Bezbariérové rodinné domy

12. 01. 2006
Zdieľať

Život nám prináša mnohé situácie, na ktoré nie sme pripravení a o ktorých sme boli presvedčení, že nám sa stať nemôžu. Jednou z takýchto situácií je aj zranenie, ktoré človeka pripúta na invalidný vozík. Takýmto zranením sa však život nekončí, naopak, aj telesne postihnutí môžu prežiť plnohodnotný život, dokonca aj oveľa krajší a plnší ako mnoho zdravých ľudí. Napriek tomu vozičkári, ľudia s obmedzenou pohyblivosťou alebo aj starší ľudia majú skomplikovaný pohyb v budovách, ktoré sa neriešili ako bezbariérové. Najhoršie je, ak takíto ľudia žijú v dome, ktorý im kladie veľa prekážok.

Bezbariérové riešenie umožňuje osobám so zníženou pohyblivosťou prekonávať architektonické bariéry – schodiská. V snahe neustále zvyšovať kvalitu vnútorného prostredia sa dnes takéto riešenie verejných budov a bytových domov stáva bežným. Ak to priestorové podmienky dovolia, projektanti navrhujú na prekonanie výškových rozdielov rampy. V obmedzených priestoroch, kde riešenie rampami nie je možné, sa navrhujú plošiny a výťahy. Možno sa zdá, že bezbariérový rodinný dom je nadštandardný, no pre telesne postihnutých je tento „nadštandard“ jedinou možnosťou, ako sa nestať väzňom vo vlastnom dome.

Plošiny a výťahy pre osoby so zníženou pohyblivosťou sa delia na:


  • šikmé plošiny na priamočiare, krivočiare a zmiešanočiare schodiská,


  • šikmé schodiskové sedačky,


  • zvislé plošiny,


  • výťahy.

Šikmé schodiskové plošiny

Sú to zdvíhacie zariadenia, ktoré sa inštalujú na schodiská. Starším a imobilným osobám umožňujú posediačky – na sklopenej sedačke alebo na invalidnom vozíku – prekonávať výškové rozdiely schodiskových ramien.

Plošiny sa ľahko ovládajú a sú bezpečné. Pohybujú sa po zábradlí alebo po špeciálnej dráhe, môžu prepájať aj viac podlaží. V takom prípade majú príslušný počet staníc a dráha kopíruje tvar schodiska. V sklopenej polohe zaberá plošina minimálny priestor (asi 20 až 30 cm), a preto neprekáža, ani keď sa sama vracia. Výber typu plošiny závisí od tvaru schodiska a od stupňa samoobslužnosti.

Plošiny iba na priamu dráhu

Na priamu dráhu je vhodná plošina zobrazená na obrázkoch. Môže mať veľkosť 1000 x 750 mm alebo 1000 x 800 mm, jej nosnosť je 300 kg. Pohybuje sa rýchlosťou 0,15 m/s, je určená na stúpanie 15o až 45o.Bezbariérové rodinné domy

41300


Bezbariérové rodinné domy

41301


Na slovenskom trhu je viacero podobných plošín. Jednou z nich je základná plošina s rozmermi 900 x 700 mm, nosnosť 225 kg. Jej šírka v sklopenej polohe je 300 mm. Pohybuje sa rýchlosťou 0,075 m/s alebo 0,15 m/s, je určená na stúpanie od 20 do 40o. Je vybavená senzormi, ovláda sa samoobslužne z plošiny alebo zo staníc.

Plošiny na všetky tvary schodísk


Bezbariérové rodinné domy

41297

Aj na zakrivené a zmiešanočiare schodiská je určená plošina zobrazená na obrázku vpravo, ktorá má rozmery 900 x 750 mm a nosnosť 225 kg. Pohybuje sa rýchlosťou 0,075 m/s a 0,15 m/s. Plošinu možno namontovať na schodisko ľubovoľnej dĺžky s ľubovoľným počtom staníc, ale s minimálnou šírkou schodiskového ramena 1000 až 1200 mm. Uhol stúpania je od 0 do 45o. Plošina na obrázku vľavo dole má rozmery 1000 x 750 mm alebo 840 x 680 mm a nosnosť 225 kg. Pohybuje sa rýchlosťou 0,15 m/s.


Bezbariérové rodinné domy

41302

Na strmé schodiská je vhodná šikmá schodisková plošina so šírkou 800 mm, dĺžkou 900 mm, nosnosťou 225 kg a stúpaním v uhle až do 70o. Môže byť umiestnená takmer na každom schodisku v interiéri alebo exteriéri so šírkou minimálne 850 mm. Ramená schodiska môžu byť s odpočívadlami alebo bez nich. Na inštaláciu plošiny treba iba minimálne stavebné úpravy. Ovláda sa tlačidlami podobne ako vo výťahu. V „zaparkovanej“ polohe možno dno plošiny i sedačku sklopiť tak, že zaberá minimálny priestor – asi 200 mm.

