Ako vniesť denné svetlo do podkrovia

Ako vniesť denné svetlo do podkrovia

19. 09. 2011
Zdieľať

Neuchopiteľné nevyhnutné nezastupiteľné. Rozptýlené denné svetlo, i keď rôznej intenzity mäkko dopadá na zemských povrch, rozlieva sa do všetkých, slnečnému svitu prístupných priestorov. Vo svojej premenlivosti mobilizuje naše zmysly, a viac ako svetlo umelé vyhovuje celkovému osvetleniu interiéru. Ani v modernom podstreší už tma nestraší.

Slnečné svetlo sa pri prechode zemskou atmosférou postupne filtruje; len jeho časť dopadne priamo na povrch našej planéty. Tá vytvára kontrasty svetla a tieňa. Rozptýlené elektromagnetické žiarenie v atmosfére Zeme vysiela k nám denné svetlo, ktorého charakter sa mení s jasom oblohy. Rozptýlené i priame slnečné svetlo prestupuje miestnosťami našich domácností a tam, kde mu to zasklené plochy dovolia, sa v plnej kráse predvedie aj pod šikminami podkrovných priestorov. Stavebný inžinier musí však najprv posúdiť denné osvetlenie podkrovia vo vzťahu k vykurovaniu, chladeniu, vetraniu, technológii osadzovania jednotlivých prvkov a vzájomného „doladenia“ izolácií a parozábran. Umiestnenie a tvar okien je veda nielen o ich funkčnosti, ale aj o vplyve na charakter a vzhľad celého stavebného objektu. Aj tvarovo vydarenú strechu môže pokaziť nesprávny výber, rozmiestnenie či vzhľad prvkov presvetľujúcich strešný plášť. Architektonicky príťažlivým môže byť presvetlenie zasklenou plochou, ktorá prechádza zo šikmej strešnej roviny do zvislého obvodového múru, alebo zasklením časti strešného hrebeňa. Takéto riešenia patria do rúk odborníkom.


Bývať pod strechou znamená výhodu výhľadu a pre mnohých priam metafyzické spojenie s nebesami. Spojenie funguje lepšie cez zasklené priehľady rôznych veľkostí, zoskupení a polôh, ktoré sa prispôsobili nielen tvaru strechy a potrebám podstrešných obyvateľov, ale aj zaujímavým architektonickým riešeniam. Spodná hrana vikierového okna vzdialená 90 cm od podlahy zabezpečí dobrý výhľad aj sediacim.

Bývať pod strechou znamená výhodu výhľadu a pre mnohých priam metafyzické spojenie s nebesami. Spojenie funguje lepšie cez zasklené priehľady rôznych veľkostí, zoskupení a polôh, ktoré sa prispôsobili nielen tvaru strechy a potrebám podstrešných obyvateľov, ale aj zaujímavým architektonickým riešeniam. Spodná hrana vikierového okna vzdialená 90 cm od podlahy zabezpečí dobrý výhľad aj sediacim. architektonický návrh: Andrea Očková
Daniel Veselský


Bývať pod strechou znamená výhodu výhľadu a pre mnohých priam metafyzické spojenie s nebesami. Spojenie funguje lepšie cez zasklené priehľady rôznych veľkostí, zoskupení a polôh, ktoré sa prispôsobili nielen tvaru strechy a potrebám podstrešných obyvateľov, ale aj zaujímavým architektonickým riešeniam. Spodná hrana vikierového okna vzdialená 90 cm od podlahy zabezpečí dobrý výhľad aj sediacim.

 

Vrchné osvetlenie:

