Ako ochrániť svoj dom proti vlámaniu

18. 03. 2013
Zdieľať

Hovorí sa: hosť do domu, Boh do domu. To však neplatí pri hosťoch nezvaných. Takých, ktorí čo-to zničia, čo-to ukradnú, ale najhoršie je, že pošliapu po vašich istotách, pripravia vás o pokojný spánok a na nejaký čas aj o pocit bezpečného domova. Úplne vám rozhádžu život a znehodnotia všetko už len svojím dotykom. To hovorím o tých lepších prípadoch, bez fyzického kontaktu s vlamačom. Je preto v záujme každého z nás domácnosť si zabezpečiť, najlepšie ešte predtým, ako nás ktosi nepozvaný navštívi.

Keď sa rozhodnete hľadať systém zabezpečenia pre svoju domácnosť, je dobrým prvým krokom preštudovať si požiadavky poisťovacích spoločností. Majú množstvo skúseností s násilným vnikaním do domov a bytov, a teda aj s ochrannými prvkami, ktoré sú v danej situácii vhodné a postačujúce. Navyše, kvalitné zabezpečenie môže nielen ochrániť domácnosť, ale aj zvýhodniť vašu poistnú zmluvu. Je dobré skontrolovať si, či spôsob zabezpečenia popísaný v poistnej zmluve je totožný so skutočným systémom ochrany domácnosti. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že poisťovňa odmietne poistné plnenie pre nepostačujúce bezpečnostné prvky.

 

Nie vždy je problém prejsť zavretými dverami

Prekonať obyčajné vchodové dvere za niekoľko sekúnd aj bez náradia nie je žiadny problém. Stačí dobre mierené kopnutie, prípadne úder ramenom a dvere sú dokorán. Ani dvere s niekoľkými bezpečnostnými prvkami, ako sú bezpečnostný zámok, prídavné zámky či závory, nemusia byť pre dostatočne brutálneho a drzého návštevníka problém. Dostať sa cez takéto prekážky trvá síce dlhšie a je pri tom väčší rachot, ale koho to zaujíma o jedenástej predpoludním v prázdnom paneláku. Najviac vlámačiek sa totiž neodohráva v noci, ako si mnohí myslia, ale medzi deviatou ráno a druhou popoludní. Väčšina ľudí je v práci a tých zopár dôchodcov si pomyslí, že niekto opäť prerába byt.


Bezpečnostné dvere od firmy NEXT majú obojstranne opancierovanú oceľovú konštrukciu. Systém zamkýnania môže byť až dvadsaťbodový so špeciálnymi kalenými krytmi zámkov. Dvere bezpečnostnej triedy tri a štyri majú v okolí zámku zvýšenú pevnosť opancierovania vďaka špeciálnemu plechu. Povrch dverí je z moderného vysokotlakového laminátu, dyhy alebo z masívneho dreva. Dvere sa dajú doplniť aj o ďalšie bezpečnostné prvky, ako je čítačka odtlačkov prstov, ktorá v kombinácii s motorovou vložkou umožní ich automaticky odomknúť a zamknúť bez použitia kľúča. Vďaka kamere v priezorníku môžete sledovať prichádzajúcich hostí na akomkoľvek monitore v byte.

Bezpečnostné dvere od firmy NEXT majú obojstranne opancierovanú oceľovú konštrukciu. Systém zamkýnania môže byť až dvadsaťbodový so špeciálnymi kalenými krytmi zámkov. Dvere bezpečnostnej triedy tri a štyri majú v okolí zámku zvýšenú pevnosť opancierovania vďaka špeciálnemu plechu. Povrch dverí je z moderného vysokotlakového laminátu, dyhy alebo z masívneho dreva. Dvere sa dajú doplniť aj o ďalšie bezpečnostné prvky, ako je čítačka odtlačkov prstov, ktorá v kombinácii s motorovou vložkou umožní ich automaticky odomknúť a zamknúť bez použitia kľúča. Vďaka kamere v priezorníku môžete sledovať prichádzajúcich hostí na akomkoľvek monitore v byte.
NEXT Dvere


Bezpečnostné dvere od firmy NEXT majú obojstranne opancierovanú oceľovú konštrukciu. Systém zamkýnania môže byť až dvadsaťbodový so špeciálnymi kalenými krytmi zámkov. Dvere bezpečnostnej triedy tri a štyri majú v okolí zámku zvýšenú pevnosť opancierovania vďaka špeciálnemu plechu. Povrch dverí je z moderného vysokotlakového laminátu, dyhy alebo z masívneho dreva. Dvere sa dajú doplniť aj o ďalšie bezpečnostné prvky, ako je čítačka odtlačkov prstov, ktorá v kombinácii s motorovou vložkou umožní ich automaticky odomknúť a zamknúť bez použitia kľúča. Vďaka kamere v priezorníku môžete sledovať prichádzajúcich hostí na akomkoľvek monitore v byte.

