Drevo-hliníkový fasádny systém

07. 06. 2011
Zdieľať

Pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy sú z hľadiska tepelných ziskov v zimnom období dôležité veľké zasklené plochy. Tepelné zisky možno dosiahnuť aj pomocou fasádnych systémov. Zasklené fasádne systémy sa (pre pevnosť) najčastejšie vyrábajú z hliníkových profilov.

Hliník má vysokú tepelnú vodivosť, s tým súvisí aj väčšia pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov v konštrukcii, ktoré sú v EPD neprípustné. Riešením je využitie drevo-hliníkových fasádnych systémov, kde nosnú konštrukciu tvoria drevené prvky, ktoré majú v porovnaní s hliníkovou konštrukciou priaznivejšie izolačné vlastnosti. Ďalšou výhodou drevenej nosnej konštrukcie je jej minimálna dĺžková tepelná rozťažnosť, preto nie je potrebná veľká dilatácia pri veľkoformátových fasádach. Samozrejme, je potrebná dilatácia na hliníkových vonkajších profiloch, ktoré na rozdiel od drevenej nosnej konštrukcie tepelne pracujú. Drevo možno spájať čistými spojmi v akomkoľvek rovinnom uhle, pomocou skrytých kovových spojovacích prostriedkov. Takéto riešenie spojov následne nemá rušivý vplyv pri pohľade na interiérovú stranu fasády.

Tepelnotechnické vlastnosti takýchto konštrukcií vo veľkej miere závisia najmä od použitého zasklenia, pretože to tvorí najväčšiu časť fasád. Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa tepelnotechnické vlastnosti zasklenia pohybujú pod hodnotou Ug ≤ 0,8W/(m2 . K). Hodnota celkového súčiniteľa prechodu tepla pre fasádne systémy dosahuje až Ucw = 0,64 W/(m2 . K). Táto hodnota je určená pre štandardizované rozmery rámov 1,23 × 1,48 m. Tieto rozmery sa však pri fasádnych systémoch vyskytujú obmedzene, takže výsledný koeficient väčších presklení je vždy lepší. Takisto ako drevo-hliníkové okná, aj drevo-hliníkové fasádne systémy majú z Inštitútu energeticky pasívneho domu v nemeckom Darmstadte certifikát vhodnosti do EPD.


Drevo-hliníkový fasádny systém

1014008
Mirador

www.mirador.eu

Kategória: Nezaradené
Tagy: mirador
Zdieľať článok

Diskusia