Ako na správne osadenie okien

Ako na správne osadenie okien

25. 01. 2012
Zdieľať

Cesta okna, ktoré má presvetliť, dopriať výhľad do okolia, a pritom zútulniť náš domov, vedie cez prekonanie nástrah tepelných mostov, vyriešenie nadväzností konštrukcie okenného rámu na obvodovú konštrukciu domu, výber správneho okna a zabezpečenie montážnikov. Rovnako dôležité sú aj technické „maličkosti“, nevyhnutné pri osádzaní okna.

Nevýhody zaužívaného spôsobu osadenia okna

Ak sa mechanicky ukotví okenný rám a iba sa zapení PUR penou (bez tesniacej pásky), ktorá sa následne prekryje omietkou, prípadne zateplením, môže neskôr prasklinami prestupovať vodná para a cez netesnosti priamo prenikať do PUR peny. Tá vplyvom vlhkosti začne degradovať, a tak sa postupne zhoršia tepelno- i zvukovoizolačné vlastnosti okna. V takýchto podmienkach sa darí aj plesniam.


Tepelnotechnické vlastnosti charakterizuje hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna U (maximum pre nové budovy Uok = 1,7 W/(m2 . K)). Pri neprievzdušnosti sa vychádza z hygienickej podmienky výmeny vzduchu v miestnosti. Ak je okno veľmi tesné, nedochádza k výmene vzduchu a môže sa stať, že sa v takomto prostredí po dlhšom čase bez vetrania nebudeme cítiť dobre. Treba však dbať aj na to, aby táto prievzdušnosť nebola príliš vysoká. V tom prípade by mohlo dochádzať k tepelným stratám infiltráciou studeného vzduchu do interiéru.

Tepelnotechnické vlastnosti charakterizuje hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna U (maximum pre nové budovy Uok = 1,7 W/(m2 . K)). Pri neprievzdušnosti sa vychádza z hygienickej podmienky výmeny vzduchu v miestnosti. Ak je okno veľmi tesné, nedochádza k výmene vzduchu a môže sa stať, že sa v takomto prostredí po dlhšom čase bez vetrania nebudeme cítiť dobre. Treba však dbať aj na to, aby táto prievzdušnosť nebola príliš vysoká. V tom prípade by mohlo dochádzať k tepelným stratám infiltráciou studeného vzduchu do interiéru.
Kalypso

Osadiť, ukotviť, utesniť

Odkedy sa energetická náročnosť budov stala denne pretriasanou témou, výrobcovia sa predháňajú v ponuke kvalitných okien, vymýšľajú pre ne nové, dokonalejšie profily, tesnenia, zasklenia, vetracie klapky, materiály. Akokoľvek energeticky prepočítané, vybavené perfektným kovaním a certifikátmi všeličoho, okno nekvalitne osadené či nedbalo naprojektované neplní sľuby výrobcov a nenaplní tak očakávania obyvateľov domu. Zatekanie, rosenie okien, zníženie zvukovej izolácie, deformácie a zvýšený únik tepla sú výsledkom neodbornej montáže. Montáže znalý osádzač okien by mal:

1. Pred osadením okna a utesnením vyrovnať ostenie, nadpražie i parapet (ak to zanedbala stavebná firma), okná osádzať čisté a zbavené nerovností, na omietku naniesť vrstvu impregnačného náteru.


Detail správneho riešenia pripojovacej škáry okna pri parapete (Boris Vavrovič)

Detail správneho riešenia pripojovacej škáry okna pri parapete (Boris Vavrovič)
Boris Vavrovič

