Ako rozumne kúriť v novom dome

08. 07. 2019
Zdieľať

O vykurovaní v rodinnom dome treba dnes premýšľať trochu ináč než kedysi. Dôvodom sú nielen radikálne odlišné tepelnoizolačné parametre dnešných novostavieb, ale aj normou stanovené požiadavky na potrebu primárnej energie. O čo presne ide?

Nie je energia ako energia

Aby ste nový dom skolaudovali, musíte podľa platnej legislatívy splniť aj niekoľko energetických požiadaviek. V prvom rade je to maximálna potreba tepla na vykurovanie (aktuálne by v rodinnom dome nemala presiahnuť 40,7 kWh/m2 za rok).

Táto hodnota je v podstate rozdielom tepelných strát (obvodovými konštrukciami, tepelnými mostmi a vetraním) a tepelných ziskov (vnútorných, a zasklenými plochami), dá sa teda vo veľkej miere ovplyvniť stavebne. Môže sa však stať, že aj dom s normou predpísanými parametrami konštrukcií nesplní limit na potrebu tepla. Vtedy je riešením riadené vetranie s rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu.

Takto sa dajú znížiť tepelné straty vetraním, a tým aj potreba tepla na vykurovanie, o viac než 30 %. Prvú teplotechnickú požiadavku – potrebu tepla na vykurovanie, tak možno splniť pomerne jednoducho.

Každý dom však v zmysle zákona potrebuje aj energetický certifikát, v ktorom sa objekt hodnotí z hľadiska potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody, a z hľadiska celkovej potreby energie. Najdôležitejším ukazovateľom je pritom tzv. primárna energia, ktorá zohľadňuje aj ekologickú záťaž, teda emisie CO2.

Zjednodušene možno povedať, že pri jej výpočte sa potrebná energia vynásobí príslušnými faktormi či koeficientmi. Zaváži teda, aký zdroj tepla ste si zvolili. Napríklad pri vykurovaní drevom a drevenými peletami sa tento faktor blíži k 0, takže potreba primárnej energie je pri týchto zdrojoch tepla veľmi nízka.

Faktor primárnej energie pri vykurovaní plynom je len o málo vyšší než 1; pri elektrickej energii je vyšší než 2,5, pretože jej výroba predstavuje vysokú ekologickú záťaž. Ak teda kúrite elektrinou, aj pri veľmi nízkej potrebe tepla na vykurovanie sa s primárnou energiou dostanete na pomerne vysokú hodnotu.

TIP, AKO UŠETRIŤ

Pri podlahovom vykurovaní je rozloženie teplôt v priestore rovnomerné, čo spolu so sálaním tepla spôsobuje, že teplotu subjektívne vnímame ako o 1 až 2 °C vyššiu. Teplotu v miestnosti tak možno znížiť pri zachovaní pocitu tepelnej pohody – znížením o 1 °C sa ušetrí asi 6 % energie.

Lokálne alebo centrálne

V zásade si môžete vybrať z lokálnych (priamovýhrevných vykurovacích telies) a centrálnych zdrojov tepla (súčasť ústredného vykurovania). Keďže dnešné novostavby majú nízke tepelné straty, treba do nich dodávať len málo tepla a tepelný výkon zdrojov tepla – či už priamovýhrevných, alebo centrálnych, by mal byť preto primerane nízky a ideálne aj dobre regulovateľný.

Lokálne zdroje, napríklad elektrické podlahové vykurovanie, elektrické sálavé panely, kozuby a pod. premieňajú energiu na teplo priamo na mieste. Ich všeobecnou výhodou je najmä jednoduchosť – nepotrebujú totiž rozvody tepla. 

Centrálne zdroje tepla, napr. rôzne typy kotlov a tepelné čerpadlá, premieňajú palivo (energiu) na teplo centrálne. Teplo sa potom distribuuje po dome pomocou rozvodov a odovzdáva sa rôznymi typmi vykurovacích telies – radiátormi, konvektormi alebo veľkoplošným sálavým systémom (podlahovým, stenovým alebo stropným).

Do dnešných domov s veľmi nízkou potrebou tepla je potrebné voliť vykurovacie telesá určené na spoluprácu s nízkoteplotnými zdrojmi tepla, akými sú kondenzačné kotly či tepelné čerpadlá. Veľkoplošné systémy sú na takéto fungovanie priamo určené.