Bezpečnostné dvere od firmy NEXT majú obojstranne opancierovanú oceľovú konštrukciu. Systém zamkýnania môže byť až dvadsaťbodový so špeciálnymi kalenými krytmi zámkov. Dvere bezpečnostnej triedy tri a štyri majú v okolí zámku zvýšenú pevnosť opancierovania vďaka špeciálnemu plechu. Povrch dverí je z moderného vysokotlakového laminátu, dyhy alebo z masívneho dreva. Dvere sa dajú doplniť aj o ďalšie bezpečnostné prvky, ako je čítačka odtlačkov prstov, ktorá v kombinácii s motorovou vložkou umožní ich automaticky odomknúť a zamknúť bez použitia kľúča. Vďaka kamere v priezorníku môžete sledovať prichádzajúcich hostí na akomkoľvek monitore v byte.
NEXT Dvere

Bezpečnostné dvere od firmy NEXT majú obojstranne opancierovanú oceľovú konštrukciu. Systém zamkýnania môže byť až dvadsaťbodový so špeciálnymi kalenými krytmi zámkov. Dvere bezpečnostnej triedy tri a štyri majú v okolí zámku zvýšenú pevnosť opancierovania vďaka špeciálnemu plechu. Povrch dverí je z moderného vysokotlakového laminátu, dyhy alebo z masívneho dreva. Dvere sa dajú doplniť aj o ďalšie bezpečnostné prvky, ako je čítačka odtlačkov prstov, ktorá v kombinácii s motorovou vložkou umožní ich automaticky odomknúť a zamknúť bez použitia kľúča. Vďaka kamere v priezorníku môžete sledovať prichádzajúcich hostí na akomkoľvek monitore v byte.

 


Certifikované bezpečnostné dvere Securido spolu s vystuženou zárubňou spĺňajú nároky na zabezpečenie majetku, tesnosť, zvukovú aj tepelnú izoláciu. Dvere sú vyrobené z pevných oceľových platní a k ich výbave patrí 9-bodový uzamykací systém, bezpečnostné kovanie (chráni zámok a bezpečnostnú vložku) samozrejmosťou je šesť kľúčov, celoobvodové tesnenie, trojité zavesenie na oceľových pántoch, ktoré sú zabezpečené proti zosadeniu, antikorový prah, panoramatický priezorník a systém Anti panic – rýchly systém uzamykania a odomykania dverí znútra bez použitia kľúča. Na výber sú tri farebné vyhotovenia a tri dekory.

Certifikované bezpečnostné dvere Securido spolu s vystuženou zárubňou spĺňajú nároky na zabezpečenie majetku, tesnosť, zvukovú aj tepelnú izoláciu. Dvere sú vyrobené z pevných oceľových platní a k ich výbave patrí 9-bodový uzamykací systém, bezpečnostné kovanie (chráni zámok a bezpečnostnú vložku) samozrejmosťou je šesť kľúčov, celoobvodové tesnenie, trojité zavesenie na oceľových pántoch, ktoré sú zabezpečené proti zosadeniu, antikorový prah, panoramatický priezorník a systém Anti panic – rýchly systém uzamykania a odomykania dverí znútra bez použitia kľúča. Na výber sú tri farebné vyhotovenia a tri dekory.
Securido Exkluziv

Ako spoznať tie naozaj bezpečnostné

Prvou, aj keď nie tou najdôležitejšou informáciou je cena. Pocit bezpečia vám nikto nedá len tak. Za kvalitné bezpečnostné dvere zaplatíte od 800 € vyššie. Dvere, ktoré stoja zhruba polovicu, mávajú do naozaj bezpečných ďaleko. Ďalšie, oveľa dôležitejšie známky kvality sú certifikáty. V prvom rade je to certifikát o zaradení do bezpečnostnej triedy. Bezpečnostné dvere sa skúšajú v certifikovaných skúšobniach a podľa spôsobu útoku a času, ktorý treba na vniknutie cez ne, sa zaraďujú do šiestich bezpečnostných tried. Do rodinných domov a bytov sa odporúčajú vstupné dvere v triede aspoň tri. To, ako sú dvere schopné odolať ohňu a vysokým teplotám a aké majú akustické a tepelnoizolačné vlastnosti, vyplynie z certifikátu zhody vlastností stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami a so všeobecne záväznými predpismi. Bežne sú v ponuke bezpečnostné dvere s požiarnou odolnosťou EW30, EW45 a EW60, čo znamená, že ide o dvere ktoré obmedzujú šírenie požiaru, pričom číslo za značkou hovorí, ako dlho (v minútach) vás dvere ochránia.

