09. 04. 2010
Zdieľať

Podľa jednotlivých oblastí v Európe možno definovať niekoľko škôl či štýlov (alebo spôsobov stavania pecí).

Napríklad:

• pece alpskej školy prezentované v Rakúsku a Nemecku,
• maďarské pece,
• britské otvorené kozuby na uhlie,
• ruské pece stavané na treskúce zimy,
• fínske pece dodnes používané v Severnej Amerike a Kanade,
• balkánske typy pecí.

Uvedené typy pecí používajú rôzne stavebné prvky (kameň, hlina, keramické kachlice), ako aj spôsoby spaľovania. Tieto školy či štýly dokončili svoj regionálny vývoj približne okolo roku 1850, v období, ktoré je poznamenané priemyselnou revolúciou, masovým sťahovaním sa obyvateľov a s ním spojeným miešaním kultúr. Toto miešanie pokračuje až do dnešných čias, keď môžeme sledovať vznik európskej monokultúry. Vývoj pecí a kozubov sa však nekončí. Ak totiž berieme do úvahy klimatické zmeny, nedostatok energií, ktoré si vyžadujú vývoj nových stavebno-konštrukčných technológií pri stavbe nových typov domov (pasívne či nízkoenergetické domy), je samozrejmé, že možno predpokladať aj vznik nových typov pecí či kozubov.

 

 


Kachliarske školy

255884
Polák


Kachliarske školy

255885
Insitoris

Pec inšpirovaná východným umením. Pôvodne mala byť umiestnená v expozícii ázijskej kultúry v mestskom bratislavskom múzeu. Je vyrobená z neglazovaných keramických prvkov. Pec zo zbierky Mestského múzea mesta Bratislavy s vinohradníckym motívom. Kedysi stála v radnej sieni. Robená na objednávku okolo roku 1850.

 


Kachliarske školy

255551
Daniel Veselský


Kachliarske školy

255553
Daniel Veselský


Kachliarske školy

255550
Daniel Veselský

Habánska pec v Bojnickom zámku. Ručne kolorované kachlice nerovnakých veľkostí dávajú peci punc pravej ručnej práce a fortieľnej remeselnosti. Pravdepodobne staršia pec bola inštalovaná do hradu pri romantickej prestavbe okolo roku 1900. V perforovanej porcelánovej nádobe sa nachádzala ešte jedna nádobka so žeravým dreveným uhlím. Vložka s uhlíkmi sa vonku rozpálila, vyhoreli dymiace časti a len čisté teplo sa prinieslo do obytných priestorov a zakrylo dekoratívnym kusom. Pec je už novšej konštrukcie. Využíva princíp kozuba aj pece. Tvarom je pecou so strednou rímsou, oheň je viditeľný, otvorený. Horenie sa škrtilo, stlmilo iba zavesením sieťkového krytu na portál ohniska.

 

Krb či kozub?

V súlade s platnými normatívnymi príručkami spisovnej slovenčiny, podľa ktorých sa slovo krb považuje za nespisovné, sa v tejto knihe používa iba slovo kozub. V praxi a niekedy aj v marketingovej komunikácii sa však stretávame  s oboma pojmami, pričom:

•krb sa chápe ako vykurovacie zariadenie, ktoré sa používa len na kúrenie, využíva teplo priamo zo sálajúceho nezakrytého ohňa.
V dnešnom ponímaní slúži skôr na vytvorenie príjemnej pohody pri ohni, akú kedysi zažívali lordi, keď si ohrievali kolená. Pre otvorený sálavý krb sa v tejto knihe používa pojem otvorený kozub.

•kozub, na rozdiel od krbu, spája v sebe viaceré funkcie – môže slúžiť na varenie, pečenie,  vykurovanie a osvetľovanie. V minulosti bol takýto kozub nevyhnutným multifunkčným zariaďovacím prvkom. Pod pojmom kozub budeme teda rozumieť teleso s viacerými funkciami a vyššou účinnosťou.

ZDROJ: KOZUBY A PECE JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Energia
Tagy: kachle
Zdieľať článok

Diskusia