vlastny

Vlastný web už zvláda každý!
Aktuality

Vlastný web už zvláda každý!

Potreba „byť na webe“ je pre dnešnú spoločnosť mimoriadne aktuálna a dôležitá. Obzvlášť pre jednotlivcov a organizácie, ktoré chcú týmto spôsobom zviditeľniť svoje výrobky či služby. Vlastný web vám totiž jednoduchým spôsobom umožní nielen získať nových klientov, ale i zlepšiť informovanosť a komunikáciu s už existujúcimi zákazníkmi či vybudovať vlastnú značku.

Aký materiál použiť na založenie stavby?
Materiály

Aký materiál použiť na založenie stavby?

Bezchybná realizácia a kvalita použitých materiálov v tejto stavebnej etape sú predpokladom stability a dlhodobého bezproblémového využívania domu. Ako základový materiál sa zvyčajne používa monolitický betón, ktorý má predpísané zloženie. Vhodnou alternatívou sú i prefabrikované základové prvky, pri ktorých odpadá vytváranie debnenia, ako je to v prípade liateho betónu s výstužou. Je namieste vysvetliť i niektoré z pojmov, ako je debnenie a ďalšie vrstvy a prvky pri výstavbe rodinného domu – hydroizolácia, tepelná izolácia, geotextílie, drenáž a podsypy.

Vlastný dom, konštrukcie a stavebné materiály v ňom
Materiály

Vlastný dom, konštrukcie a stavebné materiály v ňom

Každý z nás má určitú predstavu, sen o budovaní vlastného domčeka. Dobrý architektonický návrh, nápad a v neposlednom rade optimálna voľba stavebných materiálov a ich kombinácií umožní tieto sny pretaviť do hmotnej podstaty. Stavebné materiály sú v oblasti stavebníctva rozsiahlou kapitolou, preto by sme vám chceli podať pomocnú ruku pri ich výbere a zvážení vhodnosti použitia v jednotlivých etapách výstavby alebo rekonštrukcii.