Kuchyňa bez pachu, mastnoty a pary – vyberáme odsávač pár

18. 07. 2005
Zdieľať

S rastúcimi nárokmi na kultúru bývania a klímu vnútorného prostredia spolu s dnešným trendom výstavby – spájaním kuchyne s jedálenským kútom alebo s celým obývacím priestorom, nemožno zabudnúť na odsávač pár. I keď je to jeden zo spotrebičov, ktorého kúpu v porovnaní s inými spotrebičmi odkladáme väčšinou až na posledné miesto, nie je vhodné jeho význam úplne podceniť.

Súčasný trh ponúka širokú paletu odsávačov pár na konkrétne podmienky každej kuchyne. Je veľa typov, ktoré sa líšia vonkajším vyhotovením, šírkou, technickými parametrami a predovšetkým spôsobom inštalácie. Ako si poradiť pri takomto množstve modelov rôznych značiek a hlavne podľa čoho si vybrať? Napokon všetko zostáva iba na nás, všetko závisí od nášho vkusu a, samozrejme, od našich finančných možností. Aby sme pri výbere nezostali bezradní, je dobré, ak si zistíme tieto údaje: výkon odsávača a účinnosť pohlcovania pachov, mieru účinnosti odsávača podľa kubatúry miestnosti, hlučnosť podľa intenzity odsávania, vybavenie digestora (s osvetlením alebo bez osvetlenia ) a spôsob ovládania – automaticky, ručne, diaľkovým ovládačom alebo elektronickým panelom.

Druhy a tvary odsávačov pár

Odsávače môžeme rozdeliť na odťahové, ktoré odvádzajú znehodnotený vzduch vetracím potrubím alebo šachtou do vonkajšieho prostredia a na recirkulačné, pri ktorých sa znečistený vzduch v digestore prefiltruje, zbaví sa pachov a nečistôt a vracia sa späť do miestnosti. V súčasnosti sa niektoré typy odsávačov vyrábajú s možnosťou využitia oboch spôsobov odsávania vzduchu, teda s recirkuláciou i s odťahom. Recirkulácia vzduchu je však možná, iba ak vzduch prechádza cez dva filtre, kde jeden zachytí mastnoty a druhý – uhlíkový odstraňuje ostatné nečistoty a pachy zo vzduchu. Hlavnou nevýhodou odťahovej verzie, najmä v zimnom období je odvádzanie teplého vzduchu. Čistý vzduch privádzaný do miestnosti sa musí opäť zohriať. Pri recirkulačných verziách sa všetok znehodnotený vzduch čistí a potom vypúšťa naspäť do miestnosti. Pri takýchto typoch odsávačov je potrebný ďalší filter a jeho pravidelná výmena.
Súčasné odsávače pár vynikajú pestrosťou tvarov, čo zodpovedá požiadavkám moderných kuchýň. Ich pôdorysné tvary môžu byť rôzne – obdĺžnikové, štvorcové, polkruhové, zaguľatené osemhranné, elipsovité aj rozličné atypické tvary. Z hľadiska priestorového vyhotovenia rozoznávame odsávače komínové do priestoru (ostrovné) alebo komínové na stenu, výsuvné, výklopné, nástenné, teleskopické a so sklopnou sklenenou stenou. Dizajnovo najvýraznejšie riešenie predstavujú ostrovné odsávače, ktoré sa montujú na strop, nad varné ostrovy. Ostrovné aj komínové (na stenu) odsávače pár sú v súčasnosti vďaka svojej konštrukcii vysúvateľné s teleskopickým vyhotovením komínového krytu, to znamená, že výšku komínového krytu možno prispôsobiť rôznym výškam miestností. Odsávače sa dajú aj dokonale zabudovať do kuchynskej linky. Možností je viacero, napríklad pod zníženú skrinku, alebo tak, aby odsávač kryla jednoduchá skrinka na koreniny a podobne. Z hľadiska priestorového alebo montážneho si možno vybrať odťah znečisteného vzduchu z digestora smerom dozadu, hore alebo do boku. Veľkosti digestorov sú rozmanité, aby sa dali vhodne zabudovať do rôznych kuchynských liniek a zostáv. Pri osadzovaní odsávača treba dodržať minimálnu zvislú vzdialenosť odsávača od povrchu sporáka. Táto vzdialenosť závisí od druhu sporáka – pri elektrickom je to vzdialenosť minimálne 65 cm a pri plynovom sporáku zvyčajne 75 cm.

