Záhrada v štýle feng-šuej alebo Čína na Slovensku

10. 02. 2011
Zdieľať

Feng-šuej je čínske učenie staré takmer 6000 rokov, ktoré je v súčasnosti veľmi obľúbené aj v západnom svete. Vo svojej domovine tvorí základ všetkých oblastí života – teda aj bývania a záhrady ako takej. Pomocou neho možno zo záhrady úplne odstrániť problémové a rušivé miesta, čím sa v nej vytvorí ideálne harmonické prostredie plné pohody a vzácneho pokoja.

Záhrady nás spájajú so svetom prírody a podľa feng-šuej aj s celým vesmírom. Treba si uvedomiť, že záhrada nepatrí len nám, ale že je domovom rozličných živých organizmov, s ktorými by sme mali nažívať v mieri a poskytnúť im vhodné podmienky na život. To je najdôležitejší krok k úspechu. Feng-šuej pomáha určiť najpriaznivejšie miesta na výsadbu a usporiadanie jednotlivých rastlín, vybrať farby a tvary, ktoré dodávajú energiu.
 

Podľa učenia feng-šuej dokáže správne vybratá farba (v prípade kvetov či listov rastlín, alebo aj doplnkov) výrazne ovplyvniť zdravie a správanie človeka, takisto môže inšpirovať, pomáha relaxovať, regeneruje a upokojuje. Zrak aj čuch majú veľký význam. Okrem okrasných a úžitkových rastlín vplýva na vytvorenie harmonickej záhrady podľa učenia feng-šuej aj jej ďalšie vybavenie, ako sú vodné prvky, svietidlá, plastiky, črepníky a pod. Nezabudnite, že do záhrady by ste mali srdečne pozvať okolitú krajinu, to znamená nebrániť dažďu alebo vetru. Záhrada by mala byť zároveň aj akýmsi pokračovaním domu.

Životná energia čchi

Kto si chce vybudovať záhradu podľa feng-šuej, by mal poznať pojem čchi. Ide o životnú energiu všetkých živých tvorov a vecí. Táto energia riadi život človeka tak, aby bol čo najbezproblémovejší. Najdôležitejším poslaním feng-šuej je vytvoriť prostredie, v ktorom čchi prúdi pokojne a prirodzene. Tam, kde prúdi veľmi pomaly alebo sa zastaví, vzniká nerovnováha, v ktorej dôsledku môžu nastať vážnejšie, napríklad zdravotné problémy. Naopak, tam, kde čchi prúdi rovnomerne, sú nielen ľudia, ale aj rastliny zdravé. To isté platí aj pre živočíchy. Treba si však uvedomiť, že v záhrade spoločne pôsobia pozitívne aj negatívne sily, ktoré vytvárajú spomínanú životnú energiu čchi. Ide o silu jin a jang, ktoré sú v neustálom pohybe. Každá z nich sa usiluje dosiahnuť prevahu. Keď preváži jedna z nich, vzniká nerovnováha. Jin a jang sú síce protichodné sily, ale vzájomne veľmi závislé. Pri tvorbe záhrady podľa učenia feng-šuej je cieľom dosiahnuť medzi nimi maximálnu rovnováhu. Napríklad pod silou jin si možno predstaviť stojatú vodu v jazierku, pod silou jang prudko tečúci vodopád. Keď sa vodopád vlieva do jazierka so stojatou vodou, dochádza k rovnováhe. Iným príkladom je jazierko (jin), ku ktorému možno priradiť skalku (jang).

Drevo, oheň, zem, kov, voda

 

Z dynamickej súhry síl jin a jang vzniká podľa feng-šuej päť prvkov, ktoré symbolizujú rôzne prejavy čchi. Ide o drevo, oheň, zem, kov a vodu. Dôležité je, aby aj medzi nimi vládla vyváženosť. Ak totiž jeden prvok chýba alebo prevláda, nastanú problémy. Cieľom feng-šuej v záhrade je vytvoriť priestor, kde by nijaký prvok nebol dominantný. Drevo zastupujú všetky rastliny. Farbou tohto prvku je zelená a v záhrade ho môžu zastupovať vyššie stromy, treláže na popínavé rastliny alebo rozličné drevené stĺpy. Pomerne silný prvok – oheň – vystihujú červená a purpurová farba, patria sem všetky rastliny so špicatými listami, tŕňmi a doplnky v tvare trojuholníkov a pyramíd. Prvok zem charakterizujú žltá, oranžová a hnedá farba a je prítomný najmä v dlažbách a chodníkoch.
 

