Aký materiál použiť na založenie stavby?

12. 07. 2005
Zdieľať

Bezchybná realizácia a kvalita použitých materiálov v tejto stavebnej etape sú predpokladom stability a dlhodobého bezproblémového využívania domu. Ako základový materiál sa zvyčajne používa monolitický betón, ktorý má predpísané zloženie. Vhodnou alternatívou sú i prefabrikované základové prvky, pri ktorých odpadá vytváranie debnenia, ako je to v prípade liateho betónu s výstužou. Je namieste vysvetliť i niektoré z pojmov, ako je debnenie a ďalšie vrstvy a prvky pri výstavbe rodinného domu – hydroizolácia, tepelná izolácia, geotextílie, drenáž a podsypy.

Debnenie – často pri stavbe rodinných domov, najmä pri priestorovo komplikovanejších základoch a konštrukciách, sa využívajú dosky, ktoré vytvoria formu pre betón a výstuž. Výhodné sú systémové prvky debnenia, ktoré sa jednoducho a rýchlo skladajú a rozoberajú. Pozitívom je ich opakované použitie.
Výstuž – je vopred stanovená podľa statických výpočtov a plánov. Na stavbe sa skladá a ukladá so zodpovedajúcim pokrytím betónu.
Betón, betónová zmes – sa dodáva v predpísanom zložení z betonárne až na miesto autodomiešavačmi a pri preprave na väčšie vzdialenosti alebo do výšok sa využíva čerpanie betónovými pumpami.
Drenáž – je dôležitým prvkom pri zemných prácach. Má funkciu odvádzania povrchovej vody od základovej škáry.
Podsyp – ide o rozsypaný štrkopiesok alebo piesok pod základovými pásmi a základovou doskou. Je dôležitou vrstvou, ktorá napomáha rovnomerne roznášať zaťaženia všetkých konštrukcií.
Hydroizolácia – prvok, ktorý sa obyčajne kladie v dvoch vrstvách, v pásoch položených kolmo na seba. Asfaltové pásy dopĺňa ďalšia fóliová izolácia, ktorá má lepšiu odolnosť napríklad proti tlakovej vode, radónu a pod.
Geotextílie – využívajú sa ako ochrana stavebných materiálov proti prerastaniu koreňových systémov rastlín.
Tepelná izolácia – v oblasti základov a pod základovú dosku sa kladie v spevnenej forme v extrudovanej podobe.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: betón debnenie hydroizolácia konštrukcia rodinný dom stavba domu stavebný materiál tepelná izolácia vlastny
Zdieľať článok

Diskusia