Vertikálna záhrada oživí každú stenu. Čo by ste o nej mali vedieť?

11. 09. 2016
Zdieľať

Vertikálne pestovanie zelene patrí k súčasným trendom. Ide o moderný a vizuálne príťažlivý prvok, ktorý možno použiť v exteriéri aj interiéri.

1 Do exteriéru aj interiéru 

Vertikálne pestovanie zelene je ideálne do prostredia, v ktorom nie je dostatok miesta na rastliny pestované bežným spôsobom, alebo v prípade, ak chcete vytvoriť súvislejšiu zelenú plochu a naplno využiť jej benefity. Pri použití v exteriéri môže zelená stena prispieť k výraznému zlepšeniu mikroklimatických podmienok a zlepšiť tepelné pomery (v lete ochladzuje murivo, v zime chráni pred chladom). V mestskom prostredí môže byť rozrastená zelená plocha aj účinnou protihlukovou bariérou, filtrom škodlivín zo vzduchu i lapačom prachu, nehovoriac o pozitívnom vplyve na psychiku človeka. V interiéri pomôže zvýšiť vlhkosť vzduchu, čo ocenia najmä alergici, aj ho očistiť od chemických škodlivín. Takýmito účinkami sa vyznačuje množstvo bežne dostupných a na tento systém pestovania vhodných izbových rastlín. 


Jednou z možností vytvorenia vertikálnej výsadby v exteriéri je využitie špeciálnej plsti, do ktorej sa vysádzajú jednotlivé rastliny.

Jednou z možností vytvorenia vertikálnej výsadby v exteriéri je využitie špeciálnej plsti, do ktorej sa vysádzajú jednotlivé rastliny.
isifa/shutterstock

2 Dokonalý systém

Vytváranie vertikálnej výsadby sa vyplatí zveriť do rúk špecializovaných firiem, ktorých už aj u nás pôsobí niekoľko. Základom pestovania zelene je v takomto prípade špeciálna konštrukcia, ktorá sa nikdy neinštaluje až tesne k stene, vďaka čomu medzi ňou a vegetačnou vrstvou dochádza k prúdeniu vzduchu. Zeleň tak predstavuje nezávislý prvok a možno ju odstrániť bez toho, aby došlo k narušeniu steny. V prípade exteriérových riešení sa rastliny vysádzajú do špeciálnej plsti alebo substrátu s veľmi dobrou nasiakavosťou. V takomto prostredí majú zabezpečený dostatok vlahy, čo je predpoklad toho, aby sa dobre rozrástli.

Systém obvykle tvorí kovový rám, hydroizolačná vrstva a plsť (nahrádzajúca substrát), do ktorej sa priamo vysádzajú rastliny, alebo forma s otvormi vyplnenými substrátom, ktorá môže mať rôznu podobu. K jednotlivým rastlinám vedie kvapková závlaha, ktorá sa postará aj o transport živín. Súčasťou systému je aj zberná nádoba situovaná v dolnej časti, v ktorej sa hromadí prebytočná zálievková voda. Inú alternatívu pestovania predstavuje špeciálna technológia závesných kvetináčov umiestených v kovovom ráme, v rámci ktorej má každá rastlina svoju vlastnú nádobu a možno ju použiť na vytváranie mobilných aj stabilných variantov.

Jednotlivé rastliny sa zavlažujú použitím automatickej závlahy (zberná nádoba na prebytočnú zálievkovú vodu je nenápadne umiestnená v spodnej časti). V prípade, že niektorá rastlina uhynie, kvetináč možno jednoducho vybrať a rastlinu nahradiť. V interiéri možno zvoliť aj hydroponické pestovanie, vďaka ktorému sú rastliny vitálnejšie. Rastú však rýchlejšie, a preto bude potrebné pravidelne ich strihať.


Rastliny možno pestovať aj v špeciálom systéme závesných kvetináčov umiestených v kovovom ráme. Výhodou je, že ak niektorá rastlina uhynie, kvetináč sa jednoducho vyberie a rastlina nahradí.

