Kam s tebou, odpad?

Kam s tebou, odpad?

26. 11. 2010
Zdieľať

Bez odpadkov to aj pri najlepšej vôli nepôjde a upratovať po sebe nás učili už v škôlke. Kam teda putujú zvyšky, obaly a nepotrebné veci, ktoré v domácnosti doslúžili? Odpoveď je jednoduchá: treba ich vytriediť do rôznofarebných kontajnerov a ostatné odovzdať do zberného dvora alebo späť výrobcovi či predajcovi.

Odpoveď je jednoduchá: treba ich vytriediť do rôznofarebných kontajnerov a ostatné odovzdať do zberného dvora alebo späť výrobcovi či predajcovi.


Kam s tebou, odpad?

295360

Ako sa zbaviť elektroodpadu

Ak kupujete nový spotrebič, môžete ten starý predajcovi bezplatne odovzdať formou tzv. spätného odberu. Na značke starého elektrospotrebiča ani predajni, v ktorej ste ho pôvodne kúpili, pritom nezáleží. Mnohé predajne svojim zákazníkom pri dovoze nového spotrebiča odvezú starý. 
Ak nekupujete nový spotrebič, môžete starý spotrebič odniesť do zberného dvora vo vašej obci alebo meste, kde vám ho tiež bezplatne prevezmú. Takisto ho môžete odovzdať prostredníctvom mobilných zberov, ktoré organizujú obce a mestá v spolupráci s kolektívnymi organizáciami a zberovými spoločnosťami.
Dôležité je, aby ste staré spotrebiče vyhadzovali kompletné, to znamená nerozoberať ich na súčiastky – mohli by z nich uniknúť škodlivé látky (napríklad freóny).

Zoznam zberných dvorov, predajní alebo termíny mobilných zberov nájdete na www.envidom.sk.


Kam s tebou, odpad?

295348

Keď dosvietia…

Sme závislí od svetla, a to nielen od toho slnečného, ale aj od umelého. Čo však robiť so svetelnými zdrojmi, keď doslúžia? Na to sme sa spýtali Ing. Gabriely Bogdányovej zo spoločnosti Ekolamp Slovakia.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ktoré svetelné zdroje patria do separovaného zberu a ktoré, naopak, nepatria?
Svetelné zdroje, ktoré neobsahujú nebezpečné látky a ťažké kovy, možno vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Ide o klasické žiarovky (napríklad normálky, iluminačné, sviečkové, reflektorové), halogénové žiarovky či nízkonapäťové žiarovky. Do separovaného zberu patria žiarivky, lineárne alebo úsporné kompaktné, a výbojky. Ak sa neopatrným zaobchádzaním rozbijú, ortuť a iné toxické látky, ktoré sa v nich nachádzajú, sa dostávajú do ovzdušia.

Aké sú možnosti separácie svetelných zdrojov?
V novele zákona o odpadoch platnej od konca minulého roka sa stanovuje, že každý distribútor (predajca) je povinný vykonávať spätný odber nefunkčných svetelných zdrojov. To znamená, že spotrebiteľ pri nákupe novej žiarivky má možnosť priamo v predajni odovzdať starú žiarivku do zberu. Platí pritom pravidlo „kus za kus“, pričom nefunkčný svetelný zdroj musí byť kompletný, t. j. nerozbitý. Ďalšou možnosťou sú zberné dvory separovaného odpadu, kde sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Na internetovej stránke www.ekolamp.sk sa nachádza zoznam zberných miest spätného odberu aj zoznam partnerských zberných dvorov. Odovzdávanie nefunkčných žiariviek do separovaného zberu je bezplatná služba.


Kam s tebou, odpad?

295170

Nemá zuby, a predsa hryzie

Drvič! Vďaka nemu pri varení zabudnete na balenie zvyškov do novín, na zápach a hnitie v koši a na poletujúce mušky. Ovocie a zeleninu očistíte priamo do drezu, odpad nahrniete do výlevky a zapnete drvič – ten sa postará o dokonalú likvidáciu. Zvyšky jedál, staré pečivo, menšie kosti, šupky, škrupinky vajec aj orechov, kôstky, čajové vrecká, ohorky z cigariet, špáradlá, špajle, papierové vreckovky a servítky – to všetko sa cez drvič pretlačí a odplaví prúdom vody do potrubia a ďalej do čističky odpadových vôd, kde sa odpad biologicky rozloží.
Pozor! Nepatria doň veľké a tvrdé kosti, tvrdé škrupinky orechov, tvrdé kôstky, vláknité šúpolie, šupky z banánov či cibule.


Kam s tebou, odpad?

295179

Domaľované…

Všetok tekutý odpad (farby, laky, rozpúšťadlá, lakový benzín používaný na čistenie náradia) treba odniesť do zberných dvorov nebezpečného odpadu alebo na miesta na to určené. Žiadne tekuté produkty nesmú skončiť v kanalizácii alebo v zemi. 
Prázdne a suché plechovky od farieb môžu byť odstránené na skládke spolu s ostatným domácim odpadom. 
Plastové nádoby z laku alebo latexových farieb možno po dôkladnom očistení používať na domáce účely. Neskladujte v nich však potraviny ani nápoje!
Kuchynské utierky, bavlnený odpad a handry namočené v laku, v ľanovom oleji, v oleji na drevo alebo v iných prírodných olejoch, sú vysoko horľavé. Takéto materiály musia byť nasiaknuté vodou pri skladovaní, pred odstránením vysušené vonku alebo spálené ihneď po použití.
(Zdroj: Ing. Andrea Káčerová, Tikkurila)

 

 

Kam s tebou, odpad?

295175


Kam s tebou, odpad?

295177

náš tip
Kamarátka na nákupy, do fitka aj na piknik

Chcete byť štýloví a zároveň šetriť prírodu? Máte možnosť s ekotaškami Envirosax vyrobených z recyklovateľných materiálov. Sú oveľa krajšou náhradou za klasické supermarketové igelitové tašky. Vzory a farby pochádzajú z dielní austrálskych dizajnérov. Hoci poskladanú tašku pohodlne schováte do vrecka na košeli, unesie nákup, ktorý bežne nosíte v dvoch igelitových taškách. Cena od 4,50 €, www.envirosax.sk.

Kategória: Ekolife
Tagy: domácnosť eko odpad
Zdieľať článok

Diskusia