Účinnosť odsávača

Odsávače vzhľadom na svoju odsávaciu plochu majú rôznu účinnosť. Čím je táto plocha väčšia, tým je väčšia účinnosť odsávača. Ak odsávame vzduch pri varení iba odsávacím ventilom, účinnosť odsávania je iba 40 až 50 percent, pričom účinnosť odsávača s akumulačnou plochou je 75 až 85 percent.

Výkon odsávača

Pri výbere odsávača je potrebné zohľadniť priestorové možnosti a výkon odsávania vzhľadom na veľkosť miestnosti. Jednoduché odporúčanie hovorí, že výkon odsávača by sa mal rovnať minimálne 6-násobku a maximálne 12–násobku objemu miestnosti za hodinu. Pri určení optimálneho výkonu treba zohľadniť, že časť výkonu sa stratí pri práci samotného odsávacieho systému, preto vypočítanú hodnotu treba zvýšiť približne o 20 %. Výkon odsávača sa pohybuje v závislosti od jeho druhu. Výkon digestorov sa udáva množstvom odsávaného vzduchu za hodinu. Najslabšie typy odsávajú okolo 100 m³/h výkonné typy dosahujú výkon aj 1 000 m³/h, preto si možno vybrať digestor z rôznych výkonových radov, podľa veľkosti kuchyne. Množstvo odsávaného vzduchu závisí hlavne od rýchlosti odsávania. Stupne výkonu ventilátorov môžu byť rôzne, bežne sa vyrábajú ventilátory s jedným alebo až štyrmi stupňami výkonu. Niektoré výrobky majú plynulú reguláciu výkonu alebo reguláciu s tromi nižšími stupňami a jedným intenzívnym stupňom. Preto sa v technických popisoch odsávačov uvádza výkon odsávača viacerými hodnotami napríklad 130/160/200/250 m³/h, ktoré udávajú množstvo odvádzaného vzduchu v závislosti od zvoleného stupňa výkonu od nižších až po intenzívny. Pri recirkulácii dosahuje výkon odsávača zvyčajne nižšie hodnotové parametre. Ventilátor digestora je poháňaný elektromotorom s elektrickým výkonom od 100 do 200 W. Odsávače pár s veľkými výkonmi majú väčšinou dva elektromotory. Priemer prípojky na odťah býva najčastejšie 100,150 a 200 mm.

Hlučnosť

Pri prevádzke digestora je hlavným zdrojom hluku elektromotor. Intenzita hluku závisí od počtu pracujúcich elektromotorov a od zvoleného stupňa intenzity odsávania, preto výrobcovia uvádzajú niekoľko hodnôt hlučnosti v závislosti od vzduchového výkonu digestora, napríklad od 41 do 55 dB pri nižších stupňoch odsávania až po 61 až 66 dB pri maximálnom alebo pri intenzívnom stupni odsávania.

Osvetlenie odsávača

Z hľadiska manipulácie je vhodné, respektíve nevyhnutné osvetlenie pracovného priestoru pod odsávačmi. Osvetlením sú dnes vybavené väčšinou všetky digestory. Navyše je osvetlenie ovládateľné nezávisle od chodu motora. Používajú sa najmä malé žiarovky, úsporné žiarovky, žiarivkové trubice, halogénové alebo neónové svetlá. Počet žiaroviek alebo žiariviek býva rôzny (najčastejšie 1 až 4 kusy). Výkonnosť žiaroviek sa pohybuje od 9 do 40 W. Najsilnejšie osvetlenie digestora býva štyrmi žiarovkami po 40 W.