Akú požiarnu odolnosť dverí potrebujete a či vôbec nejakú, určuje požiarny projekt danej stavby. Zaujímavá je aj schopnosť bezpečnostných dverí neprepustiť hluk, napríklad z panelákovej chodby. Môžete si vybrať z ponuky dverí, ktoré zadržia 33 až 42 dB hluku. Ďalší dôležitý parameter bezpečnostných dverí je daný ich polohou – záleží na tom, či ide o dvere interiérové, alebo exteriérové, ktoré musia spĺňať aj normou stanovené tepelnotechnické požiadavky. Súčiniteľ prechodu tepla by mal byť podľa platnej normy menší alebo rovnajúci sa 1,7 W/(m2 . K). Renomované firmy zaoberajúce sa výrobou bezpečnostných dverí môžu k svojim výrobkom ponúknuť aj certifikát NBÚ o spôsobilosti výrobku chrániť utajované skutočnosti. V byte ho zrejme potrebovať nebudete, ale môže byť pre vás dôkazom kvality výrobku. Veľmi dôležitá je aj licencia technickej služby, ktorá dodávateľa dverí oprávňuje na ich montáž a zároveň garantuje, že všetci zamestnanci sú bezúhonní a spoľahliví.


Certifikované bezpečnostné dvere Securido spolu s vystuženou zárubňou spĺňajú nároky na zabezpečenie majetku, tesnosť, zvukovú aj tepelnú izoláciu. Dvere sú vyrobené z pevných oceľových platní a k ich výbave patrí 9-bodový uzamykací systém, bezpečnostné kovanie (chráni zámok a bezpečnostnú vložku) samozrejmosťou je šesť kľúčov, celoobvodové tesnenie, trojité zavesenie na oceľových pántoch, ktoré sú zabezpečené proti zosadeniu, antikorový prah, panoramatický priezorník a systém Anti panic – rýchly systém uzamykania a odomykania dverí znútra bez použitia kľúča. Na výber sú tri farebné vyhotovenia a tri dekory.

Certifikované bezpečnostné dvere Securido spolu s vystuženou zárubňou spĺňajú nároky na zabezpečenie majetku, tesnosť, zvukovú aj tepelnú izoláciu. Dvere sú vyrobené z pevných oceľových platní a k ich výbave patrí 9-bodový uzamykací systém, bezpečnostné kovanie (chráni zámok a bezpečnostnú vložku) samozrejmosťou je šesť kľúčov, celoobvodové tesnenie, trojité zavesenie na oceľových pántoch, ktoré sú zabezpečené proti zosadeniu, antikorový prah, panoramatický priezorník a systém Anti panic – rýchly systém uzamykania a odomykania dverí znútra bez použitia kľúča. Na výber sú tri farebné vyhotovenia a tri dekory.
Securido Exkluziv

Bezpečnostné prvky zo všetkých strán

Podstatným, aj keď nie rozhodujúcim prvkom bezpečnostných dverí je počet istiacich bodov, ktoré sa delia na pasívne a aktívne. Pasívne istiace body sú pevne navarené na dverné krídlo a po zatvorení dverí zapadnú do otvorov v zárubni, čím bránia vysadeniu zo závesov, páčeniu a vytláčaniu zo zárubne. Aktívne istiace body sa z dverného krídla vysúvajú a ovládajú sa zámkom. Slúžia na ten istý účel ako pasívne istiace body. Vybrať si môžete aj spôsob zamykania. V ponuke je zamykanie kľúčom alebo elektronické riadenie vstupu. Milovníci zvuku štrngajúcich kľúčov, ktorý zvestuje príchod ďalšieho člena domácnosti, môžu využiť špeciálne vložky so sofistikovanými vlastnosťami, ako je napríklad systém generálneho kľúča, ktorý umožňuje použiť jeden kľúč do viacerých zámkov. Odpadá tak hromadenie kľúčov vo zväzku – či už manželskom, alebo kľúčovom.

