Ako odvodniť strechu vikiera

Ako odvodniť strechu vikiera

08. 07. 2010
Zdieľať

„Z hľadiska zhotovenia sa javí najjednoduchšou konštrukciou vikier s pultovou strechou. Spád strechy tohto vikiera je kolmý na odkvap hlavnej strechy.

Vo všeobecnosti je však takýto tvar esteticky rušivým architektonickým prvkom,“ uvádza Leoš Havelka, technický poradca spoločnosti RHEINZINK.

„Projektanti sa snažia tento nedostatok kompenzovať ozvláštnením vikiera protismerným spádovaním jeho strechy k spádu hlavnej strechy. Z technického hľadiska sa takéto riešenie vikiera ukazuje ako nevhodné. Vzniká problém s prevetraním. V styku hlavnej strechy a strechy vikiera sa vytvorí úžľabie, ktoré je problematickým miestom s vysokým rizikom preniknutia vody. Čiastočne rieši takéto napojenie použitie povlakovej krytiny na strechu vikiera a jej „vytiahnutie“ pod krytinu hlavnej strechy.  


Ako odvodniť strechu vikiera

272350
Vikier

Týmto spôsobom síce predídeme problémom v mieste úžľabia, no zároveň sú v streche na malom priestore použité tri materiály (skladaná krytina, fólia na streche vikiera, plech alebo omietka na bokoch vikiera) a ani napojenie ukončovacích líšt fóliovej strechy a bokov vikiera nepôsobí práve esteticky. Z technického, i keď nie estetického hľadiska, je vhodnejším riešením vikier s pultovou strechou s nízkym sklonom v smere sklonu hlavnej strechy. Strecha tohto vikiera sa pomerne ľahko odvetráva, od čela vikiera vzduch prúdi k napojeniu striech a potom pokračuje do hrebeňa hlavnej strechy. V mieste napojenia strechy vikiera a hlavnej strechy budovy vzniká len strešný zlom, ktorý možno spoľahlivo utesniť proti prieniku dažďovej vody.  

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Ako odvodniť strechu vikiera

272343
Vikier, Regnum

 


Ako odvodniť strechu vikiera

272316
Vikier, Thony


Ako odvodniť strechu vikiera

273031
Vikier

Vikiere možno osadiť do všetkých typov šikmých striech. Z hľadiska odvodnenia strechy je prijateľnejšie zabudovať vikier do hmoty strechy, a tak zbytočne neprerušovať strešný odkvap, ako je to v tomto prípade. Vikiere s oblúkovou strechou ozvláštnili tvar hlavnej strechy. Architekt premietol oblúk aj do stien bazéna. Zvislé okná, ktoré sú pre vikiere charakteristické, sa udržiavajú jednoduchšie ako klasické strešné okná. Otváranie okien vo vikieroch a na lodžiách sa v ničom nelíši od otvárania bežných okien na fasáde. (foto: THONY)

Treba však odviesť vodu, ktorá steká z plochy hlavnej strechy nad vikierom a zo strechy vikiera smerom k jeho čelu. Riešením sú priznaný žľab s priznaným zvodom, ktoré z estetického hľadiska nie sú práve obľúbenými prvkami, i keď sú spoľahlivé a funkčné. Investori sa obávajú konštrukčne správneho riešenia s predsadeným čelom vikiera, do ktorého sa zapustí zaatikový žľab s odvodnením. V prípade, že sa dodrží technologický postup, nie je dôvod, aby došlo k prenikaniu vody do konštrukcie.“


Ako odvodniť strechu vikiera

272344
Vikier, Velux

 

O vikieri vieme, že:
• výrazne mení vzhľad strechy,
• v prípade rekonštrukcie s pridaním vikiera už nejde o vstavbu do pôvodného podkrovia, ale o zmenu, ktorú možno zrealizovať len so stavebným povolením,
• osadenie vikiera si vyžaduje dôsledné riešenie tvaru, konštrukcie a detailov – klampiari a pokrývači vedia o tom svoje,
• je náročnejšie splniť kvalitatívne požiadavky na vodotesnosť a zateplenie vikiera ako strešného okna,
• tvar a umiestnenie vikiera súvisí s architektonickým zámerom, svetlou výškou interiéru, výškou parapetu a potrebnou plochou zasklenia,
• vikier je dobrý spôsob rozšírenia obytnej plochy podkrovia. Vďaka tvaru vikiera sa získa dostatočná podchodná výška pri akomkoľvek sklone strešných rovín a pri akejkoľvek výške nadmurovky,
• ponechá možnosť vytvorenia parapetu,
• prostredníctvom vikiera možno do pôdorysu strechy zakomponovať zastrešný balkón,
• dáva možnosť vytvoriť aj v podkroví francúzske okno, a tak sa zasklením hneď od podlahy zvýši intenzita presvetlenia interiéru,
• pod strechu vpustí menej svetla ako strešné okná, čo však pri moderných zasklených konštrukciach nemusí byť pravda,
• sa úroveň presvetlenia interiéru podstatne zníži, ak je vikier orientovaný na sever,
• bývajúci získajú psychologicky dôležitý kontakt s prírodou alebo prostredím ulice aspoň prostredníctvom jedného zvislého zasklenia,
• zvislé okná vikierov sa umývajú jednoduchšie ako klasické strešné okná a narozdiel od nich možno vikierové okno otvoriť aj za nepriaznivého počasia,
• otváranie okien vo vikieroch a na lodžiách sa v ničom nelíši od otvárania bežných okien na fasáde.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: okná stavba vikier
Zdieľať článok

Diskusia