Väčšia zasklená plocha vrchného osvetlenia, ktoré vpúšťa priame denné svetlo zo zenitu oblohy, výborne osvetlí vodorovné plochy interiéru. Rovnomerné svetlo z otvorov obrátených k nebu dopadá s rovnakou intenzitou na stôl a podlahu. Nábytok, ktorý dizajnéri navrhli, aby sa prezentoval vertikálnym členením, a podobne aj rozmiestnenie zariadenia strácajú však na svojej plasticite. Vodorovné tiene, ktoré sú výsledkom stropného osvetlenia nemôžu dôsledne vytvarovať zvislé hrany, interiér nepôsobí dynamicky, ale pokojnejšie a priestrannejšie, nápaditosť detailov pritom zaniká. Intenzita vrchného osvetlenia sa najviac zníži, ak je podlaha tmavá a matná. Jej povrch odrazí a rozptýli len malú časť denného svetla v porovnaní s bielou lesklou podlahou. Kto chce v podkroví pracovať a tvoriť, ten by nemal zabudnúť na strešné okná alebo svetlíky. Samozrejme, že najlepšia je kombinácia oboch spôsobov osvetlenia – bočného a vrchného. Niekedy stačí v podkroví okrem sústavy strešných okien zakomponovať do strechy aspoň jedno vyhliadkové zvislé zasklenie. Správne vypočítaná plocha okien a ich rozmiestnenie v strešných rovinách zabezpečia optimálnu hladinu denného svetla potrebnú pre vybraný interiér. Jedna desatina plochy strechy vyhradená pre osvetlenie podkrovného priestoru zabezpečí itimitu osvetlenia, dve desatiny zasklených strešných plôch (jedna pätina podlahy) sa postarajú o dostaok svetla pre bývanie i pracovné aktivity. Platí, že viac menších okien rovnomerne rozmiestnených v streche presvetlí interiér účinnejšie ako jedno veľké okno s rovnakou plochou skla.


Strešné okno osadené v naklonenej rovine strechy je už klasickým spôsobom ako vniesť denné svetlo do podkrovia.  Bezpečnostné predpisy hovoria, že spodný okraj strešného okna by sa mal ocitnúť maximálne vo výške 1 200 mm nad úrovňou podlahy a horný okraj okraj by mal siahať minimálne do výšky 1 900 mm.

Strešné okno osadené v naklonenej rovine strechy je už klasickým spôsobom ako vniesť denné svetlo do podkrovia. Bezpečnostné predpisy hovoria, že spodný okraj strešného okna by sa mal ocitnúť maximálne vo výške 1 200 mm nad úrovňou podlahy a horný okraj okraj by mal siahať minimálne do výšky 1 900 mm.
VELUX


Denné svetlo je súčasťou vnútornej klímy, od ktorej závisí zdravie človeka. Množstvo a typ svetla výrazne ovplyvňujú duševnú pohodu, ľudský biorytmus a náladu. Každá miestnosť si podľa svojho účelu vyžaduje špecifické množstvo denného svetla. To by malo zohľadňovať potreby, vek a aktivity obyvateľov domu.

Denné svetlo je súčasťou vnútornej klímy, od ktorej závisí zdravie človeka. Množstvo a typ svetla výrazne ovplyvňujú duševnú pohodu, ľudský biorytmus a náladu. Každá miestnosť si podľa svojho účelu vyžaduje špecifické množstvo denného svetla. To by malo zohľadňovať potreby, vek a aktivity obyvateľov domu.
Daniel Veselský


Ideálnou scenériou pre väčšinu ľudí je otvorená mestská či prírodná krajina, ktorá však vo výhľade z okna zaberá len jeho tretinu a nad ňou sa dvíha voľná obloha. Podvedome očakávame aj v uzavretých priestoroch rovnako bočné ako aj vrchné denné osvetlenie. Táto potreba možno pochádza z najstarších čias, keď sme do svojich jednoduchých príbytkov vstupovali otvorom alebo dverami zo strechy prízemných domov. Tie boli nielen jediným vstupom, ale aj zdrojom denného svetla.

Ideálnou scenériou pre väčšinu ľudí je otvorená mestská či prírodná krajina, ktorá však vo výhľade z okna zaberá len jeho tretinu a nad ňou sa dvíha voľná obloha. Podvedome očakávame aj v uzavretých priestoroch rovnako bočné ako aj vrchné denné osvetlenie. Táto potreba možno pochádza z najstarších čias, keď sme do svojich jednoduchých príbytkov vstupovali otvorom alebo dverami zo strechy prízemných domov. Tie boli nielen jediným vstupom, ale aj zdrojom denného svetla.
RHEINZINK SK s.r.o.

 

Detská izba v podkroví

Citlivejší na svetelné kontrasty, vnímavejší na rozlíšenie detailov, v pohode vidia aj pri horšom osvetlení. Viac im prekáža oslnenie, lepšie vidia aj pri nižších hladinách osvetlenia, nemajú však ešte celkom vyvinutú zrakovú pamäť. Majú nižšie svoj horizont pohľadu, veď sú aj nižšieho vzrastu, preto tienenie má byť nastavené s ohľadom na ich telesnú výšku. Čítanie v podvečer im škodí oveľa menej ako oslnenie.


