Denné svetlo a podkrovný priestor

01. 07. 2011
Zdieľať

Na psychiku človeka pozitívne vplýva, ak je v podkroví aspoň jedna zvislá stena s oknom, ktoré potom dopĺňajú ďalšie okenné otvory v streche. Nie vždy je však možné takto vyriešiť podkrovný priestor – častejšie sa stretávame s nutnosťou zabezpečiť denné svetlo cez strešné okná alebo vikiere.

Vikiere sú realizačne náročnejšie ako strešné okná, zvyšujú však podchodnú výšku, a tým aj priestor v podkroví. Sú výhodnejšie aj z hľadiska prehrievania interiéru, pretože slnečné lúče cez ne dopadajú pod menším uhlom ako cez strešné okná.

Strešné okná prinášajú do interiéru viac prirodzeného svetla pri ploche zasklenia porovnateľnej s vikiermi. Oplatí sa venovať pozornosť správnemu výberu veľkosti a počtu strešných okien, ako aj spôsobu ich osadenia. Ak sa osadia na obidve strany miestnosti a vo väčšom počte, výsledok bude pôsobiť viac harmonicky. Veľmi efektné sú aj kombinácie strešného okna s doplnkovým oknom, ktoré naň zospodu nadväzuje. Do úvahy treba brať aj dráhu, po ktorej sa okolo strechy pohybuje slnko, aby sa využil každý jeho lúč. Netreba sa svetla báť, pretože na strešné okná je možné dať širokú paletu roliet a žalúzií, ktoré vám pomôžu osvetlenie podkrovného priestoru regulovať. Pri strešných oknách platí zásada, že zasklená plocha by mala byť minimálne desatinou v pomere k podlahovej ploche miestnosti. Vo veľkosti okien sa však musí okrem rozmerov miestnosti zohľadniť aj architektonické stvárnenie interiéru a sklon strechy – čím je strecha menej strmá a viac sa približuje k vodorovnej ploche, tým väčšie okno budete potrebovať, aby ste získali rovnaký výhľad.

Ak chceme získať nerušený výhľad, je ideálne osadiť strešné okno tak, aby jeho spodný okraj nebol vyššie ako 120 cm od podlahy. Kyvné strešné okná však výrobca odporúča osadiť už od výšky 85 – 110 cm. Tak budete dobre vidieť von postojačky, ale aj v sede z pohodlného kresla alebo pohovky.


Ak to nie je možné, treba mu nájsť také miesto, aby svetlo dopadalo aspoň z bočnej strany. A aj v takom prípade je vhodnejšie, aby ho skrinka či knižnica čiastočne zatienili pred priamymi slnečnými lúčmi.

Ak to nie je možné, treba mu nájsť také miesto, aby svetlo dopadalo aspoň z bočnej strany. A aj v takom prípade je vhodnejšie, aby ho skrinka či knižnica čiastočne zatienili pred priamymi slnečnými lúčmi.
TemaHome

Skúste sa predajcu okien spýtať na hodnotu LT pri kupovanom okne, niekedy označovanú aj g, čo je celková priepustnosť slnečného žiarenia. Uvádza sa v percentách a udáva, koľko svetla okno vpustí do interiéru. Do bytových domov sa neodporúča používať okná s hodnotou LT menšou ako 60 %.

Pracovný stôl, či už v pracovni alebo detskej izbe, musí mať prísun denného svetla. Ak je stôl oproti oknu, je dôležité zabezpečiť tienenie, pretože priveľa slnka a svetelného jasu priamo pred očami môžu byť nepríjemné.

Pracovný stôl, či už v pracovni alebo detskej izbe, musí mať prísun denného svetla. Ak je stôl oproti oknu, je dôležité zabezpečiť tienenie, pretože priveľa slnka a svetelného jasu priamo pred očami môžu byť nepríjemné.
IKEA


Na lepšie presvetlenie interiéru s vysokým stropom je dobré využiť strešné okná, ktoré do priestoru pustia prirodzené svetlo aj z ďalšieho smeru. Nezabudnite na vhodne zvolené ovládacie prvky a doplnky vysoko osadeného strešného okna.

Na lepšie presvetlenie interiéru s vysokým stropom je dobré využiť strešné okná, ktoré do priestoru pustia prirodzené svetlo aj z ďalšieho smeru. Nezabudnite na vhodne zvolené ovládacie prvky a doplnky vysoko osadeného strešného okna.
VELUX


Ideálne umiestnený pracovný stôl pre pravákov je taký, na ktorý dopadá denné svetlo z ľavej strany. Takto je stôl dostatočne osvetlený a zároveň si rukou netienime pri písaní. To neplatí pre ľavákov, ktorí z rovnakých dôvodov potrebujú svetlo z pravej strany.

Ideálne umiestnený pracovný stôl pre pravákov je taký, na ktorý dopadá denné svetlo z ľavej strany. Takto je stôl dostatočne osvetlený a zároveň si rukou netienime pri písaní. To neplatí pre ľavákov, ktorí z rovnakých dôvodov potrebujú svetlo z pravej strany.
IKEA


Pozor si treba dať pri umiestnení kuchynského drezu priamo pred okno. Zvážte spôsob otvárania okna, typ kuchynskej batérie a jej presné umiestnenie, aby nebránila otvoreniu okna.

Pozor si treba dať pri umiestnení kuchynského drezu priamo pred okno. Zvážte spôsob otvárania okna, typ kuchynskej batérie a jej presné umiestnenie, aby nebránila otvoreniu okna.
IKEA


Výber veľkosti strešného okna ovplyvňuje aj sklon strechy. Čím je sklon strechy nižší, tým dlhšie okno je vhodné použiť na dostatočné presvetlenie podkrovných priestorov Až 90 % času pobytu v miestnosti trávia ľudia v sede, preto sa odporúča osadiť strešné okno tak, aby z neho pohodlne videl aj sediaci človek.

Výber veľkosti strešného okna ovplyvňuje aj sklon strechy. Čím je sklon strechy nižší, tým dlhšie okno je vhodné použiť na dostatočné presvetlenie podkrovných priestorov Až 90 % času pobytu v miestnosti trávia ľudia v sede, preto sa odporúča osadiť strešné okno tak, aby z neho pohodlne videl aj sediaci človek.
VELUX


Najjednoduchší výpočet minimálnej veľkosti strešného okna v miestnosti

Najjednoduchší výpočet minimálnej veľkosti strešného okna v miestnosti
VELUX

Kategória: Materiály Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: dispozícia interiér okno svetlo
Zdieľať článok

Diskusia