Bazén pod vlastnou strechou

18. 05. 2007
Zdieľať

Za vodou… mnohí z nás dávajú prednosť dovolenke pri vode. Je úplne jedno, či ide o more, jazero, alebo rybník. Ktovie, prečo nás zrkadlenie vodnej hladiny tak fascinuje – žeby preto, že ľudské telo z veľkej časti tvorí opäť voda? Nie každého však láka predstava preplnených pláží a verejných kúpalísk. Preto nie div, že majitelia rodinných domov stále častejšie riešia výstavbu vlastného bazéna.

Mať či nemať bazén?


Bazén pod vlastnou strechou

92740

Kúpanie a plávanie patria k obľúbeným činnostiam, a to nielen počas horúcich letných mesiacov, ale i po celý rok. Plávanie je zároveň vynikajúcou telesnou aktivitou ovplyvňujúcou zdravie človeka, ktorá sa nedá nahradiť inou pohybovou činnosťou. Možno aj preto dnes nie sú vonkajšie bazény pri rodinných domoch ničím mimoriadnym. Podstatne zvyšujú komfort bývania alebo rekreácie. Vonkajší či vnútorný – na túto otázku vám z veľkej časti odpovedia vaše priestorové možnosti. Zatiaľ čo pri nekrytých vonkajších bazénoch ste do značnej miery limitovaní sezónou (v našich klimatických podmienkach je to obdobie dvoch až troch mesiacov), interiérové bazény takéto obmedzenie nepoznajú. Kryté bazény umožňujú kúpanie a plávanie po celý rok, avšak za cenu podstatne vyšších nákladov na výstavbu a prevádzku. Ak to však peňaženka dovolí, je bazén dobrou investíciou, ktorá sa nám vráti v podobe rýchlej relaxácie a načerpania nových síl.


Bazén pod vlastnou strechou

92742

Návrh

Ako sme už spomenuli, vnútorný bazén nie je lacnou záležitosťou. Strešné a obvodové konštrukcie bazénovej haly by mali spĺňať nielen architektonické požiadavky, ale aj nároky na minimalizáciu spotreby energií. Ak ide o vstavanie bazéna do existujúceho staršieho objektu, je potrebné steny a stropy susediace s trvalo vykurovanými miestnosťami zabezpečiť vrstvou tepelnej izolácie a proti prestupu vodných pár vykonať vhodný náter alebo obklad. Ak sú susediace miestnosti nevykurované, treba zo strany bazénového priestoru vykonať dôkladnú tepelnú izoláciu a obklad.

Náprava koncepčných chýb a prehreškov je zvyčajne veľmi obmedzená, málokedy stopercentne účinná a takmer nikdy nie lacná, preto je už od začiatku dôležitá spolupráca zadávateľa, architekta, ale aj odborníka špecializujúceho sa na problematiku bazénov.

Je tu však niekoľko všeobecných zásad, ktorých by sme sa mali držať už pri návrhu:

• umiestniť bazén (v prípade, že nie je súčasťou nášho domu) na čo najkratšej spojnici s rodinným domom;

• situovať bazén tak, aby bol priamo osvetlený slnečným svetlom;

• technické zariadenie, ako je napríklad úpravňa a ohrev vody, umiestňovať čo najbližšie k bazénu.

Umiestnenie


Bazén pod vlastnou strechou

92743

Vnútorný rodinný bazén umiestňujeme zväčša tak, aby čo najlepšie nadväzoval na domácu prevádzku a nezasahoval do pohody bývania. Zároveň musí byť bazénová hala primerane vybavená, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu okolitých konštrukcií objektu vplyvom odparovania vlhkosti z vodnej plochy bazéna (napríklad z nezakrytého bazéna s rozmermi 8 × 4 m, vyhrievaného na 24 až 28 °C a s teplotou priestoru 25 až 29 °C sa za hodinu vyparí 4 až 6 litrov vody!). Je preto bezpodmienečne nutné bazénovú halu vybaviť kvalitnými systémami vykurovania, vetrania a takisto vysoko funkčnou odvlhčovacou jednotkou. Do prevádzky sa spúšťa automaticky, ak vlhkosť v bazénovej hale prekročí povolenú hranicu. Výhodou je, ak je súčasťou bazénovej haly aj sociálne zázemie, WC, sprcha a v prípade dostatočného priestoru i sauna.

