Seriál: Ako sa stavia pasívny dom – 3.časť – Slamená izolácia

06. 05. 2013 Zdieľať

Tam, kde Dáša a Matej videli krásny domček z prírodných materiálov obklopený zeleňou, stavebné firmy a dodávatelia videli množstvo konštrukčných a technických problémov. Prijali ich ako výzvu.


Zateplená podlahová doska. Dom je založený na 23 oceľových stĺpikoch, osadených do železobetónových základových pätiek. Na stĺpikoch je vo výške 0,75 m nad terénom položená konštrukcia zateplenej podlahovej dosky – tvorí ju sústava hranolov z lepeného lamelového dreva, voľný priestor je vyplnený tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy a uzatvorený zvrchu doskou OSB, zospodu cementotrieskovou doskou.

Zateplená podlahová doska. Dom je založený na 23 oceľových stĺpikoch, osadených do železobetónových základových pätiek. Na stĺpikoch je vo výške 0,75 m nad terénom položená konštrukcia zateplenej podlahovej dosky – tvorí ju sústava hranolov z lepeného lamelového dreva, voľný priestor je vyplnený tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy a uzatvorený zvrchu doskou OSB, zospodu cementotrieskovou doskou.
Kontrakting krov hrou

Zateplená podlahová doska. Dom je založený na 23 oceľových stĺpikoch, osadených do železobetónových základových pätiek. Na stĺpikoch je vo výške 0,75 m nad terénom položená konštrukcia zateplenej podlahovej dosky – tvorí ju sústava hranolov z lepeného lamelového dreva, voľný priestor je vyplnený tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy a uzatvorený zvrchu doskou OSB, zospodu cementotrieskovou doskou.


Drevená konštrukcia stien. Steny domu sú z nosných panelov, ktoré tvoria drevené stĺpiky a dosky OSB (majú zároveň funkciu parobrzdy). Keďže dom má atypický tvar a každý panel je iný, panely sa podľa dokumentácie pripravili vo výrobnej hale. Na stavbu sa potom priviezli už hotové diely, ktoré na určené miesto osadil žeriav. Panely boli vďaka tomu presné a montáž na stavbe, kde ste vystavení na milosť a nemilosť počasiu, bola rýchla.

Drevená konštrukcia stien. Steny domu sú z nosných panelov, ktoré tvoria drevené stĺpiky a dosky OSB (majú zároveň funkciu parobrzdy). Keďže dom má atypický tvar a každý panel je iný, panely sa podľa dokumentácie pripravili vo výrobnej hale. Na stavbu sa potom priviezli už hotové diely, ktoré na určené miesto osadil žeriav. Panely boli vďaka tomu presné a montáž na stavbe, kde ste vystavení na milosť a nemilosť počasiu, bola rýchla.
ateliér oximoron

Drevená konštrukcia stien. Steny domu sú z nosných panelov, ktoré tvoria drevené stĺpiky a dosky OSB (majú zároveň funkciu parobrzdy). Keďže dom má atypický tvar a každý panel je iný, panely sa podľa dokumentácie pripravili vo výrobnej hale. Na stavbu sa potom priviezli už hotové diely, ktoré na určené miesto osadil žeriav. Panely boli vďaka tomu presné a montáž na stavbe, kde ste vystavení na milosť a nemilosť počasiu, bola rýchla.


Skladba steny. Obvodová stena je navrhnutá ako difúzne otvorená. Nosná konštrukcia je stĺpiková, jednostranne opláštená doskami OSB. Medzi stĺpikmi sú zo strany interiéru nepálené tehly s hlinenou omietkou (tepelnoakumulačná stena). Z vonkajšej strany dosiek OSB je vytvorený priestor na uloženie balíkov slamy hrubých 40 cm. Tepelnú izoláciu dopĺňa drevovláknitá doska, ktorá uzatvára a chráni vrstvu slamy, zlepšuje tepelnotechnické parametre a eliminuje tepelné mosty. Vonkajší povrch obvodovej steny tvorí drevený prevetrávaný obklad z červeného smreku v kombinácii s titánzinkovým falcovaným plechom. Vnútorné priečky majú drevenú konštrukciu z hranolov KVH a dosiek OSB, vyplnenú nepálenými tehlami.

Skladba steny. Obvodová stena je navrhnutá ako difúzne otvorená. Nosná konštrukcia je stĺpiková, jednostranne opláštená doskami OSB. Medzi stĺpikmi sú zo strany interiéru nepálené tehly s hlinenou omietkou (tepelnoakumulačná stena). Z vonkajšej strany dosiek OSB je vytvorený priestor na uloženie balíkov slamy hrubých 40 cm. Tepelnú izoláciu dopĺňa drevovláknitá doska, ktorá uzatvára a chráni vrstvu slamy, zlepšuje tepelnotechnické parametre a eliminuje tepelné mosty. Vonkajší povrch obvodovej steny tvorí drevený prevetrávaný obklad z červeného smreku v kombinácii s titánzinkovým falcovaným plechom. Vnútorné priečky majú drevenú konštrukciu z hranolov KVH a dosiek OSB, vyplnenú nepálenými tehlami.
ateliér oximoron

Skladba steny. Obvodová stena je navrhnutá ako difúzne otvorená. Nosná konštrukcia je stĺpiková, jednostranne opláštená doskami OSB. Medzi stĺpikmi sú zo strany interiéru nepálené tehly s hlinenou omietkou (tepelnoakumulačná stena). Z vonkajšej strany dosiek OSB je vytvorený priestor na uloženie balíkov slamy hrubých 40 cm. Tepelnú izoláciu dopĺňa drevovláknitá doska, ktorá uzatvára a chráni vrstvu slamy, zlepšuje tepelnotechnické parametre a eliminuje tepelné mosty. Vonkajší povrch obvodovej steny tvorí drevený prevetrávaný obklad z červeného smreku v kombinácii s titánzinkovým falcovaným plechom. Vnútorné priečky majú drevenú konštrukciu z hranolov KVH a dosiek OSB, vyplnenú nepálenými tehlami.

Realizácia takéhoto nezvyčajného domu by bez kvalifikovaného prístupu dodávateľov nemala šancu na úspech.


Interiér. Obvodové steny a priečky sú vyplnené nasucho ukladanými nepálenými tehlami, ktoré sú fixované dreveným latovaním. Vnútornú povrchovú úpravu vytvorí hlinená omietka. Masa hliny vo forme tehál a omietky plní funkciu akumulácie tepla a regulácie vlhkosti v interiéri. Keďže drevené stĺpiky ostanú na niektorých miestach odkryté, dôležité bolo precízne vyhotovenie nosných prvkov.

Interiér. Obvodové steny a priečky sú vyplnené nasucho ukladanými nepálenými tehlami, ktoré sú fixované dreveným latovaním. Vnútornú povrchovú úpravu vytvorí hlinená omietka. Masa hliny vo forme tehál a omietky plní funkciu akumulácie tepla a regulácie vlhkosti v interiéri. Keďže drevené stĺpiky ostanú na niektorých miestach odkryté, dôležité bolo precízne vyhotovenie nosných prvkov.
ateliér oximoron

Interiér. Obvodové steny a priečky sú vyplnené nasucho ukladanými nepálenými tehlami, ktoré sú fixované dreveným latovaním. Vnútornú povrchovú úpravu vytvorí hlinená omietka. Masa hliny vo forme tehál a omietky plní funkciu akumulácie tepla a regulácie vlhkosti v interiéri. Keďže drevené stĺpiky ostanú na niektorých miestach odkryté, dôležité bolo precízne vyhotovenie nosných prvkov.


Exteriér. Primárna tepelná izolácia domu je zo slamy. Slamené baly sa vtláčali do pomocnej drevenej konštrukcie (je určená na pripevnenie drevovláknitých dosiek). Baly museli byť medzi drevené stĺpiky vložené natesno a občas bolo potrebné „presviedčať“ ich veľkým dreveným kladivom – „presviedčadlom“ alias „Flinstonom”.

Exteriér. Primárna tepelná izolácia domu je zo slamy. Slamené baly sa vtláčali do pomocnej drevenej konštrukcie (je určená na pripevnenie drevovláknitých dosiek). Baly museli byť medzi drevené stĺpiky vložené natesno a občas bolo potrebné „presviedčať“ ich veľkým dreveným kladivom – „presviedčadlom“ alias „Flinstonom”.
Občianske združenie ArTUR

Exteriér. Primárna tepelná izolácia domu je zo slamy. Slamené baly sa vtláčali do pomocnej drevenej konštrukcie (je určená na pripevnenie drevovláknitých dosiek). Baly museli byť medzi drevené stĺpiky vložené natesno a občas bolo potrebné „presviedčať“ ich veľkým dreveným kladivom – „presviedčadlom“ alias „Flinstonom”. 

Občianske združenie ArTUR pomohlo pri stavbe domu s know-how a zabezpečilo lektorovanie a dohľad nad prácami so slamou.


Izolovanie slamou bolo najprácnejšou fázou stavby. Každý bal sa totiž musel skrátiť – vzdialenosť drevených stĺpikov vychádzala zo šírky drevovláknitých dosiek, ktorá je menšia než dĺžka balov. Okrem toho sa ich konce museli zarovnať a prípadné voľné miesta sa upchávali voľnou slamou, aby nevznikli izolačne oslabené miesta. Najneprístupnejšie časti konštrukcie sa vypĺňali ovčou vlnou. Našťastie na „slamený workshop“ prišlo veľa ochotných a pracovitých mladých ľudí.

Izolovanie slamou bolo najprácnejšou fázou stavby. Každý bal sa totiž musel skrátiť – vzdialenosť drevených stĺpikov vychádzala zo šírky drevovláknitých dosiek, ktorá je menšia než dĺžka balov. Okrem toho sa ich konce museli zarovnať a prípadné voľné miesta sa upchávali voľnou slamou, aby nevznikli izolačne oslabené miesta. Najneprístupnejšie časti konštrukcie sa vypĺňali ovčou vlnou. Našťastie na „slamený workshop“ prišlo veľa ochotných a pracovitých mladých ľudí.
Občianske združenie ArTUR

Izolovanie slamou bolo najprácnejšou fázou stavby. Každý bal sa totiž musel skrátiť – vzdialenosť drevených stĺpikov vychádzala zo šírky drevovláknitých dosiek, ktorá je menšia než dĺžka balov. Okrem toho sa ich konce museli zarovnať a prípadné voľné miesta sa upchávali voľnou slamou, aby nevznikli izolačne oslabené miesta. Najneprístupnejšie časti konštrukcie sa vypĺňali ovčou vlnou. Našťastie na „slamený workshop“ prišlo veľa ochotných a pracovitých mladých ľudí.


Ochrana bez fólie. Na drevený rošt sa potom priskrutkovali drevovláknité dosky Hofatex Kombi, ktoré slúžia ako ďalšia tepelná izolácia, a zároveň chránia slamu pred vodou, mechanickým poškodením a škodcami. Drevovláknité dosky navyše bránia aj nepríjemnému letnému prehrievaniu – vďaka ich vysokej tepelnoakumulačnej schopnosti sa predĺži čas, za ktorý sa konštrukcia prehreje (aspoň do nočných hodín, keď sa dá interiér ochladiť vetraním).

Ochrana bez fólie. Na drevený rošt sa potom priskrutkovali drevovláknité dosky Hofatex Kombi, ktoré slúžia ako ďalšia tepelná izolácia, a zároveň chránia slamu pred vodou, mechanickým poškodením a škodcami. Drevovláknité dosky navyše bránia aj nepríjemnému letnému prehrievaniu – vďaka ich vysokej tepelnoakumulačnej schopnosti sa predĺži čas, za ktorý sa konštrukcia prehreje (aspoň do nočných hodín, keď sa dá interiér ochladiť vetraním).
ateliér oximoron

Ochrana bez fólie. Na drevený rošt sa potom priskrutkovali drevovláknité dosky Hofatex Kombi, ktoré slúžia ako ďalšia tepelná izolácia, a zároveň chránia slamu pred vodou, mechanickým poškodením a škodcami. Drevovláknité dosky navyše bránia aj nepríjemnému letnému prehrievaniu – vďaka ich vysokej tepelnoakumulačnej schopnosti sa predĺži čas, za ktorý sa konštrukcia prehreje (aspoň do nočných hodín, keď sa dá interiér ochladiť vetraním).


Latovanie, na ktoré sa bude kotviť drevený obklad, sa uchytávalo priamo na dosky Hofatex Kombi. Keďže ich povrchová vrstva je upravená parafínom a je čiastočne vodoodolná, nepoužila sa tu žiadna fólia, ktorá by mohla časom degradovať alebo sa prederaviť. Výhody šikmo uloženého latovania sú dve – zabezpečí zvislé prevetrávanie v jedinej vrstve a rozmiestnenie klincov zároveň korešponduje s tvarom domu.

Latovanie, na ktoré sa bude kotviť drevený obklad, sa uchytávalo priamo na dosky Hofatex Kombi. Keďže ich povrchová vrstva je upravená parafínom a je čiastočne vodoodolná, nepoužila sa tu žiadna fólia, ktorá by mohla časom degradovať alebo sa prederaviť. Výhody šikmo uloženého latovania sú dve – zabezpečí zvislé prevetrávanie v jedinej vrstve a rozmiestnenie klincov zároveň korešponduje s tvarom domu.
ateliér oximoron

Latovanie, na ktoré sa bude kotviť drevený obklad, sa uchytávalo priamo na dosky Hofatex Kombi. Keďže ich povrchová vrstva je upravená parafínom a je čiastočne vodoodolná, nepoužila sa tu žiadna fólia, ktorá by mohla časom degradovať alebo sa prederaviť. Výhody šikmo uloženého latovania sú dve – zabezpečí zvislé prevetrávanie v jedinej vrstve a rozmiestnenie klincov zároveň korešponduje s tvarom domu. 

Dodávatelia stavby:

Architektonické štúdio: oximoron
Dodávateľ drevenej konštrukcie, strechy a fasády: Kontrakting krov hrou, s. r. o.,Kontrakting stavebné montáže, s. r. o.
Izolácie: Hofatex, Isocell – prirodnaizolacia.sk, Daemwool
Okná, dvere: Smart Win – Hoblina, VELUX
Tepelné čerpadlo: Mygren – AI Trade, s. r. o.
Energetická bilancia: Createrra, s. r. o.
Rekuperácia: Paul – Eltis electronic, s. r. o.
Strešná krytina: Rheinzink
Drevené podlahy: Quercus
Slama, hlinené omietky: Občianske združenie ArTUR
 


Martin Šichman a Boris Meluš, 
ateliér oximoron

Martin Šichman a Boris Meluš,
ateliér oximoron
ateliér oximoron

Vizitka architektov

Martin Šichman a Boris Meluš
ateliér oximoron
Kategória: Stavba
Tagy: izolácia stavba domu
Zdieľať článok