Zdroj: istock.com

Je najvyšší čas pripraviť sa na vykurovaciu sezónu! Na tieto dôležité veci rozhodne nezabudnite

08. 09. 2022
Zdieľať

Pri pohľade na teplomer človek zrejme na kúrenie ešte ani nepomyslí, ak však máte doma plynový kotol, je najvyšší čas pripraviť všetko na novú vykurovaciu sezónu. Čo by ste vlastne mali urobiť? Opýtali sme sa odborníkov za vás.

Tri dôvody na servisnú prehliadku kondenzačného kotla

1. Úspora

Ak sa kotol pravidelne vyčistí a správne nastaví, predlžuje sa jeho životnosť a znižujú sa náklady na servis. Servis a pravidelná údržba zároveň zaručia, že sa nezvýši jeho spotreba.

2. Prevencia

Raz za rok potrebuje kontrolu každý vykurovací systém. Vďaka nej predídete závažnejším poruchám. Častou príčinou problémov býva napríklad vykurovacia voda s príliš vysokou tvrdosťou. Usadeniny vo výmenníku tepla potom spôsobujú zvýšenú spotrebu plynu, prehrievanie kotla, zhoršenie parametrov spalín a môžu byť aj príčinou jeho zlyhania.

Prečítajte si tiež
Tepelné čerpadlá sú budúcnosťou vykurovania v rodinných domoch. Čo vám dokážu ponúknuť?

3. Pohodlie

Odborník by mal kotol skontrolovať každoročne najmä preto, aby sa predišlo poruchám a následnému diskomfortu všetkých členov domácnosti. Kondenzačný kotol počas vykurovacej sezóny v domácnosti pracuje viac ako 16 hodín denne a práve od neho závisí tepelný komfort a vo väčšine prípadov aj príprava teplej vody.

Údržba kotla

Zdroj: Protherm

Aby plynový kondenzačný kotol fungoval účinne a bez porúch, nezabudnite na jeho kontrolu, ktorú by mal každý rok urobiť servisný technik. Požadujú to všetci výrobcovia v záručných podmienkach.

Čo sa kontroluje pri servisnej prehliadke kondenzačného kotla

Funkčnosť kotla

Technik by mal zhodnotiť doterajšiu údržbu – preveriť dokumentáciu o predchádzajúcich opravách a údržbe. Takisto by mal urobiť test funkčnosti kotla počas prevádzky – skontrolovať ovládacie prvky a reguláciu, preveriť spoľahlivosť zapaľovania.

Hydraulická časť

Kontroluje sa tlak vody vo vykurovacom okruhu a expanzná nádoba, ktoré sa prípadne dotlakujú na predpísanú hodnotu. Preveria sa odvzdušňovacie ventily, poistné ventily, čerpadlo, trojcestný ventil, výmenník a všetky hydraulické časti kotla. Technik zároveň vyčistí výmenník, vnútro kotla a horáky od prachu a spálených prachových častíc.

Spaliny a spalinová cesta

Dôležité je odhalenie prípadných netesností odvodu spalín (dymovodu), kontrola čistoty spaľovacieho priestoru, ventilátora, manostatu, kontrola spalín analyzátorom a v prípade potreby ich správne nastavenie podľa podkladov výrobcu.

Prečítajte si tiež
Namiesto štyroch zariadení jedno: Ako vyriešili vykurovanie domu moderne a úsporne

Bezpečnostné prvky

Servisný technik skontroluje aj snímače, termostaty a poistné prvky.

Plynová cesta

Potrebné je preveriť plynotesnosť a skontrolovať čistotu sitka plynovej armatúry.

Sifón

Musí sa skontrolovať, vyčistiť a následne zavodniť.

Zásobník teplej vody

Pracovník skontroluje expanznú nádobu a stav ochrannej horčíkovej anódy (ak sú súčasťou), poistný ventil, termostat a NTC snímač teploty.

Konštrukcia

Dôležité je skontrolovať aj všetky skrutky a spoje.

Elektroinštalácia

Technik by mal prezrieť elektrické časti, kabeláž a konektory a dotiahnuť spoje.

Na záver

Servisný technik by mal vypracovať správu z kontroly.

Odporúčame dať si skontrolovať celý vykurovací systém vrátane pripojenia plynu a externých expanzných nádob a zároveň vyčistiť filter nečistôt (ak je nainštalovaný). Aj keď nie sú súčasťou kondenzačného kotla, vo veľkej miere ovplyvňujú jeho životnosť aj bezpečnú prevádzku.

