Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

02. 03. 2006
Zdieľať

Krása mnohých drevín naplno vynikne až v kombinácii s inými rastlinami. Je preto dôležité poznať estetickú pôsobivosť nielen jednotlivých druhov, ale aj vzťahy medzi nimi a ich pôsobenie (veľkostné či farebné) v upravovanom priestore ako celku. Základnou zásadou priestorovej kompozície je prispôsobiť výber drevín veľkosti upravovanej plochy.

Vhodný výber druhov a kultivarov drevín i kvetín vytvára nielen základné estetické pôsobenie, ale aj štýl záhrady. Vegetačná zložka záhrady pôsobí najprirodzenejšie ako nepravidelná úprava so súvislou plochou trávnika, lemovanou mäkkými líniami okrajových výsadieb. Výhodou takejto kompozície je aj jej ľahká údržba, najmä kosenie trávnika. Vegetáciu môžeme použiť aj ako architektonické prvky – presne zastrihnuté pásy, kocky i gule zasadené do priestoru alebo lemujúce plochu. Tu treba dbať na výber vhodných druhov, dobre znášajúcich tvarovanie.


Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

47330

Krása mnohých drevín naplno vynikne až v kombinácii s inými rastlinami. Je preto dôležité poznať estetickú pôsobivosť nielen jednotlivých druhov, ale aj vzťahy medzi nimi a ich pôsobenie (veľkostné či farebné) v upravovanom priestore ako celku. Základnou zásadou priestorovej kompozície je prispôsobiť výber drevín veľkosti upravovanej plochy: čím je menšia, tým menej druhov vyberáme a tým menšie kultivary drevín v nej vysádzame. Pritom treba mať na zreteli ich veľkosť a výšku v dospelosti.

Princípy kombinovania výsadieb

Pri navrhovaní výsadieb v záhrade sa využívajú dva základné princípy vzájomného kombinovania okrasných rastlín. Je to zoskupenie rastlín podľa čisto estetických pravidiel, keď rastliny združujeme podľa ladiaceho habitu, olistenia, farby kvetov a rovnakého času kvitnutia, tvaru a farby listov a ďalších vybratých vlastností, pričom ich využívame tak ako maliar farby pri maľovaní obrazu. Úskalím tohto princípu je skutočnosť, že vybraté rastliny môžu mať odlišné nároky na stanovište alebo neznášajú vzájomné susedstvo, čo ohrozuje trvalosť kompozície. Moderným trendom je použitie striedmeho počtu druhov a ich zoskupovanie v rovnorodých pásoch, záhonoch alebo výrazne ohraničených skupinách.


Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

47333

Opačný prístup predstavuje kombinácia rastlín podľa ich prirodzeného výskytu v prírode. Rastliny sa vysádzajú v zoskupeniach tak, ako sa vyskytujú v prírode, pričom hlavným kompozičným zámerom je vyjadriť krásu spoločenstva podobnú voľnej prírode. Príkladmi odpozorovanými z prírody sú skalky, jazierka, vresoviská, stepné spoločenstvá. Súčasným trendom je vytváranie ekologických zoskupení aj na väčších plochách, ako sú extenzívne kosené lúčky či ekologické čistiarne prírodných bazénov.


Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

47329

Výber druhov

Výber drevín musí byť prispôsobený prírodným podmienkam konkrétnej lokality. Tie určuje najmä klíma, poloha pozemku vzhľadom na svetové strany, kvalita pôdy a dostupnosť vody. Prevažnej väčšine okrasných drevín používaných u nás vyhovuje mierne podnebie s nadmorskou výškou do 450 m a otvorená, nie príliš veterná poloha, nevhodné sú mrazové kotliny. Pôda má byť dostatočne hlboká, stredne ťažká, priepustná. V takýchto podmienkach možno pestovať všetky domáce i prispôsobené – introdukované – cudzokrajné dreviny. Ak sa záhrada nachádza v špecifických podmienkach (suchý svah, zamokrenie, vyššia nadmorská výška), ktoré sa nedajú zlepšiť dodatočnými opatreniami, je nevyhnutné prispôsobiť týmto podmienkam výber drevín tak, aby bola zabezpečená dlhovekosť vegetačnej kostry.


Zásady výberu druhov rastlín v záhrade

47332

Výber drevín pre záhradu môže byť pestrý, ale nemal by vytvárať botanickú zbierku. Výsadby kombinujeme tak, aby kvitli počas celého vegetačného obdobia a boli zaujímavé celý rok. Sortiment drevín je bohatý, nie je ľahké sa v ňom orientovať a vybrať druhy vhodné pre konkrétnu lokalitu. Musíme mať na pamäti, že mnohé druhy pôsobivé na obrázkoch (najmä preložených zahraničných) kníh by u nás vymrzli aj v najteplejších oblastiach. Väčšinu však možno nahradiť vzhľadovo podobnými, ale u nás odolnými druhmi. Pri výbere rastlinného materiálu prihliadame na veľkosť jedincov v dospelosti, ich tvar, funkciu a estetické pôsobenie. Dôležitá je aj celková veľkosť záhradného pozemku, jeho sklon a orientácia, členenie domu a jeho architektonický výraz. Cieľom výberu drevín a kvetín je vytvoriť harmóniu stavebnej a vegetačnej časti.

Kategória: Nezaradené
Tagy: rastliny záhrada zeleň
Zdieľať článok

Diskusia