2. Po mechanickom ukotvení okna, zabezpečiť konštrukciu proti vzniku tepelných mostov a tepelným stratám nalepením exteriérovej súvislej okennej – difúznej pásky, ktorá je paropriepustná a vodoodpudivá (nežiaduca vodná para z pripojovacej škáry ňou môže prestupovať, okno však ochráni pred dažďovou vodou a UV slnečným žiarením). Potom treba vyplniť škáry ostenia po celej šírke a dĺžke obvodu okna tepelnoizolačným materiálom (PUR penou s nízkou expanziou alebo minerálnou vlnou). Okno možno tesniť pomocou striekateľného tmelu, impregnovaných penových pások, tesniacich butylových pásov či fólií. Vypenený otvor po celom obvode a v rohoch by mal montážnik uzavrieť nainštalovaním celistvej interiérovej pásky alebo fólie, ktorá vytvorí parozábranu (zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti do PUR peny či minerálnej vlny). Zaujímavým riešením môže byť montáž s materiálom TwinAktiv. Výrobca udáva, že v tomto prípade stačí použiť jeden typ pásky pre interiér i exteriér; páska prispôsobí svoje vlastnosti okolitým tepelným pomerom a celoročne zaistí suchú tepelnú izoláciu pripojovacej škáry. Keďže fólia mení svoju otvorenosť k prieniku vodných pár na základe okolitej vlhkosti prostredia, priestor škáry sa môže vysušiť. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu okolo fólie, tým nižšia je jej parotesná schopnosť a naopak.

3. Dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie pod parapetnou doskou z vonkajšej strany obvodového múru a súčasne zamedziť prieniku vodnej pary do detailu pod parapet zo strany interiéru. Priestor medzi parapetnou doskou a obvodovým murivom treba následne domurovať. Zvlášť problematickým miestom je spoj parapetnej dosky s ostením.
4. Pred povrchovou úpravou ostení uložiť parapety so spádovaním v smere od okna.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri detaile osadenia okna treba zohľadniť vplyv:
• konkrétneho stavebného systému hrubej stavby,
• technologického postupu prác,
• kotvenia a statického vypodloženia v pripojovacej škáre,
• priľnavosti a vhodnosti spájania dvoch konštrukčných materiálov v pripojovacej škáre (materiál rámu okna a ostenia),
• výberu povrchovej vrstvy a podkladu (na lepšiu priľnavosť omietky, prípadne peny treba podklad mierne navlhčiť).

 

Skladba skiel a komory v ráme

Bežné je zasklenie dvojsklom (súčiniteľ prechodu tepla U zasklenia = 1,1 W/(m2 . K)) v päť- alebo šesťkomorovom okennom profile so stavebnou hĺbkou aspoň 70 mm. Viac komôr zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti rámu, tvarovú stálosť a odolnosť okna proti povrchovej kondenzácii vody. Ak by sme však chceli tepelnotechnické vlastnosti rámu vylepšiť viac ako šiestimi komorami, výsledok bude zanedbateľný. Účinnejším spôsobom, ako zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti okna, sa ukázalo zaplnenie komôr profilu izolačnou penou. Energetické úspory však možno docieliť modernými metódami zasklievania. Pomáha použitie trojskiel alebo aspoň väčší rozstup skiel pri dvojitom zasklení, vyplnenie medzery argónom, xenónom alebo kryptónom. Zafarbenie skiel, použitie solárnych fólií znižuje súčiniteľ prechodu tepla oknom. Na tepelnoizolačné vlastnosti ma vplyv aj kvalitné tesnenie.


Dôležité je najmä pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia. Tepelný most vzniká najskôr v miestach kotvenia okna do ostenia. Pri osadení okien minimalizujeme tepelný most vhodnou polohou okna v ostení a technologicky správnym zaizolovaním a utesnením pripojovacej škáry. Bodové tepelné mosty v miestach kotvenia sú v porovnaní s bežnými lineárnymi tepelnými väzbami malé. Ich vplyv môžeme zmenšiť tak, že použijeme namiesto bežnej ocele antikorové kotviace prvky, plasty, mechanické kotvenie sa niekedy nahradí plošným lepením. Pomôže dodatočné zateplenie ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm, utesnenie parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru.

