Územie voľného pohybu

12. 05. 2009
Zdieľať

Páčil by sa vám prízemný dom s plochou strechou, s podlahou na úrovni záhrady a veľkými zasklenými stenami, ktoré nebránia výhľadu ani kontaktu s okolím? Jeden taký by sme vám radi predstavili. Jeho menší obyvatelia si pochvaľujú, že sa dá behať z domu do záhrady a späť, a tí väčší len krútia hlavou nad otázkami typu: Nie je riskantné mať plochú strechu? Nenaprší do domu, keď nie je zdvihnutý nad terén aspoň o dva schody? Nie je nebezpečné mať toľko okien, navyše bez plného parapetu? Neprekúri sa v takejto stavbe priveľa?

Prívetiví majitelia neveľkého domu odpovedali na všetky naše otázky záporne – oni ani ich deti by na dome určite nič nemenili. Pri vymenúvaní toho, čo im na dome vyhovuje, začali zoširoka – jeho polohou; do hlavného mesta je to iba niekoľko kilometrov, a pritom bývajú na okraji rekreačnej oblasti (dnes už skôr bývalej, lebo sa pomaly mení na prímestský satelit), obklopení lesom a poľami. Rovinatý pozemok im umožňuje výhľad ďaleko do krajiny a vyrastená zeleň diskrétne skrýva stavby v susedstve.
 


Územie voľného pohybu

195347
Jana Labuťová, Jiří Vaněk


Územie voľného pohybu

195349
Jana Labuťová, Jiří Vaněk

Pozemok sa ukázal ako ideálny aj z pohľadu orientácie na svetové strany – vďaka nej bolo možné ukážkové zónovanie vnútornej dispozície: do domu sa vstupuje zo severovýchodu, obytné miestnosti sa otvárajú na juhozápad. Najdôležitejšou požiadavkou majiteľov na ich budúce bývanie bol čo najužší kontakt s okolitou prírodou a možnosť prepojiť všetky priestory so záhradou – z nej vychádzali architekti z ateliéru di5 pri návrhu domu. V prízemnom bungalove nebránia voľnému pohybu žiadne výškové rozdiely, dokonca ani obligátna podmurovka, ktorá by bezbariérový prechod do záhrady (prípadne beh pre živé striebra na trase dom – záhrada a späť) skomplikovala minimálne dvoma schodíkmi.

Záhrada na dosah

Záhrada je tu skutočne na dosah obytných miestností, prechod medzi interiérom a exteriérom človek po chvíli takmer nevníma. Majiteľka si absenciu akýchkoľvek schodov v dome pochvaľuje: „Deti sú ešte malé a zvyknú sa hrať chvíľu vonku, chvíľu zasa vnútri, a ja sa pritom nemusím báť, že si ublížia,“ zdôveruje sa starostlivá mama. Aj keď si to dospelí možno neuvedomujú, podobne ovplyvňujú život detí aj všadeprítomné francúzske okná a zasklené steny: „Dcérky sú od malička zvyknuté, že cez okná vidia všetko, čo sa v okolí deje. Na návšteve v dome s klasickými oknami a parapetmi dokonca liezli na stoličky a skrinky a stavali sa na špičky, aby mohli normálne vidieť von, ako doslova povedali“, podčiarkujú rodičia.
 


Územie voľného pohybu

195348
Jana Labuťová, Jiří Vaněk


Územie voľného pohybu

195352
Jana Labuťová, Jiří Vaněk

Pred priveľmi intenzívnym letným slnkom chránia interiér lamelové slnolamy, ktoré sú zároveň výrazným architektonickým prvkom domu. Vďaka nim sa strecha pôdorysne členitého objektu zjednodušila na prostý obdĺžnik, ktorým sa dom opticky scelil, a zároveň tu vzniklo niekoľko krytých terás a príjemných zákutí.

Premyslené riešenie


Územie voľného pohybu

195356
Jana Labuťová, Jiří Vaněk

Dispozícia domu je jednoduchá a logická – vnútorný priestor je rozčlenený na dennú a nočnú zónu, na severovýchodnej strane (orientovanej na ulicu), je vstupný, technický a zásobovací trakt. Ako hlavný komunikačný priestor slúži dlhá chodba, ktorá vedie stredom domu. Na ňu nadväzujú v oddychovej zóne detské izby (vďaka posuvnej stene tu môže byť podľa potreby jedna veľká, alebo dve menšie, oddelené izby) a spálňa orientované na juhozápad, v dennej časti chodba plynulo prechádza do priestoru kuchyne a jedálne a končí v hlavnej obytnej miestnosti s kozubom, otvorenej smerom do záhrady. Stredobodom diania v dome je jedáleň s veľkým stolom. Jej okná hľadia tak do záhrady, ako aj do ulice, a možno z nej vyjsť na krytú juhozápadnú aj severovýchodnú terasu. Od obývačky ju oddeľuje iba teleso kozuba s policami a knižnicou. Jedáleň je opticky prepojená aj s kuchyňou – delí ich iba nízky barový pult. Pri kuchyni nechýba praktická komora, z ktorej sa po ďalšej, tento raz zásobovacej trase dostanete cez technickú miestnosť až k parkovacím státiam pod prístreškom, ktorý tvorí presah strechy. V technickom zázemí domu sa okrem miesta na kotol a práčku našiel priestor aj na malú dielňu, ktorá je pri údržbe domu nevyhnutná.