Svetlovodom, bez výraznejšej straty svetelnosti aj keď je nebo oblačné, možno priviesť denné svetlo do uzavretých útrob domu aj na vzdialenosť päťnástich metrov. Svetlovody prenášajú denné svetlo do interiéru. Majú flexibilnú dĺžku a možno ich použiť vo všetkých častiach obytného priestoru a pri všetkých druhoch strešnej krytiny. Sú riešením najmä tam, kde z konštrukčných dôvodov nemožno priviesť prirodzené vonkajšie svetlo do interiéru konvenčným spôsobom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Svetlovodom, bez výraznejšej straty svetelnosti aj keď je nebo oblačné, možno priviesť denné svetlo do uzavretých útrob domu aj na vzdialenosť päťnástich metrov. Svetlovody prenášajú denné svetlo do interiéru. Majú flexibilnú dĺžku a možno ich použiť vo všetkých častiach obytného priestoru a pri všetkých druhoch strešnej krytiny. Sú riešením najmä tam, kde z konštrukčných dôvodov nemožno priviesť prirodzené vonkajšie svetlo do interiéru konvenčným spôsobom.
VELUX

Bočné osvetlenie:

Hladina osvetlenia od zvislého zasklenia vikiera smerom k protiľahlej stene postupne klesá. Ak však povrch steny tvorí napríklad biely, sklenený alebo kamenný obklad, prípadne benátske stucco v svetlých odtieňoch, denné svetlo sa môže od steny odraziť a rozptýliť aj hlbšie do miestnosti. Svetlo a tieň prichádzajúce zboku modelujú a zvýrazňujú nábytok, priestor naberá na hĺbke, pôsobivo modeluje interiér. Zvislé okná síce vpúšťajú do podkrovia menej svetla, ale sú dôležité nielen z estetického, ale aj z psychologického hľadiska – výhľad do krajiny s pevnou stenou v zázemí podkrovia dáva pocit bezpečia, spája domov s vonkajším svetom, v ktorom sa cítime pevnejšie zakotvení. Len také okná vikierov dostatočne osvetlia priestor, cez ktoré hladíme nielen na susedný dom, ale aj na voľnú oblohu, ktorá je zdrojom rozptýleného slnečného svetla. Tvar a umiestnenie vikiera súvisí s architektonickým zámerom, svetlou výškou interiéru, výškou parapetu a potrebnou plochou zasklenia. Ešte pred storočím nemohla byť strešná rímsa vyššie, ako bola šírka ulice pri dome.   

 

Svetlo pre veľkých

Dospelý zrak sa stane menej prispôsobivým, k svojej nižšej akomodácii potrebuje zvýšiť hladinu svetla aj na dvojnásobok. Po šesťdesiatke sa prechod zo svetla do tmy a prispôsobovanie zraku z krátkej na dlhú vzdialenosť mení na proces, keď starší človek dlhšie „prepína“. Niekedy stráca nakrátko aj schopnosť periférneho videnia, zhoršuje sa jeho orientácia v priestore. Potrebuje dostatočné osvetlenie najmä pri vstupe do domu, z terasy a balkóna do miestnosti, na schodisku. Pomôže zjemnenie svetelného kontrastu tienením a vyrovnaním hladiny osvetlenia pri prechode zo svetla do tieňa.

 

Svetlovod vodí svetlo

Niekedy bránia dispozičné obmedzenia priestoru, inokedy nevyhnutnosť intimity miestnosti; vtedy sa priestor uzavrie sám do seba. Napriek všetkému, aj v tomto prípade sa ľahšie stotožníme so svetelnými podmienkami, ak šikovným spôsobom privedieme do miesnosti denné svetlo. V tomto sú majstri svetlovody.

