Výsadba okrasných drevín (1. časť)

Výsadba okrasných drevín (1. časť)

10. 10. 2006
Zdieľať

Záhradu formujú svojimi rozdielnymi tvarmi a ich kombináciami okrasné dreviny. Stromy a kry budú o niekoľko rokov po výsadbe vytvárať a rámovať priestor, ale v čase výsadby sú to spravidla malé alebo menšie sadence, ktorých výsadbu treba starostlivo naplánovať. Musia sa vysádzať vhodné druhy drevín (zodpovedajúce danému stanovišťu) do vopred pripravenej pôdy, na vybraté miesta a v správnom čase vegetačného obdobia.

Plánovanie výsadieb

Premyslené naplánovanie výsadieb je základom ich následného optimálneho pôsobenia, čo sa týka vzhľadu skupiny i záhona, ale aj jedinca, ktorý sa môže optimálne vyvíjať iba v priaznivých priestorových podmienkach. Ide najmä o výber vhodného stanovišťa pre daného jedinca či skupinu, kde na zatienené miesta vyberáme tieňomilné rastliny, na slnečné zasa rastliny bez ujmy znášajúce i slnečný úpal. Ďalšou dôležitou podmienkou je dostatok životného priestoru pre rastlinu počas jej života, preto treba vopred vedieť, aké rozmery (výšku i šírku) dosiahnu dreviny a kvetiny (trvalky) v dospelosti. Výrazný estetický účinok má aj kombinácia jednotlivých druhov – odstupňovanie výšok, zladenie farieb listov a kvetov, postupnosť kvitnutia, prejavujúca sa v plynulo nadväzujúcom čase kvetu – v skupine drevín alebo trvalkovom záhone.

Nároky drevín na stanovište

Podľa pôvodu a oblastí prirodzeného rozšírenia majú jednotlivé druhy drevín celkom osobitné nároky na stanovište. Pritom existujú druhy pomerne nenáročné, tolerantné k širšej škále stanovištných podmienok, ale aj veľmi náročné druhy, ktoré na nevhodnom stanovišti úplne zlyhajú. Preto treba pri výbere drevín na výsadbu zohľadniť rajonizáciu okrasných drevín alebo vychádzať zo zoznamov rastlín (podľa vhodnosti stanovištných podmienok) uvedených v knihách so záhradkárskou problematikou, najlepšie domácich. Vhodný výber druhu na dané stanovište je nielen zárukou prežitia dreviny, ale aj menšej náročnosti na nasledujúcu pestovateľskú starostlivosť.

Výsadbový plán


Výsadba okrasných drevín (1. časť)

65915

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Výsadbový plán je návrh výsadieb s ich podrobným členením. Vychádza z plánu záhrady, ktorý zobrazuje (aspoň približne v mierke) členenie jej priestoru a rozmiestnenie jednotlivých prvkov – obytnej terasy, dláždeného chodníka, vzdialenejšieho odpočívadla s pergolou, vodného prvku, detského kútika – a tiež umiestnenie trávnikovej plochy a výsadieb. Pri navrhovaní členenia je dôležité poznať orientáciu pozemku na svetové strany, lebo podľa oslnenia miest v záhrade počas dňa i roka umiestňujeme jednotlivé zariadenia aj výsadby. Výsadbový plán potrebujeme na to, aby sme si vedeli naplánovať množstvo sadeníc do výsadieb a urobiť ich zoznam. Zobrazuje sa v ňom umiestnenie vegetácie záhrady – solitérov, kríkových skupín, kvetinových záhonov –, odlíšiť treba aj ihličnany a listnáče. Druhy a kultivary označíme názvami alebo číslami (ku ktorým názvy priradíme vo vysvetľujúcej legende). Legendu doplníme i počtami kusov v skupinách.

Čas výsadby

Čas výsadby sa odvíja od rastu koreňovej sústavy, ktorý sa nie vždy zhoduje s rastom nadzemnej časti. Má dve intenzívne fázy – máj, jún a september, október. Najvhodnejšie ročné obdobie na vysádzanie okrasných drevín je preto jeseň a jar. V menej priaznivých klimatických podmienkach a pri chúlostivejších druhoch uprednostňujeme jarné obdobie. Najvhodnejším časom na výsadbu drevín je koniec leta (pre ihličnaté a vždyzelené dreviny) a jeseň pre listnáče (od polovice októbra do príchodu silnejších mrazov) alebo skorá jar (od polovice marca do mája).

