zorganizovať, na nič nezabudnúť, nič nepoškodiť a nestratiť a mať to čo najrýchlejšie za sebou. To sú predstavy o ideálnom sťahovaní.

Sťahovanie už zažila väčšina z vás a určite to nebolo relaxačné cvičenie, pri ktorom by ste si mohli oddýchnuť. Okrem fyzickej námahy, ktorá je nevyhnutná a v prípade takého ôsmeho poschodia v paneláku bez nákladného výťahu až extrémna, zohráva dôležitú úlohu aj logistika. Tento terminus technicus je skutočne namieste, lebo ideálne naplánovať sťahovanie od prípravnej fázy až po spokojné usadenie sa v novom priestore je veľmi náročné.


Idete sa sťahovať?

34869

V minulosti bola hlavným krédom sťahovania svojpomoc, ale aj dnes mnohí z vás určite využívajú priateľov, známych či susedov. Je to najlacnejší spôsob, takže zároveň aj logické riešenie. No nie každý má také možnosti a takisto nie každý je ochotný stráviť po hodinách prípravy a balenia ešte niekoľko hodín nosením ťažkých bremien hore-dolu po schodoch. Práve preto nie je existencia špecializovaných sťahovacích spoločností náhodná, ale vzišla z požiadaviek trhu. Nuž a špecialisti veľmi dobre vedia poradiť, ako zvládnuť sťahovanie bez stresu, poškodenia majetku – jednoducho profesionálne. Preto prinášame niekoľko dôležitých informácií pre tých z vás, ktorí sa rozhodnú prenechať sťahovanie na profesionálov.


Dobrá príprava – základ úspechu

Na úplnom začiatku by ste jednoznačne mali poznať zámer, s ktorým sa idete sťahovať. Je totiž dôležité, či sa presúvate na miesto, kde plánujete bývať dlhodobo, alebo ide o krátkodobý prenájom. Súvisí s tým prípadná úprava nových priestorov, daná dispozícia bytu v prenájme, ktorú nemôžete meniť, množstvo nábytku, ktoré budete môcť do bytu nasťahovať a pod. Ešte skôr než opustíte pôvodný byt, nezabudnite na odhlásenie energií (elektriny, vody, plynu) i rozhlasu a televízie.


Idete sa sťahovať?

34881

Balenie sa na prvý pohľad môže zdať jednoduché, ale tí, ktorí sa sťahovaním zaoberajú dlhšie, vedeli by vám rozprávať príbehy o škatuliach od banánov a o rozbitých cennostiach. Menšie predmety by ste mali zbaliť do škatúľ, ktoré nepresahujú rozmery 60 × 40 × 40 cm a sú zhotovené z päťvrstvovej lepenky. Ak použijete trojvrstvovú, môže sa stať, že materiál nevydrží, a ak si všetko zbalíte do veľkých škatúľ, ktoré budú musieť niesť dvaja ľudia, môže sa spodná časť rozpadnúť.


Idete sa sťahovať?

34873

Keď už budete mať všetko správne zbalené v škatuliach, mali by ste si na ne napísať, čo v nich je. Určite to oceníte pri vybaľovaní. Konečné usporiadanie v novom príbytku môže trvať aj niekoľko dní, počas ktorých by vám niektoré potrebné drobnosti mohli chýbať. Takúto prípravu musíte absolvovať aj pri svojpomocnom sťahovaní a aj vtedy, ak si na to zavoláte profesionálnu spoločnosť. Ak si vyberiete druhé riešenie, nepodceňujte výhody obhliadky. „Sťahováci“ totiž potrebujú mať kvôli čo najlepšej optimalizácii práce čo najrelevantnejšie informácie, takže nestačí, ak do telefónu oznámite, že ide len o dve izby, v ktorých máte pár vecí, a že to bude robota na hodinku. Mohli by ste byť prekvapení, keď vám po dvoch hodinách začnú rozoberať nábytok, ktorý sa vcelku nezmestí do dverí, alebo budete rozmýšľať, ako vynesiete piano.


Priemerné ceny sťahovacích služieb v Bratislave


Sadzba za kilometer:


od 18 do 30 Sk


Sadzba za hodinu práce jedného pracovníka:


od 200 do 300 Sk


Sadzba za balenie (hodina):


150 SkPribližná cena za presťahovanie bytu (môže sa meniť pri vyššom počte kilometrov)


– jednoizbový


3 000 až 4 000 Sk


– dvojizbový


3 500 až 5 000 Sk


– trojizbový


6 000 až 8 000 Sk


– štvorizbový


10 000 Sk


Od výberu firmy až po platenie


Idete sa sťahovať?

34876

Podobne ako v iných oblastiach, aj tu sú profesionáli a sťahovacie spoločnosti, ktoré sa profesionálne len tvária. Pri výbere vám pomôže údaj, koľko rokov sa firma sťahovaniu venuje, ako aj referencie, na základe ktorých si budete môcť overiť jej spoľahlivosť. Jedným z najdôležitejších faktorov, možno ešte dôležitejším ako cena, je poistenie. Každá sťahovacia spoločnosť musí do určitej výšky sumy ručiť za bezproblémový presun vašich vecí a máte právo vidieť fotokópiu poistnej zmluvy. Seriózne spoločnosti disponujú poistkou vyššou ako pol milióna korún, ale nezriedka sa táto suma šplhá až nad hranicu dvoch miliónov. Ak máte problém s balením, môžete si objednať aj túto službu. Samozrejme, zaplatíte za ňu, ale budete mať istotu, že sa nábytok a doplnky nepoškodia. Na balenie sú najvhodnejšie dostatočne pevné vlnité papiere, bublinová fólia, päťvrstvové kartónové škatule a pevné lepiace pásky, podobne ako pri priemyselnej špedícii.