Rastliny možno pestovať aj v špeciálom systéme závesných kvetináčov umiestených v kovovom ráme. Výhodou je, že ak niektorá rastlina uhynie, kvetináč sa jednoducho vyberie a rastlina nahradí.
archív vydavateľstva JAGA

3 Ako vybrať rastliny do exteriéru

Správne založená vertikálna záhrada vám bude pri dobrej starostlivosti robiť radosť dlhé roky. Dôležité je už na začiatku zohľadniť orientáciu na svetové strany – exteriérová výsadba sa najkrajšie rozvinie na západnej, prípadne severnej strane, vhodná je však aj orientácia na východ. Najhoršiu voľbu predstavuje južná strana, na ktorej hrozí prehrievanie substrátu.

Pri výbere konkrétnych rastlín do exteriéru dajte prednosť rýchlo a skôr kompaktnejšie rastúcim nevysokým druhom. Predovšetkým na miesta, kde intenzívne svieti slnko, sú vhodné suchomilné druhy.

Na slnečných stanovištiach vynikne kombinovaná výsadba – nižšie okrasné trávy (kostravy, ostrice, kavyľ), rozchodníky, bylinky (šalvia, tymian, levanduľa, pamajorán), z trvaliek kocúrnik, ale aj gaura, krásnoočko, rebríček, santolína, devätorník, čistec či heuchera. Tam, kde je menej svetla, sa dajú vysadiť drobnolisté funkie, papraďorasty, heuchery, kopytník, krpčiarky, alchemilka, pakosty, bergénia, prípadme zimozeleň a nižšie okrasné trávy (ostrice). 


Zelená stena sa nekotví priamo na tú murovanú, ale na špeciálnu konštrukciu do jej tesnej blízkosti, vďaka čomu tu dochádza k prúdeniu vzduchu a stena sa nepoškodí. Architekti z ateliéru RULES výsadbu navyše vhodne osvetlili, vďaka čomu vytvára vo večerných hodinách ešte zaujímavejšiu pohľadovú kulisu. (www.rules.sk)

Zelená stena sa nekotví priamo na tú murovanú, ale na špeciálnu konštrukciu do jej tesnej blízkosti, vďaka čomu tu dochádza k prúdeniu vzduchu a stena sa nepoškodí. Architekti z ateliéru RULES výsadbu navyše vhodne osvetlili, vďaka čomu vytvára vo večerných hodinách ešte zaujímavejšiu pohľadovú kulisu. (www.rules.sk)
Peter Čintalan

Rastliny vyberajte s ohľadom na podmienky daného miesta, kvitnúce aj okrasné listom, možno z nich vytvoriť zaujímavé obrazce.  

4 Vertikálna zeleň v interiéri 

Výhodou pre interiérovú vertikálnu výsadbu sú celoročne (takmer) rovnaké podmienky – nedochádza tu k extrémnym výkyvom počasia, čo môže byť pri pestovaní v exteriéri pomerne veľký problém. Sortiment vhodnej zelene je naozaj bohatý, pričom takáto výsadba je vhodná do menších aj väčších svetlých i tmavších a predovšetkým moderných interiérov.

V jednom byte sa odporúča použiť jednu, maximálne dve takéto zelené steny, uplatnenie nachádzajú v halách, na schodiskách, nádherne vyniknú v obývacej izbe, ale aj pri stolovaní v jedálni alebo v pracovni, kde pomôžu eliminovať stres. Vertikálnej zeleni teda vždy doprajte reprezentatívne miesto, s počtom to ale určite nepreháňajte. Aj v prípade interiérového riešenia sa odporúča osloviť špecializovanú firmu, ktorá zabezpečí rýchlu, a najmä odbornú realizáciu, počítať však treba s vyššími finančnými nákladmi. Na druhej strane je ale takéto riešenie zárukou toho, že výsadba bude po odbornej stránke dobre zvládnutá a vyhnete sa neočakávaným problémom. 

Každá rastlina potrebuje okolo seba adekvátny priestor, inak sa nikdy neukáže v plnej kráse. Príliš hustá výsadba teda nie je vhodná a často je pôvodcom rôznych problémov, napríklad rozvoja hubových ochorení.


Jednoduchú vertikálnu výsadbu si môžete vytvoriť aj ukotvením väčšieho počtu vegetačných nádob nad seba. Zaujímavé možnosti ponúkajú palety, ktoré môžu za istých okolností nahradiť opornú konštrukciu.