Bazénová hala by mala poskytovať dostatok priestoru na pohyb okolo bazéna aj na posedenie v jeho blízkosti. Veľkosť haly sa, samozrejme, odvíja od veľkosti bazéna. Bežný rozmer bazéna pritom predstavuje veľkosť 3 až 3,5 × 6 až 7 m. Musíme tiež rátať s oddychovým priestorom pred vstupom do bazéna a pochôdznymi komunikačnými plochami, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu bezproblémového prístupu a nutnosti údržby bazéna aspoň z jednej jeho strany. Čím je však priestor haly väčší, tým rastú aj investičné a prevádzkové náklady na zvýšené temperovanie i vysušenie vlhkého vzduchu v bazénovej hale.

Konštrukcie

Ako materiál na rodinné bazény možno využiť armovaný betón, respektíve železobetón, kovové materiály, plasty, prípadne laminát. Jednoznačne najčastejšie (a najobľúbenejšie) vnútorné bazény sú práve železobetónové. Technológie výstavby takéhoto bazéna sú rôzne – buď si ho postavíte svojpomocne, alebo v spolupráci so stavebnou firmou, a to tradičnou betonážou s klasickým debnením alebo, čo odporúčajú špecializované firmy, využijete niektorú z modernejších metód strateného debnenia.


Bazén pod vlastnou strechou

92750

Ako stratené debnenie sa používajú buď tvarovky, alebo polypropylén, debnenie sa „vyleje“ betónom. Po vybetónovaní stien sa na upravený povrch pokladá textília s bazénovou fóliou na báze zmäkčeného PVC, zvyčajne s hrúbkou 0,75 až 1,5 mm. Fólia má výhodu jednoduchej zvárateľnosti, jej povrch je navyše antibakteriálny, čím sa obmedzuje usadzovanie baktérií a plesní. Pre zvýšenú bezpečnosť možno v miestach možného pošmyknutia sa (schody, stupne, detské bazény) použiť fóliu s lisovaným štruktúrovaným povrchom.

Ďalšou možnosťou povrchovej úpravy železobetónového bazéna je keramický obklad, ktorý však v posledných rokoch zaznamenáva skôr ústup zo scény, predovšetkým pre prácnosť pri obkladaní a údržbe.

Použitie laminátových bazénov do určitej miery obmedzuje technológia ich výroby. Pretože sa vaňa bazéna dodáva v celku, problematická je jej doprava, najmä ak bazén budujete dodatočne (napríklad pri rekonštrukcii pivnice). Podľa skúseností odborníkov je laminátová konštrukcia bazéna rovnako finančne náročná ako železobetónová.


Bazén pod vlastnou strechou

92749

Najlacnejším riešením je plastový bazén. Odborníci odporúčajú túto technológiu iba pri menších bazénoch pre nenáročnú klientelu. Plastové bazény sa vyrábajú zváraním polypropylénových dosák s hrúbkou 5 až 8 mm podľa veľkosti bazéna. Dno sa zvára polyfúzne (polyfúzny zvar je vysoko kvalitné spojenie, pretože ho tvorí iba vlastný materiál zváraných prvkov). Plášť bazéna sa zvára rovnakým spôsobom a ku dnu sa pripevňuje pomocou extrudéra. Bazén po celom obvode spevňujú zvislé výstuhy, ktoré zabezpečujú stabilitu bazéna pri preprave a obetónovaní a takisto zaisťujú fixáciu v betónovej vrstve.

Zvláštnou technológiou sú antikorové bazény. Za tepla zvárané bezškárové plechy vyrobené z antikorovej ocele tvoria základ konštrukcií. Vďaka vystužovacím profilom zvareným z vonkajšej strany sa dosiahne požadovaná tuhosť. Plechy používané ako dielce podláh majú hrúbku 1,5 mm, steny bazéna 2,5 mm, prípadne možno – podľa statických požiadaviek – použiť aj plechy väčšej hrúbky. Predajná cena antikorových bazénov je pomerne vysoká, viac-menej poskytujú zaujímavú alternatívu pre určitú klientelu.

Bazénová technológia

Aby sme mali záruku kvalitnej a bezchybnej vody, musí byť súčasťou každého realizovaného bazéna odborný návrh recirkulačného čerpadla, filtra a chemického zabezpečenia. Voda v bazéne by sa mala neustále upravovať, to znamená privádzať a znova odvádzať z bazéna preč. To sa rieši pomocou vtokových dýz, umiestnených do dna alebo stien bazéna, a horných bodových odberov, takzvaných skimmerov zabudovaných na úrovni vodnej hladiny. Pri väčších bazénoch sa stretávame s priepadovými žliabkami, ktoré môžu pôsobiť zaujímavo a esteticky.


