Deväť zásad nízkoenergetického domu (2.časť)

28. 10. 2011
Zdieľať

Dôležité je vedieť, že už minimálne alebo žiadne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie prináša ekologický efekt. Nemali by sme však ostať iba pri tom, ale naše správanie by malo dostať ekologický rozmer v tom, že pri výstavbe dáme prednosť materiálom a technológiám, ktoré šetria životné prostredie, a využívaniu obnoviteľných zdrojov.

Zásada č. 5: Nepodceňujte detaily a kvalitu zhotovenia konštrukcií

Nízkoenergetický dom musí byť bez netesností v konštrukciách a tepelných mostov. Podmienkou je kvalitné a dôsledné vyhotovenie tepelnej izolácie v konštrukčných napojeniach, preto nepodceňujte výber realizačnej firmy. Ani najdokonalejšie a najinovatívnejšie materiály a konštrukcie nesplnia svoju úlohu, ak budú nesprávne použité a nekvalitne aplikované. Nepodceňujte ľudský faktor, ten je zatiaľ u nás najslabším článkom v systéme výstavby.


Zásada č. 6: Vykurovací systém treba ušiť na mieru

Všeobecný systém, ktorý by sa dal štandardne aplikovať do nízkoenergetických domov neexistuje. Vykurovací systém a celkový spôsob ohrevu vzduchu a vody v dome by mal byť súhrnom zhodnotených možností a tie sú v každom prípade iné. Základným princípom musí byť racionálne hospodárenie s energiou, potrebnou jednak na vykurovanie, prípravu teplej vody a tiež na prevádzku elektrospotrebičov. V nízkoenergetických domoch nejde totiž o bežný prístup zásobovania teplom, ale skôr o pokrytie zvyškovej potreby tepla. Vhodné je skombinovať pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie, optimálne zvolený vykurovací systém, predovšetkým nízkoteplotný alebo ideálne teplovzdušný a regulované vetranie so spätným získavaním tepla. Uprednostnené by malo byť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dôležitý je však správne navrhnutý systém, ktorý nie je zbytočne preplnený predraženými technológiami, len preto, že sa to tam predsa dáva. Napríklad slnečné kolektory na ohrev vody majú zmysel skôr vo väčších domácnostiach, kde je vyššia spotreba teplej vody, prípadne na ohrev vody v bazéne. Ak sa majú využívať aj na podporu vykurovania, treba tomu prispôsobiť vykurovací systém a tu sa začína strácať konečný ekonomický efekt. Predstava energeticky nezávislého rodinného domu je v súčasnosti veľmi lákavá, a to nie len z finančného hľadiska, ktoré nie je zanedbateľné, ale aj z ekologického a citlivého prístupu k prírode.


Z hľadiska tepelných strát je veľmi dôležité správne osadenie okna do ostenia a precízne vyhotovenie všetkých detailov ostenia vrátanie jeho zateplenia. Kvalitné okno musí vytvárať s tepelnou izoláciou obvodového plášťa súvislú tepelnoizolačnú vrstvu.

Z hľadiska tepelných strát je veľmi dôležité správne osadenie okna do ostenia a precízne vyhotovenie všetkých detailov ostenia vrátanie jeho zateplenia. Kvalitné okno musí vytvárať s tepelnou izoláciou obvodového plášťa súvislú tepelnoizolačnú vrstvu.
Daniel Veselský


Zásobník teplej vody napojený na tepelné čerpadlo. Vykurovanie tepelným čerpadlom v kombinácií s rekuperátorom plnohodnotne nahradí akýkoľvek iný zdroj tepla. Rekuperáciou sa využíva teplo odchádzajúceho vzduchu a predhriaty vetrací vzduch z rekuperačných jednotiek zabezpečuje cirkuláciu a nižšiu energetickú náročnosť systému. Úsporné zariadenia, využívajúce obnoviteľné zdroje energie ako napríklad tepelné čerpadlá, sú totiž efektívne práve v nízkoteplotných vykurovacích sústavách.

Zásobník teplej vody napojený na tepelné čerpadlo. Vykurovanie tepelným čerpadlom v kombinácií s rekuperátorom plnohodnotne nahradí akýkoľvek iný zdroj tepla. Rekuperáciou sa využíva teplo odchádzajúceho vzduchu a predhriaty vetrací vzduch z rekuperačných jednotiek zabezpečuje cirkuláciu a nižšiu energetickú náročnosť systému. Úsporné zariadenia, využívajúce obnoviteľné zdroje energie ako napríklad tepelné čerpadlá, sú totiž efektívne práve v nízkoteplotných vykurovacích sústavách.
Daniel Veselský


Zásada č. 7: Vetranie treba mať pod kontrolou

Nevykašlite sa z úsporných dôvodov na systém vzduchotechniky v nízkoenergetickom dome. Keď sa chystáte investovať do perfektnej izolácie a neprievzdušnosti obvodového plášťa domu, nútené vetranie by malo byť samozrejmosťou. Vetranie oknami je energeticky neefektívne a málo vetraný priestor s dokonale utesneným obvodovým plášťom môže prinášať problémy. Ak dom výpočtovo spĺňa kritériá energeticky pasívneho domu, nerealizovanie vetracieho systému ho posunie na úroveň nízkoenergetického domu. Rovnako pri nízkoenergetickom dome sa nedá zaručiť nízkoenergetický štandard bez vetracieho systému. Správne realizované zariadenie vzduchotechniky zlepšuje aj kvalitu vzduchu, jeho prevádzka je tichá a hygienická. Najefektívnejšie je využitie riadeného vetrania so spätným získavaním tepla.


