Drevo-hliníkový fasádny systém

Drevo-hliníkový fasádny systém

04. 03. 2011
Zdieľať

Pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy sú z hľadiska tepelných ziskov v zimnom období zaujímavé dôležité veľké zasklené plochy.

Drevo-hliníkový fasádny systém

Tepelné zisky možno dosiahnuť aj pomocou fasádnych systémov. Zasklené fasádne systémy sa (pre pevnosť) najčastejšie vyrábajú z hliníkových profilov. Hliník má vysokú tepelnú vodivosť, s tým súvisí aj väčšia pravdepodobnosť vzniku tepelných mostov v konštrukcii, ktoré sú v EPD neprípustné. Riešením je využitie drevo-hliníkových fasádnych systémov, kde nosnú konštrukciu tvoria drevené prvky, ktoré majú v porovnaní s hliníkovou konštrukciou priaznivejšie izolačné vlastnosti.

Ďalšou výhodou drevenej nosnej konštrukcie je jej minimálna dĺžková tepelná rozťažnosť, preto nie je potrebná veľká dilatácia pri veľkoformátových fasádach. Samozrejme, je potrebná dilatácia na hliníkových vonkajších profiloch, ktoré na rozdiel od drevenej nosnej konštrukcie tepelne pracujú. Drevo možno spájať čistými spojmi v akomkoľvek rovinnom uhle, pomocou skrytých kovových spojovacích prostriedkov. Takéto riešenie spojov následne nemá rušivý vplyv pri pohľade na interiérovú stranu fasády.
Tepelnotechnické vlastnosti takýchto konštrukcií vo veľkej miere závisia najmä od použitého zasklenia, pretože to tvorí najväčšiu časť fasád. Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa tepelnotechnické vlastnosti zasklenia pohybujú pod hodnotou Ug ≤ 0,8W/(m2. K).
Hodnota celkového súčiniteľa prechodu tepla pre fasádne systémy dosahuje až Ucw = 0,64 W/(m2 . K). Táto hodnota je určená pre štandardizované rozmery rámov 1,23 × 1,48 m. Takisto ako drevo-hliníkové okná, aj drevo-hliníkové fasádne systémy majú z Inštitútu energeticky pasívneho domu v nemeckom Darmstadte certifikát vhodnosti do EPD.

Výhody drevo-hliníkového fasádneho systému:

• návrat dreva do novodobej architektúry
• čistý a jednoduchý konštrukčný detail realizácie fasády
• nosný drevený prvok priznaný v interiéri
• riešenie vhodné pre náročné projekty fasád
• predĺženie životnosti drevených konštrukcií (hliník z exteriérovej strany)
• minimálna starostlivosť a údržba
• veľká variabilita farebných odtieňov
• vhodné riešenie pre kombináciu s posuvnými systémami (HS portál – zdvižno-posuvné dvere)
• možnosť vsadenia otváravých okien a dverí do fasády
• tepelnoizolačné vlastnosti spĺňajúce prísne normatívne požiadavky
• veľká variabilita tvarov a rozmerov pri návrhu fasády
• možnosť zníženia nadmerných solárnych ziskov

Kategória: Okná Stavba a rekonštrukcia
Tagy: drevené hlíníkové okná systémy
Zdieľať článok

Diskusia