Bazén pod vlastnou strechou

92746

Úpravňa vody by nemala byť príliš vzdialená od bazéna. Priestory strojovne treba napojiť na zdroj vody, zabezpečiť odkanalizovanie a prívod vykurovacieho média a elektrickej energie.

Akustika

Bazény, najmä uzatvorené v krytom priestore, sú vybavené technickými zariadeniami, ktoré môžu vydávať rôzne zvuky. Preto je dôležité zistiť si hlučnosť jednotlivých zariadení a navrhnúť technologickú miestnosť bazénovej haly tak, aby nebola, ak je to možné, vedľa spálne, prípadne relaxačnej miestnosti.

Osvetlenie


Bazén pod vlastnou strechou

92745

Pohodu prostredia bazéna ovplyvňuje aj osvetlenie. Ideálne je denné osvetlenie zodpovedajúce štandardným parametrom. To sa však nedá vždy splniť, predovšetkým pri častom umiestňovaní bazéna v suteréne domu, kde v prípade použitia väčších zasklených plôch dochádza ku kondenzácii vlhkosti. Preto je dôležité venovať pozornosť umelému osvetleniu. Odporúča sa kombinované osvetlenie v niekoľkých úrovniach intenzity osvetlenia. Prevádzkové osvetlenie sa pohybuje v rozpätí 200 až 300 luxov a pracovné asi 80 až 100 luxov.

Ako pôsobivý doplnok umiestňujeme do bazéna osvetlenie pod vodou. Používajú sa dva typy svetiel – halogénové bodové osvetlenie a svetelné káble. Halogénové svetlo sa umiestňuje tak, aby neoslňovalo ľudí sediacich pri bazéne. Svetelné káble sa inštalujú vôkol celého bazéna pri hladine alebo ako bodové osvetlenie. Nesmieme zabudnúť na to, že vodotesné osvetlenie sa nesmie zapínať, pokiaľ nie je pod vodou, inak sa vyvíjaným teplom poškodí a spáli.

Farby

So svetlom súvisí aj farebné vyhotovenie povrchu bazéna. To, v „akej“ vode sa budeme kúpať, určuje práve farba bazéna. Výber je obmedzený vzhľadom na lom lúča svetla vo vodnom prostredí. Napríklad hnedá sa zmení na hrdzavú a príliš veľa zelenej bude pôsobiť až nepríjemne presýteným dojmom. Preto sa odporúča modrá alebo kombinácia modrej a bielej. Tu je zreteľný rozdiel medzi interiérovými a exteriérovými bazénmi – biela farba sa používa pri exteriérových bazénoch iba zriedka, pretože na nej viac vidieť špinu. Naopak, pri interiérových (a menších) bazénoch sa používa častejšie, pretože opticky zväčšuje bazén.


Bazén pod vlastnou strechou

92744

Nároky na prevádzku

Pri vnútorných bazénoch musíme vyriešiť vetranie haly, vrátane odvlhčenia priestorov bazéna, a tiež systém vykurovania. Odvetrávanie je nevyhnutné na zamedzenie tvorby plesní, na čo slúži klimatizácia. Z tohto dôvodu, ale takisto z hľadiska bezpečnosti je nevyhnutné zakrytie bazéna, ktoré minimalizuje tepelné straty a znižuje jednak spotrebu elektrickej energie vynaloženú na odvlhčovanie, jednak spotrebu chemických prípravkov na ošetrovanie vody, ktoré sa z hladiny odparujú rovnako ako voda. „Je známe, že zakrytím vnútorného bazéna sa dá ušetriť 30 až 40 % spotreby energií,“ vraví Rudolf Pejša z firmy Bazény Desjoyaux. Na zakrytie slúžia zvyčajne rolovacie systémy z tvrdených PVC profilov.

