Natierame dvere a okná

12. 09. 2006
Zdieľať

Zo všetkých drevených výrobkov v praxi najčastejšie natierame drevené okná a dvere. Dôležitou podmienkou na správnu funkciu ochranného povrchového náteru na drevo je primeraná príprava podkladu pred nanášaním ochranného náteru.

Príprava pred natieraním

Pred natieraním odmontujeme z povrchu dreva všetky kovové časti. Ak budeme natierať zavesené dvere, dobre ich zaklinujeme, čím zabezpečíme maximálnu stabilitu pri práci. Nátery sa však lepšie roznášajú, ak dvere ležia. Dvere natierame bez prerušenia, aby sme zabránili viditeľným nánosom, prelínaniu jednotlivých natieraných plôch. Poruke máme skrutkovač, ktorým priebežne prečisťujeme žliabok skrutky v kĺbovom závese. Na natieranie kazetových dverí je vhodné zabezpečiť si plochý štetec široký 5 cm a na profily štetec so šírkou 2,5 cm. Dvere bez výplne natierame najlepšie štetcom širokým približne 7 cm.


Natierame dvere a okná

63982


Natierame dvere a okná

63983


Na prácu s excentrickou brúskou potrebujeme zručnosť a skúsenosti, aby sme povrch nepoškodili ryhami. Začiatočníkom odporúčame radšej ručné brúsenie, najmä pri opracovávaní cennejších predmetov. Brúska má adaptér na pripojenie vysávača, je vhodná na hrubé i jemné brúsenie.


Trojhranná brúska sa používa na obrusovanie úzkych miest a lamiel. Využijeme ju pri odstraňovaní starých náterov, na hrubé obrúsenie a brúsenie jednotlivých vrstiev pri nanášaní náterov.
Natierame dvere a okná

63980


Natierame dvere a okná

63981


Ručnú brúsku so suchým zipsom využijeme na brúsenie plochých i oblých plôch a na obrúsenie ťažko prístupných miest. Je optimálnym doplnkom k excentrickým brúskam.


Výber náterovej hmoty

Najprv zvážime predchádzajúcu úpravu dreva a vlastnosti, ktoré očakávame od náterovej hmoty. Okenné rámy, ktoré boli napustené fermežou, možno úspešne natrieť iba lakmi na báze olejov. Výhodou fermežového náteru je jeho vláčnosť a vysoký obsah prírodných olejov. Nevýhodou je dlhé schnutie (až niekoľko dní) a praktická nemožnosť použiť vodou riediteľné nátery látok. Preto sa fermež takmer nepoužíva a nahrádza sa rozpúšťadlovými alebo vodou riediteľnými emailami, resp. lazúrovacími lakmi – ak chceme zachovať prirodzený vzhľad dreva. Čas schnutia vodou riediteľných náterov je oveľa kratší ako pri rozpúšťadlových emailoch. Pri vodou riediteľných lakoch je výhodou nízky alebo aj nulový obsah prchavých látok. Teplota okolitého prostredia a podkladu nesmie byť pri aplikácii vodou riediteľného laku nižšia ako +10 až +13 °C. Pri doprave a skladovaní je nutné vodou riediteľné laky chrániť pred mrazom.

Ventilačné nátery

Ak nie je drevo celkom suché, výhodnejšie je použiť tzv. ventilačné alebo mikroporézne nátery, ktoré umožnia, aby podklad dýchal, pričom regulujú obsah vlhkosti. Pri náteroch okien je tiež dôležité konštrukčné riešenie ich osadenia v stavbe. Ak sa v niektorých miestach zadržiava voda, túto závadu nemôže odstrániť žiadny náter, pretože povrchová úprava sa po určitom čase odlúpne.

Natierame dvere a okná

63984


Natierame dvere a okná

63985


Odstraňovač starých náterov nanášame štetcom na povrch a necháme ho pôsobiť niekoľko minút. Potom náter zoškrabeme špachtľou.