Obhliadka

Dôležitosť obhliadky sme už spomenuli. Je to prvý predpoklad úspešného zvládnutia celého procesu sťahovania. Pracovník sťahovacej spoločnosti bude môcť priamo na mieste veľmi presne určiť predpokladaný čas balenia i samotného „prenášania“ vašej domácnosti na iné miesto. Overí si, či sa všetky časti nábytku budú dať vyniesť z bytu bez problémov, zistí, ako dlho bude výťah blokovaný, aké nástroje a pomôcky budú potrebné a pod. Môžete sa dohodnúť aj na prípadnom balení, ktoré zabezpečí sťahovacia spoločnosť. Na základe týchto informácií vám bude môcť dopredu povedať aj približnú cenu a vy si môžete naplánovať čas i potrebné financie. Pri obhliadke sa označia ťažké bremená, ktorých sťahovanie podlieha osobitnej taxe a je odstupňované podľa ich druhu a hmotnosti.

Odkiaľ a kam


Idete sa sťahovať?

34871

Už v úvode sme hovorili, že je niekoľko spôsobov sťahovania, presnejšie povedané niekoľko charakteristických trás. Najkratšia je výmena priestorov v rámci jednej budovy – týka sa to zväčša kancelárií, ale výnimkou nie je ani sťahovanie v jednom panelákovom vchode. Najzložitejší býva presun medzi vzdialenejšími mestami, najmä pri sťahovaní z rodinného domu do bytu. Ak ste už sťahovanie zažili alebo ak ste ho mohli pozorovať ako susedia, určite ste sa stretli s tým, že rodina svojpomocne povynášala všetky veci pred dom ešte skôr, ako sa objavilo sťahovacie auto. Ušetrila síce čas, ale zhon pri sťahovaní môže ľahko spôsobiť nepozornosť, ktorú môžu niektorí „pozorovatelia“ využiť, a tak do nového bydliska nedorazí všetko. Aj také sú skúsenosti profesionálnych sťahovacích firiem, preto kým príde auto, strážte si svoj majetok. Pri nakladaní naň dohliadnu pracovníci firmy.


Idete sa sťahovať?

34870

Podľa dohody so „sťahovákmi“ môže sťahovanie zahŕňať len samotné naloženie do auta spred miesta pôvodného bydliska a vyloženie na mieste novom. V takom prípade pôjde o kratší čas a menej peňazí, ako keď vám budú nábytok baliť, vynášať, prevážať a potom ukladať v nových priestoroch. Zodpovednosť za bezproblémové sťahovanie však znáša spoločnosť len v takom rozsahu, na akom sa vopred dohodnete. Ak po dovoze a zložení pred novým bytom podpíšete preberací protokol, v ktorom potvrdíte, že nábytok a doplnky prišli v poriadku, ale počas svojpomocného sťahovania do interiéru sa poškodili či stratili, reklamáciu vám nikto neuzná.

Od čoho závisí cena


Idete sa sťahovať?

34878

Cenotvorba sťahovacích spoločností sa môže v niektorých položkách odlišovať, ale základné údaje – odpracované hodiny a najazdené kilometre sú rovnaké. V nich sa započítavajú náklady na prepravu a práca zúčastnených zamestnancov firmy. Tieto dve položky sú pri určovaní ceny najdôležitejšie. Treba si dávať pozor na „chytáky“, ktoré vás môžu pri konečnom účtovaní prekvapiť. Cenníky totiž bývajú koncipované aj tak, že hodinová sadzba na jedného pracovníka je nižšia ako u konkurencie, ale okrem nej zaplatíte aj tzv. stojné sťahovacieho auta. A to môže predstavovať pri sťahovaní štvorizbového bytu celkom slušnú sumu.


Idete sa sťahovať?

34880

Dopredu si treba dohodnúť aj cenu za poskytnutie doplnkových služieb, ako je balenie a prenájom baliaceho materiálu, prípadne čistenie a upratovanie. Niektoré spoločnosti spoplatňujú aj prenájom sťahovacích pomôcok (laná, pásy, vozíky a pod.), ale zväčša sa započítavajú už do základnej hodinovej sadzby. Skutočne profesionálne a seriózne spoločnosti majú na svojich webových stránkach aktualizované cenníky, podľa ktorých si môžete v pohodlí svojho domova vypočítať približnú cenu sťahovania vašej domácnosti či kancelárie. Spresníte ju pri obhliadke a definitívne uzavriete po spočítaní času na sťahovanie.Približné ceny za sťahovanie ťažkých bremien v Bratislave


Medzi ťažké bremená sa počítajú kusy nábytku a zariadenia ťažšie ako 100 kg.


piano


2 000 Sk


klavír


3 000 Sk


trezor (podľa veľkosti)


3 000 až 5 000 Sk


Okrem týchto bremien patria do tejto kategórie aj počítačové servery, liatinové vane, sochy, profesionálne vybavenie kuchýň a pod.


Dá sa to aj bez traumy


Idete sa sťahovať?

34877

Ak sa sťahovaniu nevyhnete, skúste si ho aspoň dobre pripraviť. So sťahovacou spoločnosťou, ak ste sa rozhodli pre tento spôsob, sa vopred dohodnite aj na podrobnostiach. Nepodceňujte ani baliaci materiál a dávajte si pozor na svoje veci, kým budú niekde čakať na naloženie do auta. A ešte jedna dobre mienená rada: Pri sťahovaní z paneláka vaši susedia ocenia, ak ich dopredu upozorníte, že nejaký čas bude blokovaný výťah a na schodisku bude hustejšia premávka. Na prípadnú traumu sa tak budú môcť pripraviť aj oni.

Kategória: Bývanie
Tagy: stah sťahovanie
Zdieľať článok

Diskusia