Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

18. 11. 2010
Zdieľať

Vykurovať šetrne, usporiť, porozmýšľať o druhu paliva, výbere kotla, umiestnení v priestoroch bytovky či rodinného domu. Áno, všetky úvahy na túto tému sú dôležité, ale naozaj životne dôležitá je bezpečnosť zapojenia kotla a jeho priateľské vzťahy s komínom, ktorý sa na príchod nového spotrebiča dôsledne pripravil. Komín nemá rád prekvapenia!

Kominári a komici
„… že vraj kominár slúži na to, aby revidoval priechodnosť dymových ciest, ale keď sa naozaj pozrieme do vyhlášky, čo všetko by mal kominár robiť, tak ani jeden špecializovaný projektant nie je schopný všetky tie činnosti a odbornosť obsiahnuť. Vo vyhláške 401 sa píše, k čomu sa kominár vyjadruje. Ku všetkému.


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292882

„Tak toto je obrovské nešťastie! Koncentrické zapojenie na komín tak, že keď sa pozrieme smerom od komína postupne až k tretiemu vyústeniu, zistíme, že na odvod spalín slúži jednoplášťová hliníková nevyspádovaná rúra, ktorej prierez sa ani postupne po každom pripojení spotrebiča nezväčšuje; nejde ani o prípad dostatočne nadimenzovaného dymovodu so spoločným veľkým prierezom, ktorý by však musel mať za posledným pripojením kontrolný otvor alebo aspoň v prednej časti v mieste centrálneho zberača. Hlavný dymovod by sa mal napájať na hlavný zberač pod uhlom 45 stupňov. Nasávanie vzduchu z priestoru je tam, kde sú viditeľné mriežkované otvory na kotloch.“

V tomto kontexte je zaujímavý počet kominárov, ktorý Komora kominárov SR uvádza na svojej internetovej stránke, a štatistický údaj z roku 2001, ktorý hovorí, že sa u nás postavilo 815 896 rodinných domov. Podľa vyhlášky 401 v časti o požiadavkách na prevádzku komínov musia majitelia domov zabezpečiť pravidelnú kontrolu, čistenie a revidovanie komínov na tuhé palivo 4-krát a na plyn 2-krát ročne. Ak si zrátame počet rodinných domov a skutočnosť, že kominár by mal vykonať čistenie a revíziu 4-krát do roka, znamená to, že všetkých 276 kominárov Slovenska by muselo spolu vykonať požadovanú činnosť v počte väčšom ako tri milióny a vydať ročne cez tri milióny revíznych správ. Každý z kominárov by mal takýto výkon podať 11 824-krát za rok.

 


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292878


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292876

„Ohybné hadice neprofesionálne zapojené dvomi profesionálmi z Popradu na Dunajskej ulici v Bratislave! Hadice sú napojené na falcované hliníkové rúry, ktoré sú už čiastočne zatečené. Stabilizáciu celého komína má zaistiť PUR pena v podlahovej časti! Okrem toho, že PUR pena sa môže vznietiť, zabránili aj potrebnej dilatácii komína. Vedú tu dve rúry na plynový spotrebič a jedna na tuhé palivo. Neuveriteľné je, že realizačná firma a aj kominári odsúhlasili takúto realizáciu, a pritom je proti norme a logike, že popri antikorovom neopláštenom komíne v spoločnej šachte vedú elektrické káble, ktoré sa opierajú o komín. Vznikajú tu teploty minimálne 160 až 200 °C! Ako to má byť správne? Všetko oddelené a vo zvláštnych šachtách. Komínové telesá môžu byť spolu, ale iba ak antikorový komín dostane plášť. Veď predsa musí odolať prípadnému vnútrokomínovému požiaru. Keby sem dali viacvrstvový komínový systém alebo komíny obmurovali, situácia by nebola taká nebezpečná. Nestabilné zaústenie mali riešiť konzolami, dilatačnými prvkami, ktoré profesionálni výrobcovia dokážu vyrobiť. Chcel by som vedieť, ako sa pri čistení chcú dostať ku komínu…“

To nie je vtip, ak uvážite, že požiadavka vyhlášky súvisí aj s následkami v prípade poistných udalostí. Za to, že máte aktuálnu revíznu správu o stave vykurovacieho systému vo svojom dome, zodpovedáte len vy. Situácia nie je jednoduchá. Ak sa chcete stať kominárom podľa verdiktu Komory kominárov SR, musíte si nájsť niekoho z ich cechu, kto vykonáva kominárčinu viac ako desať rokov, musíte s ním absolvovať tri ‚učňovské’ roky a absolvovať kominársky kurz. Trestnoprávnu zodpovednosť však nemá kominár, ale majiteľ nehnuteľnosti. Naša firma síce má vybavenie, aké niektorí kominári ani nevideli, ale nie sme povolaní vykonávať činnosti, ktoré patria do ich kompetencie.“

