Riadiaci mozog tepla

Riadiaci mozog tepla

03. 02. 2011
Zdieľať

Spoľahlivá cesta k úsporám energie v domácnosti je efektívna vykurovacia sústava domu. Okrem zdroja tepla a rozvodov je z pohľadu finančných úspor dôležitá aj ich regulácia. Tá súčasná (hoci je neustále vo vývoji) je už natoľko vyspelá, že dokáže distribuovať teplo v správny čas na správne miesto, a ešte aj šetrí peniaze.

Regulácia je komplexný systém, ktorý dokáže poloautomaticky alebo automaticky znižovať a zvyšovať (regulovať) teplotu v dome či byte a riadiť činnosť kotla. Základným typom regulácie je regulácia podľa teploty vykurovacej vody – svoj výkon riadi podľa potrebného výkonu, ktorý sa odovzdáva vykurovaciemu systému. Ďalšou možnosťou sú izbové, takzvané priestorové regulátory, pre ktoré je mernou veličinou teplota v miestnosti, v ktorej je umiestnený termostat. Sú nadradené kotlu. Technologicky pokročilejšia je ekvitermická regulácia – štandardne naprogramované regulátory neustále merajú teplotu vykurovacieho média, pomocou snímača aj vonkajšiu teplotu, ako aj teplotu v miestnosti. Sú schopné vyhodnotiť aj tepelnoizolačné vlastnosti budovy a flexibilne sa im prispôsobiť. Ich výhodou je i schopnosť využitia tepelných ziskov (z priameho slnečného žiarenia alebo ktoré vznikajú pri umelom osvetlení či varení). Kotol dodáva len potrebné množstvo tepla.

1. Elektrické podlahové vykurovanie (vykurovacie fólie alebo rohože) je dobre regulovateľný systém, ktorý možno regulovať centrálne. To znamená, že z jedného centrálneho regulátora môžete udržiavať teplotu v celom dome na nastavenej hodnote.

2. Možnosť naprogramovať úsporný režim v čase neprítomnosti (napríklad dovolenky) alebo v noci prináša úspory tepla.

3. Zníženie teploty o 1 °C predstavuje úsporu energie až 6 %.

4. Ak ste ešte len vo fáze uvažovania nad spôsobom vykurovania, je dobré nechať si vypracovať projekt, ktorý bude obsahovať okrem výpočtu tepelných strát jednotlivých miestností, nadimenzovania vykurovacích telies, zdrojov tepla a správneho zapojenia aj systém merania a regulácie.

5. Priestorové eBus regulátory využívajú spôsob obojsmernej komunikácie s kotlom – dochádza k výmene a porovnaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Kotol je tak nepretržite informovaný o zmenách teploty v miestnosti prostredníctvom izbového regulátora a o vonkajšej teplote z vonkajšieho snímača – na základe týchto zmien upravuje ekvitermické krivky a (moduluje) svoj výkon.

 

 

 

 

6. Pomocou termostatických ventilov možno jednoducho regulovať teplotu v miestnosti. V súčasnosti sú na trhu dostupné aj inteligentné termostatické hlavice ventilov, ktoré dokážu rozpoznať prídavné teplo (napríklad zo slnečného žiarenia prenikajúceho do izby) a automaticky obmedzia množstvo teplej vody vo vykurovacom telese.

 

 

 

7. Výmenou starého kotla za nový, moderný (napríklad kondenzačný) možno ušetriť až 40 % energie.
Kategória: Technológie
Tagy: teplo
Zdieľať článok

Diskusia