Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

13. 10. 2008
Zdieľať

Koľko ste mali tento rok nedoplatok za kúrenie? A viete o koľko zdražie plyn? Rosí sa vám čelo, keď si pomyslíte na ďalšiu vykurovaciu sezónu? Skôr, než hodíte flintu do žita a začnete hromžiť na tých, čo môžu za situáciu na svetových trhoch ropy, pokúste sa pozrieť na problém z inej strany. Možno je vo vašich silách znížiť svoju spotrebu.

Vykurovacia sústava sa skladá z niekoľkých súčastí, z ktorých každá ovplyvňuje fungovanie celku, jeho účinnosť aj spotrebu energie. Aby celok fungoval ako dobre namazaný stroj, základom je, podobne ako pri aute, pravidelná údržba, raz za čas je potrebný radikálnejší rez – podobne ako moderné motory v autách, aj moderné kotly majú podstatne vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu než ich predchodcovia.

V našich domácnostiach je najrozšírenejšie ústredné vykurovanie, pri ktorom je jeden zdroj tepla – kotol, na Slovensku najčastejšie kotol na zemný plyn. Vykurovanie sa pritom obvykle kombinuje s prípravou teplej vody. V zdroji tepla, teda kotle, sa mení energia z paliva na teplo, ktoré sa odovzdáva teplonosnej látke, teda vode. Prostredníctvom potrubného rozvodu sa teplá voda ďalej distribuuje do vykurovacích telies.

Základom je pravidelná údržba

Pravidelná údržba je overený spôsob, ako udržať stroje v dobrej kondícii a spotrebu na uzde. Platí to aj pre kotol a vykurovaciu sústavu. Kotol je v bežnej domácnosti počas jedinej vykurovacej sezóny v permanentnej prevádzke asi 1 500 hodín, a ak to má zvládať efektívne, je nutná jeho pravidelná údržba. I tu platí, že prevencia šetrí náklady. Vďaka nej môžete maximálne ekonomicky a ekologicky využívať vykurovaciu sústavu, navyše, pravidelná prehliadka môže včas odhaliť potrebu servisu. Zminimalizujete tak pravdepodobnosť vzniku porúch vo vykurovacej sezóne.

Ak nechcete prísť pri novom kotle o dvojročnú záruku, odporúča sa absolvovať prvú servisnú prehliadku už po roku od jeho kúpy. V opačnom prípade môžete stratiť na zákonnú záruku nárok. Po uplynutí záručnej lehoty vás k pravidelným prehliadkam plynového kotla zaväzuje už len vlastná zodpovednosť – výrobcovia odporúčajú kontrolu po každej vykurovacej sezóne aj pri spotrebičoch, ktoré už nie sú v záruke, pretože takáto starostlivosť prinesie ich dlhšiu životnosť, vyššiu účinnosť aj bezpečnosť. Servisný technik pri prehliadke kotol zároveň nastaví a vyhotoví protokol, ktorý môže obsahovať aj odporúčania na prípadné opravy.
 


Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

166450

Pravidelnými kontrolami (vždy po vykurovacej sezóne) zaistíte efektívne fungovanie vykurovacej sústavy, jej bezpečnosť a včasný servis. Vďaka tomu sa vám finančné prostriedky vložené do údržby niekoľkonásobne vrátia. (Vaillant)

Odporúčaný rozsah preventívnej prehliadky je podobný ako rozsah záručnej prehliadky a závisí od typu kotla (pre rôzne typy kotlov ho nájdete napríklad na stránke SPP). Dôležité je vyčistenie kotla, pretože voda, ktorá doň vchádza, vytvára vodný kameň. Ten bráni prestupu tepla a znižuje účinnosť kotla. Rovnako dôležité je odstránenie vodného kameňa z guľových kohútov a ich premazanie. Pri pravidelnom servise sa tiež čistia horáky, nastavuje sa zapaľovanie a kontrolujú sa všetky ovládacie a zabezpečovacie prvky kotla. Vykonávajú sa skúšky tesnosti rozvodov vody a plynu, ktoré sú nutné najmä z bezpečnostného hľadiska.

Účinnosť vykurovania môže znížiť aj zavzdušnenie systému. Odvzdušňovanie kotla prebieha automaticky, radiátory sa však odvzdušňujú samostatne. Dôležité je pritom vypnúť čerpadlo, inak by sa systém zaplnil vzduchom. To by narušilo prirodzenú cirkuláciu vody a mohlo by spôsobiť koróziu vnútra konečných článkov vykurovacej sústavy a ich následné praskanie.

 

 

Preventívna prehliadka môže pri starších kotloch upozorniť aj na to, že jeho technický stav je nevyhovujúci, prevádzka nehospodárna, možno až nebezpečná a ani časté opravy neprinesú očakávaný výsledok. V takomto prípade je riešením nový kotol. Modernejšie zariadenie síce znamená vyššiu jednorazovú investíciu, väčšinou však prinesie aj radikálne zníženie prevádzkových nákladov a tiež spoľahlivosť a bezpečnosť.

