26. 03. 2013
Zdieľať

Problematika šetrenia pri výstavbe a neskoršej prevádzke rodinného domu si vyžaduje veľmi komplexný prístup. Závisí od mnohých faktorov, ako sú správny výber pozemku a orientácia stavby vzhľadom na svetové strany, použitie vhodných stavebných materiálov a technológií, ale aj kvalitné vyhotovenie. Podstatné je všetko vopred detailne naplánovať a tento plán počas realizácie nemeniť, aby sa stavba aj prevádzka domu zbytočne nepredražili.

Výber pozemku a orientácia stavby

Už vo fáze výberu stavebného pozemku treba počítať s tým, že miera jeho rovinatosti vám môže (alebo nemusí) ušetriť finančné prostriedky. Napríklad svahovitejší pozemok alebo neštandardné podložie vám zbytočne predražia zemné práce. Pri osadení domu na pozemok treba zohľadniť aj jeho orientáciu na svetové strany – obytné miestnosti by mali byť orientované na juh, juhovýchod a juhozápad, aby sa v nich využilo čo najviac tepla zo slnečných lúčov, menej využívané priestory orientované na sever zasa vytvoria prirodzenú bariéru proti chladu v obytnej zóne. Správne orientovaný dom vám tak výrazne zlepší energetickú bilanciu domu.
 

Neprehliadnite!

Momentálne prebieha veľká súťaž o príspevok na zateplenie rodinného domu 5 × 500 eur!

www.domvovaticke.sk

 

Členitosť pôdorysu

Aj keď sa vám viac páči dom so zložitejším pôdorysom, treba mať na pamäti, že čím náročnejšie riešenie, tým viac zaplatíte nielen za projekt, ale aj za realizáciu stavby. Stavbu predražujú rôzne výklenky a ďalšie súčasti domu, čo sa vo výsledku môže prejaviť aj sumou 20-tisíc eur. Ušetríte tak, že si vyberiete dom s jednoduchým štvorcovým alebo obdĺžnikovým pôdorysom alebo dom s menšou rozlohou. Dôkaz môžete vidieť na zrealizovaných nízkoenergetických či pasívnych domoch, ktoré sú tvarovo veľmi jednoduché. Tvar domu totiž predstavuje dôležitý činiteľ aj pri posudzovaní energetickej náročnosti domu – členitejší dom má vyššiu spotrebu energie na vykurovanie a je tu aj väčšie riziko vzniku tepelných mostov v stykoch konštrukcií. Všetko však závisí od požiadaviek vašej rodiny na veľkosť priestoru a od vašich finančných možností.

Ako ušetriť pri stavbe domu

1204790
knauf

Energetický certifikát

Ak chcete stavať, potrebujete energetický certifikát. V súčasnosti sa každá nová stavba alebo významne zrekonštruovaná budova zaraďuje do energetickej triedy označenej písmenami A až G, pričom sa hodnotí spotreba energie na vykurovanie, príprava teplej vody, energia potrebná na chod klimatizácie, vetranie a osvetlenie, ako aj tvorba emisií oxidu uhličitého. To, do ktorej triedy patrí váš rodinný dom, zistíte už pri projekte, keď ešte máte šancu ho ovplyvniť. Stavebné povolenie sa podľa zákona môže vydať len na stavbu maximálne v energetickej triede B. Energetický certifikát sa spracúva až po zrealizovaní domu, a to na základe skutočne použitých materiálov a technológií. 

Energetický certifikát je dokument, ktorý by mal byť viditeľný na stene každého nového rodinného domu. Šípka globálneho ukazovateľa budovy by mala smerovať na energetickú triedu B alebo ešte lepšie A.

1204789
knauf


Energetický certifikát je dokument, ktorý by mal byť viditeľný na stene každého nového rodinného domu. Šípka globálneho ukazovateľa budovy by mala smerovať na energetickú triedu B alebo ešte lepšie A.

Obvodový plášť a zateplenie

Ponuka murovacích systémov na energeticky nenáročné domy je pomerne široká. Obvodový plášť domu, teda múry, strecha, okná, dvere aj podlahy, by však mali mať také tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré zabezpečia minimálne tepelné straty. Môžete si vybrať murovanú stavbu s kontaktným zateplením, masívnu nosnú konštrukciu s ľahkými obvodovými prvkami či ľahké systémy, ktoré obsahujú hrubú tepelnú izoláciu. Nezateplenou fasádou môže z domu uniknúť až 35 % energie, pričom zateplením sa môže spotreba energie na vykurovanie znížiť aj o 50 %. Pritom je však dôležité zamerať sa na certifikované tepelnoizolačné systémy a kvalitnú realizačnú firmu – ani najdokonalejšie materiály vám totiž nezabezpečia požadovaný výsledok, ak nebudú správne a kvalitne aplikované. Keď budete premýšľať nad zateplením strešnej konštrukcie, pamätajte na to, že čím je menší sklon strechy, tým by ste mali použiť hrubšiu tepelnú izoláciu (napríklad pri pultovej streche so sklonom 10° by izolácia nemala byť tenšia ako 30 cm).
 

