Chodníky a chodníčky

Chodníky a chodníčky

26. 03. 2008
Zdieľať

Spojenie trávnika a umelého kameňa (dlaždice terazzo z brúseného betónu) pôsobí na zelenom podklade kontrastne. Pri tomto type chodníkov je vhodné, aby kamene len mierne (1 až 2 cm) prečnievali úroveň podkladu, v opačnom prípade hrozí, že na kosačke zlomíme rotačný nôž pri kosení trávnika. Terazzová dlažba je v zimnom období klzká. Môžeme ju uložiť do štrkového alebo maltového lôžka.
Chodníky a chodníčky

139627

Solídne urobený chodník zo zámkovej dlažby (od 350 do 800 Sk/m2) je na briežku položený trocha pod úrovňou terénu, v dôsledku čoho sa zanáša a začína ho prerastať okolitý  trávnik. Štrkové lôžko robíme asi o 1 cm vyššie, ako je naplánované, pretože zhutňovaním klesne.  Vzhľadom na prerastanie koreňov je vhodné trávnik od chodníka „odseknúť” betónovými alebo oceľovými obrubníkmi s hĺbkou okolo 30 cm, ktoré zabraňujú rozrastaniu koreňov trávnika pod chodníkom. Betónové obrubníky kladieme do maltového lôžka.


Chodníky a chodníčky

139621

Vegetačné (zatrávňovacie) tvárnice sú vhodné aj na chodníky pre peších. Cieľom je čo najviac sprírodniť povrch chodníka oproti iným materiálom, ktorými chceme docieliť hladkú plochu. Prečnievanie podkladu viac ako o 2 cm môže zapríčiniť poškodenie kosačky, poklesnutie pod úroveň povrchu zasa usadzovanie hliny a prerastanie trávy. Hrúbka dlaždice má byť najmenej 8 cm. Škáry obyčajne vysievame trávou. Povrch treba v lete pravidelne zalievať.Chodníky a chodníčky

139630


Chodníky a chodníčky

139631

Pekný chodník z lámaného kameňa  má jednotný štýl so skalkou, ktorá nadväzuje na murovaný dom. Chodník je v miernom svahu a medzi kameňmi sú priepustné škáry, takže voda na ňom nebude stáť. Chodník vedúci k vzdialenejšiemu odpočívadlu nemusí byť najkratšou spojnicou, ale môžeme ho viesť v mäkkom oblúku či viacerých krivkách. Pre chodníčky spájajúce okrasnú a úžitkovú časť je najlepšie, ak sú čo najkratšie. Štrkom vysypané cestičky patria k parkovej architektúre a sú vhodné na rovinaté, prípadne mierne svahovité pozemky. Cestičky sú náročné na údržbu a okrem občasného dosýpania štrku je náročné aj odstraňovanie napadaného lístia a vytrhávanie zakorenených burín. Na oddelenie od trávnika je nevyhnutné použiť obrubníky. Výhodou je povrch, ktorý bez ťažkostí odvádza vodu, je nešmykľavý, estetický a budí príjemný prírodný dojem. Šírka chodníka pre jedného chodca je 60 až 70 cm, na väčších pozemkoch ju môžeme zväčšiť až na 150 cm, aby sa na ňom mohli pohodlne obísť dve osoby.Chodníky a chodníčky

139618


Chodníky a chodníčky

139619

V dôsledku nedostatočnej údržby, prípadne pri nesprávnom škárovacom materiáli (ak je znečistený organickými časťami) alebo nedostatočne hrubej podkladovej vrstve, ktorá zle odvádza vodu, sa v škárach môžu uchytiť rôzne náletové rastliny, ktoré spôsobujú znečistenie, resp. svojimi koreňmi roztláčajú škáry medzi dlaždicami z betónu. V predaji sú rôzne polymérové zmesi, ktoré vytvoria medzi dlaždicami spolu s jemným štrkom pevnú elastickú hmotu, ktorá okrem iného obmedzí aj rast buriny. Nerovnako veľké škáry môžu byť zapríčinené nielen rozmerovou nepresnosťou výrobkov, ale aj nesprávnou, resp. nedbanlivou aplikáciou (nedostatočná rovinatosť podkladu, nepresnosť pri ukladaní). V škárach sa časom uchytia korienky rastlín, ktoré treba pravidelne odstraňovať, aby sa stav chodníka nezhoršil.
Na škárovanie je vhodné použiť kamenivo so zrnitosťou 0,4 až 1,3 mm. Piesok nepoužívame.


