Akú strešnú krytinu na našu strechu?

Akú strešnú krytinu na našu strechu?

14. 07. 2011
Zdieľať

Toľko uvažujme nad konštrukciou a tvarom krovu alebo vhodne zvolenou skladbou plochej strechy, až začneme stavať skôr, ako sa rozhodne o jej obale. Zďaleka tak dramaticky neprežívame výber strešnej krytiny ako statiku, tvar a zaizolovanie strechy. Obal z krytiny však zakrátko alebo v lepšom prípade po dlhých rokoch urobí svoje so životnosťou celej stavby.

Mať dom pod strechou, najlepšie ešte pred zimou, to sa všeobecne považuje za rozumné. K streche patrí aj slušivá a funkčná krytina. Niekedy práve časová tieseň, rozpočet alebo len cesta menšieho odporu spôsobia, že veciam okolo strešnej krytiny necháme voľný priebeh. Nanič pokrývači alebo voľba krytiny nie práve v súlade s technickými parametrami strešnej konštrukcie môžu za nemilé prekvapenia. Pokrývajme teda strešnou krytinou, ktorá si dlhodobo zachová technické vlastnosti a dobrý vzhľad. Strešné krytiny, ktoré sa za posledné roky objavili v hojnom množstve na našom trhu, sa odlišujú nielen materiálom a konštrukčnou variabilitou, ale aj vzhľadom a predurčením na konkrétne stavebné objekty a do typických miestnych podmienok.

Kto uvažuje o správnom druhu krytiny, ten by mal zohľadniť skutočnosť, kde sa stavba nachádza, aký má charakter, aký sklon strechy navrhol architekt a či nosná konštrukcia strechy sa bude ráčiť s hmotnosťou krytiny, ktorú na ňu necháme naukladať. O vybraných druhoch krytín napísala pre Môj dom Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD:

Vyberať s rozmyslom

Pred kúpou strešnej krytiny si treba uvedomiť, že strecha nechráni len pred poveternostnými vplyvmi, ale spoluvytvára obraz okolia a budovy samotnej. Strešné krytiny sú najdôležitejšou a hlavnou hydroizolačnou vrstvou v skladbe strešného plášťa. Ich voľba by mala byť zohľadnená už vo fáze projektu. Dobrá investícia do vhodnej krytiny zabezpečí spoľahlivosť strechy viacerým generáciám. Môžu sa použiť staronové materiály ako slama, trstina, drevené šindle, bridlicové a pieskovcové šindle. Z novších máme na výber keramické a betónové tvarovky rôznej farby, povrchovo glazované alebo neglazované, vláknocementové krytiny, oceľové plechové rovinné alebo tvarované krytiny povrchovo smaltované alebo poplastované, krytiny zo zinkového alebo medeného plechu bez povrchovej úpravy, rôznofarebné bitúmenové krytiny fóliové alebo šindľové či krytiny zo sklených tvaroviek.


Profilované škridly (výnimkou je bobrovka, ktorá je rovná) sa okrem tradičnej podoby vyrábajú aj v rozličných tvarových a farebných variáciach: škridla rovinná, plastická, vlnovková, korýtková a podobne.

Profilované škridly (výnimkou je bobrovka, ktorá je rovná) sa okrem tradičnej podoby vyrábajú aj v rozličných tvarových a farebných variáciach: škridla rovinná, plastická, vlnovková, korýtková a podobne.
a výrobca: Tondach