Pozor na detaily

Pri výstavbe by ste mali okrem minimalizovania tepelných strát obvodovým plášťom a tepelnými mostmi prihliadať aj na vzduchotesnosť domu. Teplo uniká najmä škárami v miestach napojenia otvorových výplní na obvodovú stenu, v konštrukciách okien a dverí a v miestach priestupu elektroinštalácie alebo iných technologických rozvodov. Mieru vzduchotesnosti alebo takzvanú prievzdušnosť obvodovej konštrukcie zväčšujú aj nesprávne vytvorené spoje tepelnej izolácie, poistnej hydroizolácie alebo parozábrany sendvičovej steny či strechy. Takéto detaily môžu mať veľký vplyv na tepelné straty najmä v nízkoenergetickom dome. 

Energiu potrebnú na prevádzku budovy môžeme rozdeliť na štyri základné okruhy: energiu na vykurovanie, na ohrev vody, na prevádzku domácností a pri nízkoenergetických a pasívnych domoch aj elektrickú energiu potrebnú na vetranie. Bez ohľadu na typ a energetickú triedu budovy je na vykurovanie potrebné najväčšie množstvo energie.

1204791
knauf

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Energiu potrebnú na prevádzku budovy môžeme rozdeliť na štyri základné okruhy: energiu na vykurovanie, na ohrev vody, na prevádzku domácností a pri nízkoenergetických a pasívnych domoch aj elektrickú energiu potrebnú na vetranie. Bez ohľadu na typ a energetickú triedu budovy je na vykurovanie potrebné najväčšie množstvo energie.

Technologické vybavenie 

Ďalším údajom potrebným na spracovanie energetického certifikátu je technologické vybavenie – technické parametre tepelného zdroja, zásobníka na teplú vodu, spôsob vetrania a chladenia a podobne. Pri každom dome sú východiskové možnosti iné, ale vždy platí, že k hospodáreniu s energiou treba pristupovať racionálne. V nízkoenergetických domoch sa najčastejšie využívajú tieto systémy: teplovzdušné vykurovanie, systém využívajúci biopalivá (biomasu), tepelné čerpadlá, solárne hydrotermické systémy, solárne fotovoltické systémy, systém na využívanie fosílnych palív (kondenzačný plynový kotol) alebo elektrické systémy na pokrytie zvyškovej potreby tepla (napríklad vodná alebo veterná elektráreň). Nech si už vyberiete ktorýkoľvek z nich, dbajte na jeho správne navrhnutie bez zbytočne predražených technológií. Napríklad slnečné kolektory na ohrev vody sú vhodné skôr do väčších domácností, kde je vyššia spotreba teplej vody, alebo na ohrev vody v bazéne. Ak ich použijete aj na podporu vykurovania, treba tomu prispôsobiť vykurovací systém a v tomto prípade už nemožno hovoriť o pozitívnom ekonomickom efekte.
Ak už budete investovať do kvalitnej tepelnej izolácie a neprievzdušnosti obvodového plášťa domu, pričom chcete splniť kritériá energeticky pasívneho, ale aj nízkoenergetického domu, samozrejmosťou je nútené vetranie s rekuperáciou. Okrem energetickej úspory vám zabezpečí v celom dome čerstvý vzduch, odvedie nadbytočnú vlhkosť a zápach, obmedzí prievan a výkyvy teplôt, ktoré vznikajú pri klasickom vetraní oknami, a vďaka neustálej filtrácii vzduchu je vhodné aj pre alergikov.

Ako ušetriť pri stavbe domu

1204788
thinkstock.com

Veľký krok k ekológii 

Pri stavbe svojho domu nezabúdajte na to, že už minimálne alebo žiadne využívanie neobnoviteľných zdrojov prináša ekologický efekt. Ak uprednostníte materiály a technológie, ktoré šetria životné prostredie, odmenou vám budú nielen ušetrené finančné prostriedky, ale aj príroda okolo vás.
 

Šesť krokov k nízkoenergetickému domu

dôraz na kompaktnosť tvaru a orientáciu domu vzhľadom na svetové strany
vynikajúca tepelná izolácia obvodových stien, strechy, podláh s dôrazom na elimináciu tepelných mostov
výber okien s izolačnými trojsklami a kvalitnými rámami
utesnenie stavebnej konštrukcie – zabezpečenie vzduchotesnosti
použitie núteného vetrania s rekuperáciou
tepelná izolácia prívodov vody
 

Neprehliadnite!

Momentálne prebieha veľká súťaž o príspevok na zateplenie rodinného domu 5 × 500 eur!

www.domvovaticke.sk

Kategória: Ekolife Legislatíva a financovanie Stavba a rekonštrukcia
Tagy: šetrenie stavba vlna zateplenie
Zdieľať článok

Diskusia