Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

23. 08. 2017
Zdieľať

Pôsobivý dom vznikol kombináciou dvoch celkov, prakticky dvoch samostatných domov. Jeden je ukrytý vo svahu a vidno ho len zo strany záhrady, druhý položený na ňom. Od cesty je prakticky viditeľná len tmavá časť domu so sedlovou strechou, ktorá zapadá do okolia a nepôsobí zbytočne rušivo.

Nezvyčajný príbytok obklopený vinicami sa pred rozpálenými lúčmi slnka chráni úrodnou zeminou. Jednoduchý a surový v materiáloch, pritom útulný dom poskytuje majiteľom možnosť vychutnávať si život a plody prírody.


Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

Požiadavky majiteľov neladili s predpismi

Samotní architekti tvrdia, že už úvod bol náročný. Predstavy a požiadavky majiteľov v niektorých bodoch navzájom neladili, navyše pozemok sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Pálava, čím boli dané ďalšie obmedzenia. Podľa architektov je často problém v tom, že „obdobné predpisy ignorujú súčasné možnosti a často vyžadujú až repliky ľudovej architektúry.“
 

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

Želania majiteľov so spomínanými predpismi veľmi neladili, a tak bolo nevyhnutné vytvoriť kompromis. Napríklad, priali si dom s rovnou strechou, k ich požiadavkám patrilo veľké parkovacie miesto, garáž pre motorku, kancelária na prízemí, a pritom chceli bývať na jednom podlaží so vstupom na záhradu.
 
Našťastie, členitý terén pozemku pomohol riešiť veľkú časť z ich požiadaviek. V konečnom dôsledku sa podarilo architektom splniť všetky predstavy majiteľov, vrátane regulatív, ktoré platia v chránenej krajinnej oblasti – vrátane stavby tradičnej formy domu so sedlovou strechou. V podstate navrhli a realizovali dva domy. 

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

Riešenie vo forme domu na dome

„Spád pozemku umožnil samotný rodinný dom zapustiť do svahu, navrhnúť ho s rovnou strechou a všetky obytné miestnosti napojiť na záhradu. Očarili nás vápencové múry, ktoré sa v dedine vyskytujú nielen v prípade vínnych pivníc, preto sme tento materiál v priečelí domu použili. Lemuje veľkoformátové presklenie, ktoré svojim presahom chráni železobetónový strop a atika.
 
Na uličnej úrovni, ktorá je o celé poschodie vyššie, sa na plochej streche vytvoril dostatočný priestor na parkovanie áut. Garáž pre motorku, vstup do domu a kancelária s výhľadom na vinice a vodné nádrže dostala archetypálnu formu, tak, aby spĺňala požiadavky chránenej krajinnej oblasti a tvarovo zapadla do vidieckej štruktúry. Jej súčasný výraz sme dosiahli abstraktným poňatím, materiálovo sme zjednotili strechu i fasády do antracitového plechu,“ vysvetľujú architekti svoje nápadité riešenie.

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa


Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

Železobetón a oceľ

Hoci každý dom je iný, nielen formou, tvarom, fasádou, štýlom, architektom sa podarilo vytvoriť dojem jedného kompozičného celku, v rámci ktorého sa navzájom dopĺňajú. Konštrukčne však ide o dva samostatné celky – takže architekti riešili v podstate dva samostatné domy – jeden včlenený do svahu s rovnou strechou a presklením smerovaným do záhrady, druhý klasický so sedlovou strechou, ktorý vidno zo strany ulice. Nosná časť je vytvorená zo železobetónu, ktorý je priznaný aj v interiéri.
 

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa


Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

Vrchná stavba domčeka so sedlovou strechou, cez ktorý sa do objektu vchádza je z tenkostenných oceľových profilov.


Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa


Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom

Dom postavený z dvoch domov: Spôsob, ako sa dodržať prísne normy a vyjsť v ústrety majiteľom
David Korsa

RD medzi vinicami

Architektonický ateliér: Stempel & Tesar architekti – Ján Stempel, Jan Jakub Tesař 
 
Spolupráca: Dalibor Borák
 
Záhrada: Lucie Vogelová, terra florida
 
Lokalita: Klentnice, ČR
 
Projekt a výstavba: 2014-2017
 
Pozemok: 1 090 m2
 
Zastavaná plocha: 190 m2
 
Úžitková plocha: 210 m2
Sabína Zavarská
Foto: David Korsa
Kategória: Návšteva
Tagy: Pálava rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia