26. 07. 2006
Zdieľať

Ak milujete vodu a súkromie, vaňa je vám malá a rybník ďaleko, postavte si bazén. V lete vám určite padne vhod, ak sa nebudete musieť tlačiť na verejnom kúpalisku, pretože kúpalisko bude dominantou vašej vlastnej záhrady. Možno sa vám zdá, že do leta je ešte ďaleko, ale ak chcete tohtoročnú letnú sezónu odštartovať hlavičkou do vlastného bazéna, je načase pustiť sa do práce.

Na slovenskom trhu funguje viacero dodávateľov interiérových či exteriérových bazénov. Naozaj je z čoho vyberať. Ponúkajú bazény s vopred definovanými tvarmi alebo si tvar bazéna môžete navrhnúť sami. Čo však väčšina spoločností požaduje od zákazníka pred namontovaním bazéna, je tzv. stavebná pripravenosť. Znamená to pripraviť podmienky na osadenie bazéna.


Skáčeme hlavičky

59642

Bazén je stavebná konštrukcia, ktorú treba ohlásiť na stavebnom úrade, na väčší bazén (nad 25 m2) si budete musieť obstarať stavebné povolenie. To vám vydajú na základe projektovej dokumentácie, v ktorej opisujete, ako budete stavať a z čoho. Z hľadiska stavebných postupov sa všetky bazény rodia rovnako. Výkopom. Predtým si však polohu bazéna naplánujte tak, aby ste tie hlavičky neskákali vo vetre na severnej strane domu.

Kovové, betónové a polypropylénové

Na výber je toho viac. Kovové bazény sa dnes používajú hlavne pre rýchlu montáž. Oceľové prvky sú prefabrikované a kladú sa na upravený povrch alebo na betónovú dosku. Najvhodnejší materiál na stavbu bazénov je hliník pre svoju nízku hmotnosť, odolnosť proti korózii a hladký povrchu stien. Z vnútornej strany sa natiera špeciálnymi nátermi, z vonkajšej dvoj- až trojnásobnými bitúmenovými nátermi. Kovy sú výborné tepelné vodiče, čo však vode v bazéne neprospieva. Preto treba kovové steny izolovať. Ideálne vlastnosti na stavbu bazéna má aj antikoro, avšak jeho širšiemu využitiu bráni jeho vysoká cena.

Betónové bazény tvoria prevažnú väčšinu verejných bazénov, avšak aj v záhrade sú veľmi populárne pre ich trvanlivosť. Svojpomocná výstavba je v tomto prípade veľmi náročná, preto sa realizujú výstavbou na kľúč. Najväčšej popularite sa betónové bazény tešia vo Francúzsku alebo v USA, kde sa na ich výrobu používa striekaný betón.

Medzi záhradnými bazénmi sa u nás presadili najmä montované bazény s polypropylénovou vaňou a bazény so stenami z tvaroviek.


Postup pri výstavbe betónového bazénu metódou strateného debnenia (bazény Desjoyaux, Balnea Regia)


Skáčeme hlavičky

59630


Skáčeme hlavičky

59631


Skáčeme hlavičky

59632


Skáčeme hlavičky

59633


Skáčeme hlavičky

59634


a – vyznačenie hraníc výkopu a vykopanie jamy, b – položenie siete pre dosku a strateného debnenia na vybetónované pätky, c – zmontovanie dielcov debnenia a zviazanie výstuží, d – vybetónovanie stien a dna bazéna, e – vyhladenie dna, na ktoré sa nalepí geotextília a na ňu povrchová fólia, f – úprava okolia bazéna, g – osadenie technologického zariadenia


Skáčeme hlavičky

59635


Skáčeme hlavičky

59636


Výkop

Výkop je v podstate jednoduchá vec. Na vhodnom mieste si v teréne vyznačíte hranice výkopu. Či si na zemné práce objednáte špecializovanú firmu so strojmi, alebo obetujete jemnosť svojich rúk, je na vás. Jama by mala byť o 1 až 1,5 m širšia a dlhšia, a to pre lepší prístup pri montáži. Hlboká by mala byť podľa hĺbky bazéna plus treba prirátať predpokladanú hrúbku podkladovej dosky, na ktorej bude bazén stáť. Ak neplánujete bazén zapustiť do zeme úplne, stačí, ak bude jama menšia o nezapustený rozmer. Pri výkope by ste mali myslieť aj na to, že v blízkosti sa bude nachádzať filtračná sústava, a podľa toho tvar výkopu prispôsobiť. V tejto fáze by sa mali pripraviť aj trasy na elektroinštalácie, vodu a odpad, a ak chcete vodu zohrievať, tak aj na vykurovanie.