Rudolf Pejša radí: „Na prvý pohľad ideálnym riešením sa ukazuje lamelové zakrytie, ktoré je praktické a pekné na pohľad. Veľmi kvalitné je však aj penové zakrytie, a to pre svoje izolačné vlastnosti i antibakteriálnu úpravu. Najlacnejšou možnosťou je zakrytie bublinkové, ktoré však na pohľad nepôsobí príliš esteticky.“ Podľa vykurovacieho média, ktoré je v mieste stavby k dispozícii, sa môže vybrať vykurovanie plynové, elektrické, ale najvhodnejšie a najekonomickejšie je využitie alternatívnych zdrojov, či už na vykurovanie bazénových priestorov, alebo na samotný ohrev vody – najmä tepelné čerpadlo (pozri Môj dom č. 3/2007). Existuje aj takzvaný solárny ohrev, ktorý sa v našich klimatických podmienkach dá zväčša používať iba ako doplňujúci. Ideálna teplota vody by sa mala pohybovať medzi 25 až 28 °C, pričom treba myslieť na to, že teplotu vzduchu musíme udržovať minimálne o 1 °C vyššiu – jednoducho preto, aby vám na brehu po kúpaní zimou nedrkotali zuby. Podlahové kúrenie síce nevyrieši vykurovanie priestoru, ale ako komfort pre kúpajúcich je ideálnym doplnkom.

Úprava vody

Údržbu bazéna je nutné vykonávať počas celého obdobia prevádzky bazéna. Medzi najdôležitejšie prostriedky patria filtre, čerpadlá a vysávače na čistenie vody. Aj tie však musíme pravidelne dopĺňať dezinfekčnými prísadami, najmä s obsahom chlóru. Iba tak dosiahneme priezračne čistú vodu. Alternatívou je používanie takzvaných trojkombinačných tabliet, čo sú pomaly sa rozpúšťajúce tablety, ktoré v sebe kombinujú tri prípravky – chlór, prípravok proti riasam a vločkovač na vyzrážanie nečistôt.

Než začnete chemicky upravovať skazenú vodu, dobre zvážte, či nie je lepšie vodu vypustiť, ako ju upravovať priamo v bazéne drahými prostriedkami, pretože vzhľadom na zlý stav vody sa môže stať, že upravovanie bude neúčinné a nakoniec ju aj tak budete musieť vypustiť.

Doplnky


Bazén pod vlastnou strechou

92748

K technickému vybaveniu každého bazéna patrí vstupné zariadenie, ako sú schody, schodíky a rebríky. Rebríky sa osádzajú prevažne na vstup do menších bazénov alebo tam, kde je hlbšia voda pre plavcov. Vyrábajú sa z antikoru, ale na trhu sú v ponuke aj lacnejšie varianty z pozinkovanej ocele či hliníkových rúrok. Jedným z najviac používaných doplnkových zariadení privátnych bazénov je protiprúd, pretože nie každý má možnosť vybudovať si taký veľký bazén, aby spĺňal požiadavky na intenzívne plávanie. Protiprúd je zariadenie, ktoré chrlí veľké množstvo vody proti plavcovi. Pracuje na princípe výkonného čerpacieho zariadenia, vďaka ktorému sa aj z kúpania v malom bazéne môže stať určitá alternatíva náročnejších plaveckých výkonov.

Šetrenie sa nevypláca

Keď sa už rozhodneme pre interiérový bazén, musíme myslieť na to, že nejde o sezónnu záležitosť, ktorú kedykoľvek vymeníme za inú. Nesmieme zabudnúť, že lacná investícia pri nákupe sa nám predraží počas prevádzky. Preto sa odporúča vždy sa poradiť s odborníkmi a vybrať si vhodné riešenie na základe našich individuálnych potrieb.


Bazén v číslach:

• Na kúpanie sa budujú rodinné bazény od hĺbky 90 cm.
• Potrebná hĺbka na plávanie je 100 až 120 cm; obrat pretekárskeho plavca je do 100 cm – ak je bazén hlbší, zbytočne temperujeme a chemicky udržujeme vodu, ktorú „nepotrebujeme“.
• Minimálne rozmery bazéna sú 3 × 6 m s protiprúdom.

Tabuľka na výpočet množstva odparenej vody (súkromný vnútorný bazén)
Príklad: Bazén s rozlohou 32 m2, teplotou vody 26 °C a teplotou vzduchu 28 °C. (→ 32 × 0,117 = 3,74 l/h) Zo vzorca vyplýva, že za hodinu sa odparí 3,74 litra vody.


x

Teplota vody


Teplota vzduchu


26 °C


28 °C


30 °C


32 °C


34 °C


36 °C


26 °C


0,153


0,207


0,271


0,339


0,415


0,499


28 °C


0,117


0,171


0,235


0,303


0,379


0,463


30 °C


0,077


0,131


0,195


0,263


0,339


0,423

Kategória: Relax
Tagy: bazén bzzz
Zdieľať článok

Diskusia