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Každého bude asi v prvom rade zaujímať cena, ktorá len jedným z kritérií (a nie najdôležitejším) pri výbere strešnej krytiny. Akú krytinu vyberieme, by okrem celkového architektonického štýlu budovy a okolitej krajiny a zástavby (architektonický a historický kolorit lokality, regionálne zvyklosti) mal určiť najmä sklon, druh a tvar konštrukcie zastrešenia. Pri samotnom výbere krytiny je dôležitý nielen jej druh, štruktúra a farebnosť, ale aj doplnkový sortiment. Pre strechu bude najvhodnejšie, ak aj strešné doplnky budú rovnakej značky ako strešná krytina. Takto môžeme predĺžiť životnosť krytiny, jej funkčnosť a postarať sa o estetický vzhľad strechy. Klimatické podmienky regiónu kladú požiadavku na únosnosť krytiny (množstvo snehu v zime), sklon strechy a jej povrchovú úpravu (roztápanie a kĺzanie snehu zo strechy, odvádzanie dažďovej vody), mrazuvzdornosť a schopnosť znášať striedanie teplôt. Dôležitými faktormi sú aj typologický druh objektu (rodinný dom, bytový dom, športová hala a iné), výška objektu, to či ide o rekonštrukciu, alebo novostavbu, technická realizovateľnosť krytiny.

Pálená tradičná i netradičná

Pálená strešná krytina patrí u nás k najpoužívanejším. Vyrába sa z prírodných materiálov, teda hliny (ílu) a vody. Široký výber farebných vyhotovení sa dosahuje na báze prírodných látok. Extrémna odolnosť keramickej strešnej krytiny a jej špeciálna povrchová úprava chráni strechu i domov pred drsnými poveternostnými vplyvmi. Dôkazom odolnosti keramického materiálu je aj jeho prienik do výroby automobilov (keramické obloženie bŕzd) a vesmírnych zariadení ako vonkajšie obloženie raketoplánov. Veľmi hladký povrch pálených škridiel redukuje usadzovanie nečistôt, machu, sadzí a prachu. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára trvácnu krytinu so životnosťou minimálne 80 až 100 rokov bez akejkoľvek údržby. Vďaka tvaru drážok možno krytinu použiť už od sklonu strechy 15 – 16°, pri dodržaní doplnkových opatrení odporúčaných výrobcom je možný aj sklon 12°, maximálne však do 45° (pri ešte väčších sklonoch je potrebné špeciálne zaistenie).


Pálená krytina s keramickou glazúrou má nižšiu nasiakavosť a väčšiu mrazuvzdornosť.

Pálená krytina s keramickou glazúrou má nižšiu nasiakavosť a väčšiu mrazuvzdornosť.
a výrobca: Tondach

Hmotnosť krytiny sa uvádza od 44 kg/m2 až po asi 70 kg/m2 pre bobrovku. Kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypaľovania garantujú nemennosť a farebnú stálosť prírodných i povrchovo upravených pálených škridiel. Pálená krytina nepotrebuje dodatočné ošetrovanie, nijaké ďalšie nátery, farbenie ani čistenie. Šetrí tak financie, čas a námahu. Po skončení životnosti možno krytinu ľahko recyklovať. Výhodou je, že mnohé modely sú kombinovateľné. V prípade núdze, počas rekonštrukcií, použijete aj starú zachovalú krytinu. Výmena poškodenej škridly je veľmi jednoduchá. Svojím zložením, spracovaním a výpalom pri vysokých teplotách sa pálená krytina mení na vysoko ohňovzdorný a nehorľavý materiál. Pálená škridla má veľkú schopnosť odolávať mrazu bez ohľadu na jej nasiakavosť. Čo sa týka použitia pálenej krytiny, znesie klimatické podmienky na celom území Slovenska a vo všetkých nadmorských výškach. Typickým výrobcom takéhoto typu krytiny na slovenskom trhu je Tondach.

 

Literatúra:
Oláh, J., Mikuláš, M., Mikulášová, D.: Šikmé střechy. Konstrukce, skladby, detaily, rekontrukce. Bratislava, Jaga group, v. o. s., 2002
Duboisová Petroffová, M. P., Selcová, Ľ.: Podkrovia. Bratislava, Jaga group, s. r. o., 2005
Katalógy firiem: Tondach, Bramac, Ruuki, RovaLindab, Mediterran, Isola
www.coleman.sk

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: krytina novostavba pálená plechová rekonštrukcia šikmá šindeľ stavba strecha strešná
Zdieľať článok

Diskusia