Základy

Aby voda nemizla v trhlinách konštrukcie nášho domáceho kúpaliska, musíme bazén zabezpečiť proti nerovnomernému sadaniu, ktoré by mohlo spôsobiť nemalé škody. Základom sú dobré základy. Oceľobetónová doska hrubá min. 10 – 15 cm postačí pre väčšinu domácich bazénov. Vystužte ju oceľovým roštom s priemerom výstuží 5 až 8 mm a s veľkosťou oka 10 × 10 cm. Odporúčaná kombinácie je betón C16/20 a kari sieťovina V 10 425. Pôdorysný rozmer dosky by mal podľa konštrukčných zásad presahovať pôdorysný rozmer bazénovej vane o 20 cm v každom smere. V blízkosti predpokladaného umiestnenia skimmera (zberača) musí byť vo väčšine prípadov izolovaná nádrž (murovaná, betónová, plastová) na filtračné zariadenie, ktorá by mala mať spoločné základy s bazénom. Ak sa v mieste stavby vyskytuje spodná voda, treba ju počas realizácie odsávať – napríklad môžeme po obvode stavebnej jamy umiestniť drenážnu hadicu, ktorá vodu zvádza do šachty a z tej sa pomocou čerpadla odsáva.

 


Skáčeme hlavičky

59641

Konštrukcia bazénovej vane

Po tento krok sa všetky práce spojené s prípravou podkladu a stavebnej jamy neodlišujú. Buď ich zrealizujete vlastnými silami, alebo s pomocou stavebnej firmy. Pre prípad, že si objednáte bazén s plastovou alebo propylénovou vaňou, aj dokončovacie práce budú vo vašej réžii. To znamená, že obmurovanie stien, zasypanie a položenie dlažby si každý robí sám. Týmto prácam sa môžete vyhnúť pri ak zvolíte bazén z betónu či betónových tvaroviek, a dáte prednosť stavbe na kľúč.

Plastový bazén

Po osadení bazéna firmou, od ktorej ste si ho objednali, zase prichádzate na rad vy. Bazén je osadený, zapojený, treba ho už len dokončiť. Začnete izolovaním. Aby ste zabezpečili tepelnú pohodu a obmedzili tepelné straty, obložíte bazénové steny extrudovaným polystyrénom. Takisto možno ešte pred položením vane vystlať polystyrénom podkladovú dosku. Izolované steny sa obmurujú a voľný priestor medzi tehlami a izoláciou sa vyplní maltovinou. Murovanie by sa malo začať napustením asi 30 cm vody do bazéna, aby konštrukcia lepšie sadla. Vo vrchnej časti bazéna sa cez oká vertikálnych výstuží prestrčí drôt, pomocou ktorého sa konštrukcia zároveň upevní v betóne. Vybetónuje sa veniec s rozmermi asi 20 × 20 cm.

Obmurovanie a betónovanie stužujúceho venca je dôležité, pretože pôsobí proti tlaku zeminy po zasypaní. Po zaschnutí betónu sa môže priestor zasypať a okolie bazéna vydláždiť. Výber dlažby závisí od vás, odporúča sa však rozhodne nešmykľavá. Keďže najväčšie úniky tepla sú cez vodnú hladinu, mali by ste bazén zakrývať. Prekrytie je zároveň prevenciou proti špine a hmyzu a materiály krytov môžu zabezpečovať aj ohrievanie vody v bazéne. Medzi typické spôsoby zakrytia hladiny patria izotermické plachty alebo rolety. Tiež sa môžete rozhodnúť, či dáte prednosť rozťahovaniu manuálnemu, alebo automatickému, poháňanému motorom.

Bazény z tvaroviek


Skáčeme hlavičky

59639

Ďalšou možnosťou, ako si svojpomocne postaviť bazén, je použiť polystyrénové bloky alebo betónové bloky s polystyrénovou izoláciou, ktoré zároveň slúžia ako debnenie, dokonca sú vystužené oceľou a spĺňajú aj termoizolačnú funkciu. Takto sa dá vyrobiť bazén s akýmkoľvek požadovaným tvarom a výškovým členením dna. Termobloky sa plnia betónom, pred jeho aplikáciou však treba vyrezať otvory na skimmer – zberač (slúži na satie povrchovej vody a jej čistenie od hrubých nečistôt) –, dýzy a svetlá. Keď sme teda uložili polystyrénové tvarovky do vysnívaného tvaru, môžeme do nich začať čapovať betón. Najjednoduchšie je hádzať lopatou a opatrne zhutňovať. Keď sú tvarovky vyplnené po horný okraj, vytvoríme na ňom veniec, ktorým zarovnáme nerovnosti.