Natieranie


Kazetové dvere

Najprv natierame výplne a potom rám. Nezabúdame pracovať stále v smere textúry dreva. Prvý náter je základný, ochranný, ním spevňujeme povrch dreva a je dob­re držiacim základom pre nasledujúce nátery. Po vyschnutí základu a priebežnom prebrúsení nasleduje prvý náter bielym alebo farebným lakom. Nerovnosti po základnom laku plošne vystierkujeme, vybrúsime a nanesieme druhý náter lakom. Po priebežnom prebrúsení aj konečný lak. Pôsobivé je natieranie kazetových dverí viacerými odtieňmi jednej farby. Výplne sú najtmavšie, profily najsvetlejšie a hrany s lištami majú stredne tmavý odtieň. Dvere pôsobia trojdimenzionálne a zreteľne vystúpi ich architektonický charakter.Natierame dvere a okná

63986

Na tmelenie dreva môžeme použiť aj rýchlo schnúce vodou riediteľné tmely. Väčšie nerovnosti vyrovnávame po vrstvách. Každú vrstvu necháme stvrdnúť, až potom nanášame ďalšiu.

Čisté dvere

Pri natieraní nečlenených (čistých) dverí si veľkú plochu rozdelíme na šesť až osem rovnakých častí a postupujeme zhora nadol až po spodnú časť. Naposledy natierame plochy pri zárubniach. Čisté dvere ponúkajú celý rad možností estetického dotvorenia. Hladké, veľké plochy priam vyzývajú na rôzne maľby.

Presklené dvere

Natierame podobne ako dvere s výplňou. Sklo chránime ochrannými páskami alebo krycou lištou. Podlahu chránime položením kusa kartónu.

Natierame dvere a okná

63987


Natierame dvere a okná

63988


Aj pri lakovaní valčekom využijeme štetec na okrajoch plôch a na niektorých ťažšie prístupných miestach.


Valček namáčame a prebytočnú farbu otierame o hranu vaničky. Nanášame pruh za pruhom, nikdy však nelakujeme celkom na okraji plochy.


Natierame dvere a okná

63989


Bez namáčania valčeka roznášame farbu kolmo na predchádzajúci smer nanášania.


Náterový systém

Ak má náter na predmetoch z dreva plniť svoju ochrannú funkciu, musí byť súvislý a aspoň dvojvrstvový. Konečný súhrn všetkých vrstiev náterov na predmete sa nazýva náterový systém. Prvý náter na drevo alebo drevotrieskové dosky sa nazýva napúšťacím alebo penetračným náterom. Rozpúšťadlo, ktoré do dreva nevsiakne, po 20 minútach zotrieme z povrchu, aby sa nevytvoril povrchový lepkavý film, nazývaný odborníkmi aj ”mucholapka”.


Natierame dvere a okná

63996

Podklad sa natiera 1 raz penetračným náterom na akrylovej báze nariedeným 5 až 10 hmotnostnými % vody kvôli lepšej nasiakavosti (napr. ekologickými lakmi V 2045 Ekokryl Mat alebo V 2062 Ekokryl Lesk), disperzným akrylátovým lakom Bilak A, emulzným lakom Unipur Lak na báze polyuretánov alebo mikrodisperzným napúšťacím prípravkom s hlbokou penetráciou Bilep F. Všetky uvedené prípravky sa riedia 30 až 50 hmotnostnými % vody. Zaschnutú vrstvu laku po penetrácii dreva prebrúsime brúsnym papierom č. 150. Pri lakovaní sa po penetrácii nanesie 1 až 2 razy už zriedený lak v dvoch i viacerých vrstvách podľa pokynov výrobcu. Interval medzi jednotlivými vrstvami náteru je 4 hodiny pri normálnej teplote a dostatočnej cirkulácii vzduchu. Medzi jednotlivými vrstvami náteru sa odporúča prebrúsiť náter brúsnym papierom. Ako nanášací prostriedok sa používa štetec alebo nanášací valček. Určitou nevýhodou vodou riediteľných lakov je menší prienik do dreva v porovnaní so syntetickými lakmi napríklad na báze alkydových živíc. Výhodou je však vysoká odolnosť proti účinku poveternosti, ÚV žiarenia, ako aj pohodlná práca pri použití vody ako riedidla.

Postup pri natieraní okna

Suché drevo okna s vlhkosťou maximálne 12 % nahladko prebrúsime brúsnym papierom č. 60 až 100, živičnaté miesta vymyjeme riedidlom. Penetrácia a fungicídna ochrana dreva sa robí náterom alebo postrekom Funalginu N V 1410 so spotrebou 150 až 250 g/m2. Po minimálne 4 hodinách schnutia pri normálnej teplote prebrúsime povrch dreva brúsnym papierom č. 150. Farbu (napr. Lazura Hobby) nanesieme 2 až 3 razy štetcom – v časovom intervale 4 až 24 hodín medzi jednotlivými nátermi podľa teploty a vlhkosti vzduchu. Po zaschnutí prvého náteru je vhodné prebrúsiť povrch lakovaného dreva papierom č. 150. Celková spotreba laku je 250 až 350 g/m2. Striekaním možno lak nanášať v jednej vrstve s hrúbkou mokrej vrstvy cca 0,35 mm. Celková spotreba je potom 400 g/m2. Výrobok obsahuje minimálne 35 hmotnostných percent neprchavých zložiek. Pri náteroch okien a dverí napríklad Emovitom po fungicídnom nátere ešte zatmelíme nerovnosti vhodným stierkovým tmelom (napr. V 5000) a po 4 hodinách schnutia prebrúsime tmel brúsnym papierom č. 150. Výdatnosť náterov riediteľných vodou je približne 8 až 10 m2/kg.
Postup pri renovácii náteru okenného rámu:


Natierame dvere a okná

63990


Natierame dvere a okná

63991


Najprv rám obrúsime, resp. odstránime starý náter i zvyšky živice.


Základný náter urobíme napríklad farbou Oknol Základ. Na vrchnú vrstvu použijeme systémovú farbu Oknol.


Natierame dvere a okná

63992


Pod vonkajší náter použijeme fungicídny napúšťací prostriedok. V interiéri ako napúšťadlo použijeme lazúrovací náter.


Natierame dvere a okná

63994


Natierame dvere a okná

63993


Farbu nanášame štetcom. Prvá vrstva potrebuje na zaschnutie pri stálom a suchom počasí 12 hodín.Na náročné exteriérové použitie sú vhodné aj lazúrovacie laky V 1600 Dixol, V 1620 Telux a V 2038 Tebakryl, ktoré obsahujú UV absorbéry a špeciálne látky ochraňujúce drevo pred účinkami ultrafialového žiarenia a poveternostnými vplyvmi. Nátery lazúrovacích lakov odpudzujú vodu, umožňujú difúziu vodných pár z dreva, sú trvalo pružné a farebne stále. Najlepšie je nanášať ich vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním alebo štetcom.

Postup pri natieraní vonkajších dverí

Po odstránení starého náteru použijeme vodou riediteľné biocídne napúšťadlo Chemolux V 1357 zriedené v pomere 1 : 1, ktoré preniká hlboko do dreva. Chráni drevo pred drevokazným hmyzom, ale najmä pred plesňami, ktoré majú ničivejší účinok ako hmyz. Potom zatmelíme defekty na dreve a po dokonalom vysušení tmel obrúsime ako v predchádzajúcom prípade. Ďalším krokom je natieranie. V ponuke je niekoľko náterových variantov. Môžeme sa rozhodnúť pre bezfarebný lak, ktorý nezakrýva kresbu dreva a necháva vyniknúť jeho krásu a prirodzenosť. Napríklad vonkajší olejový lak Chatol O 1108 sa vyznačuje vysokou pružnosťou a výbornou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Jedinou nevýhodou je dlhší čas schnutia. Milovníci farebného dreva v prírodných odtieňoch môžu aplikovať tenkovrstvové a hrubovrstvové lazúry. Hrubovrstvová lazúra Chemolux S – Extra S 1025 a Chemolux V – Extra V 2079 vytvára na povrchu silnejší ochranný film. Možno použiť aj tenkovrstvovú lazúru Chemolux S Klasik S 1040 alebo Chemolux V Klasik 2071, ktorá vytvára na povrchu dreva matný film.

Kategória: Nezaradené
Tagy: farba náter natieranie valček
Zdieľať článok

Diskusia