 


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292875


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292877

„Ležaté rozvody v tej istej šachte: plynové spotrebiče sú napojené takzvanými husacími krkmi, tlaková tesnosť jednotlivých spojov je znížená a tiež aj podtlaková sila komína, ktorá nebude mať takú silu, aby mohla spaliny z ležatých rozvodov vytiahnuť. Sú tam drevo, plasty, kanalizácia a nebezpečenstvo, že sa to všetko vznieti. KOMÍN MUSÍ BYŤ VIACVRSTVOVÝ!!! Myslíte si, že v konečnom dôsledku nesie za takúto fušerinu zodpovednosť firma, ktorá to spáchala? Omyl! V prvom rade je podľa našich zákonov hneď po uplynutí záručnej lehoty (2 roky, vyhláška 414) zodpovedný správca alebo užívateľ nehnuteľnosti. Neznalosť nielenže neospravedlňuje pred zákonom, ale v tomto prípade ohrozuje aj zdravie obyvateľov domu. Mali by si buď zavolať niekoho nezávislého, alebo by o tom mal rozhodnúť kominár. Len neviem, ako bude kominár posudzovať horizontálne časti, keď nemá ani kameru a nikto nevie urobiť tlakovú skúšku komínov. Na Slovensku sa totiž nerobia.“


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292880

„Toto je na udusenie spalinami! Na inštalácii sa podieľali aspoň dve firmy, ktoré porušili všetky normy a pravidlá. Turbokotlík s malým vyústením, kolienkom a je to vyspádované opačne – smerom dolu do komína. Nemôže fungovať výmena vzduchu. Ktorá firma domácim potvrdila záručný list kotla, keď ani komín nevyvložkovali ?! Spaliny sa tlačia neizolovanou jednoplášťovou prelomenou rúrou! Zapojenie by bolo možné iba vtedy, ak by súčasťou inštalácie bol aj rozdeľovač , ktorý by zabezpečil, aby jedna časť rúry bola vyhradená na nezávislé nasávanie a druhá by slúžila ako odtok pri vyústení kotla. Rúra by však musela byť vyspádovaná v správnom smere pod uhlom 10 stupňov. Nešťastím je, že nikto neurobil prepočet odporu a ani nezmeral podtlakovú silu komína. Turbokotlík má ventilátor, ktorý spaliny pretlačí, nie však na akúkoľvek vzdialenosť! Tú výrobca kotlíka limituje na 10, 12… 20 metrov podľa typu kotla, záleží aj na výkonoch spotrebiča a systéme spaľovania. Najviac ma zaráža, ako mohli takéto zapojenie dovoliť plynári?! Prečo dal kominár na to revíznu správu!? Kolaudácia je v takomto prípade nanič a neskoro. Majitelia môžu vzniesť kritiku, ale len počas stavby, a nie keď už je dostavané. Mala by fungovať stavebná inšpekcia ministerstva výstavby. Tá ale nemá dostatok odborníkov.“ 


Komín a kotol – spolok nevyspytateľných (2.)

292890

 

Keď sa komín neznáša s fasádou
Odvod spalín dymovodnou rúrou z turbokotla nemožno vyústiť na fasádu. V zahraničí, vo väčšine európskych krajín to zakazujú. V Portugalsku takto počas dovolenky pri veľkom poryve vetra od oceánu neprežila noc celá rodina: nárazová časť vetra bola tak silná, že sa pretlačila až k päte zústenia kotla v ich apartmánovom dome a zatlačila spaliny naspäť do komína a do miestnosti, kde spali. Riešením sú vyvložkované komíny vyvedené nad strechu – nevieme dlhodobo odhadnúť turbulentné zóny a ich nečakanú intenzitu. Riešením sú komíny vyvedené nad strechu.

 

Ak je teplota horenia vysoká a vonku je chladno, vzniká veľká rýchlosť prúdenia spalín – vtedy nie je problém s ťahom v komíne. V domácnostiach sa však prikuruje najmä v jesenných mesiacoch alebo skoro na jar, teda v prechodných obdobiach, keď je vysoká vlhkosť vzduchu a malý rozdiel teplôt vonku vnútri, a ľudia očakávajú, že výkon bude rovnaký ako v zime. Nebude – ani suchým drevom, 10 až 15 percent domov má komíny s poddimenzovanými prierezmi…

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba
Tagy: komín kotol stavba domu vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia