Ako si vybrať správnu firmu na zateplenie domu

08. 09. 2014
Zdieľať

Najčastejšie chyby pri zatepľovaní spôsobuje zlý výber zhotovovateľa alebo prehnaná snaha šetriť za každú cenu.

Cieľom zateplenia je znížiť energetickú spotrebu domu. V snahe skresať náklady na minimum sa často stáva, že majitelia domov šetria na nesprávnych miestach, predovšetkým na hrúbke izolačného materiálu. Do akej miery však ovplyvní táto položka celkové náklady na zateplenie a oplatí sa vôbec šetriť na hrúbke izolačného materiálu? „Pri výbere stavebnej firmy je často najdôležitejším kritériom cena a prvou položkou, z ktorej sa uberá, býva materiál tepelnej izolácie. Pritom najväčšiu časť rozpočtu celkovej obnovy budov tvoria fixné výdavky spojené so stavebnými a lešenárskymi prácami a ďalšie komponenty zatepľovacieho systému, akými sú lepidlá, sieťky, kotvy, omietky a podobne. Zvýšená cena za hrubší izolačný materiál celkové náklady významne neovplyvní. Napríklad pri zvýšení hrúbky minerálnej tepelnej izolácie z 10 na 15 cm sa zvýšia celkové náklady na zateplenie približne o 13 %, čo nie je pri výške celkovej investície až také významné. Zateplenie slúži desiatky rokov, a tak budova dokáže ušetriť významnú sumu a čas návratnosti zateplenia sa skráti,“ spresňuje Miroslav Zliechovec z Knaf Insulation. 


Ako si vybrať správnu firmu na zateplenie domu

1411519
xella

Ako sa prejavujú chyby nesprávneho zateplenia 

Studené steny

Z praxe sú známe prípady, že niektorí majitelia zateplených budov sa sťažujú na chladné obvodové steny, prípadne že z hľadiska tepelného komfortu nepociťujú žiadne zlepšenie. Príčinou býva zväčša nedostatočná hrúbka tepelnej izolácie alebo jej narušenie. Podobné neduhy sa objavujú aj pri čiastočnom zateplení. Typ a hrúbku izolačného materiálu musí posúdiť a navrhnúť projektant individuálne pre konkrétny dom. Tieto údaje nemožno zovšeobecniť.

Plesne na obvodovej stene

Okná sa odporúča vymeniť tesne pred zateplením obalových konštrukcií. Tam (platí to najmä pre staršie budovy), kde sa vymenili okná ešte pred zateplením obvodových stien, prípadne nemajú dostatočnú hrúbku izolácie (len 5 až 6 cm), sa môžu už po prvej zimnej sezóne objaviť plesne. Miesto, na ktorom sa plesne tvoria, má príliš nízku teplotu, a preto na ňom kondenzujú vodné pary z interiéru. Plesne sa väčšinou tvoria v oblasti rohov, kútov, na miestach osadenia okien alebo spojoch vonkajšej steny s balkónovými doskami. „V týchto bodoch sa vytvárajú tepelné mosty. Ich príčinou býva nedostatočná tepelná izolácia alebo nepresné či nedbalé pripevnenie izolačnej vrstvy k členitejším tvarom na fasáde,“ spresňuje Miroslav Zliechovec.


Ako si vybrať správnu firmu na zateplenie domu

1411545
thinkstock.com

Plesne okolo okien a balkónov

Pred zateplením treba preveriť stav nosnej konštrukcie, ak je odhalená a skorodovaná kovová výstuž, treba ju najprv opraviť a zaceliť všetky škáry a nerovnosti na balkónovej doske. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa tam i vlhkosť a tvoria sa plesne.

Výmenu okien treba realizovať pred zateplením obvodových stien, v opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu zatepľovacieho systému a vzniku prasklín a tepelných mostov. Izolácia môže byť takisto dodatočne narušená nesprávnou manipuláciou – montážou sušiakov na bielizeň, klimatizačných jednotiek, inštaláciou rozvodov antény, káblov či striešky nad balkónmi. 

