Bývanie so zeleným rozmerom

Bývanie so zeleným rozmerom

11. 11. 2009
Zdieľať

Správny výber stavebného materiálu môže výrazne znížiť prevádzkové náklady domu, a to bez navýšenia počiatočných investícií. Zelené základy domu z pórobetónu sú však zakorenené ešte hlbšie. Ekologický aspekt pórobetónu je jeho neoddeliteľnou súčasťou už od jeho zrodu. Tento druh muriva vzišiel z myšlienky nahradiť drevo ako stavebný materiál.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Xella —
Technologický pokrok umožnil pórobetónu Ytong zachovať si prírodné surovinové zloženie a nenáročnú spracovateľnosť dreva. Jeho tepelno-technické parametre sa však zdokonalili.

Individuálna voľba
Systém Ytong svojou variabilnosťou rešpektuje individuálne rozhodnutie investora. Investor si sám volí energetický štandard pre svoj dom: energetický úsporný, nízkoenergetický či pasívny dom. Každý z týchto štandardov znamená pri optimálne navrhnutom variante obvodových stien dlhodobé úspory energií. Stavba z jednoduchých pórobetónových tvárnic Ytong dosahuje parametre energeticky úsporných až nízkoenergetických domov aj bez dodatočného zateplenia.

Novú dimenziu energetických úspor otvorila tvárnica Ytong Lambda, ktorá v suchom stave bez omietok dosahuje pri hrúbke 375 mm R = 4,3 m2.K/W., t. j. výrazne lepšiu hodnotu ako je odporúčaná tepelnotechnickou normou. Bežný investor môže jednoducho, pri štandardných vstupných investíciách, bez nevyhnutnosti zatepľovať, postaviť dom vzhľadom identický s bežnou výstavbou. Na rozdiel od klasickej výstavby si však bude jeho užívateľ vychutnávať výhody energeticky úsporných stavieb. Rozumným rozhodnutím investor prospieva nielen vlastnej peňaženke, ale aj životnému prostrediu.

Zelený detail


Bývanie so zeleným rozmerom

226333

Energeticky úsporný dom z Ytongu neznamená len nízke prevádzkové náklady počas celej svojej životnosti. Životné prostredie výrazne ovplyvňuje celková energetická bilancia stavby. Tá súvisí aj s energiou, ktorá je potrebná na výrobu stavebného materiálu i na samotnú výstavbu. Technológia premeny prírodných surovín na pórobetón v autokláve je v porovnaní s výrobou pálených materiálov energeticky menej náročná. Neoddeliteľnou súčasťou masívnych murovacích prvkov v energeticky úsporných budovách je tepelná izolácia. Iba vďaka nej dosahujú tieto stavebné systémy požadované tepelnotechnické parametre. Investori sa často zamýšľajú nad efektívnosťou tohto riešenia nielen pre jeho vysokú počiatočnú investíciu do materiálu, ale aj náklady spojené s jej zabudovaním.

Výroba pórobetónových tvárnic nezaťažuje životné prostredie. Tvárnice sú ľahké, preto je aj ich doprava na miesto stavby menej náročná na spotrebu energie. Výrazným zeleným momentom je aj recyklácia tohto materiálu. Vzhľadom na to, že pri spracovávaní pórobetónových tvárnic vzniká iba minimálny odpad, materiál nezaťažuje životné prostredie ani počas realizácie, ktorá je rýchla a jednoduchá.

Bývať ekologicky a zdravo
Stavať ekologicky znamená zvýšiť komfort bývania. Ekologický materiál Ytong prináša domácnostiam novú kvalitu života v rodinnom dome. Už dnes rešpektuje budúce nároky svojich užívateľov. Okrem iného zaručuje optimálnu tepelnú akumuláciu obvodových konštrukcií. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Pomáha vytvárať v budove optimálnu vnútornú mikroklímu, vďaka čomu klesá chorobnosť jej obyvateľov.

Viac užitočných informácií nájdete na www.ytong.sk

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: PR článok ytong
Zdieľať článok

Diskusia