Nezabudnite, že holá pôda – zem (bez výsadby, spevnenia či namulčovania) – do záhrady v štýle feng-šuej nepatrí. Z tvarov tento prvok zastupujú obdĺžniky, štvorce alebo rovné ploty. Priveľa tohto prvku v záhrade môže potrebnú a vzácnu energiu čchi potlačiť. Kov charakterizujú biela a strieborná (či už vo farbe kvetov, listov, alebo doplnkov), najlepšie mu zodpovedajú oblé tvary. Pre vodu sú typické modrá a čierna farba, jej symbolom sú štrkové plochy (suché potoky), zákruty (chodníky aj vlniace sa záhony), vodné plochy a použité sklo (v prípade modernej záhrady). V záhrade fungujú aj ďalšie sily, ktorých pôvodcom môže byť napríklad aj spodná voda. O tomto všetkom by mal majiteľ záhrady vedieť a podľa toho sa riadiť aj pri samotnej výsadbe (využitie vlhkomilných rastlín a pod.). Podcenenie týchto síl môže byť totiž príčinou neskorších problémov.

Situovanie skaliek

 

Originálna záhrada podľa feng-šuej odráža ľudskú túžbu po nesmrteľnosti. Napríklad kamene, jazierka, stromy, dreviny a trvalky sú mimoriadne vhodné do takéhoto typu záhrady. Mali by mať prednosť pred jednoročnými, prípadne dvojročnými rastlinami, ktoré sú rýchlo pominuteľné. Len v prostredí, kde má všetko trvalú hodnotu, je energia čchi silná. Najdôležitejšie je sústrediť sa na kamene, vodu a rastliny. Kamene síce pôsobia mŕtvo, ale symbolizujú mocné hory a samotní Číňania im pri tvorbe svojich záhrad vždy pripisovali mimoriadny význam. Podľa feng-šuej by mali byť sústredené na juhu a východe, aby zachytávali blahodarné sily, ktoré z týchto smerov prúdia. Skalky je lepšie situovať na sever alebo západ, môžu byť aj akýmsi protipólom jazierok. Voda symbolizuje bohatstvo a považuje sa za ideálneho zberača energie čchi. Feng-šuej hovorí, že pokojnejšia vodná hladina zbiera energiu vesmíru, hviezd, slnka a oblakov. Pomaly tečúca voda (pritekajúca do jazierka z východnej strany), ktorá sa ďalej môže zaujímavo kľukatiť, vnáša do priestoru dynamiku, zvuk a pohyb. V menšej záhrade toto všetko môžu nahradiť aj fontánka či iné dynamické vodné prvky. Okrem toho každý jeden vodný prvok púta iné živé organizmy, ktoré majú podľa feng-šuej mimoriadny význam.


Záhrada v štýle feng-šuej alebo Čína na Slovensku

57981
Daniel Košťál

Tvar záhrady a chodníky

Dôležitý je aj tvar záhrady. Ideálne sú pravidelné tvary, pričom pravidelnosť pozemku sa dá rôznymi spôsobmi (živými plotmi alebo drevenými trelážami) ešte zvýrazniť. Ak má pozemok nepravidelný tvar, je lepšie rozdeliť ho na niekoľko pravidelných častí. Najmenej vhodné na uplatnenie princípov feng-šuej sú trojuholníkové pozemky. Problematické sú aj pozemky v tvare kruhu (energiu čchi je ťažké zachytiť a usmerniť). Veľmi dôležité je aj umiestnenie chodníkov. Tie totiž vedú čchi celou záhradou a ich veľkosť, tvar a materiál majú na tok čchi veľký vplyv. Rovné chodníky vedú energiu rýchlo. Kľukaté chodníky smerujúce od domu k bránke dokážu dodať množstvo energie ráno aj večer. Ak z rôznych dôvodov nemožno vytvoriť ideálny kľukatý tvar chodníkov, potom je vhodné po jeho okrajoch rozostavať aspoň črepníky s rastlinami.