Šikmé schodiskové sedačky

Sedačka na obrázkoch je vhodná na každý typ schodiska, uhol stúpania dráhy môže byť od 0 po 70°. Má nosnosť 125 kg a pohybuje sa rýchlosťou 0,15 m/s. Umiestňuje sa na vnútornú stranu schodov.Bezbariérové rodinné domy

41304


Bezbariérové rodinné domy

41303


Ďalšou v ponuke nášho trhu je sedačka s pôdorysným rozmerom 500 mm x 700 mm, ktorá v sklopenej polohe zaberá 250 mm zo šírky schodiskového ramena. Môže stúpať v uhle od 0o do 45o aj viac, má nosnosť 120 kg a pohybuje sa rýchlosťou 0,078 m/s alebo 0,15 m/s. Dá sa namontovať na schodisko ľubovoľného tvaru i dĺžky, s akýmkoľvek počtom staníc. Dráha je z dvoch rúr v tvare zábradlia, ľahko sa inštaluje a nevyžaduje stavebné úpravy. Ovláda sa podobné ako výťah a má niekoľko prvkov zvyšujúcich bezpečnosť.

Zvislé plošiny

Vzhľadom pripomínajú výťahy, ich konštrukčné riešenie je však jednoduchšie. V prípade, ak vychádzajú nájazdové rampy veľmi dlhé alebo strmé a inštalácia výťahu by bola neekonomická alebo technicky nemožná, používajú sa zvislé plošiny. Ovládajú sa podobne ako výťah. Sú upravené pre imobilné osoby, majú prvky, ktoré zvyšujú bezpečnosť prepravovaných osôb. Mechanizmus s dráhou plošiny sa ukotvuje v stene alebo na opornej konštrukcii. Plošiny môžu byť otvorené alebo ohradené napríklad oceľovou konštrukciou so sklenou výplňou. Umiestňujú sa v interiéri aj exteriéri a podľa toho sa upravujú.


Bezbariérové rodinné domy

41298

Zvislá plošina na obrázku vpravo má pôdorysný rozmer 1250 x 1400 mm (min. 800 x 1250 mm) a nosnosť 250 kg. Pohybujú sa rýchlosťou 0,075 m/s, je schopná prekonať výškový rozdiel maximálne 4 m. Pohybuje sa po skrutke, poháňa ju elektromotor. Podlaha plošiny môže mať rôzny tvar – štvorcový, obdĺžnikový, ale aj kruhový.

V ponuke je aj zdvíhacia plošina so štandardnou šírkou 800 mm, dĺžkou 1250 mm, nosnosťou 225 kg, ktorú možno pri dodržaní podmienok ISO 9386 inštalovať aj do šachty. Pohybuje sa po zvislej dráhe tvorenej uzavretými zváranými profilmi ukotvenými na nosnú stenu alebo na opornú konštrukciu. Pohybuje sa rýchlosťou 0,15 m/s, prekoná výškový rozdiel maximálne 4 m. Inštalovať ju možno v exteriéri aj v interiéri.

Ďalšou možnosťou je zdvíhacia plošina s rovnakými pôdorysnými rozmermi a nosnosťou 400 kg. Jej prednosťou je tichá prevádzka zabezpečená hydraulickým valcom, ktorý ju pomocou nožnicového mechanizmu zdvíha alebo spúšťa. Prekoná maximálny výškový rozdiel 1,65 m, pohybuje sa rýchlosťou 0,15 m/s.


Bezbariérové rodinné domy

41308

Na prekonanie veľmi malých výškových rozdielov možno použiť flexibilnú zdvíhaciu plošinu (na obr. vľavo). Používa sa v interiéri aj v exteriéri, možno ju umiestniť vedľa schodov alebo na inom vhodnom mieste pri schodisku.

Výťahy v rodinných domoch

Do rodinných domov možno použiť aj výťah. Je najdrahší a konštrukčne najzložitejší, no na prekonanie väčších výškových rozdielov je najlepší. Výťah na obrázku 8 má nosnosť 150 a 250 kg, rýchlosť 0,15 m/s a môže prekonať výškový rozdiel 7,5 m.


Bezbariérové rodinné domy

41307

Ak je v jestvujúcom rodinnom dome dostatočný priestor, možno dodatočne osadiť výťah ako na obrázku vpravo s pôdorysným rozmerom 1480 x 1000 mm, prípadne 1600 mm x 1375 mm s priehlbinou v podlahe 50 mm, ktorú možno vyrovnať rampou. Výťah má nosnosť 400 až 630 kg, rýchlosť 0,15 m/s a maximálny dopravný zdvih 9 m.

Príspevok od štátu

Zaobstaranie pomôcok na bezbariérové riešenie domu je finančne veľmi náročné, pričom práve telesne postihnutí ľudia spravidla nemajú peňazí nazvyš. Riešením môže byť pomoc od štátu.

Postihnutý občan môže dostať podľa Zbierky zákonov č. 724/2002 o sociálnej pomoci podľa § 63 príspevok na pomôcku na bezbariérové riešenie domu do výšky 200-tisíc Sk, súhrnne v období siedmich rokov 250-tisíc Sk. Bezbariérové riešenie sa takto stáva prístupným aj pre menej solventných telesne postihnutých občanov.

Článok vznikol na základe VÚ VEGA č. 1/9063/02.

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: bezbariérový dom vyt výťah pre postihnutých
Zdieľať článok

Diskusia