Vnútorný povrch bazéna vystierkujeme a vyrovnáme. Keď je stierka suchá, natiahneme na ňu geotextíliu, ktorá chráni bazénovú fóliu a bráni jej priamemu styku s podkladovým betónom, na ktorom by sa mohla zodrať. Na hrany a rohy namontujeme poplastované plechy, o ktoré geotextíliu zachytávame. Na ňu sa potom ukladajú pásy fólie z mäkčeného PVC, ktoré sa zvárajú horúcim vzduchom. Jednotlivé pásy fólie by sa mali prekrývať 4 až 6 cm. Dnes sa preferujú fólie DLW delifol, ktoré sú vďaka vystuženiu veľmi odolné proti roztrhnutiu. Keď je celý bazén oblepený, napustíme asi 30 až 40 cm vody, aby sa fólia usadila, a môžeme utiahnuť armatúry, dýzy a skimmer. Všetky tieto zariadenia montujeme na fóliu tak, aby sa zabezpečila tesnosť. Napojíme elektroinštalácie, vodu a ostatné zariadenia a okraje bazéna môžeme zasypať zeminou a položiť dlažbu.
Postup pri výstavbe betónového bazénu z tvárnic (bazény Mariner)


Skáčeme hlavičky

59643


Skáčeme hlavičky

59644


Skáčeme hlavičky

59645


Skáčeme hlavičky

59646


Skáčeme hlavičky

59647


Skáčeme hlavičky

59648


Skáčeme hlavičky

59649


a – Výkop stavebnej jamy – postup je na začiatku identický so stavbou iných bazénov. b – Vytváranie betónového podkladu na dne stavebnej jamy. c – Na betónový podklad sa položia potrubia na prívod vody a zalejú sa betónom. Na vystuženie sa použije kari sieť. Potrubia sa pred zaliatím izolujú.

d – Murovanie stien bazéna pomocou betónových tvaroviek.Tvarovky sa na seba ukladajú a vystužujú oceľou. Po niekoľkých radoch sa plnia betónom. e – Vystuženie odtokového žľabu, ktorý slúži na odvod a cirkuláciu vody. Predstavuje alternatívu ku skimmeru. f – Vybetónovanie okrajov bazéna spolu s priestorom na technologické zariadenie. g – Bazén sa zvnútra zaizoluje, nalepí sa fólia alebo obkladačky a môžeme skákať hlavičky.

Na kľúč

Samozrejme, ak nemáte chuť a čas zaoberať sa montovaním bazéna, môžete si objednať stavbu na kľúč. So zástupcom spoločnosti sa dohodnete na tvare bazéna, rozmeroch, umiestnení a spôsobe filtrácie, prípadne ďalších voliteľných súčastiach. Zároveň si naplánujete časový harmonogram výstavby a nástupy remeselníkov a robotníkov.

Krátko pred dátumom inštalácie bazénu vám dodajú všetky dielce konštrukcie. Pred prvým výkopom zástupca spoločnosti vyznačí umiestnenie bazéna, do pripravenej jamy sa vybetónujú základové pätky a položí sieťovina, ktorá slúži ako výstuž základovej dosky. Na pätky sa položí konštrukcia strateného debnenia. Ako konštrukčný materiál sa používa odolný tvrdený polypropylén, ktorý zaručuje pevnosť a vďaka samonosnej konštrukcii môže byť umiestnený v akomkoľvek teréne.

Debnenie sa zmontuje tak, aby tvorilo jeden celok, a jeho výstuž sa spojí s výstužou určenou pre základovú dosku. Takto pripravené debnenie sa vyplní betónom a vybetónuje sa aj dno bazéna. Po zaschnutí, čo môže trvať 2 –3 dni, nasledujú dokončovacie murárske práce a výstelka vnútorného povrchu bazéna. Výstelku tvorí fólia, ktorá sa inštaluje na geotextíliu a chráni výstelku. Fólia sa dá v prípade poškodenia alebo opotrebovania vymeniť. Odborný technik zapojí filtračné zariadenie a prevedie vás procesom údržby vody. Výstavba bazéna vrátane dokončovacích zemných prác trvá pri priaznivom počasí asi 10 – 15 dní.

 


Skáčeme hlavičky

59637

Úprava povrchov bazénov

Najpoužívanejším spôsobom úpravy povrchu bazénov sú fólie. Zväčša sa vyhotovujú v odtieňoch modrej farby, aby vyvolávali dojem čistoty a priezračnosti, ale aj zelené alebo so vzormi. Okrem fólií sa používajú najmä keramické obklady, ktoré vytvoria v betónovej bazénovej vani hygienické podmienky. Sú trvanlivé a estetickejšie než plastové fólie, ale zároveň aj drahšie. Lepia sa zväčša do cementovej malty, do ktorej sa môžu pridať vodotesné prísady. Do plytkej vody sa odporúčajú tmavšie obklady, do hlbokej svetlé až biele. Voda samotná totiž spôsobuje modré zafarbenie.

Zohrievanie a úprava vody

Ak chcete bazén využívať nielen v júli a v auguste, bez ohrevu vody sa nezaobídete. Vodu možno ohrievať kotlom na ústredné vykurovanie, tepelným výmenníkom alebo prietokovými ohrievačmi. Alternatívou je v tomto prípade využitie solárnych panelov a solárnych rohoží. Je to jednoduchý systém tenkých čiernych hadíc, v ktorých sa preháňa voda a slniečko ju v nich pekne zohrieva. Ich účinnosť úplne postačuje na ohriatie vody v bazéne. Montujú sa na strechu alebo na inú slnečnú plochu.

Umiestnenie technologického zariadenia


Skáčeme hlavičky

59638

Úprava vody prebieha v technologickom zariadení. Ak je toto zariadenie umiestnené v objekte rodinného domu, je nutný výkop na rozvody vody, ktorý treba uložiť na zhutnené alebo podmurované podložie v nezamŕzajúcej hĺbke. Výhodou takto umiestneného zariadenia je, že ho netreba na zimu demontovať a okrem rozvodov a skimmera ani odvodňovať. Druhou možnosťou je osadiť technológiu v plastovej, betónovej či murovanej šachte v blízkosti bazéna. Väčšinou sa osádza na rovnakú podkladovú dosku ako bazén. Šachta by nemala byť osadená na úrovni hladiny spodnej vody alebo pod ňou a jej kryt by mal byť zabezpečený proti vniknutiu vody. V prípade bazénov Desjoyaux sa filtračné zariadenie môže umiestniť aj do vstupných schodíkov do bazéna, vďaka čomu nie je potrebné budovať šachtu ani privádzať potrubia. Takáto filtračná jednotka sa na zimné obdobie musí demontovať.

Summa summarum

Nakoniec sa nainštalujú všetky zariadenia potrebné na vstup do bazéna a na jeho pohodlné používanie. Vedľa schodov zábradlie, tam kde nie sú schody, rebrík. Osadí sa dlažba a namontuje krycia plachta. Neodporúčame vedľa vodnej plochy sadiť kríky, pretože by ju znečisťovali.

Ten, kto po bazéne túži, by sa mal pripraviť na nemalé výdavky. Jeho obstaranie ho bude stáť asi 100 000 Sk a viac – podľa typu bazéna. Medzi najdrahšie patria betónové a antikorové bazény, čomu však zodpovedá aj kvalita a životnosť. Ak si vyberiete plastový bazén, môžete ušetriť financie na stavebných prácach, ktorých realizáciu zabezpečíte sami. Pri tomto variante si však dajte pozor na časté chyby, ktoré môžu neskôr viesť až k poškodeniu bazéna alebo vám firma osádzajúca bazénové teleso nemusí poskytnúť záruku. Medzi najčastejšie problémy patrí nerovnosť základovej dosky, čo sa prejaví na nerovnosti bazéna, alebo úzky výkop, ktorý skomplikuje alebo znemožní inštalovať a obmurovať bazén.

Na stavbe bazéna je práce naozaj viac než dosť. Ak vás práve prešlo vaše pôvodné odhodlanie, kúpte si bazén nadzemný, ktorý si ľahko sami zostavíte alebo nafúknete.

Kategória: Relax Záhradné stavby
Tagy: bazén bzzz postup
Zdieľať článok

Diskusia