Priestor pod strechou môže dostať nevyhnutné dávky svetla nielen jednoduchými strešnými oknami a vikiermi, ale aj veľkorysejšie cez zoskupenia strešných okien, svetlíkov či zasklenou časťou šikmej roviny strechy. Zasklená plocha by mala tvoriť asi 10 % z plochy podlahy. Svetlo v streche ovplyvňuje nielen pomer plochy okien k podlahovej ploche, ale aj orientácia a tvar strechy. K jednej z podmienok zdravého osvetlenia patrí hĺbka každej miestnosti podkrovného bytu, ktorá nesmie pri spomínanom osvetlení prekročiť 2,3-násobok jej svetlej výšky. Súčasná „architektúra svetla“ vie preslniť aj priestory uložené hlboko v interiéri strechy veľkoplošným ateliérovým zasklením, zasklenou štítovou stenou alebo hrebeňom strechy; kde slnko priamo nedočiahne, tam pošle svetlovody.


Najdôležitejší pre odraz a teda aj pre mäkké rozptýlenie denného svetla je charakter povrchu steny alebo podlahy umiestnenej naproti oknám alebo iným zaskleným plochám. Ak je povrch matný, obrysy tieňov sú mäkšie, kontrasty sa vytrácajú, miestnosť zaplaví rovnomerné denné svetlo. Šírka strešného okna by nemala presiahnuť svetlú vzdialenosť medzi krokvami, inak by sa musela komplikovane posúvať krokva.

Najdôležitejší pre odraz a teda aj pre mäkké rozptýlenie denného svetla je charakter povrchu steny alebo podlahy umiestnenej naproti oknám alebo iným zaskleným plochám. Ak je povrch matný, obrysy tieňov sú mäkšie, kontrasty sa vytrácajú, miestnosť zaplaví rovnomerné denné svetlo. Šírka strešného okna by nemala presiahnuť svetlú vzdialenosť medzi krokvami, inak by sa musela komplikovane posúvať krokva. architektonický návrh: Jiří Placheta
Ota Nepilý


Najdôležitejší pre odraz a teda aj pre mäkké rozptýlenie denného svetla je charakter povrchu steny alebo podlahy umiestnenej naproti oknám alebo iným zaskleným plochám. Ak je povrch matný, obrysy tieňov sú mäkšie, kontrasty sa vytrácajú, miestnosť zaplaví rovnomerné denné svetlo. Šírka strešného okna by nemala presiahnuť svetlú vzdialenosť medzi krokvami, inak by sa musela komplikovane posúvať krokva.


Vrchné svetlo, teda priame slnečné, nielen presvetlí, ale aj významne prehreje podkrovie.

Vrchné svetlo, teda priame slnečné, nielen presvetlí, ale aj významne prehreje podkrovie.
Daniel Veselský


Vysoký krov je zároveň aj široký; ak sa strešné okná ocitnú nižšie na šikmine strechy, svetlo preslní iba kraj interiéru. Ateliérové okná však veľkoryso preslnia interiér priamym aj rozptýleným svetlom a mobilizujú k aktivite.

Vysoký krov je zároveň aj široký; ak sa strešné okná ocitnú nižšie na šikmine strechy, svetlo preslní iba kraj interiéru. Ateliérové okná však veľkoryso preslnia interiér priamym aj rozptýleným svetlom a mobilizujú k aktivite.
VELUX

 

Ako je možné zmerať množstvo denného svetla v interiéri:

• luxmeterom
• počítačovou simuláciou
Daylight factor, teda činiteľ dennej osvetlenosti, je najznámejší indikátor merania úrovne denného svetla v budovách.

 

 

Priestor pod strechou môže dostať nevyhnutné dávky svetla nielen jednoduchými strešnými oknami a vikiermi, ale aj veľkorysejšie cez zoskupenia strešných okien, svetlíkov či zasklenou časťou šikmej roviny strechy. Zasklená plocha by mala tvoriť asi 10 % z plochy podlahy. Svetlo v streche ovplyvňuje nielen pomer plochy okien k podlahovej ploche, ale aj orientácia a tvar strechy. K jednej z podmienok zdravého osvetlenia patrí hĺbka každej miestnosti podkrovného bytu, ktorá nesmie pri spomínanom osvetlení prekročiť 2,3-násobok jej svetlej výšky. Súčasná „architektúra svetla“ vie preslniť aj priestory uložené hlboko v interiéri strechy veľkoplošným ateliérovým zasklením, zasklenou štítovou stenou alebo hrebeňom strechy; kde slnko priamo nedočiahne, tam pošle svetlovody.

Kategória: Nezaradené
Tagy: bývanie detská izba izba osvetlenie podkrovie svetlo svetlovod
Zdieľať článok

Diskusia