Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

12. 06. 2011
Zdieľať

Murovať, montovať, zmonolitniť, staviť viac na homogénny materiál alebo vrstviť? Zložité rozhodnutie, najmä ak ide o vlastný dom. Na vytvorenie nosných stien a múrov rodinných domov sa používajú najmä murivá a montované systémy. K slovu sa často dostáva aj betón. Nasledujúce riadky patria však tým, ktorí sú verní klasike – murovaniu.

Murovať, montovať, zmonolitniť, staviť viac na homogénny materiál alebo vrstviť? Zložité rozhodnutie, najmä ak ide o vlastný dom. Na vytvorenie nosných stien a múrov rodinných domov sa používajú najmä murivá a montované systémy. K slovu sa často dostáva aj betón. Nasledujúce riadky patria však tým, ktorí sú verní klasike – murovaniu.

Skôr, než si vyberiete spomedzi viacerých druhov stavebných materiálov, nechajte si podrobne objasniť rôzne moderné stavebné systémy. Materiál na hrubú stavbu si nárokuje len skromných 10 až 15 percent z ceny stavby rodinného domu, keď však už dom stojí a vy v ňom bývate, zistíte, že materiál použitý na hrubú stavbu najviac ovplyvňuje kvalitu bývania.


Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

245145

Klasická metóda, moderné materiály

Murovaný dom ostáva synonymom masívnej stavby a „bývania na sto rokov“. Tradícia je veľkým plusom či už klasických alebo moderných kusových murív. Oproti každému plusu však zvykne stáť aj mínus: Technológia výstavby pri klasickom murovaní viac ako pri montovaných domoch závisí od počasia a ročného obdobia. Tempo stavby spomaľuje prácnosť a pri starších typoch murív aj kombinovanie s tepelnoizolačnými materiálmi. Nevýhodou je aj značný podiel vody viazanej v murive, najmä v prvých mesiacoch. Nie všetky tieto mínusy však platia aj pre moderné murovacie prvky. Tie sa vyznačujú vysokou presnosťou a technologický pokrok umožnil používanie tenkovrstvového lepenia namiesto ukladania do maltového lôžka, čím sa znižujú tepelné straty obvodovým murivom a klesá obsah vody v konštrukcii. Výrobcovia montovaných stavieb vyčítajú murovaným nižší tepelný odpor a dlhší čas potrebný na vykúrenie. Súčasné murovacie prvky sa však vyznačujú potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a vyššia tepelná kapacita (schopnosť materiálu akumulovať teplo) znamená nielen dlhší čas na vykúrenie, ale aj dlhší čas, kým dom vychladne, a v lete dlhší čas, pokým sa dom nepríjemne prehreje. Všetkým murovaným konštrukciám môžeme k dobru pripočítať vysokú pevnosť, dlhú životnosť a variabilnosť tvarového riešenia objektu. Nevýhodou môže byť väčšia zastavaná plocha ako dôsledok hrubších konštrukcií. Rýchlosť murovania závisí od organizácie práce a tuhnutia murovacej malty.

Jednotlivé prvky komplexného stavebného systému sa navrhujú tak, aby celá obvodová konštrukcia budovy bola z hľadiska tepelnoizolačných vlastností, tepelnej vodivosti a difúzie vodných pár homogénna. Požadovaný výsledok zaručí rovnorodosť materiálu obvodovej konštrukcie a dodržanie postupu pri vyhotovení konštrukčných detailov.

S pórobetónom sa ľahko muruje


Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

245139

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Štruktúra vzduchových pórov pórobetónových tvárnic môže za výbornú zvukovú i tepelnú izoláciu a dobrú mikroklímu v interiéri. Pórobetónové murivo (obsahuje kremičitý piesok, vápno, cement, sadrovec, pórovité prímesi) vyžaduje podobnú ochranu proti vlhkosti ako tehlové alebo liaporové murivo. Na tento účel sa používajú silikátové a silikónové omietky. Komplexné stavebné systémy pripomínajú stavebnice. Do kompletného stavebného systému patria presné tvárnice na pero a drážku s príchytnými kapsami spájanými tenkovrstvovými lepidlami, priečkové murivo a stropné panely s výstužou. Pórobetón sa navyše jednoducho opracúva, a tak sa väčšina prvkov dá do požadovaného tvaru a veľkosti prispôsobiť na stavbe pomocou jednoduchého náradia. Pórobetónové tvárnice sa môžu pochváliť nízkou objemovou hmotnosťou, vďaka čomu sa s nimi ľahko manipuluje. Murovacie práce sú jednoduché a vďaka ľahkému opracovaniu tvárnic prakticky bezodpadové.