Praskliny na povrchu a opadávajúca izolácia

Narušenú alebo nepriliehajúcu vrstvu tepelnej izolácie spôsobuje vo väčšine prípadov nesprávna aplikácia izolantu alebo použitie nevhodného typu či množstva komponentov zatepľovacieho systému. Príčinou týchto deštrukčných prejavov môžu byť:
• netesnosti medzi fasádnymi doskami, ktoré môžu znížiť účinnosť celého zatepľovacieho systému; 
• nevhodné lepenie – lepidlo treba aplikovať minimálne na 40 % plochy izolantu; okrem iných problémov môže len bodové lepenie dosiek na tzv. buchty zapríčiniť praskanie omietky, „bubliny“, vykresľovanie dosiek, odpadávajúcu izoláciu či zhoršiť akustickú izoláciu;
• používanie rôznych nekvalitných komponentov zatepľovacieho systému – často sa na zateplenie použije nevhodný typ izolačného materiálu; svoju rolu v tom hrá predovšetkým ich nižšia cena; takisto sa stáva, že realizačná firma použije napríklad nedostatočné množstvo kotiev na štvorcový meter a v dôsledku toho sa devastuje celý zatepľovací systém; aj preto sa odporúča osloviť firmy, ktoré realizujú certifikované zatepľovacie systémy s príslušnou zárukou.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nutné pri panelových domoch od 22,5 m dôležité používať nehorľavý izolant, teda minerálnu vlnu, čo znamená, že často dochádza ku kombinácii izolačných materiálov (ak sa do povolenej výšky použil napr. polystyrén). Kontakt dvoch materiálov, ktoré majú rôzne vlastnosti, musí byť spevnený, čo znamená zložitejší proces realizácie – treba zrealizovať dvojité presieťkovanie (prearmovanie). Ak sa tento postup nedodrží, dochádza v miestach spojov k praskaniu alebo vytváraniu trhlín na povrchu zatepľovacieho systému.


Ako si vybrať správnu firmu na zateplenie domu

1411525
Knauf Insulation

Zatekanie strechy

Vnútri strešnej konštrukcie sa niekedy začnú tvoriť plesne, dokonca pri väčších poruchách cez strechu môže aj zatekať. Spôsobuje to nevhodný výber izolačnej fólie a parozábrany, prípadne jej neodborná aplikácia. Vypomstiť sa vie aj nepresné vymeranie jednotlivých častí tepelnej izolácie.

Ako predísť chybám

Nechajte to na projektanta…

Pri rekonštrukcii, no platí to aj pri novostavbe, musí presnú hrúbku izolačného materiálu posúdiť a navrhnúť odborník – projektant, audítor. Ten na základe analýzy stavu budovy a predchádzajúcej projektovej dokumentácie vypracuje projekt, v ktorom zohľadní aj celkovú požiadavku investora na dosiahnutie určitého energetického štandardu budovy. Tomu predchádza riadna obhliadka domu. Nápomocný môže byť aj súpis nedostatkov.

… a realizačnú firmu

Zatepľovanie obvodových stien sa neodporúča realizovať svojpomocne, ak nemáte dostatočné odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Predsa len – ide o nemalú investíciu. Odborníci radia vyberať si realizačné firmy, ktoré majú licenciu na realizáciu ETICS. Takisto je vhodné mať stavebný dozor, ktorý dokáže skontrolovať realizačnú firmu. To je maximum, čo môžete urobiť. Naopak, minimálne si môžete naštudovať dôležité kroky zateplenia aj vy. 

Z praxe
Od jesenného obdobia sú priebežne monitorované dva rodinné domy, jeden po obnove so zateplenou strechou a fasádou a druhý v pôvodnom stave. Obnovený dom má zateplenú strechu ekologickou sklenou minerálnou vlnou na báze ECOSE Technology v hrúbke 250 mm a fasádu kamennou minerálnou izoláciou v hrúbke 200 mm. Za päť mesiacov ušetril zateplený dom 55 % nákladov na vykurovanie oproti nezateplenému, čo je úspora 385 eur.

(zdroj: Knauf Insulation)


Ako si vybrať správnu firmu na zateplenie domu

1411547
Knauf Insulation

Ako si vybrať správnu firmu 

Preverujte, pýtajte sa

Preverte si referencie o budúcom zhotovovateľovi, napríklad pri realizácií podobnej stavby, no neváhajte si ich vyžiadať aj priamo od firmy. 

Len s licenciou 

Vyberajte si zhotovovateľa s licenciou, ktorý je zaškolený priamo u výrobcov konkrétnych zatepľovacích systémov a bude používať certifikovaný alebo testovaný zatepľovací systém. To znamená, že v snahe ušetriť nebude kombinovať komponenty od viacerých výrobcov. Výsledkom takéhoto snaženia väčšinou bývajú praskliny už po prvej zime, navlhnutá odpadávajúca omietka či iné závažné nedostatky. 

Nedávajte zálohy

Plaťte len za vykonané práce. Pri nákupe materiálu zväčša dodávateľ vystavuje faktúru, na ktorej je určitá lehota splatnosti, zvyčajne dostatočne dlhá, aby sa medzičasom zrealizovali už prvé práce. 

Stavebný dozor

Dôležité je mať na stavbe technický dozor, ktorý má s takýmito prácami skúsenosti, kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie technologických predpisov a postupu prác.

Kategória: Energia Materiály
Tagy: fasády zateplenie zateplenie domu
Zdieľať článok

Diskusia