Záhrada v štýle feng-šuej alebo Čína na Slovensku

57978
Daniel Košťál

Podľa feng-šuej je dôležité, aby chodníky umožňovali vnímať záhradu z rôznych uhlov, aby otvárali zaujímavé a prekvapujúce pohľady. V zeleninovej a bylinkovej záhrade sú však vhodnejšie priame a široké chodníky, pričom na ich okrajoch môžu rásť plazivé a nižšie rastlinné druhy, ktoré tok čchi trochu spomalia. Z materiálov je na vybudovanie chodníkov vhodný ten, ktorý architektonicky ladí s okolím (domom a hranicami pozemku). Nič nepokazí kôra, rozličné kamenné dlaždice, štrk, pozor však na naklonené povrchy, tie totiž podľa feng-šuej symbolizujú nestabilitu.


Záhrada v štýle feng-šuej alebo Čína na Slovensku

57977
Daniel Košťál

Pokiaľ ide o oplotenie, predný plot (v predzáhradke) by nemal presahovať okenný parapet, je totiž nevyhnutné byť v spojení s bezprostredným okolím a takisto s prírodou. Ploty ohraničujúce záhradu od susedov môžu byť podľa feng-šuej vyššie. Čo je však dôležité, musia byť udržiavané, pretože prispievajú k celkovej pohode v záhrade. Okrem toho netreba zabúdať na materiál použitý na výrobu plotov. Na ohraničenie pozemkov možno využiť aj živé ploty, prípadne sa dajú vytvoriť atraktívne žijúce a predovšetkým nepreniknuteľné bariéry z pichľavých okrasných drevín, ako sú hlohyňa či cezmína.

Voda ako darca energie

V záhrade vybudovanej podľa zásad feng-šuej by určite nemala chýbať voda, ktorá je zberačom aj darcom energie čchi. Veľké vodné plochy energiu človeku nedodávajú, práve naopak. To platí aj o jazierkach v tvare kruhu, kde energia bezcieľne krúži. Nebezpečné sú aj jazierka s ostro pôsobiacimi hranami. Ideálne sú nepravidelné tvary vodných plôch. Ak chcete mať vo svojej záhrade jazierko pravidelnejšieho tvaru, bude lepšie jeho brehy husto vysadiť tak, aby rastliny prevísali nad vodnú hladinu. Pokiaľ plánujete vybudovať umelý potok, tak nezabudnite, že ak je dom obrátený na sever, juh, východ či západ, voda by mala pritekať z východu alebo zľava doprava. Ak je dom obrátený severovýchodne, juhovýchodne, severozápadne či juhozápadne, voda by mala pritekať od západu. Tok potôčika by nemal byť rýchly a mal by plynúť k domu (čo symbolizuje prílev hojnosti).

Doplnky a pôsobenie črepníkov


Záhrada v štýle feng-šuej alebo Čína na Slovensku

57974
Daniel Košťál

Smerom na východ umiestnite drevené predmety, zelené a modré vegetačné a dekoračné nádoby. Vyhnúť sa treba kovu, zvonkohrám (inak sú do tohto typu záhrady vhodné, pretože víria energiu) a akýmkoľvek špicatým dekoračným predmetom (dokonca aj oporám pre rastliny). Drevené doplnky vyniknú aj na juhu, trebárs spolu s črepníkmi zhotovenými z terakoty. Na západnej strane možno k terakotovým črepníkom a doplnkom pridať aj kovové nádoby a ozdoby. Terakotu a drevo neorientujte na sever. Ideálne sú biele a modré vegetačné a dekoračné nádoby. Niektoré by mali zostať symbolicky prázdne. Číňania totiž veria, že týmto spôsobom možno prijať dary vesmíru. Zaujímavosťou je aj to, že ak do záhrady zakomponujete umelecké dielo, podporí vaše úspechy v súkromnom aj pracovnom živote. Množstvo črepníkov s atraktívnymi rastlinami v nijakej záhrade nič nepokazí. Dodávajú pocit bezpečia a stability. Okrem toho pomáhajú sústrediť sa, čo môžete oceniť napríklad pri štúdiu cudzích jazykov.