„Pórobetón je schopný akumulovať menšie množstvo tepla ako ťažšie stavebné materiály. To je však len absolútna hodnota. Dôležité pre užívateľa je, ako rýchlo sa toto teplo uvoľňuje. Približný obraz dáva vypočítaná hodnota času vychladnutia, ktorá je napríklad pri modernej tehlovej stene a pórobetónovej stene v podstate rovnaká,“ zdôrazňuje M. Mihál zo spoločnosti Xella. 

Tehlové domy sa spájajú s pocitom bezpečia


Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

245148

Keramický materiál sa vďaka vyššej hmotnosti vyznačuje aj vysokou tepelnou akumuláciou. Moderné veľkoformátové keramické bloky majú výborné tepelné aj zvukovoizolačné vlastnosti. Jednovrstvové obvodové murivo dokáže splniť prísne požiadavky európskych noriem a steny už netreba zatepľovať. Počas horúcich dní sa vzduch v interiéri zahrieva pomalšie ako pri iných druhoch stavebných materiálov. Vyľahčenie pálenej tehly tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín – sú vymyslené tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla.
 
Tehliarsky črep navyše ľahčí množstvo jemných pórov, ktoré prispievajú k podstatne lepším tepelnoizolačným vlastnostiam tehál. K zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností prispieva aj systém zvislých spojov medzi tehlami na takzvané pero + drážku, ktoré sa zaobídu bez malty. Vyľahčené tehly si pritom zachovali potrebnú pevnosť v tlaku. Pri tehle ako tradičnom stavebnom materiáli je samozrejmosťou ucelený systém, z ktorého možno postaviť rozličné nosné aj nenosné konštrukcie – okrem tvaroviek na murovanie stien sú jeho súčasťou aj stropné systémy, preklady a podobne. Tehla je prirodzenou zvukovou izoláciou, tehlové murivo nehorí, ani neumožňuje šírenie plameňa po svojom povrchu. Vzhľadom na vyššiu hmotnosť sú tehly o čosi náročnejšie na dopravu, vynahradí to však skutočnosť, že tehlové murivo patrí ku konštrukciám s vyššou únosnosťou.

Drevo a cement v tvarovke


Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

245144

Drevocementové tvarovky sa zalievajú betónom a stávajú sa trvalou súčasťou nosných konštrukcií. Betón konštrukciu spevňuje, stratené debnenie z tvaroviek ju tepelne izoluje. Použitím viacvrstvovej obvodovej steny vymurujeme konštrukciu s vlastnosťami požadovanými pri stavbe nízkoenergetických domov. Stavebný systém s tvarovkami prispôsobenými na rôzne šírky viacvrstvových múrov zlepšuje integrovaná tepelná vložka z polystyrénu, ktorá je umiestnená na vonkajšej strane tvarovky. Potrebná pevnosť tvaroviek, ich nenasiakavosť, nehorľavosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom sú výsledkom lisovania drevnej hmoty s prísadou mineralizačných látok a cementu. Drevo, ktoré tvorí 90 percent objemu tvaroviek, vytvára tiež priaznivé podmienky na cirkuláciu vodných pár.

 

Tvarovky z ľahkého keramického betónu


Čaro klasiky alebo murovanie nevymiera

245142

Dutinové tvarovky z ľahkého keramického betónu, ktorý vznikol vytvrdnutím zmesi kameniva z expandovaného ílu (liapor, predtým keramzit), cementu a vody, sú súčasťou kompletného murovacieho systému, pri ktorom sa uplatňuje klasická metóda výstavby. Steny z liaporu majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti (spĺňajú požiadavky noriem aj bez dodatočnej tepelnej izolácie) a súčasne dobre akumulujú teplo, čím bezpečne vyrovnávajú teplotné výkyvy exteriéru. K ďalším dobrým vlastnostiam patria schopnosť pohlcovať hluk, objemová stálosť, statická a požiarna odolnosť a hygienická neškodnosť. Rýchlosť murovania je porovnateľná s murovaním z keramických alebo betónových tvaroviek. Kalibrované, teda zabrúsené tvarovky umožňujú tenkovrstvové murovanie na maltové lôžko s hrúbkou 2 mm. Takto sa minimalizuje vznik tepelných mostov, zníži sa technologická vlhkosť muriva a prácnosť murovania.

 

Z čoho sa dnes najčastejšie muruje?

Kompletné stavebné systémy z kusových stavív s nízkou energetickou náročnosťou ponúkajú na vytvorenie zvislých nosných a obvodových konštrukcií:
 pórobetónové tvárnice,
 keramické tvarovky,
 tvarovky z rôznych materiálov určené na vyplnenie betónom (systémy strateného debnenia),
 dutinové tvarovky z ľahčeného betónu.

 

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: murovanie stavebný materiál
Zdieľať článok

Diskusia