 

 

 

Je čas na výmenu?

Ak máte kotol technicky zastaraný, opotrebovaný či poruchový, nadišiel čas na jeho výmenu. Pri plynových kotloch sú technicky zastaranejšie klasické kotly, kondenzačné kotly sa považujú za „vyššiu generáciu“, sú modernejšie a efektívnejšie. Približná priemerná životnosť klasického kotla je asi 15 rokov, výrazne ju však môže ovplyvniť pravidelná údržba, ktorá pôsobí na funkčnosť a efektivitu kotla. K prejavom opotrebovania kotla patria časté poruchy a „vypadávanie“ kotla, a tiež vysoká spotreba paliva. Montáž a napojenie nového kotla na rozvody zverte do rúk odborníkom. Pred spustením kotla do prevádzky je nutné napojenie rúr a ventilov, ako aj presné nastavenie a vyregulovanie systému.

 

 

 

Plynový nástenný kondenzačný kotol ATTACK KZT s plynule modulovaným výkonom v rozmedzí 7 – 25 kW je určený na kúrenie a ohrev TÚV vo vstavanom 60-litrovom zásobníku. Vďaka svojej konštrukcii predstavuje najmodernejší spôsob využitia energie – pri minimálnych rozmeroch a maximálnej účinnosti je jeho prevádzka hospodárna a nezaťažuje životné prostredie. (Attack)

Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

166445

Kondenzačný kotol má iné napojenie ako klasický, možno ho však tiež napojiť na pôvodné potrubia. Pri výmene klasického kotla za kondenzačný je však potrebné vyriešiť odvádzanie kondenzátu a urobiť zmeny v komínovom systéme. Z 1 m3 spaľovaného plynu vzniká približne 1,5 l kondenzátu, ktorý je nutné priebežne likvidovať – najbežnejší spôsob je jeho odvádzanie do kanalizácie. Zmeny v komínovom systéme sa obvykle realizujú vložením plastových rúrok do tradične riešeného komína. Pre správny odvod spalín musí byť vytvorený prirodzený a umelý komínový ťah, aby prebiehalo dokonalé spaľovanie. Nejde pritom o rozsiahle ani finančne náročné práce, je však potrebné, aby ich realizovali odborníci. Chyby pri inštalácii a nastavení by mohli spôsobiť neefektívne vykurovanie, predčasné opotrebovanie a skrátenie životnosti kotla.

 

 

 

 

I keď plynový kotol funguje aj po rokoch, nemusí fungovať rovnako dobre. Časom sa „rozladí“ a jeho spotreba sa zvýši, môže sa tiež znížiť jeho bezpečnosť. Pri preventívnych prehliadkach sa  môže ukázať, že pôvodné nastavenie spotrebiča (najmä plynového horáka) sa rokmi z rôznych príčin zmenilo a už nezodpovedá pôvodným parametrom. Spotrebič teda funguje, ale s horšou účinnosťou. Ak sa táto skutočnosť včas neodhalí, môže sa proces horenia postupne zhoršovať.

Pri nedokonalom spaľovaní plynu sa môže napríklad zvýšiť tvorba sadzí, ktoré sa usadzujú v okolí horáka (alebo priamo na ňom), vzniká tiež nežiaduci CO, ktorý môže byť pri zlom odvode spalín (zanesený komín) a nedokonalom vetraní priestoru životu nebezpečný. Zhoršovanie procesu horenia zároveň významne znižuje účinnosť spotrebiča a znamená zbytočne vysokú spotrebu zemného plynu. Riešením sú pravidelné preventívne prehliadky a následný servis alebo oprava kotla.

 

 

 

Aký kotol?

Pri výbere nového kotla je dôležité zvoliť typ so zodpovedajúcim výkonom pre danú vykurovaciu sústavu. Ak by bol výkon nízky, systém nezvládne vykúriť celý dom, ak by bol privysoký, kotol bude často vypínať, čím sa zbytočne opotrebúva. Ak ste sa rozhodli pre plynový kotol, vybrať si môžete klasický (s atmosférickým horákom) alebo kondenzačný, buď závesný alebo stacionárny.


Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

166446

Stacionárny kondenzačný kotol Vaillant ecoCOMPACT s vrstveným zásobníkom na TÚV je kompletným riešením s maximálnou úsporou miesta. Súčasťou kotla môže byť panel s ekvitermickým regulátorom. Kotol slúži na vykurovanie aj ohrev pitnej vody – kombinuje  sa v ňom vykurovacie zariadenie s integrovaným vrstveným zásobníkom teplej vody. Vrstvené ukladanie vody zabezpečí dostatok teplej vody v každom okamihu. Toto riešenie je úsporné nielen vzhľadom na spotrebu plynu, ale aj na pôdorysnú plochu. Vďaka kompaktným rozmerom ho možno inštalovať do rôznych ník, predsiení či podkroví, moderný dizajn sa uplatní aj v obytných miestnostiach. (Vaillant)