Dôležité je najmä pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia. Tepelný most vzniká najskôr v miestach kotvenia okna do ostenia. Pri osadení okien minimalizujeme tepelný most vhodnou polohou okna v ostení a technologicky správnym zaizolovaním a utesnením pripojovacej škáry. Bodové tepelné mosty v miestach kotvenia sú v porovnaní s bežnými lineárnymi tepelnými väzbami malé. Ich vplyv môžeme zmenšiť tak, že použijeme namiesto bežnej ocele antikorové kotviace prvky, plasty, mechanické kotvenie sa niekedy nahradí plošným lepením.
Pomôže dodatočné zateplenie ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm, utesnenie parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru.
Mirador


Dôležité je najmä pevné ukotvenie okna v otvore a zvládnutie detailu kotvenia okna do ostenia. Tepelný most vzniká najskôr v miestach kotvenia okna do ostenia. Pri osadení okien minimalizujeme tepelný most vhodnou polohou okna v ostení a technologicky správnym zaizolovaním a utesnením pripojovacej škáry. Bodové tepelné mosty v miestach kotvenia sú v porovnaní s bežnými lineárnymi tepelnými väzbami malé. Ich vplyv môžeme zmenšiť tak, že použijeme namiesto bežnej ocele antikorové kotviace prvky, plasty, mechanické kotvenie sa niekedy nahradí plošným lepením. Pomôže dodatočné zateplenie ostenia izolačnou vrstvou hrubou 30 až 40 mm, utesnenie parotesnou fóliou z interiéru a difúznou fóliou z exteriéru.

 

Množstvo spotrebovanej energie na vykurovanie závisí aj od konštrukcie okien podľa:
•    počtu, hrúbky skiel, ich povrchovej úpravy, vyplnenia medzery medzi sklami (namiesto vzduchom izolujúcimi plynmi – argón, xenón, kryptón),
•    materiálu použitého na dištančný rámček medzi sklami (najlepšie plast) a hĺbky zasklievacej drážky,
•    šírky a výšky okenného rámu (profilu),
•    počtu, tvaru a výplne komôr v ráme,
•    veľkosti, tvaru a umiestenia kovových výstuh,
•    kovania (celoobvodové zabezpečuje rovnomerné dovretie okna po celom obvode, čím vytvára kompresiu tesniaceho profilu),
•    počtu a rozmiestenia stredového a dorazového tesnenia,
•    použitia mikroventilácie (neprípustná pre nízkoenergetické a pasívne domy) či ventilačných klapiek (vkladá sa do tesnenia okna, automaticky reaguje na rozdiely tlaku vzduchu) a odvodňovacích či dekompresných otvorov,
•    typu obvodového kovania,
•    vyplnenia a utesnenia okenných škár pri osadení okna (montážna izolačná pena, minerálna vlna, izolačné pásky, fólie, tmel, parotesné zábrany).
Bez primerane zaizolovanej steny a ďalších opatrení v celom stavebnom objekte hocako kvalitné okno stavebný objekt neuchráni pred zbytočnými stratami tepla.


Hliníkové okno

Hliníkové okno
Kalypso

Čo dokáže súčasné okno

  1. Zabezpečiť dostatočný výhľad, rovnomerné presvetlenie interiéru dostatočnou plochou zasklenia (minimálne 10 % z plochy miestnosti).
  2. Šetriť energiu potrebnú na vykurovanie vyhovujúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami zasklenia a okenného rámu (podmienku STN spĺňajú drevené okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K)). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších drevených okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom (Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K), a to pre narastajúce ceny energie. Pri plastových oknách sa odporúča aspoň 4-komorový systém so stredovým tesnením.
  3. Obmedziť nadmerné tepelné zisky v letnom období pomocou doplnkových konštrukcií: rolety, žalúzie, okenice atď.
  4. Dosiahnuť minimálnu hygienickú podmienku výmeny vzduchu v miestnosti: teda polovicu objemu miestnosti za hodinu.
  5. Zabrániť prieniku vody do miestnosti vďaka viacerým tesneniam v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní).
  6. Brániť prenikaniu hluku z exteriéru.
  7. Brániť vlámaniu použitím bezpečnostných skiel, ale súčasne umožniť prípadný únik z budovy pred požiarom alebo iným nebezpečenstvom.
  8. Umožniť jednoduchý spôsob premazania závesov, povrchovej údržby a umývania skiel.
  9. Zaručiť dlhú životnosť (aspoň takú, akou je životnosť udržiavaného domu).
10. Zaistiť neškodnú a ekonomickú recykláciu, prípadne likvidáciu po uplynutí životnosti.

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: okná výstavba
Zdieľať článok

Diskusia