Ďalšia vybavenosť digestorov

Na vytvorenie optimálnej klímy vnútorného prostredia je každý digestor vybavený jedným až dvoma filtrami. Odťahový digestor obsahuje jeden filter, recirkulačný zvyčajne dva. Filtre bývajú rozličné – textilné, kovové alebo uhlíkové. Kovový filter je určený prevažne na zachytenie mastnôt. Odporúča sa ho čistiť alebo vymieňať podľa pokynov výrobcu. Hlavnou úlohou uhlíkového filtra je odstraňovanie pachov. Uhlíkový filter sa nečistí, po zanesení sa musí vymeniť, pretože zachytený pach nemožno z filtra odstrániť. Filtre sa dodávajú v plošnom, kruhovom alebo kazetovom tvare. Ich veľkosť zodpovedá rozmerom digestora. Kovový filter proti mastnotám sa pri zanesení môže čistiť ručne alebo v umývačke. Na odmastenie stačí voda zohriata na 65 °C a vhodné saponátové prostriedky. Po niekoľkonásobnom umývaní stráca filter svoju pôvodnú farbu, ale nie schopnosť filtrácie. Očistený filter sa do odsávača vkladá vždy až po úplnom uschnutí. Bežnou súčasťou digestorov je spätná klapka, ktorá bráni pri odťahu prenikaniu chladného vzduchu do interiéru najmä v zimnom období. Niektoré odsávače sú vybavené elektronickým ovládaním, čo predstavuje komfort z hľadiska obsluhy, kontroly a výkonu. Elektronika riadi sací výkon, upozorňuje na stupeň nasýtenia filtra a v prípade potreby navrhne výmenu tukového filtra, respektíve upozorní na potrebu umytia kovového tukového filtra. Komfort predstavuje aj bezdotyková reguláciu (tzv. sensor control). Na to, aby sa odsávač uviedol do chodu, respektíve vypol, sa netreba dotýkať tlačidiel. Zabudované senzory rozpoznajú pohyb ruky a zapnú alebo vypnú spotrebič. Takisto sú schopné automaticky regulovať chod motora a intenzitu osvetlenia, prípadne zapínať digestor po piatich minútach alebo v inom potrebnom intervale. Mnohé odsávače pár majú dekoračné komínové kryty, ktoré umožňujú výškové nastavenie v určitom rozsahu.

Naše rady • Odsávač nesmie byť pripojený do komína, ktorý je určený pre kotol, ohrievač a podobne.


 • Ak máme v miestnosti s odsávačom súčasne aj vykurovacie teleso, je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.


 • Dôležité je odsávač pravidelne čistiť a vymieňať zanesené filtre, aby sa predišlo vznieteniu usadených tukov.


 • Odsávač nesmie byť v styku s teplovodnými rozvodmi alebo inými zdrojmi tepla.


 • Na čistenie a umývanie vonkajších častí odsávača sa odoporúča látka namočená v liehu, prípadne bežný umývací prostriedok.


 • Antikorové brúsené kryty je vhodné utierať v rovnakom smere ako pôvodné brúsenie, predíde sa zbytočnému poškriabaniu.

Pri kúpe odsávača pár si treba zistiť tieto údaje: • výkon odsávača a účinnosť pohlcovania pachov,


 • mieru účinnosti odsávača podľa objemu miestnosti,


 • hlučnosť podľa intenzity odsávania,


 • vybavenie digestora (s osvetlením alebo bez osvetlenia)


 • spôsob ovládania – automaticky, ručne, diaľkovým ovládačom alebo elektronickým panelom.


Viac v galérii k článku.

Kategória: Domáce spotrebiče Kuchyňa, jedáleň
Tagy: domáci pomocníci kuchyňa nakupovanie odsávač pár zariadenia
Zdieľať článok

Diskusia