„Ako cenovo aj prevádzkovo optimálne riešenie často odporúčame investorom kombináciu rekuperácie (spätného získavania tepla) a plynového kondenzačného kotla, ktorý má priaznivé obstarávacie náklady aj výsledok výpočtu primárnej energie.“

Ing. Ján Beňo, projektant teplotechniky 

Veľká šachová partia

Pri výbere zdrojov tepla na vykurovanie a ohrev vody môžete voliť z dvoch prístupov. Môžete všetko zaistiť jedným zariadením, čím si zabezpečíte najmä pohodlie – napr. kompaktnou jednotkou s tepelným čerpadlom vybavíte komfortne a na veľmi malej ploche všetko od rekuperácie cez prípravu teplej vody a kúrenie až po chladenie domu.

Druhou možnosťou je kombinácia rôznych zariadení. Dajú sa tak znížiť prevádzkové náklady či zlepšiť hodnota primárnej energie na energetickom certifikáte (napr. zapojením solárnych kolektorov alebo využitím kozuba na vykurovanie), prípadne znížiť investičné náklady na vykurovaciu sústavu (napr. elektrické priamovýhrevné vykurovanie je investične nenáročné a pri veľmi nízkej potrebe tepla alebo ako doplnkový zdroj môže byť rozumnou voľbou).

Možností je naozaj veľmi veľa a každé zo zariadení má svoje podmienky, výhody aj nevýhody, rozhodovanie teda nie je jednoduché. Aj keď konkrétna voľba je prácou pre odborníka, mať predstavu o možnostiach určite nie je na škodu. 


spotrebiče

spotrebiče
Vaillant Group Slovakia

Každý nový dom musí mať v zmysle zákona energetický certifikát.

Hodnotí sa v ňom potreba energie, pričom sa zohľadňuje aj ekologická záťaž rôznych druhov energií.

Pri vetraní oknami sa stráca asi 40 % tepla.

Rekuperácia dokáže získať z odvádzaného vzduchu až 80 % tepla, čím sa potreba tepla na vykurovanie znížiť o viac než 30 %.

Ideálnym doplnkom na ohrev vody je solárna zostava. 

Pre bežnú domácnosť stačí systém s kolektormi s plochou asi 5 m2 a zásobníkom na 250 až 350 l vody.

Veľkoplošné vykurovanie pracuje s nízkymi teplotami vykurovacej vody.

Teplota až o 20 °C nižšia než pri iných systémoch umožňuje znížiť prevádzkové náklady až o 30 %.

ODPORÚČAME na distribúciu tepla v nízkoteplotných systémoch


teplovodný podlahový systém

teplovodný podlahový systém
REHAU

Teplovodný podlahový systém

Pracuje s nízkymi teplotami vykurovacej vody, je teda priamo určený na spoluprácu s nízkoteplotnými zdrojmi tepla. Sálavým teplom sa ohrievajú predmety a ľudia v miestnosti, vzduch sa od nich zohreje až sekundárne. Z princípu šírenia tepla vyplývajú hlavné výhody tohto systému: nevíri sa pri ňom prach, rozloženie teplôt v miestnosti je rovnomerné a na dosiahnutie príjemného pocitu tepla stačí pomerne nízka teplota – asi 20 °C, čo znamená úspornú prevádzku. (Systém podlahového vykurovanie RAUTHERM SPEED K so suchým zipsom na vykurovacej rúrke, ktorý zrýchľuje ukladanie. www.rehau.com/sk-sk)


radiátor

radiátor
Zehnder Group Czech Republic

Nízkoteplotné radiátory

Dnešné radiátory fungujú v úspornej nízkoteplotnej prevádzke, s teplotou prívodnej vody okolo 50 °C. Teplo sa z nich šíri najmä konvekciou, teda prirodzeným prúdením vzduchu, ktorý sa ohrieva od vykurovacieho telesa a stúpa nahor. Ochladený potom klesá k podlahe. Aj pri radiátoroch sa však časť tepla odovzdá sálaním – aký veľký je pomer sálania, závisí od materiálu a konštrukcie. Dôležité je zvoliť vykurovacie telesá s potrebným výkonom aj s vhodnými rozmermi. (Článkový radiátor Zehnder Charleston má až 35 % podiel príjemného sálavého tepla. www.zehnder.cz)