Elektronické riadenie vstupu znamená, že namiesto kľúča máte kód, čipovú kartu alebo biometrický údaj (odtlačok prsta), ktorý dáte pri vchode nasnímať a elektronický systém po vyhodnotení povolí alebo nepovolí otvorenie dverí. Dvere sa spravidla zatvárajú automaticky alebo podľa želania zákazníka. Doplnkami, ktoré môžu ešte zvýšiť bezpečnosť, sú bezpečnostná zárubňa, bezpečnostné kovanie a vložka, chránený profil kľúča (zaručuje bezpečnosť pri výrobe kópií), bezpečnostná retiazka a panoramatický priezorník. V priezorníku môžete mať nainštalovanú kameru a na monitore doma sledovať, kto prichádza. Nové bezpečnostné dvere je možné osadiť aj do pôvodnej zárubne, musí však ísť o oceľovú zárubňu zaliatu betónom. Trieda bezpečnosti zárubne, kovania a vložky by mala byť rovnaká alebo vyššia, ako je trieda bezpečnosti dverného krídla.


Exteriérové bezpečnostné dvere Sherlock KP/3 majú zosilnenú vnútornú konštrukciu. Uzamykací mechanizmus a aktívne body sú pozvárané a tvoria pevný celok. Dvere sú v bezpečnostnej triede 3 s požiarnou odolnosťou 60 minút a protihlukovou ochranou 42 dB. Sú tepelne zaizolované a bezpečnostná zárubňa s termoobložkou a tesnením ešte vylepšuje ich tepelnotechnické a akustické vlastnosti. Dvere sú doplnené antikorovým prahom a certifikovaným bezpečnostným nadsvetlíkom.

Exteriérové bezpečnostné dvere Sherlock KP/3 majú zosilnenú vnútornú konštrukciu. Uzamykací mechanizmus a aktívne body sú pozvárané a tvoria pevný celok. Dvere sú v bezpečnostnej triede 3 s požiarnou odolnosťou 60 minút a protihlukovou ochranou 42 dB. Sú tepelne zaizolované a bezpečnostná zárubňa s termoobložkou a tesnením ešte vylepšuje ich tepelnotechnické a akustické vlastnosti. Dvere sú doplnené antikorovým prahom a certifikovaným bezpečnostným nadsvetlíkom.
Sherlock


Ako ochrániť svoj dom proti vlámaniu

1034438
Adlo

Pred kúpou dverí si pozorne prekontrolujte všetky certifikáty a porovnajte ich s výrobnými štítkami na dverách. Dôležitá je aj kontrola spôsobu osadenia zárubne. Musí byť kotvená, oceľová, zaliata betónom. Overte si, či sú dvere celooceľové. Niektoré sú po obvode drevené a v takomto prípade sa dajú ľahšie vypáčiť istiace body. Overte si, ako funguje havarijný servis pri zabuchnutí alebo strate kľúčov a ako funguje záručný a pozáručný servis. Seriózni predajcovia poskytujú nonstop servis aj počas sviatkov a víkendov a neodkážu vás na konkurenciu.


Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.
GU Slovensko


Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.
GU Slovensko


Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.
GU Slovensko

Bezpečnostné okno pozostáva z bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Firma GU Slovensko ponúka mechanické systémy na zabezpečenie okien a zasklených stien až do druhej bezpečnostnej triedy – rôzne okenné kovania či snímače uzatvorenia okien, ale aj kovanie, ktoré umožňuje vetrať veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami, a tie sú pritom stále zaistené do druhého stupňa bezpečnosti. Bezpečnostné kovania na okná a balkónové dvere majú hríbové čapy po celom obvode – podľa toho, koľko bezpečnostných uzáverov si vyberiete, volíte si stupeň bezpečnosti okna jeden alebo dva.

 

A čo ďalej?

Bezpečnostné dvere sú solídnym prvkom mechanickej ochrany a v panelákovom byte by mohli byť aj jediným. Ak ste však šťastnými majiteľmi rodinného domu, treba v ochraňovaní pokračovať ďalej. Podľa štatistík sa najviac vlámaní uskutoční práve cez pivničné okná a zasklené steny terás. Dokonca aj strešné okná môžu niektorí vlamači považovať za miesto vhodné na vstup do domu. Pretože bezpečnosť domu určuje jeho najslabší prvok, mali by všetky dostupné výplne otvorov byť v rovnakej bezpečnostnej triede. Pri menších otvoroch a tam, kde nebudú pôsobiť rušivo, môžete použiť mreže. Aby ste sa však necítili ako vo väzení, je tu možnosť využiť bezpečnostné okná a zasklené steny. Tak ako dvere, aj okná sa zaraďujú do šiestich tried bezpečnosti. Už okná v triede odolnosti proti vlámaniu číslo dva budú pre zlodeja dostatočným problémom.