Chodníky a chodníčky

139622


Chodníky a chodníčky

139620

Odtekanie vody je zabezpečené spádom plochy chodníka tak, aby voda z neho stekala cez okraje do okolia. Podkladom dláždeného chodníka po obvode stavby je zrejme betón, takže príčinou stojacej vody v kúte je buď upchatý, alebo chýbajúci odtokový vpust, na ktorý by sme nemali zabudnúť už pri projektovaní. Spád chodníka v pozdĺžnom smere sklonu by mal byť aspoň 0,5 % a priečny sklon 2 až 3 %. Príklad potvrdzuje učebnicovú poučku: Ak je to možné, budujme chodník vždy nad úrovňou okolitého terénu. Na malom kúsku pozemku sa striedajú až štyri druhy povrchov zo skál, resp. betónu; pôsobia nesúrodým dojmom. Pri vytváraní chodníka v záhrade je potrebné plánovanie materiálov i trás komunikačných plôch. Nevhodná dlažba prináša aj praktické problémy, napr. zlý odtok dažďovej vody z terasy a pod.


Chodníky a chodníčky

139623


Chodníky a chodníčky

139632

Správne odvodnený klesajúci chodník pri rodinnom dome. Obmedzuje sa tak tvorenie ľadu, ktorý robí komunikáciu nebezpečnou. Najlepšie je použiť protišmykové mrazuvzdorné keramické dlaždice z tzv. gresu, ktorý má aj v extrémnych podmienkach dlhú životnosť vďaka svojej nízkej nasiakavosti. Najväčšiu odolnosť proti odieraniu vykazuje tzv. priemyselný gres. Ceny bežne predávaných gresových dlažieb sa pohybujú od 400 do 1 000 Sk/m2. Betónovú dlažbu možno vybrať nielen podľa zaťaženia, ale aj podľa tvaru, farby či štruktúry povrchu. Z tvaroviek sa dajú skladať rôzne obrazce a vzory. Výhodou zámkovej dlažby je, že sa dá rozobrať, čo oceníme napríklad pri jej oprave alebo pri ukladaní potrubia. Pri stavbe chodníka pre peších ukladáme dlaždice na dve vrstvy štrku (dole je hrubší, podklad má hrúbku 13 až 18 cm), na cestu pre autá do 3,5 t potrebujeme štyri vrstvy (do 45 cm).


Chodníky a chodníčky

139626


Chodníky a chodníčky

139633

Betónový chodník je solídna stavba v záhrade. Ukladáme ho na štrkový podklad, v opačnom prípade hrozí, že zamrznutá voda ho bude nadvihovať a chodník popraská. Správne je aj oddelenie jednotlivých polí dilatačnými medzerami (pri ploche väčšej ako 15 až 20 m2) na zabránenie zvlnenia, nadvihnutia či popraskania chodníka. Panely môžeme zhotoviť aj na inom mieste a kladieme ich nasucho do jemného štrku alebo suchej maltovej zmesi na štrkovom podklade. Asfaltový chodník oddeľuje od súkromného pozemku s riečnym štrkom kamenný obrubník. Asfalt má svoje nezanedbateľné prednosti: dlhú životnosť, ľahkú údržbu povrchu v zime, jednoduché opravy. Úplne odpadne pletie škár. Neumožňuje vsakovanie dažďovej vody, len jej odvádzanie na okraje. Pre hladký povrch postačí spád od 1 do 2 %.


Chodníky a chodníčky

139628

Betón ako materiál na chodníky môžeme „sprírodniť“ použitím riečnych okruhliakov menšieho priemeru, prípadne možno betón upraviť tesne po stvrdnutí, a tak získať tzv. vymývaný betón ako v prípade terasovito sa zvažujúceho chodníka na fotografii. Chodník by nemal prekonávať veľké výškové rozdiely. Na strmších svahoch radšej použime stupne. Plusom je aj jednotný štýl chodníka a nadväzujúceho schodiska ako prístupovej komunikácie do domu. V exteriéri sa využívajú aj prefabrikované platne s hornou vrstvou z vymývaného betónu (okolo 500 Sk/m2).

Kategória: Nezaradené
Tagy: chodník dlažba exteriér záhrada
Zdieľať článok

Diskusia