Ekologické centrálne zdroje tepla


tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo
Vaillant Group Slovakia

Tepelné čerpadlo

Aj najnovšie technológie majú svoje benefity. Napríklad tepelným čerpadlom vybavíte ohrev vody, kúrenie aj chladenie. Je to teda veľmi jednoduché a komfortné riešenie nenáročné na priestor. Vstupná investícia je tu síce vyššia, výhodou je však takmer bezstarostné fungovanie a nízke prevádzkové náklady – potreba energie je totiž oproti vypočítanej potrebe tepla asi tretinová. (Vaillant ­recoCOMPACT exclusive vzduch/voda je vnútorné tepelné čerpadlo so zásobníkom teplej vody (TV) a centrálnou vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla. V domácnosti zabezpečí vykurovanie (A++), chladenie, prípravu TV (225 l) aj čerstvý vzduch. www.vaillant.sk)


solárne kolektory

solárne kolektory
Vaillant Group Slovakia

Solárne kolektory

V solárnom paneli sa slnečným žiarením ohreje teplonosná tekutina, pomocou ktorej sa potom zohrieva voda v zásobníku. Systém slúži najmä na prípravu teplej vody. Podľa zapojenia do vykurovacej sústavy však môžu niektoré v prechodnom období podporiť aj vykurovanie, prípadne umožňujú využiť letné prebytky tepla na ohrev vody v bazéne. Kolektory fungujú aj v zimnom slnečnom počasí, a to aj pri teplotách pod nulou. (Solárna zostava Vaillant auroSTEP plus dokáže počas celého roka zabezpečiť pre domácnosť až 70 % TV. Skladá sa z 250 l alebo 350 l bivalentného zásobníka, solárneho modulu a dvoch alebo troch plochých kolektorov.


Pri výbere kotla zaváži aj jeho dizajn, najmä ak ho chcete zakomponovať do interiéru. Závesný kondenzačný kotol Bosch Condens 9000i má elegantný vzhľad a drží krok s modernými technológiami, k jeho prednostiam patrí aj komfortná intuitívna obsluha.

Plynový kondenzačný kotol
Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika – Junkers


Pri výbere kotla zaváži aj jeho dizajn, najmä ak ho chcete zakomponovať do interiéru. Závesný kondenzačný kotol Bosch Condens 9000i má elegantný vzhľad a drží krok s modernými technológiami, k jeho prednostiam patrí aj komfortná intuitívna obsluha.

Plynový kondenzačný kotol

Kondenzačný kotol je výhodný z hľadiska investície, nákladov na prevádzku aj potreby primárnej energie. Ak ho skombinujete so zásobníkom, môže slúžiť aj na prípravu TV. Dnešné domy potrebujú na vykurovanie len málo energie, iná situácia je však pri TV – tá sa míňa rovnako ako kedysi. Preto by mal mať kotol čo najväčší modulačný rozsah, aby vedel dodávať minimum energie na vykurovanie v prechodnom období a zároveň poskytnúť veľký výkon na prípravu TV, ktorú treba ohriať na vyššiu teplotu. (Výkonový rozsah kotla Condens 9000i sa dá regulovať v rozsahu až 1 : 10, takže napr. 30 kW kotol môže znížiť svoj výkon len na 3 kW.


Pyrolytický kotol je určený na splyňovanie suchého kusového dreva, pri ktorom sa dosahuje vyšší stupeň účinnosti ako pri bežnom spaľovaní. Na tento kotol môžete získať prostriedky štátnej podpory v rámci programu Zelená domácnostiam.

Pyrolytický kotol
Robert Bosch spol. s r.o. divízia TT – Buderus


Pyrolytický kotol je určený na splyňovanie suchého kusového dreva, pri ktorom sa dosahuje vyšší stupeň účinnosti ako pri bežnom spaľovaní. Na tento kotol môžete získať prostriedky štátnej podpory v rámci programu Zelená domácnostiam.

Kotol na biomasu

Ide o ekologický a ekonomicky výhodný zdroj tepla. Kotly na biomasu sú určené na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok alebo kusového dreva v systéme splyňovania. Sú vhodné najmä tam, kde nie je problém s priestorom na skladovanie paliva ani s potrebnou obsluhou (dopĺňanie paliva, vynášanie nespálených zvyškov). (Drevosplyňovacie kotly Buderus Logano S171 s výkonom od 22 do 50 kW sú určené na pyrolytické spaľovanie dreva. Majú vysokú účinnosť až 89 % a nízke emisie. Spaľovanie sa riadi plynulou reguláciou ventilátora. Súčasťou kotla je aj regulátor s LCD displejom, cez ktorý sa ovládajú funkcie kotla a vykurovacieho systému.

