Koncepcia zelene v záhrade

31. 07. 2006
Zdieľať

Celkové pôsobenie upravovanej záhradnej plochy závisí od základného rozmiestnenia prvkov stavebnej časti, riešenia jej vegetačnej zložky a ich vzájomnej súhry. Malo by rešpektovať charakter terénu a okolia. Riešenie úpravy musí vychádzať z estetických zvláštností všetkých použitých prírodných prvkov tak, aby sa vytvoril harmonický celok ich vzájomného pôsobenia.

Pomer plošných a priestorových prvkov


Koncepcia zelene v záhrade

59945

Pri vytváraní základnej koncepcie záhrady je aj pri vegetačnej zložke dôležitý pomer voľných a vysadených plôch, teda trávnika a výsadieb. Trávnik vždy pôsobí plošne, výsadby drevín priestorovo, pričom ich priestorový účinok sa s časom postupujúcim od výsadby zväčšuje. Aby mohla naplno pôsobiť plošná aj priestorová zložka zelene, musia byť vo vhodnom vzájomnom pomere. Mohutné výsadby zaberajúce veľa plochy budú príliš uzatvárať priestor a pôsobiť stiesňujúcim dojmom. Aj veľká, hoci zelená, ale prázdna plocha trávnika bez výsadieb bude ubíjajúca svojou fádnosťou. Najvhodnejší vzájomný pomer plošných a priestorotvorných prvkov je 2 : 1, prípadne 3 : 2. Nevysadenej voľnej plochy má byť vždy viac než výsadieb, jednak z dôvodu celkového presvetlenia riešenia, ale aj pre hygienu, najmä prevetrávanie porastov.

Vegetačná kostra záhrady


Koncepcia zelene v záhrade

59944

Vegetačná kostra tvorí jej základný priestorový rámec, rámuje pohľad na jej plochu, prípadne usmerňuje výhľad z nej. V našich prírodných podmienkach treba brať do úvahy skutočnosť, že záhradu budeme pozorovať nielen počas vegetačného obdobia, keď celá jej vegetačná zložka pôsobí naplno, ale aj počas zimy, keď opadavým drevinám opadnú listy. Vhodné je preto zvoliť kombináciu ihličnatých a vždyzelených drevín, ktoré svojím olistením pôsobia po celý rok, s opadavými listnáčmi.

Vytvorenie vegetačnej kostry záhrady

Vegetačnú kostru záhradného priestoru vytvárame kompozíciou z vyšších a nižších drevín a rastlín. Základná kostra, ktorá musí byť dlhoveká, sa zostavuje z drevín. Vhodné sú najmä ihličnaté, v nižších polohách aj vždyzelené, habituálne pôsobiace i v zime, a listnaté so zaujímavou textúrou i v bezlistom stave. Základné kostrové dreviny dopĺňame kvitnúcimi doplnkovými drevinami a na oživenie kompozície a dočasné zaplnenie medzier vo výsadbách používame výplňové dreviny a rastliny.Koncepcia zelene v záhrade

59946


Koncepcia zelene v záhrade

59947


Kostrové dreviny

Kostrové dreviny umiestňujeme tak, aby vznikol maximálny efekt pri hlavných pohľadoch – z okien domu alebo z odpočívadla či terasy pri dome. Ich úlohou je pôsobením vo výrazných skupinách stabilizovať pohľad v pozadí alebo po obvode záhrady, čo je dôležité najmä v zimnom období. Môžu uzatvárať pohľad do záhrady alebo rámovať výhľad z nej počas celého roku. Na solitérne umiestnenie kostrových drevín pred pokojné pozadie vyberáme do centier pozornosti alebo dôrazu dynamizujúce prvky, ktorými môžu byť zaujímavé listnáče alebo ihličnany. Spravidla postupujeme tak, že pred listnaté pozadie umiestnime ihličnan, pred ihličnaté listnáč.


Koncepcia zelene v záhrade

59941

Z opadavých listnatých drevín môžeme využiť druhy s farebnou kôrou (žltou, červenou, zelenou) alebo plodmi zotrvávajúcimi na konárikoch i dlhodobo počas zimy. Kompozíciu oživíme rozmiestnením niekoľkých solitérov v istom rytme, aby mohol pohľad pozorovateľa postupne prechádzať celou záhradou od akcentov v niekoľkých zákutiach k dominante kompozície. Základným pravidlom výberu kostrových drevín však je voľba domácich druhov, odolných a celkom prispôsobených klimatickým podmienkam a miestnym pôdnym pomerom, ktoré sa svojou veľkosťou (v dospelosti) budú hodiť do daného priestoru.

Doplnkové dreviny


Koncepcia zelene v záhrade

59949

Kostru výsadieb dopĺňajú doplnkové dreviny, ktorých hlavnou úlohou je zatraktívniť kompozíciu vo vegetačnom období. Na tento účel sa najlepšie hodia kvitnúce listnaté a vždyzelené kry. V menšom záhradnom priestore, ale aj pri okrášlení zákutí v blízkosti domu (odpočívadlá, záveterné steny, pergoly) sú nenahraditeľné popínavé dreviny. Pri výbere druhov na dopĺňanie základnej drevinovej kostry si môžeme dovoliť i experimentovať, lebo pre tento typ výsadieb sa nevyžaduje tak prísne dlhovekosť. V prípade potreby i z dôvodu obmeny kompozície ich môžeme vymeniť, nahradiť iným druhom.

Výplňové dreviny a rastliny

Výplňové rastliny sú krátkodobo pôsobiace vegetačné prvky v kompozícii, ktoré dodajú záhrade príťažlivosť a farby v období, keď ostatné dreviny a rastliny ešte nepôsobia svojím vzrastom alebo kvetom. Je to v čase po založení záhrady, keď sú rastliny mladé, alebo vtedy, keď ostatné rastliny ešte nekvitnú – v predjarí a skoro na jar – či naopak na jeseň, keď je kvitnúcich rastlín už nedostatok.


Koncepcia zelene v záhrade

59948

Typickými výplňovými rastlinami sú obnovované kvetiny – cibuľoviny, letničky i dvojročky –, ktoré vypĺňajú priestory medzi krami a trvalkami, tiež kobercovky v medzerách dlažby a všetky rastliny rozmnožujúce sa samovýsevom alebo odnožovaním. Do tejto skupiny zaraďujeme aj pôdopokryvné dreviny, polokry i plazivé trvalky. V scenérii môžu pôsobiť kontrastne svojím tvarom alebo farebnosťou. Ako výplň na oživenie záhrady môžeme použiť i výsadbu v kvetináčoch.

Postupnosť pôsobenia

Cieľový priestorový účinok vegetačnej kostry záhrady nedosiahneme naraz, ako je to pri dostavaní stavebných prvkov, lebo pri vývoji vegetácie hrá dôležitú úlohu časový faktor. Skupiny drevín a rastlín majú rôzne dlhý vegetačný cyklus, prírastky i dlhovekosť, preto ich treba kombinovať tak, aby sme na estetické pôsobenie záhrady nemuseli čakať pridlho.

Kategória: Nezaradené
Tagy: vegetácia záhrada zeleň
Zdieľať článok

Diskusia