Na jar (niekedy už vo februári) nastupuje obdobie výsadby opadavých listnáčov, ktoré trvá do apríla, kým nie sú silne napučané. Potom nasleduje výsadba vždyzelených kríkov a ihličnanov s balom do konca mája. Ešte začiatkom júna možno vysádzať dreviny v kontajneroch. Pri neskoršej výsadbe je nebezpečenstvo nástupu počasia s vysokými teplotami a intenzitou slnečného žiarenia, rýchleho presychania pôdy, a tým aj možného neujatia sa (vyschnutia) neskoro vysadeného jedinca. Bežné druhy listnatých okrasných drevín sa vysádzajú bez koreňových balov, pričom musíme dbať na to, aby korene rastlín nezaschli. Dreviny pestované v kontajneroch majú dokonalé baly, preto ich možno vysádzať takmer počas celého vegetačného obdobia. Letné mesiace však nie sú vhodné z hľadiska biológie koreňovej sústavy a pre vysokú teplotu.

Výsadbový kalendár


Výsadbová skupina


Vhodné obdobie


Listnaté stromy a opadavé kríky


IV. – V., X. – XI.


Listnaté stromy a opadavé kríky s balom


IV. – V., IX. – XI. (chúlostivé druhy na jar)


Ihličnany a vždyzelené kríky s balom


IV. – V., IX. – XI. (chúlostivé druhy na jar)


Trvalky z kvetináčov


koniec III. – XI.


Trvalky voľnokoreňové


IV. – V., IX. – X.


Cibuľoviny (tulipány, narcisy)


VIII. – X.


Dvojročné kvetiny


IX. – X., III. – IV.


Letničky a kobercovky


15. V. – VI.


Kvalita sadencov

Pre dobrú ujateľnosť a ďalší rast a vývoj výsadieb je dôležitá kvalita sadencov. Tie majú byť už v pestovateľskej škôlke dva- až trikrát presadené, aby mali dobre vyvinutú koreňovú sústavu.

Listnaté stromy musia mať rovný priebežný kmeň, byť primerane vetvené, s korunkou typického tvaru, a musia mať dostatok dlhých koreňov i tenkých korienkov v koreňovom systéme. Ihličnaté stromy majú mať bal veľký najmenej 25 cm a musia byť odspodu zavetvené. Ihličnaté a vždyzelené sadence dodávané s koreňovým balom (s najmenším priemerom balu 10 cm) nesmú mať bal rozsypaný alebo oddelený od koreňov, a to ani v kontajneri. Kríky majú byť bohato vetvené od zeme a mať dobre vyvinutý koreňový systém. Slabo rozkonárené a málo rozvetvené jedince s polámanými výhonkami a málo rozvinutou koreňovou sústavou nekupujeme, ani keby boli lacnejšie. Všetky vytiahnuté, zospodu odvetvené výpestky, s koreňmi krátkymi alebo bez koreňových vlásočníc, sú nekvalitné a ich ujatie je neisté. Aj ujateľnosť drobných jednoročných výpestkov je slabá.

Technológia výsadby

Pri vysádzaní drevín platí pravidlo, že sa musia dostať do pôdy rovnako hlboko, ako boli predtým v pestovateľskej škôlke. Vo väčšine prípadov sa to dá rozoznať podľa koreňového krčka, ktorý tvorí prechod z koreňovej sústavy do nadzemnej časti dreviny. Ak sa koreňový krček, ktorý má zväčša odlišné sfarbenie kôry, nedá zreteľne rozoznať, sadíme tak, že najvrchnejšie výbežky koreňov umiestnime na dva prsty hlboko do pôdy. V ľahkých a suchých pôdach je lepšie sadiť o niečo hlbšie, na ťažkých a zamokrených pôdach môže, naopak, príliš hlboké sadenie spôsobiť výrazné neujatie sadencov.

Kategória: Nezaradené
Tagy: záhrada
Zdieľať článok

Diskusia