Pravidlá výsadby rastlín

Každý rastlinný druh treba vyberať s citom a prihliadať na jeho špecifické požiadavky. Nemá význam pestovať vlhkomilné rastliny na suchom a slnečnom stanovišti. Rastliny by sa nikdy neukázali v plnej kráse. Takisto treba rátať s tým, ako bude rastlina vyzerať v dospelosti, a podľa toho vysádzať. Feng-šuej kladie dôraz aj na jednotlivé ročné obdobia, preto by malo byť v záhrade stále niečo zaujímavé, čo možno sledovať aj z okien domu. Vysaďte rastliny, ktoré kvitnú v rôznom období po sebe, a nezabudnite ani na dlhokvitnúce druhy. Myslite na to, že aj malý neporiadok v záhrade (a to aj medzi rastlinami) môže blokovať tok energie. Napríklad napadané staré lístie, suché konáre, neudržiavané živé ploty, vysoká burina nepatria do záhrady budovanej v štýle feng-šuej. Na množstvo dôležitých vecí určite prídete časom aj sami. Podstatné je dať prírode voľnú ruku. Napokon, v čínskych záhradách by ste sotva našli umelo vyzerajúce tvarované kry a stromy. Tamojší obyvatelia totiž tvrdia, že ľudská sila nesmie ovplyvňovať svet prírody. Všetko musí byť čo najprirodzenejšie, aj keď bez určitých zásahov to zrejme nepôjde.
 

Ako vybudovať záhradu podľa feng-šuej

  • Ideálne sú pravidelné tvary pozemkov, pričom pravidelnosť možno rozličnými spôsobmi ešte zvýrazniť (živými plotmi či drevenými trelážami). Ploty nesmú zakrývať výhľad do okolia a môžu slúžiť aj ako opora pre popínavé rastliny.
  • Zvýšenú pozornosť treba venovať chodníkom. Priame chodníky vedú životnú energiu čchi príliš rýchlo, kľukaté tok energie spomalia, čo vyvoláva pocit pohody. Energiu dokážu spomaliť aj rozostavané vegetačné nádoby, priamy chodník narušený ostrovčekom či rozličné použité materiály.
  • Chýbať by nemala vodná plocha, najlepšie jazierko nepravidelného tvaru, prípadne tečúci potok, fontánka či studnička. Na pravidelné tvary jazierok radšej zabudnite alebo ich brehy husto osaďte rastlinami.
  • Všetky prvky vrátane rastlín vyberajte podľa veľkosti záhrady a štýlu okolia.
  • Záhrada vytvorená podľa učenia feng-šuej neprikazuje pestovať vybraté rastlinné druhy. Treba si zvoliť takú výsadbu, ktorá je atraktívna celý rok, prihliadajte na farebnosť, čas kvitnutia a habitus rastliny v dospelosti. Chýbať by nemali stromy s nádhernými korunami, voľné trávnaté priestranstvá, trvalky, bylinky a okrasné kry. Letničky sú menej vhodné. Výsadby by nemali byť príliš nahustené, ale skôr voľnejšie a prirodzené.
  • Okrem vody je v záhrade v štýle feng-šuej dôležitým prvkom aj kameň, či už v podobe skalky, alebo kamenných potokov (tadiaľ najlepšie prúdi energia čchi). Použite však vždy len jeden druh kameňa.
  • Zaujímavé efekty môžu do takejto záhrady vniesť svetlo a zvonkohra zavesená na strome.
Kategória: Nezaradené
Tagy: feng šuej rastliny záhrada zeleň
Zdieľať článok

Diskusia