Systém automatického uzamykania okna Adlo zamkne okno pri každom otočení kľučky. Nie je preto možné, že by ste zabudli zamknúť. Dá sa realizovať aj dodatočne na existujúce okno s pôvodnou kľučkou, prípadne s využitím ďalšej kľučky. Je vhodný na otváravé a sklopné výplne otvorov so zabudovaným obvodovým kovaním. Uzamykací mechanizmus okien od firmy Adlo je v bezpečnostnej triede tri.

Systém automatického uzamykania okna Adlo zamkne okno pri každom otočení kľučky. Nie je preto možné, že by ste zabudli zamknúť. Dá sa realizovať aj dodatočne na existujúce okno s pôvodnou kľučkou, prípadne s využitím ďalšej kľučky. Je vhodný na otváravé a sklopné výplne otvorov so zabudovaným obvodovým kovaním. Uzamykací mechanizmus okien od firmy Adlo je v bezpečnostnej triede tri.
Adlo


Systém automatického uzamykania okna Adlo zamkne okno pri každom otočení kľučky. Nie je preto možné, že by ste zabudli zamknúť. Dá sa realizovať aj dodatočne na existujúce okno s pôvodnou kľučkou, prípadne s využitím ďalšej kľučky. Je vhodný na otváravé a sklopné výplne otvorov so zabudovaným obvodovým kovaním. Uzamykací mechanizmus okien od firmy Adlo je v bezpečnostnej triede tri.

Systém automatického uzamykania okna Adlo zamkne okno pri každom otočení kľučky. Nie je preto možné, že by ste zabudli zamknúť. Dá sa realizovať aj dodatočne na existujúce okno s pôvodnou kľučkou, prípadne s využitím ďalšej kľučky. Je vhodný na otváravé a sklopné výplne otvorov so zabudovaným obvodovým kovaním. Uzamykací mechanizmus okien od firmy Adlo je v bezpečnostnej triede tri.
Adlo

Systém automatického uzamykania okna Adlo zamkne okno pri každom otočení kľučky. Nie je preto možné, že by ste zabudli zamknúť. Dá sa realizovať aj dodatočne na existujúce okno s pôvodnou kľučkou, prípadne s využitím ďalšej kľučky. Je vhodný na otváravé a sklopné výplne otvorov so zabudovaným obvodovým kovaním. Uzamykací mechanizmus okien od firmy Adlo je v bezpečnostnej triede tri.

Bezpečnosť proti vlámaniu oknami možno dosiahnuť použitím špeciálneho bezpečnostného kovania, uzamykateľnej kľučky a bezpečnostného zasklenia. Dôležitá je aj samotná montáž


Vložka B. S. (Break secure) značky Mul-T-Lock je zaujímavá tým, že pri pokuse o rozlomenie sa odlomí jej vonkajšia časť. Zostávajúca časť vložky je naďalej funkčná a majiteľ kľúča sa dostane bez problémov dovnútra – jednoducho odomkne. Používa sa tam, kde je namontované otvorené kovanie (bez prekrytia rozetou) a hrozí rozlomenie vložky, čo je častý spôsob vlámania, ktorý používajú zlodeji-začiatočníci. Často sa využíva pri plastových dverách.

Vložka B. S. (Break secure) značky Mul-T-Lock je zaujímavá tým, že pri pokuse o rozlomenie sa odlomí jej vonkajšia časť. Zostávajúca časť vložky je naďalej funkčná a majiteľ kľúča sa dostane bez problémov dovnútra – jednoducho odomkne. Používa sa tam, kde je namontované otvorené kovanie (bez prekrytia rozetou) a hrozí rozlomenie vložky, čo je častý spôsob vlámania, ktorý používajú zlodeji-začiatočníci. Často sa využíva pri plastových dverách.
Assa Abloy

jednotlivých prvkov ako systému a ich spôsob osadenia do stavebného otvoru. Dodávateľa okennej výplne by preto mala firma, ktorá dodáva zabezpečovacie prvky, zaškoliť a oprávniť vykonávať aj montáž týchto prvkov. Miera zabezpečenia objektu sa dá ďalej zvyšovať snímačmi uzatvorenia okien a balkónových dverí. Pomocou nich sa dá kontrolovať, či sú okná zamknuté alebo len zatvorené. Novinkou na trhu je možnosť vetrania veľkoplošnými zdvižne posuvnými dverami so súčasným zabezpečením prvku až do druhého stupňa bezpečnosti. S využitím aj takýchto bezpečnostných prvkov budete mať dom mechanicky zabezpečený zo všetkých strán a tých menej odhodlaných zlodejov odradíte.

Kategória: Dvere, brány
Tagy: bezpečnostné dvere dvere
Zdieľať článok

Diskusia