Jednoduchú vertikálnu výsadbu si môžete vytvoriť aj ukotvením väčšieho počtu vegetačných nádob nad seba. Zaujímavé možnosti ponúkajú palety, ktoré môžu za istých okolností nahradiť opornú konštrukciu.
Madam Stoltz

5 Možnosti pestovania 

Vertikálne pestovanie zelene spočíva aj v tom, že rastliny sú vysadené vo vhodnom substráte a dostatočne zafixované (najčastejšie pomocou machu). Na výsadbu sa používajú na tento účel uspôsobené (najčastejšie plastové) nádoby, ktoré sa pripevňujú priamo na stenu (musia byť uzatvorené smerom k stene) alebo na špeciálnu (najčastejšie stabilnú kovovú) hydroizolačnú konštrukciu. Ak sa na ňu vyskladá viacero vysadených nádob, vznikne zaujímavý celok. Takto vysadená plocha môže mať rôzne tvary i veľkosť.

Využíva sa však aj finančne náročnejší spôsob, pri ktorom sa na konštrukciu natiahne špeciálna plsť. V nej sú vysadené jednotlivé rastliny, ku ktorým sa pomocou automatickej závlahy transportuje vlaha a živiny. Ide o technologicky prepracovanejšie riešenie, ktoré sa v našich podmienkach využíva skôr vo verejných priestoroch ako doma. V zahraničí sa však bežne môžete stretnúť s riešením, v rámci ktorého sa takto pestovaná zeleň zavlažuje recyklovanou vodou z domácnosti. 

6 Hra farieb a tvarov

Na vertikálne pestovanie sú vhodné druhy okrasné listom, no i tie kvitnúce, menej rastliny okrasné plodmi. Vždy by malo ísť o zeleň vhodnú do daných podmienok (pozornosť venujte najmä požiadavkám týkajúcim sa svetla a vlhkosti), bez známok poškodenia ochoreniami alebo škodcami. Do vertikálnych stien je ideálne vysádzať mladé dobre zakorenené rastliny, ktoré majú najlepšie predpoklady na ďalší rozvoj. Najkrajšie vyniknú porasty zložené z listov v rôznych odtieňoch zelenej, prípadne tie, do ktorých sa zakomponuje aj niekoľko druhov s farebnejšími listami.

Pôsobivým prvkom je vždy aj kvitnúci druh, tie by tu však nemali dominovať, ale predstavovať skôr decentné doplnenie. Vždy je dobré vysádzať skupinky zložené z viacerých jedincov jedného druhu, pričom sa možno pohrať sa aj s ich formami a textúrami. Porast môže byť zložený z veľkolistých alebo drobnolistých druhov, prípadne ich zaujímavej kombinácie. Čím bude rozmanitejší, tým bude pôsobiť zaujímavejšie a prirodzenejšie. Najmä v prípade menších plôch to však netreba s množstvom rastlín preháňať. 


Popri jednodruhových zelených stenách môžete zvoliť aj zmiešanú výsadbu, ktorá bude kombinovať rastliny s listami rôznych tvarov v pestrej palete zelených odtieňov.

Popri jednodruhových zelených stenách môžete zvoliť aj zmiešanú výsadbu, ktorá bude kombinovať rastliny s listami rôznych tvarov v pestrej palete zelených odtieňov.
isifa/shutterstock

Vhodné interiérové rastliny

Kvitnúce druhy
antúrie (Anthurium Andreanum), lopatkovec (Spathyphyllum walisii), bromélie (guzmánia, vrízea, echmea), kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana), senpólia (Saintpaulia ionatha)

Okrasné listom
zelenec (Chlorophytum commosum), syngónium (Syngonium podophyllum), figovník (Ficus pumila), potosovec (Scindapsus aureus), krotónovec (Codiaeum variegatum), fitonia (Fitonia verschffeltii), kalatea (Calathea makoyana), maranta (Marantha leuconeura), filodendron (Philodendron scandens), brečtan (Hedera helix), begónia (Begonia rex), aglaonéma (Aglaonema commutatum), cisus (Cissus rhombifolia), sleziník (Asplenium nidus), asparágus (Asparagus densiflorus), tradeskancia (Tradescantia fluminensis), pilea (Pilea cadierei), difenbachia (Difenbachia picta)

7 Starostlivosť

Základom úspechu je zavlažovanie. Ak nie je k dispozícii automatická kvapková závlaha, je potrebné rastliny zavlažovať aspoň dvakrát týždenne (majú menej substrátu a ten rýchlejšie vysychá). Druhy náročnejšie na prísun vlahy je vhodné zalievať trikrát týždenne. Aby sa ku koreňom pestovaných rastlín dostal vzduch a zabránilo sa ich hnitiu, musí substrát medzi zálievkami mierne preschnúť. Predpokladom úspešného pestovania je aj prihnojovanie.  