Jednoduchosť a funkčnosť ako hlavné motto riešenia celého domu sa premietli aj do jeho nosnej konštrukcie, usporiadanej v pravidelnom rastri, či logickej farebnosti. Farebnosť povrchu totiž vždy zodpovedá použitému materiálu: na murovaných častiach fasády je svetlá omietka, výrazný kontrast k nej tvoria drevené prvky morené na tmavo – okenné rámy, lamely slnolamov či podbitie presahov strechy; oceľ – stĺpiky a ostatné viditeľné časti oceľovej nosnej konštrukcie v interiéri aj exteriéri, originálne plotové pole a bránka či posuvné vjazdové vráta –, je zas natretá čiernou farbou.
 


Územie voľného pohybu

195354
Jana Labuťová, Jiří Vaněk


Územie voľného pohybu

195346
Jana Labuťová, Jiří Vaněk

Preverené časom

Aj napriek členitosti domu a veľkým zaskleným plochám neprevyšujú náklady na jeho prevádzku štandard. Postarali sa o to nielen vhodne zvolené materiály obvodových konštrukcií či odstránenie tepelných mostov, ale aj premyslená dispozícia: technické miestnosti orientované na najchladnejšiu, severovýchodnú stranu tvoria akýsi tepelný štít, ktorý chráni pred nepriaznivými vplyvmi obytné miestnosti s vyššími nárokmi na interiérovú teplotu. Majitelia domu nám z vlastnej skúsenosti potvrdili, že veľké zasklenia a previazanosť domu s okolím nespôsobujú nijaké problémy. Skôr sa v porovnaní so štandardným riešením prejavili ako prevádzkovo aj tepelne príjemnejšie. Čas tiež ukázal, že žiadna z miestností nie je nadbytočná a žiadna nechýba. Starousadlíci netradičný dom prijali a on, chránený dreveným šiltom, sa pomaly a prirodzene ukrýva do rastúcej zelene záhrady. 
 


Územie voľného pohybu

195345
Jana Labuťová, Jiří Vaněk


Územie voľného pohybu

195353
Jana Labuťová, Jiří Vaněk

Technické údaje:
Nosná konštrukcia:
oceľová v osovom module 2,5 × 2,5 m, kombinovaná s nosnými tehlovými stenami
Obvodová konštrukcia: tepelnoizolačné tvárnice z pálenej hliny
Vnútorné priečky: murované, tehlové
Strecha: oceľová nosná konštrukcia; na drevených krokvách v miernom sklone je plný doskový záklop a povlaková krytina z asfaltových pásov, tepelná izolácia z minerálnej vlny je uložená nad podhľadom. Medzi tepelnou izoláciou a záklopom je prevetrávaná vzduchová medzera, prúdenie vzduchu pod strešnou krytinou je podporené vetracími turbínami
Stropy: na strešných nosníkoch je zospodu uchytený raster na sadrokartónový podhľad, v ktorom sú integrované rozvody elektriny a svietidlá
Okná: drevené, zasklené izolačným dvojsklom. Výklopné a otváravé krídla, ktoré tvoria asi 20 % celkovej plochy okien, zabezpečujú dostatočné vetranie. Pevné veľkoplošné zasklenia sú v mieste vstupu na terasu kombinované s bezprahovými posuvnými zasklenými dverami. V nadpraží všetkých okien sú osadené predokenné rolety s centrálnym časovým spínačom, ktoré zabezpečujú intimitu a bezpečie.
Vykurovanie: elektrický akumulačný kotol a teplovodný podlahový rozvod. Pre istotu boli osadené aj podlahové konvektory pod oknami, ale ukázalo sa, že nie sú potrebné. Teplú vodu zabezpečuje elektrický bojler.
Odpadová voda: V čase realizácie bola zriadená malá čistiareň odpadových vôd. Majiteľom nedávno odľahlo, keď ich napojili na verejnú kanalizáciu, vďaka čomu im odpadla pravidelná a nie celkom jednoduchá údržba.

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom

Kategória: Bývanie Návšteva
Tagy: návšteva realizácia rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia