Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

15. 03. 2006
Zdieľať

Vlasy sú korunou krásy. Podobné prirovnanie by sa dalo použiť aj pri streche. Je totiž prvkom, vďaka ktorému váš dom každý spozná už na prvý pohľad - pohľadom na strechu. Ako si však vybrať najvhodnejší materiál ? Ponúkame niekoľko tipov.

Asfaltový šindeľ


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47312

Pri konštrukciách krovov s menšou nosnosťou sa zväčša uplatňuje asfaltový šindeľ. Zvyčajne sa ukladá na podkladovú vrstvu a na celoplošné drevené debnenie, drevotriesku alebo dosky. Veľmi dobrá tvarová prispôsobivosť umožňuje bezpečne pokryť akýkoľvek tvar strechy. Asfaltový šindeľ možno klásť na šikmé a strmé strechy s extrémnymi sklonmi – od 18 do 87 stupňov. Ďalšou výhodou tejto strešnej krytiny je jej hmotnosť. Patrí do skupiny ľahkých krytín, preto je vhodná aj na veľmi subtílne strešné konštrukcie víkendových chatiek, chalúp alebo pri rekonštrukcii starších striech, ak sa zachová pôvodný krov s menšou nosnosťou. Strešný šindeľ obľubujú aj architekti pre jeho estetický vzhľad, širokú tvarovú a farebnú škálu, preto ho môžu využiť v akomkoľvek krajinnom alebo mestskom prostredí. Problém môže nastať len vtedy, ak sa nedodržia zásady správnej aplikácie. Krytina a asfaltový šindeľ vytvárajú na streche vrstvu s difúznym odporom, preto treba pamätať na odvetranie vzduchovej vrstvy, ktorá musí byť pod nosnou vrstvou šindľa. Ak sa šindeľ ukladá na drevené debnenie alebo odokryté dosky, drevo musí byť dostatočne vysušené. V opačnom prípade môže vlhkosť dreva spôsobiť vytláčanie klincov, ktorými je prichytené debnenie, a tie potom prepichnú povrch šindľa. Cez takto poškodený šindeľ môže vlhkosť preniknúť do konštrukcie strechy a izolácie a strecha sa znehodnotí. Asfaltový šindeľ nie je vhodné klásť na rovný podklad, pretože táto krytina dokonale kopíruje každú nerovnosť na streche. Citlivo treba pristupovať k výberu farebného odtieňa. V južnejších oblastiach totiž tmavé farby zvyšujú prehrievanie interiéru. Na rozdiel od škridly a plechu má asfaltový šindeľ aj kratšiu životnosť.


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47313

Plech

Oceľový plech je tiež historicky spätý so slovenskými strechami. Najmä ekonomická výhodnosť často presvedčila stavebníkov, aby využili tento materiál. Negatívne vlastnosti, pre ktoré ho pred niekoľkými rokmi škridla zatlačila do úzadia, podarilo sa výrobcom odstrániť a dnes pomocou moderných technológií vyrábajú kvalitnú strešnú krytinu na tejto báze. Materiály, ako sú pozinkovaná oceľ, meď, zinok, hliník, zliatiny či poplastované kovy, dnes zaručujú oproti svojim „klasickým“ predchodcom dlhú životnosť. Podľa rovinnosti povrchu sa využívajú dva typy plechovej krytiny – hladká a tvarovaná. V ostatnom čase sa uprednostňuje najmä tvarovaný variant, pretože dizajnovo pripomína škridlu, nevyžaduje si plné debnenie krovu (stačí latovanie) a práve vďaka tvarovaniu má väčšiu únosnosť. Poplastovaním sa zušľachtil pôvodný materiál a získali sa rozličné farebné povrchy, a tým sa zvýšila aj jeho využiteľnosť. Odstránila sa tak pôvodná nevýhoda plechu – pravidelná údržba. Diely plechovej krytiny sú veľkorozmerové, preto sa krytina položí za veľmi krátky čas. Plech možno pri ukladaní prispôsobovať strihaním, čo je výhoda pri atypických strešných konštrukciách.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47315

