Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

30. 09. 2010
Zdieľať

Hala alebo predsieň sú miestom prvého spoločenského kontaktu, vizitkou, ktorá vytvára dokonalý obraz o nás, o našom vkuse, uvažovaní, spôsobe života, o našom zmysle pre poriadok a praktickosť… Jednoducho povie všetko. Viac ako tisíc slov.

Vstupná predsieň alebo hala sú súčasťou asi každého domu či bytu. Keď sa obe nachádzajú v pôdorysnej osnove domu súčasne, navzájom sú funkčne previazané. Ak v dome či byte je iba jeden z týchto priestorov – hala alebo predsieň – spoja sa v ňom funkcie oboch (odkladanie vecí, neformálne sedenie a pod.) a za určitých podmienok dokážu jedna druhú zastúpiť (aspoň čiastočne).

Ktorá je ktorá?


Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

31047

Oba spomínané priestory – hala aj predsieň – predstavujú dôležitý komunikačný uzol vo vnútornej dispozícii objektu. Predsieň tvorí prechod medzi vonkajším a vnútorným prostredím, je prvým čistiacim bodom. Tu vítame návštevy, obliekame si vrchný odev, prezúvame sa alebo robíme poslednú kontrolu nášho zovňajšku v zrkadle pred odchodom do práce či školy. Mala by byť zariadená prakticky, bez zbytočných kusov nábytku. Použité materiály či povrchy podláh a stien by sa mali dať ľahko čistiť a udržiavať. Ak predsieň má iba minimálne rozmery, mala by byť napojená na chodbu alebo halu, z ktorých vedú dvere do ostatných miestností bytu alebo domu. Pri návrhu jej veľkosti vychádzame zo zariadenia, ktoré do nej chceme umiestniť, a z priestoru, ktorý potrebujeme na pohyb a určité činnosti (prezúvanie, obliekanie). Predsieň vo vidieckych domoch často má vzhľadom na hospodárstvo väčšie rozmery. Zvyčajne sa tu umiestňujú aj odkladacie plochy na domáci pracovný odev, špinavé šatstvo a počíta sa aj s priestorom na prezliekanie bežného domáceho a pracovného domáceho oblečenia.

Hala môže nadväzovať na predsieň, ale do objektu môžeme vstupovať aj priamo cez halu. Vtedy nezabudnime pri vstupných dverách vytvoriť odkladací priestor (skrinku na topánky, vešiak, police a pod.) a umiestniť zrkadlo na celú postavu, čím nahradíme chýbajúcu predsieň. Pozitívom haly je, že rozširuje obytnú zónu domu. Je priestorom, v ktorom sa žije. V nej môžeme usadiť návštevu, ktorú nechceme uviesť až do obývacej izby.


Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

31045

Hala aj predsieň sprístupňujú a prepájajú miestnosti s rôznou funkciou, preto je ich súčasťou množstvo dverí. Tie by mali mať podobný vzhľad a rovnaký štýl. Zároveň dvere do jednotlivých miestností by mali byť v hale rozmiestnené tak, aby pri pohybe ľudí z miesta na miesto nevznikali zbytočné kolízie (treba jasne vymedziť komunikačné ťahy v priestore) a aby sa priestor haly dal jednoducho a prakticky zariadiť. Navyše hala alebo priestranná predsieň dokáže nahradiť zbytočné metre dlhých chodieb. Ak by sme navzájom porovnali plochy potrebné na prepojenie jednotlivých miestností chodbami, dostali by sme väčšinou podobnú plochu, ako zaberá hala. Podstatný rozdiel je však v tom, že z haly má človek lepší psychologický a priestorový dojem než z úzkej tmavej chodby.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Čo nám poskytne predsieň a čo hala

Zvyčajne sa s myšlienkou vstupu do priestrannej haly alebo predsiene pohrávame vo fáze návrhu rodinného domu alebo pri kúpe bytu. Je to záležitosť vkusu, a prípustnej výšky investícií pre každého z nás ale aj predstavy fungovania vlastnej domácnosti. Už pri projekte rodinného domu si musíme uvedomiť, čo od vstupného priestoru očakávame – koľko miesta potrebujeme na obliekanie, vyzliekanie a uloženie zvrškov, či by sme tu chceli aj sedenie a aký typ, či by sme prípadnú halu využili na stolovanie a pre aký počet ľudí, koľko miestností a ako bude na vstupný priestor napojených (z toho vyplynie smerovanie a plochy komunikačných ťahov). Z týchto požiadaviek sa potom dá určiť, či potrebujeme predsieň, halu, alebo aj halu aj predsieň.


Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

31051

Predsieň, najmä ak má väčšie rozmery, býva okrem iného dôležitým komunikačným centrom v dispozícii domu a bytu. Vtedy do nej môžeme umiestniť okrem odkladacieho nábytku i stolík s dvomi polokreslami a napojiť ju na ďalšie miestnosti bytu. Môže byť osvetlená priamo alebo cez inú miestnosť, napríklad cez sklobetónovú stenu, svetlíky nad dverami alebo cez strop. Z komunikačného hľadiska sa dá nahradiť halou s viacerými funkciami. Priestorovo bohatšie dimenzovaná hala (viac než 10 až 15 m² bez plochy na komunikáciu) môže spĺňať aj obytnú funkciu, vyžaduje si preto kvalitnejšie zariadenie (sedaciu súpravu s konferenčným stolíkom, stenovú zostavu, prípadne jedálenský stôl a pod.).