V interiéri použite kvalitné hnojivo na izbové rastliny (s postupným uvoľňovaním živín). Prihnojovanie (ideálne formou zálievky) treba realizovať aspoň raz mesačne. Inou alternatívou je prihnojovanie formou postreku (listová výživa) – v ponuke nájdete viacero prípravkov. Z času na čas je potrebné odstrihnúť prekážajúce výhonky, prípadne mierne zredukovať príliš rozrastené druhy. Pravidelne kontrolujte aj zdravotný stav jednotlivých rastlín a nepodceňte ani odstraňovanie suchých, zožltnutých alebo mechanicky poškodených listov.

Vertikálne pestované rastliny sa nepresádzajú, po rokoch je ale dobré kompozíciu omladiť. Ak chcete ešte viac ovplyvniť vitalitu rastlín, môžete pri menej vhodných svetelných podmienkach použiť špeciálne fytolampy. 


Živá stena vnesie aj do moderne zariadenej obývacej izby atmosféru prírody. Ak sa rozhodnete pre hydroponické pestovanie, podobne ako architekti z ateliéru RULES pri návrhu tohto mezonetu, nebude vyžadovať takmer nijakú starostlivosť. (www.rules.sk)

Živá stena vnesie aj do moderne zariadenej obývacej izby atmosféru prírody. Ak sa rozhodnete pre hydroponické pestovanie, podobne ako architekti z ateliéru RULES pri návrhu tohto mezonetu, nebude vyžadovať takmer nijakú starostlivosť. (www.rules.sk)
Peter Čintalan

3 otázky pre 

Ing. arch. Rudolfa Lesňáka,
architektonický ateliér RULES, www.rules.sk

Do akých interiérov, resp. do ktorých častí interiéru, je vertikálna výsadba vhodná?  

Vertikálne riešenie je vhodné prakticky do akéhokoľvek interiéru, v ktorom je aspoň trochu svetla. Radi ho používame na steny – navyše, zelená stena v porovnaní s rôznymi obrazmi a samoúčelnými dekoráciami pôsobí veľmi prirodzene. Rastliny v interiéri sú aj veľmi praktické – zvlhčujú vzduch a zvyšujú akustickú pohodu v miestnosti.
 

Aké sú vaše skúsenosti s jej umiestnením v interiéri? 

Naše skúsenosti sú iba pozitívne, preto vertikálnu výsadbu používame naozaj často. Prvú sme zrealizovali u mňa v byte, kde zeleň postupne obrástla celú stenu a blízki neverili, že ide o živú rastlinu. Zelená stena sa postupne stala rukopisom nášho ateliéru a sme radi, že ňou inšpirujeme aj architektov. Keď sa naše projekty publikovali na rôznych inšpiračných weboch po svete, ozývali sa nám architekti z rôznych krajín a pýtali sa na podrobnosti. 
 

Vertikálna výsadba sa umiestňuje nielen k stenám, ale často aj do priestoru, napríklad na jeho optické predelenie. Do ktorých častí interiéru by ste takéto riešenie odporúčali?

Zelenú stenu využívame na optické predelenie aj u nás v ateliéri. Pracujeme v open space s 20 pracovnými miestami, pričom zeleň ho rozdeľuje na zóny tým najprirodzenejším spôsobom. Rovnako ju možno použiť prakticky kdekoľvek v interiéri. 

PRIPRAVIL: DANIEL KOŠŤÁL
FOTO: PETER ČINTALAN, DANIEL KOŠŤÁL, ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom 8/2016

Kategória: Zeleň v interiéri
Tagy: interiér steny
Zdieľať článok

Diskusia