Lokálne zdroje tepla


Elektrické podlahové vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie
Fenix

Elektrické podlahové vykurovanie

Patrí medzi priamovýhrevné systémy. Výhodou je jednoduchá realizácia, nízke obstarávacie náklady a rýchla reakcia na požiadavky regulácie. Náklady na prevádzku však zodpovedajú cene elektrickej energie. Praktické je napríklad tam, kde je potrebné doplnkové vykurovanie len v niektorých miestnostiach (napr. v kúpeľni), alebo na lokálne zvýšenie teploty len na niektorých miestach podlahy. (Jednu z možností na ohrev podlahy predstavujú vykurovacie rohože ECOFLOOR. Umiestňujú sa do vrstvy betónového alebo anhydritového poteru, prípadne do vrstvy flexibilného lepiaceho tmelu pod keramickú dlažbu.


Elektrické sálavé panely

Elektrické sálavé panely
Fenix Slovensko

Elektrické sálavé panely

K niektorým tepelným čerpadlám je potrebné doplnkové kúrenie na najchladnejšie obdobie. Na tento účel sú šikovnou voľbou elektrické sálavé panely. Vďaka sálaniu sú energeticky úsporné, majú tiež rýchly nábeh, čo z nich robí vhodný doplnkový zdroj tepla aj k vykurovacím systémom s veľkou zotrvačnosťou. Úspornosť priamovýhrevných systémov spočíva aj v tom, že sa energia mení na teplo priamo vo vykurovacom telese – keďže systém neobsahuje žiadne potrubia, nie je potrebná ich realizácia, ani v nich nevznikajú tepelné straty.


kozubové kachle

kozubové kachle
THORMA Výroba, k.s

Akumulačný kozub alebo kozubové kachle

Keďže dnešné novostavby majú nízke tepelné straty, treba do nich dodávať len málo tepla. Tepelný výkon kozuba či kachlí by teda mal byť primerane nízky. Tento problém elegantne rieši akumulácia – akumulačné prvky uvoľňujú teplo vzniknuté pri horení postupne, takže tepelný výkon sa zníži jeho rozložením na dlhší čas a miestnosť sa nebude prehrievať. Navyše stačí priložiť len raz za 6 až 12 hodín. (Kozubové kachle ATIKA Steel obsahujú prstence z akumulačného žiarobetónu, vďaka čomu vyhrievajú interiér ešte niekoľko hodín po dohorení paliva. Majú externý prívod vzduchu, regulačný rozsah 3,8 ÷ 11,2 kW a tepelnú účinnosť až 84 %.)

 

Kedy sa vyplatí elektrická podlahovka?

Pri elektrickom podlahovom vykurovaní nie je potrebný kotol či iný zdroj tepla, náklady na jeho realizáciu sú vďaka tomu pomerne nízke a jeho inštalácia je veľmi jednoduchá. Elektrická energia je však drahá, čo môže pri vyššej potrebe tepla znamenať veľmi vysoké náklady na prevádzku. Čím nižšia je teda potreba tepla, tým viac sa tento spôsob kúrenia vypláca. V súčasných novostavbách, kde potreba tepla na vykurovanie nepresahuje 40,7 kWh/m2 a rok, môže byť elektrické podlahové vykurovanie rozumnou voľbou, a to najmä v kombinácii s inými zdrojmi tepla, napríklad s kozubom. V stavbách s vyššími tepelnými stratami alebo ako jediný spôsob distribúcie tepla je naopak výhodnejšie teplovodné podlahové vykurovanie v kombinácii s plynovým kotlom alebo tepelným čerpadlom – vyššiu obstarávaciu cenu tu totiž pomerne rýchlo vykompenzujú nižšie prevádzkové náklady.

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM 
ZDROJ: časopis Môj dom

Kategória: Energia
Tagy: kondenzačný kotol vykurovanie
Zdieľať článok
Spaľuje váš sused v kotle odpad či starý nábytok? Podľa nového zákona mu hrozí vyššia pokutaASB.sk

Spaľuje váš sused v kotle odpad či starý nábytok? Podľa nového zákona mu hrozí vyššia pokuta

Vyberáme plynový kotol do rodinného domuDom z tehly

Vyberáme plynový kotol do rodinného domu

V bytoch prevláda vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje najviac využíva Trnavský krajASB.sk

V bytoch prevláda vykurovanie plynom, obnoviteľné zdroje najviac využíva Trnavský kraj

Využite obdobie zimného spánku a zrežte dreviny. Týchto 6 rastlín však nechajte bez zásahu!Záhrada

Využite obdobie zimného spánku a zrežte dreviny. Týchto 6 rastlín však nechajte bez zásahu!

Diskusia