Čo potrebujete vedieť pred kúpou tepelného čerpadla?

Čo potrebujete vedieť pred kúpou tepelného čerpadla?

20. 09. 2019 Zdieľať

Zvažujete kúpu tepelného čerpadla? Čítate množstvo článkov na internete, pýtate sa kolegov, či známych a aj tak sa neviete rozhodnúť? Prinášame Vám odpovede na najčastejšie otázky.

Väčšina priemerných domácností na Slovensku spotrebuje najvýznamnejšiu časť energií na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Tepelné čerpadlá typu vzduch – voda využívajú teplo z okolitého prostredia, teda zo vzduchu, ktorý je zadarmo. Tým výrazne znižujú náklady za energie a zároveň šetria naše životné prostredie tým, že nevypúšťajú znečisťujúce emisie do ovzdušia.

Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch – voda?

Tepelné čerpadlo (ďalej aj TČ) pracuje na princípe využitia tepla zo vzduchu, ktorého „prečerpaním“ a odobratím časti jeho tepla dochádza ku zmene teploty média na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme. Základom je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Teplo získané z okolitého prostredia na vykurovanie je vyššie ako spotreba energie na pohon TČ. Vyjadrené číselne, z 1kWh spotrebovanej elektrickej energie dokáže tepelné čerpadlo produkovať až 3-4 kWh tepla.


tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo
Immergas

Aký výkon tepelného čerpadla potrebujem?

Výkon TČ sa vypočíta podľa celkovej potreby tepla objektu, tzv. tepelných strát. Tepelné straty ovplyvňuje vonkajšia teplota. Dôležitá je teda oblasť, v ktorej sa dom nachádza, nakoľko ten istý rodinný dom môže mať v rôznych častiach Slovenska iné tepelné straty (severné oblasti Slovenska sú podstatne chladnejšie ako južné). Tepelné čerpadlá by mal preto navrhovať odborník, ideálne projektant.

Čo je to COP a čo SCOP?

Skratka pochádza z anglického Coefficient Of Performance (koeficient výkonnosti), čo je vlastne výkonové číslo tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo potrebuje pri svojej prevádzke pohonnú energiu, no tepelnej energie vyrobí niekoľkonásobne viac, ako je spotreba na pohon. Tento pomer vyjadruje efektívnosť TČ. Ak dodáme 1kW formou elektrickej energie napájajúcej elektromotor kompresora, TČ vyrobí napr. 4kW tepla. Vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 4. COP udáva každý výrobca v katalógu a charakterizuje ideálnu hodnotu, ktorú je TČ schopné dosiahnuť za optimálnych podmienok. V prípade zníženia vonkajšej teploty alebo naopak potreby zvýšenia výstupnej teploty sa toto číslo znižuje a preto ho nemožno porovnávať bez poznania podmienok jeho určenia, je to totiž len jeden bod na skutočnej prevádzkovej charakteristike zariadenia. Napríklad to isté čerpadlo v režime teplôt A7/W35 (vonkajšia teplota vzduchu 7 °C / teplota výstupnej vykurovacej vody 35 °C) môže mať COP 3,90. Naopak v prípade požiadavky na vyššiu výstupnú teplotu pri nižšej vonkajšej teplote v režime A2/W55 môže mať hodnotu len okolo 2,95.
Nakoľko efektivita TČ vzduch – voda je závislá od aktuálnej teploty vonkajšieho vzduchu v rôznych ročných obdobiach, na porovnanie je výpovednejšie a správne používať hodnotu SCOP – sezónny vykurovací súčiniteľ označovaný pre vykurovanie tiež aj ako SPF (Seasonal Performace Faktor) alebo  pomer sezónnej energetickej účinnosti pre chladenie SEER (Seasonal Energy Efficency Ratio). Tieto súčinitele zohľadňujú geografickú polohu a priemerné hodnoty teplôt daného regiónu v priebehu celého roka. Ide teda o objektívnu hodnotu efektivity zariadenia v reálnej prevádzka a nie idealistický parameter nameraný pri testoch TČ v skúšobni.


tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo
Immergas

Zimy sú na Slovensku chladné, oplatí sa tepelné čerpadlo vzduch – voda?