Napriek tomu, že základným materiálom na výrobu plechovej krytiny je oceľ, je táto krytina ľahká, a teda vhodná, podobne ako šindeľ, aj na veľké sklony striech. Môžeme ňou pokrývať akékoľvek strechy so sklonmi od 7 do 90 stupňov. Aj systém plechovej krytiny tvorí celý rad komponentov potrebných na konkrétny krov. Pri plechovej krytine nemôžeme obísť jej najexkluzívnejšiu podobu, ktorú stelesňuje titánzinkový materiál. Túto ušľachtilú formu kovu obľubujú najmä architekti pre jej reprezentačný estetický vzhľad a dlhú životnosť, počas ktorej si nevyžaduje takmer nijakú údržbu. Uplatňuje sa najmä na moderných administratívnych budovách, ale kompletný sortiment na šikmé strechy využívajú aj individuálni stavebníci rodinných domov. Dá sa dobre kombinovať aj s inou krytinou pri vikieroch, pri opláštení strešnej konštrukcie alebo na menších strieškach architektonicky komplikovanejšieho projektu. Negatívne skúsenosti pri použití plechovej strešnej krytiny sa môžu získať vtedy, ak sa zabudne na vplyv chemických prostriedkov. Drevená strešná konštrukcia sa totiž často impregnuje proti škodcom, plesniam a hubám a niektoré z ochranných prostriedkov môžu časom znehodnocovať plechovú krytinu. Z toho dôvodu musí byť medzi drevenou konštrukciou a krytinou separačná vrstva, ktorá zabráni kontaktu kyslých alebo alkalických zlúčenín s kovom. Krytinu môže poškodiť, ako sme už spomenuli, aj vietor. Ten sa stáva úhlavným nepriateľom plechovej strechy, ak je nedostatočne prichytená a chránená proti podfúknutiu. Ľahkú a veľkoplošnú krytinu tak často môže poškodiť alebo úplne znehodnotiť silnejší nárazový vietor.


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47320

Ďalšie možnosti…

Okrem najviac využívaných krytín sa na našich strechách môžeme stretnúť aj s ďalšími variantmi piatej fasády. Dlhé roky sa u nás používali azbestocementové („eternitové“) strešné krytiny. Veľká protiazbestová kampaň však spôsobila, že sa tento materiál vylúčil spomedzi používaných krytín. Časom ho však nahradila skladaná krytina z vláknocementových prvkov. Sú to maloplošné alebo veľkoplošné tabule, rovné alebo vlnité. Najčastejšie sa používajú, podobne ako azbestocement v minulosti, na poľnohospodárskych a priemyselných stavbách, ale v poslednom čase už môžeme nájsť tento materiál aj na strechách rodinných domov. Renesanciu zažívajú aj bitúmenové pásy. Automobilovou terminológiou povedané, facelifting vlnitých krytín, využívaných v uplynulých desaťročiach, v podobe elastických, ale pevných veľkoplošných dielov sa vďaka svojim vlastnostiam – odolnosti, pevnosti, ľahkej montáži a variabilite pri pokrývaní strešnej konštrukcie – čoraz častejšie uplatňuje pri rekonštrukciách rodinných domov, ale aj pri novostavbách.

Alternatívne krytiny


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47325

Exkluzívnym materiálom na šikmé strechy je nepochybne sklo. Vďaka tomuto materiálu, dnes typickému pre konštrukcie modernej architektúry, budova pôsobí odľahčene. Spolu so svetlom ponúka rozmanité podoby exteriéru budovy a vytvára rôzne nálady v interiéri počas celého dňa. Pri stavbách rodinných alebo bytových domov sa využíva ako krytina zimných záhrad, terás, veľkoplošných svetlíkov a pod. Je to však materiál náročný na údržbu a predovšetkým krehký, ktorý nemôže slúžiť ako pochôdzna vrstva. Jeho estetické kvality však často prevážia nad nevýhodami a investori sa rozhodujú pre jeho použitie čoraz častejšie. Niektorí investori sa prikláňajú k pôvodným prírodným materiálom, ako sú drevené šindle či dokonca tŕstie. Také strechy sú dnes dosť originálne, ale sú veľmi náročné na profesionálnu realizáciu, aby mohli plnohodnotne plniť svoju funkciu. Osobitnú skupinu predstavujú vegetačné strechy alebo aj tzv. strešné záhrady. Aj keď ich budovanie na šikmej streche si vyžaduje špecifické technologické prvky, vegetačné strechy sú progresívnym a najmä ekologickým riešením. Skladba jednotlivých vrstiev vegetačných striech zabezpečuje vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a dodáva architektúre nezameniteľný charakter. Na Slovensku sa však so šikmou vegetačnou strechou môžeme stretnúť len ojedinele. Len málokedy totiž nájdu projektanti a investori odvahu uprednostniť vytváranie umelého životného prostredia na streche pred štandardnou konštrukciou šikmej strechy.


Čím zakryť šikmú strechu ? (2. časť)

47317

Záverom…

Ak pripravujete výstavbu alebo rekonštrukciu strešného plášťa, môžete si vybrať z veľkej ponuky krytín. Pamätajte na to, že okrem ekonomického hľadiska sú dôležité aj ďalšie faktory, ktoré majú významnú úlohu pri realizácii strešného plášťa. Strecha musí nielen dokonale chrániť váš domov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ale mala by aj harmonicky ladiť s architektúrou samotnej budovy a z estetickej stránky by nemala vo svojom okolí pôsobiť rušivo. Strešná krytina ako pohľadová vrstva strešného plášťa a hlavná hydroizolácia plní v tomto smere základnú funkciu, preto si zasluhuje aj adekvátnu pozornosť. Je to predsa piata fasáda vášho domu.

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá strecha strešná krytina
Zdieľať článok

Diskusia