 

 

Výhodou klasických kotlov je ich nižšia cena, býva však vykúpená nákladnejšou prevádzkou. Z princípu atmosférického horáka, ktorý sa využíva pri klasických kotloch, totiž vyplýva systém zapni-vypni pri spaľovaní plynu a nemožnosť plynulej zmeny výkonu. A tak kotol, najmä v lete pri ohreve pitnej vody, naštartuje niekoľkokrát za deň, naplno sa ohreje, a zvyšok času neefektívne chladne. Kotle s atmosférickým spaľovaním navyše nasávajú vzduch na horenie priamo z miestnosti, preto treba vzduch do miestnosti s kotlom aj privádzať – obvykle neuzatvárateľnou mriežkou z exteriéru, a to aj pri silných mrazoch. Prichádzajúci studený vzduch tak ochladzuje kotolňu a zvyšuje tepelné straty kotla.

 

 

 


Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

166447

 

Ako znížiť spotrenu plynu pri vykurovaní

166449

Zostava kondenzačného kotla Junkers CerapurComfort (14 kW) s nepriamo ohrievaným zásobníkom teplej vody Storacell 120L je novinkou roku 2008. Je investične najvýhodnejším riešením z ponuky výrobcu so zásobníkom s maximálnou úsporou prevádzkových nákladov (cena zostavy je 54 990 Sk s DPH, samostatný kotol stojí 44 990 Sk s DPH). (Junkers)   Stacionárny kondenzačný kotol Junkers CerasmartModul s integrovaným zásobníkom teplej vody je reprezentantom najmodernejšej technológie ohrevu teplej vody vo vrstvenom zásobníku bez klasickej vykurovacej špirály (cena 74 990 Sk s DPH). (Junkers)

Progresívne kondenzačné kotly sú síce drahšie (majú komplikovanejšie, a preto aj drahšie súčasti, napríklad dokonalejší horák či výmenník tepla na ochladzovanie spalín), pracujú však efektívnejšie – dokážu totiž využiť odpadové teplo. Pri spaľovaní plynu vzniká pomerne veľké množstvo vody, ktorá pri klasických kotloch doslova vyletí hore komínom – bez využitia odchádza spolu s horúcimi spalinami vo forme vodnej pary, v ktorej je viac než 10 % tepla získaného z plynu. Kondenzačné kotly dokážu teplo z vodnej pary získať a využiť – vodnú paru ochladia a nechajú skondenzovať na vodu. To je najvýznamnejším dôvodom ich vysokej účinnosti (v porovnaní s novým nekondenzačným kotlom môže byť spotreba plynu až o 15 % nižšia). Okrem toho sú nižšie aj straty tepla spalinami: vzduch na spaľovanie sa privádza komínom koncentrickou dvojrúrou – vnútorná odvádza spaliny, vonkajším medzikružím sa privádza vzduch na horenie, ktorý sa tak cestou predhreje.

Kondenzačné teplo sa najúčinnejšie využíva v nízkoteplotných vykurovacích systémoch, kondenzačné kotly však pracujú s veľmi vysokou účinnosťou aj v klasických vykurovacích systémoch.

 

 

 

 

Pravidelná kontrola kotlov je povinná
Od prvého januára 2008 je v platnosti Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Okrem iného ukladá majiteľom kotlov povinnosť pravidelných kontrol v domácnostiach. Oprávnená osoba po kontrole vyhotoví správu o výsledku kontroly s návrhom odporúčaní na odstránenie prípadných chýb. Intervaly pravidelných kontrol sú individuálne a závisia od druhu a výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva, kategórie budovy a ďalších faktorov. Podľa tohto zákona kotly podliehajú špeciálnej kontrole z pohľadu účinnosti a emisií. Komplexnej kontrole musí byť podrobená aj celá vykurovacia sústava. Vo všeobecnosti platí, že pri vyšších výkonoch kotlov sa intervaly zákonom stanovených pravidelných kontrol skracujú.

Napríklad:

  • pri menovitom výkone od 20 do 30 kW a fosílnom tuhom alebo tekutom palive je interval pravidelnej kontroly kotla každých 10 rokov,
  • pri menovitom výkone od 20 do 30 kW a palive zemný plyn je interval dlhší, a to každých 15 rokov, z dôvodu ekologicky vhodnejšieho paliva,
  • pri menovitom výkone od 30 do 100 kW a palive zemný plyn je vzhľadom na vysoký výkon interval pravidelnej kontroly iba 6 rokov,
  • pri menovitom výkone od 30 do 100 kW a fosílnom alebo tuhom palive je vzhľadom na vyšší výkon kotla a menej ekologické palivo interval ešte kratší, 4 roky.

(pokračovanie)

Článok bol uverejnený v časopise Môj dom 08/2008.

 

 

Kategória: Energia
Tagy: kotly
Zdieľať článok

Diskusia