Je pravdou, že účinnosť TČ typu vzduch – voda v zimnom období klesá, no i napriek tomu dokáže znížiť náklady na vykurovanie cca o tretinu. V zime poslúži zabudovaný elektrický dohrev, ktorý v prípade potreby pomáha tepelnému čerpadlu s ohrevom. Pri vonkajšej teplote 5 °C zaručujú výstupnú teplotu 65 °C, čo zabezpečí požadovaný tepelný komfort v domácnosti. 

Musíte mať v domácnosti ďalší pomocný zdroj tepla?

Toto je otázka pre odborníka, ktorý presne dokáže vypočítať tepelné straty domu a navrhnúť optimálny systém, tak aby zabezpečil tepelný komfort počas celého roka. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že TČ nie je vhodné považovať za jediný zdroj tepla, ale je nutné počítať aj s ďalším tzv. bivalentným zdrojom, ktorý v prípade potreby pomôže TČ doplniť výkon na dosiahnutie úplného komfortu. Toto naberá na význame predovšetkým v chladnejších oblastiach Slovenska. Okrem základnej možnosti zabudovaného elektrického dohrevu (voliteľné príslušenstvo), je možnosť vytvoriť kombináciu s úsporným plynovým kondenzačným kotlom, prípadne tam, kde nie je prívod plynu, je vhodnou možnosťou využitie napr. existujúceho elektrického kotla. 


tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo
Immergas

Obávate sa hluku z tepelného čerpadla?

Prevádzka moderných zariadení je takmer nehlučná vďaka použitiu kvalitných izolačných materiálov. Kompresor je vybavený tlmením chvenia a skriňa tepelného čerpadla má výbornú tepelnú izoláciu. Zariadenie disponuje modernými prvkami s nehlučnou prevádzkou. Ich chod je naviac plynule regulovaný a využívané sú len potrebné otáčky, čo znižuje zvukový prejav na minimum. Zároveň to prispieva k minimalizovaniu spotreby elektriny na pohon TČ.


tepelné čerpadlo

tepelné čerpadlo
Immergas

Kedy je najvhodnejšie využitie tepelného čerpadla?

Najlepšie uplatnenie TČ je v systémoch dimenzovaných na prevádzku s nízkou teplotou vykurovacieho média. Tzn. podlahové vykurovania, moderné stenové či stropné vykurovania a pod. TČ je možné úspešne využiť aj v prípade predimenzovaných radiátorov, ktoré sú tak optimálne aj pre efektivitu kondenzačných kotlov.

Aj z toho vyplýva, že pre TČ je ideálne prispôsobiť objekt a systém už v štádiu návrhu projektu, kedy je možné všetky súvislosti navrhnúť optimálne. V prípade výmeny zariadenia už v existujúcom objekte, nie je možné TČ považovať za plnohodnotnú náhradu predchádzajúceho zdroja tepla. Okrem úpravy stavebných a technických požiadaviek (najmä prívod elektriny), je potrebné riešiť aj vyššie spomínanú bivalenciu, t.j. ďalší zdroj tepla, či už na plyn, alebo elektrinu.

Ako vybrať to správne tepelné čerpadlo? 

Vyberajte podľa referencií, pričom odporúčame všetko skonzultovať najmä s odborníkom. Podstatná je účinnosť zariadenia, pomer medzi cenou a výkonom, či komfort ovládania. 

Pozrite si kompletnú ponuku tepelných čerpadiel značky IMMERGAS.

Celý sortiment značky IMMERGAS nájdete na www.immergas.sk.

Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín

Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín

Tel.: +421 32 2850 100, E-mail: immergas@immergas.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín

Kategória: Energia
Tagy: tepelné čerpadlá
Zdieľať článok