Hala môže byť funkčne previazaná s kuchyňou – vtedy sa zvykne využívať aj ako jedáleň. Toto prepojenie môže pokračovať ďalej, previazaním priestorov s obývacou izbou a s exteriérom. Jedálenská hala, ale aj obyčajná, v ktorej sa nestoluje, často sa kombinuje so schodiskom, ktoré prepája objekt vertikálne. Zvyčajne je napojená na obývaciu izbu dvojkrídlovými dverami alebo veľkou zasklenou stenou, popritom priamo sprístupňuje aj ďalšie priestory bytu. Existujú však určité obmedzenia, s ktorými treba rátať. Z haly by nemal viesť vchod priamo do pivnice (je lepšie vyhnúť sa kolíznym prevádzkam v dome medzi obytnou a hospodárskou časťou). Ak sa v hale stoluje, nemali by z nej viesť dvere priamo do WC a do kúpeľne, v ktorej je záchodová misa. (malo by sa do nich vstupovať cez predsienku, v ktorej môže byť napríklad umývadlo). Takisto nie je vhodné, aby bol z haly priamy prístup do sauny alebo kotolne na tuhé palivo.

Kedy predsieň, kedy halu alebo kedy oboje?


Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

31042

Predsieň pred halou môžeme, ale nemusíme umiestniť. Platí jednoduché pravidlo: Ak v dispozícii bytu je obývacia izba, nemusí byť pred obytnou halou predsieň. Vtedy funkcie predsiene preberie obytná hala. Ak obývacia izba chýba, funkciu obývacej izby prevezme obytná hala, pred ktorou musí byť samostatná predsieň. Obytná hala, ktorá prakticky prevezme funkciu obývacej izby, nemala by byť rušená zvukmi (splachovaním WC, zvukom výťahu a pod.). Ak hala spĺňa obytnú funkciu, musí byť priamo osvetlená a vetraná. Aj keď sa nachádza v centre dispozície, musíme tieto podmienky splniť. Treba ju aj správne orientovať z hľadiska svetových strán tak ako ostatné obytné miestnosti (najvhodnejšími svetovými stranami sú J, JV, JZ). Osvetliť halu denným svetlom môžeme cez bočné steny klasickými alebo francúzskymi oknami, ktoré dokonale prepoja halu s exteriérom. Pôsobivé osvetlenie získame napríklad zhora, cez bočné steny poschodia (tzv. bazilikálne osvetlenie), svetlíkmi v strope a pod. Najsilnejší priestorový dojem vytvára vertikálne členená hala cez dve podlažia so schodiskom a s galériou, z ktorej sú prístupné jednotlivé izby.

Dimenzie


Hala a predsieň – viac ako tisíc slov

31044

Obytná hala by mala byť, ako sme už spomenuli, miestom komunikačného napojenia všetkých ďalších obytných miestností a ich príslušenstva. Svojou veľkosťou by mala zodpovedať veľkosti obývacej izby so zväčšením o komunikačné ťahy. Iba tak bez zbytočných kolízií môže plniť funkciu obytnú aj komunikačnú. Množstvu dverí v hale sa nevyhneme, preto všetky miestnosti a poloha dverí, ktoré do nich vedú, musia umožniť priestor haly zariadiť bez väčších problémov (sedacím nábytkom so stolíkom s umiestnením napríklad kozubového telesa, prípadne jedálenským stolom pre štyri až šesť osôb pri zachovaní voľných komunikačných ťahov so šírkou minimálne 1 200 mm). Väčší počet dverí a nadmerná veľkosť s nelogickým rozložením funkcií znamená zvýšenie nákladov na výstavbu a zariadenie atypickým nábytkom. Najvhodnejším pôdorysom haly je štvorec alebo obdĺžnik. Zariadenie haly nábytkom závisí od funkčného zamerania haly (či je jedálenská, schodisková, obytná, prípadne plní viaceré funkcie). Optimálna svetlá výška haly je približne 2,6 m, ale hala môže byť otvorená aj cez dve podlažia a na poschodí doplnená galériou.

Okrem všetkých funkčno-prevádzkových vzťahov v hale si musíme uvedomiť, že je to priestor, ktorý v nás a u našich hostí vytvorí určitú náladu, pocit, predstavu… Preto nie je na škodu pohrať sa s farebnosťou priestoru, modelovať ho pomocou svetla, s umiestniť tu umelecké diela či atypický dizajnový kus nábytku – veď dojem treba urobiť hneď na začiatku.

Kategória: Navrhovanie interiéru Nezaradené
Tagy: hala hapre pn predsieň
Zdieľať článok

Diskusia