Fotovoltické panely sa montujú do strešných krytín alebo ako fasádne panely, kde pôsobia aj esteticky. Dôležité je rozumne pristupovať aj k týmto moderným technológiám, aby sa finančná návratnosť zbytočne nepredlžovala.

Fotovoltické panely sa montujú do strešných krytín alebo ako fasádne panely, kde pôsobia aj esteticky. Dôležité je rozumne pristupovať aj k týmto moderným technológiám, aby sa finančná návratnosť zbytočne nepredlžovala.
jaga group

 

Systémy vykurovania využívané v nízkoenergetických domoch :

• teplovzdušné vykurovanie – systém riadeného vetrania, kozubová vložka a podobne
• systém využívajúci ako zdroj biopalivá – biomasu
• tepelné čerpadlá
• solárne hydrotermické systémy
• solárne fotovoltické systémy
• systém na využívanie fosílnych palív – kondenzačný plynový kotol
• elektrické systémy na pokrytie zvyškovej potreby tepla, napríklad aj vodná alebo veterná elektráreň

 


Pri nepodpivničenom dome netreba zabudnúť na vhodnú izoláciu sokla, ktorá takisto prispieva k celkovým úsporám energií.

Pri nepodpivničenom dome netreba zabudnúť na vhodnú izoláciu sokla, ktorá takisto prispieva k celkovým úsporám energií.
rik


Nízkoteplotné sústavy sú na vykurovanie nízkoenergetických domov najvhodnejšie. Pracujú na princípe sálavého vykurovania, napríklad ako podlahové vykurovanie alebo stenové, či stropné vykurovanie, ktoré nepotrebuje vysokú teplotu vykurovacieho média.

Nízkoteplotné sústavy sú na vykurovanie nízkoenergetických domov najvhodnejšie. Pracujú na princípe sálavého vykurovania, napríklad ako podlahové vykurovanie alebo stenové, či stropné vykurovanie, ktoré nepotrebuje vysokú teplotu vykurovacieho média.
Daniel Veselský


Zásada č. 8: Súčinnosť užívateľa a domu – nízkoenergetický a pasívny dom treba vedieť užívať

Nízkoenergetický a pasívny dom má zmysel pre tých, ktorí vopred vedia, čo môžu od neho očakávať a hlavne, ako ho užívať. Kvalifikovaná obsluha, správne ovládanie technických zariadení, súčinnosť s nimi, rešpektovanie ročných období a striedania dňa a noci – iba tak budete naplno využívať jeho vymoženosti. Ak je niekto zvyknutý na prekúrené priestory bytu a pobyt doma v ľahkom oblečení, chvíľu mu bude trvať, kým si zvykne na zdravších 20 maximálne 22 °C v nízkoenergetickom dome. Rovnako zvyk spávať pri otvorenom okne treba prehodnotiť, pretože riadeným vetraním sa dá udržiavať v miestnosti príjemných 20? °C aj s čerstvým vzduchom. Ak chcete mať vyššie teploty vnútorného vzduchu, treba túto požiadavku premietnuť do celkového konceptu domu hneď od začiatku. Je dôležité vedieť, že pri udržiavaní vnútornej teploty na úrovni 20 °C je potreba vykurovacieho tepla najnižšia. Ak zvýšite požiadavku na vnútornú teplotu o jeden stupeň, zvýšite tým potrebu vykurovacieho tepla o 6?% a ak chcete mať doma 26 °C, tak počítajte s potrebou tepla vyššou o 500 %. Aj rozdielne teploty v miestnostiach treba riešiť už od prípravy konceptu, pretože táto požiadavka si vyžaduje osobitné opatrenia, napríklad lokálne vykurovacie telesá.

Netreba zabúdať ani na efektívne využívanie elektrickej energie, a to v podobe úsporných zariadení, domácich spotrebičov, osvetlenia a podobne.


Aktívne využitie slnečného žiarenia by malo byť samozrejmou súčasťou systému ohrevu vody a vzduchu v nízkoenergetických domoch.

Aktívne využitie slnečného žiarenia by malo byť samozrejmou súčasťou systému ohrevu vody a vzduchu v nízkoenergetických domoch.
Vaillant


 

Zásada č. 9: Ruka v ruke s ekológiou

Pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov by nemalo ísť len o ušetrené peniaze na vykurovanie, dôležité je vedieť, že už minimálne alebo žiadne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie prináša ekologický efekt. Nemali by sme však ostať iba pri tom, ale naše správanie by malo dostať ekologický rozmer v tom, že pri výstavbe dáme prednosť materiálom a technológiám, ktoré šetria životné prostredie, a využívaniu obnoviteľných zdrojov.

 

Výhody núteného vetrania s rekuperáciou:

• vždy čerstvý vzduch vo všetkých miestnostiach
• odvádzanie zápachu
• odvádzanie nadbytočnej vlhkosti
• obmedzenie prievanu a nekomfortných výkyvov teplôt, ktoré vznikajú pri vetraní oknami (v zime nepríjemný chlad, najmä na nohy, a v lete prehrievanie priestoru)
• vylúčenie zbytočného prenikania hluku z vonkajšieho prostredia
• filtrácia vzduchu, odstránenie alergénov a prachu
• energetická úspora

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: bývanie energie ned stavba domu úsporne
Zdieľať článok

Diskusia