Tri otázky pre odborníka

Radí Ján Petrák, produktový manažér značky Protherm

1. Kedy je správny čas na servisnú prehliadku plynového kotla?

Určite by ste to mali stihnúť pred začiatkom vykurovacej sezóny. Odporúčam však urobiť ju najneskôr v lete, teda v dostatočnom predstihu. Vtedy totiž ľahšie nájdete voľného servisného technika. V tomto období nemajú toľko práce a môžu venovať dostatok času nielen kotlu, ale aj tomu, aby vám vysvetlili, ako s ním správne zaobchádzať. Ak si revíziu necháte na poslednú chvíľu, hrozí, že nikoho nezoženiete. Na začiatku ďalšej vykurovacej sezóny sa totiž začínajú najviac prejavovať poruchy a servisní technici sú maximálne vyťažení.

2. Kto by mal prehliadku urobiť?

Najlepšie je kontaktovať spoločnosť, ktorá vám kotol namontovala, s otázkou, či sa zaoberá aj každoročnými servisnými prehliadkami, a dohodnúť si termín. Malo by ísť o servisnú spoločnosť, ktorá má osvedčenie o tom, že môže vykonávať servis vašej značky kotla a sídli vo vašom regióne. Ideálne je zavolať si každý rok toho istého servisného technika, pretože už bude váš kotol poznať.

3. Ako dlho táto práca trvá a koľko stojí?

Prehliadka vykurovacieho zariadenia zaberie odborníkovi asi jednu až dve hodiny. Technik si často neúčtuje bežnú hodinovú sadzbu, ale sadzbu za úkon. Cenu servisnej prehliadky obvykle neurčujú výrobcovia ani dovozcovia kotlov, ale servisní technici, a to aj v závislosti od regiónu. A ešte jedna poznámka. V dnešných covidových časoch volajte servisného technika, iba ak vaša domácnosť nepredstavuje riziko nákazy koronavírusom. Pred jeho príchodom vyvetrajte miestnosť, v ktorej je nainštalovaný kotol, a dodržiavajte hygienické opatrenia. Technikovi poskytnite možnosť umyť si ruky a čistý uterák.

Prečítajte si tiež
Kachľová pec, aj stôl z masívu. Interiér čarovnej kamennej chalupy prešiel vydarenou rekonštrukciou

Radí Maroš Plško, technický špecialista firmy Schiedel

1. Ako často sa musí čistiť komín?

Podľa vyhlášky sa kontrola a čistenie komína v rodinnom dome robí podľa typu spotrebiča, ktorý je na komín pripojený – pri spotrebičoch na tuhé palivá je to každé 4 mesiace, pri plynových kotloch každých 12 mesiacov.

Čistenie komína

Zdroj: Schiedel

2. Komu môžeme túto prácu zveriť?

Nájdite si kominára, ktorý je členom profesijného združenia. V takom prípade budete mať istotu, že je zaškolený na práce pri čistení a kontrole spalinovej cesty podľa vyhlášky 401/2007. Komín si môžete vyčistiť aj sami, ak máte zodpovedajúce vybavenie. Nechajte však túto prácu aspoň raz ročne na kominára, ktorý zo skúseností vie, na čo sa má sústrediť, ako má vyzerať napojenie dymovodu a podobne.

3. Čo všetko sa pri kontrole a čistení komína robí a ako dlho to trvá?

Kontrola spalinových ciest zaberie približne 30 minút až hodinu. Kominár by sa mal pritom postarať nielen o samotné komínové teleso, ale aj o dymovod, ktorým je na komín napojený spotrebič. Mal by:

  • posúdiť umiestnenie horľavých materiálov pri komíne s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča
  • skontrolovať komín, dymovod a spotrebič najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty, ktorá by mala zaistiť bezpečné odvedenie spalín
  • odstrániť pevné usadeniny a nečistoty z celej spalinovej cesty vrátane lapača iskier a priestoru prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu
  • preveriť voľný a bezpečný prístup ku komínu a k dymovodu, k ich čistiacim miestam a k spotrebiču

Nezabudnite si ešte v lete objednať aj kominára. V septembri sa im totiž začne nápor práce a môže sa stať, že si na kontrolu komína počkáte aj mesiac. Navyše v tomto termíne budete mať dostatok času aj na prípadné opravy.

Čistenie komína

Zdroj: Schiedel

Ak je na komín pripojený spotrebič, treba ho skontrolovať bez ohľadu na to, ako často ste, napríklad na chalupe, kúrili. Kontrola komína nie je nutná iba vtedy, ak sa vôbec nepoužíva (spotrebič je odpojený) a je zabezpečený (napr. proti prenikaniu vody a snehu zo zrážok).

Pripravila: Erika Kuhnová v spolupráci s firmami 

Foto: Vaillant, Protherm, Schiedel 

Zdroj: Časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: komín kúrenie plynové kotly servis a záruky údržba vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia