Komín, dômyselný pomocník

12. 09. 2014
Zdieľať

Moderné komíny predstavujú čoraz sofistikovanejšie systémy. Ich základná funkcia však zostáva nemenná – bezpečne odviesť nebezpečné spaliny do ovzdušia a ochrániť tak vás aj vašu rodinu.

čo by ste mali VEDIEŤ

1 Zostava alebo systém

Najmä lokálni predajcovia ponúkajú komínové zostavy pozostávajúce z komponentov od rôznych výrobcov a s rozdielnou kvalitou. Voľbou takejto zostavy sa nielen zvyšuje riziko nechcených nehôd, ale môže sa stať, že záruku na komín ako celok vôbec nedostanete. Preto vždy žiadajte certifikát na celý komín, nie iba na jednotlivé komponenty. Ucelený komínový systém tvoria komponenty od jedného výrobcu, sú preverené skúsenosťami, vzájomne spolupracujú a ich výroba je pod neustálym dohľadom technickej kontroly.

2 Prečo šamotová rúra 

Kvalitná šamotová rúra je predpokladom dobrého komína. Základom je, aby bola táto vložka odolná proti vyhoreniu sadzí. Toto kritérium spĺňa väčšina šamotových vložiek u nás, rozdiel medzi nimi spočíva v tom, ako vysokú teplotu a ako dlho sú schopné zvládnuť bez ujmy. Rúra by mala byť čo najmenej nasiakavá, a teda odolná proti vode. Kvapalina sa tak nedostane na vonkajší obvodový plášť a nedochádza k narušeniu izolačných vlastností komína. Okrem kvalitného materiálu sa zamerajte na to, aby mal komín čo najmenej spojov. Moderné šamotové rúry dosahujú dĺžku 1,33 m a sú absolútne vodotesné aj vďaka hrdlovému spoju.

3 Pravidelné čistenie

Za technický stav komína podľa zákona zodpovedá vlastník objektu. Funkčnosť a bezchybnosť celého vykurovacieho systému môžete pri inštalácii komína preveriť kontrolou spalinovej cesty – čiže skontrolovať dymovod, komín, ako aj samotné pripojenie spotrebiča. Pri pravidelných kontrolách sa zameriavajte na minimálne odstupy horľavých materiálov od komína. Komíny pripojené na kozuby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné kontrolovať tri razy do roka. Je lepšie zavolať si kominára, vďaka čomu sa vyhnete prípadným nepríjemnostiam. Skúsený kominár vie identifikovať nebezpečné prasknutie vnútornej vložky a mal by byť vybavený komínovou kamerou, vďaka ktorej dokáže overiť celistvosť komína.


Komín, dômyselný pomocník

1414585
Schiedel

4 Čo s dymovodom 

Dymovod je určený na odvod spalín od hrdla spotrebiča do tzv. sopúcha, prípadne do voľného ovzdušia. Spaliny by mali byť odvádzané od spotre­bičov do komína s čo najmenšími stratami tlaku a tepla, preto by dymovody mali byť navrhnuté tak, aby boli čo možno najkratšie, s plynulými zmenami smeru a minimálnou nerovnosťou vnútorného povrchu. 

5 Ako zložiť komín

Komín musí spĺňať viaceré kritériá. Jedným z nich je výška komína. Prvá tvárnica sa vždy stavia na podstavec (sokel) s výškou 30 cm, na ktorom je hydroizolácia. Podstavec (sokel) môže byť zhotovený z viacerých materiálov, vybetónovaný z komínovej tvárnice alebo vymurovaný z pevných tehiel. Pred samotnou výstavbou komínového telesa je vždy potrebné počítať s potrebným časom tuhnutia zhotoveného sokla. 

6 Výber materiálu

Dávno prekonanou technikou je stavba murovaného komína, ktorý nespĺňa požiadavky súčasnej koncepcie vykurovania. Murovaný komín má horší ťah, je citlivý na vlhkosť a má nepatrnú odolnosť proti kyseline, ako aj zlú tepelnú izoláciu. V súčasnosti si môžete pri stavbe domu vybrať buď komín s kovovou (hliníkovou, antikorovou), alebo keramickou vložkou. Vhodné komínové teleso vás na dlhý čas ochráni pred nebezpečenstvom vzniku požiaru či vyhorením sadzí. S kvalitným komínovým systémom zároveň získate možnosť slobodného výberu paliva.

7 Vhodná izolácia

Súčasťou komínového telesa by okrem vhodnej vložky mala byť aj kvalitná izolácia, ktorá zabráni prudkému klesaniu teploty spalín. Nedostatočná izolácia totiž môže spôsobiť stekanie kondenzátu po stenách prieduchu. Vhodnou alternatívou je izolácia z minerálnych vlákien, ktorá zamedzuje úniku tepla a zaisťuje optimálnu prevádzkovú teplotu v komíne tak, aby nedochádzalo k výraznému ochladzovaniu spalín, a teda ku kondenzácii. Minerálne vlákno odoláva krátkodobo teplotám až do 1 000 °C, dá sa ľahko ohýbať a vyznačuje sa dobrou priľnavosťou. 

Ak chcete mať dobrý komín, mali by ste poznať poveternostné podmienky danej geografickej oblasti a mať premyslený druh spotrebiča.    

slovník pojmov

Komínová hlava
Najvyššie položená zakončovacia časť konštrukcie komína.

Komínová vložka 
Tenkostenný konštrukčný prvok určený na vytvorenie prieduchu vo viacvrstvovom komíne, tepelne a dilatačne oddelený od komínového plášťa.

Spotrebič
Spotrebič palív, určený na výrobu tepla, odovzdáva teplo na daný účel priamo v mieste jeho spotreby. 

Komínový ťah 
Tlaková diferenciácia medzi atmosférickým tlakom a ťahom spalín. Rastie úmerne s výškou komína a s teplotou spalín. 

Komínový prieduch
Dutina v konštrukcii dymovodu, komína a komínovej vložky určená na odvod spalín do voľného ovzdušia.

Šamotová vložka
Keramická vložka zo šamotového materiálu (dobre vypálenej ohňovzdornej rozomletej hliny) tvoriaca vnútornú konštrukciu komína, určená na odvod spalín. 

Sopúch 
Otvor v komínovom plášti slúžiaci na prepojenie dymovodu a prieduchu komína.


KERAMICKÝ KOMÍN  Orientačná cena: od 490 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm Keramický komín sa skladá zo šamotovej rúry, z tepelnej izolácie a tvárnice. Šamot má výborné tepelné vlastnosti a je mimoriadne vhodný z hľadiska životnosti. Práve z tohto dôvodu sa šamotové komíny projektujú do väčšiny novostavieb. Každý komín so šamotovou vložkou by mal disponovať aj tepelnou izoláciou, ktorá túto vložku obaľuje. Jednotlivé komínové systémy od viacerých výrobcov sa môžu v druhu izolácie líšiť.

KERAMICKÝ KOMÍN Orientačná cena: od 490 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm Keramický komín sa skladá zo šamotovej rúry, z tepelnej izolácie a tvárnice. Šamot má výborné tepelné vlastnosti a je mimoriadne vhodný z hľadiska životnosti. Práve z tohto dôvodu sa šamotové komíny projektujú do väčšiny novostavieb. Každý komín so šamotovou vložkou by mal disponovať aj tepelnou izoláciou, ktorá túto vložku obaľuje. Jednotlivé komínové systémy od viacerých výrobcov sa môžu v druhu izolácie líšiť.
Schiedel

KERAMICKÝ KOMÍN

Orientačná cena: od 490 € bez DPH
Cena montáže: od 20 €/bm
Keramický komín sa skladá zo šamotovej rúry, z tepelnej izolácie a tvárnice. Šamot má výborné tepelné vlastnosti a je mimoriadne vhodný z hľadiska životnosti. Práve z tohto dôvodu sa šamotové komíny projektujú do väčšiny novostavieb. Každý komín so šamotovou vložkou by mal disponovať aj tepelnou izoláciou, ktorá túto vložku obaľuje. Jednotlivé komínové systémy od viacerých výrobcov sa môžu v druhu izolácie líšiť. 

„Keramická vložka znižuje tepelný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom. 
Tým sa znižuje napätie v materiáli a zväčšuje sa tepelná odolnosť komína.“

Moderné typy keramického komína spájajú tepelnú izoláciu a komínovú tvárnicu do jedného kompaktného celku s neporovnateľne lepšími vlastnosťami a rýchlou výstavbou. 

Výhody
+ Dlhšia životnosť.
+ Lacnejší v porovnaní s antikorovým komínom.
+ V prípade integrovanej izolácie rýchla a jednoduchá montáž. 
+ Vhodný aj na nízkoenergetické a pasívne domy. 

Na čo si dať pozor 
Potrebuje nosný základ.
 Pri niektorých typoch je montáž náročnejšia.


ANTIKOROVÝ KOMÍN  Orientačná cena: od 549 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm Antikorový komín predstavuje modernú alternatívu ku keramickým komínom. Dá sa použiť v novostavbách, starších rodinných domoch, ale aj na chatách alebo chalupách. Moderné typy antikorových komínov majú trojvrstvovú konštrukciu, ktorú tvoria vnútorná antikorová rúra, kvalitná tepelná izolácia a vonkajšie opláštenie rovnako z vysokoleštenej antikorovej ocele.

ANTIKOROVÝ KOMÍN Orientačná cena: od 549 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm Antikorový komín predstavuje modernú alternatívu ku keramickým komínom. Dá sa použiť v novostavbách, starších rodinných domoch, ale aj na chatách alebo chalupách. Moderné typy antikorových komínov majú trojvrstvovú konštrukciu, ktorú tvoria vnútorná antikorová rúra, kvalitná tepelná izolácia a vonkajšie opláštenie rovnako z vysokoleštenej antikorovej ocele.
Schiedel

ANTIKOROVÝ KOMÍN

Orientačná cena: od 549 € bez DPH
Cena montáže: od 20 €/bm
Antikorový komín predstavuje modernú alternatívu ku keramickým komínom. Dá sa použiť v novostavbách, starších rodinných domoch, ale aj na chatách alebo chalupách. Moderné typy antikorových komínov majú trojvrstvovú konštrukciu, ktorú tvoria vnútorná antikorová rúra, kvalitná tepelná izolácia a vonkajšie opláštenie rovnako z vysokoleštenej antikorovej ocele.

„Na čistenie antikorových komínov použite kefy s keramickými alebo antikorovými vláknami. Kefa z oceľových vlákien poškodzuje povrch vložky, čím vzniká priestor na koróziu.“

Vnútorná vložka však môže byť aj z kvalitnej keramiky, ktorá garantuje bezpečnosť pri vyhorení sadzí a odolnosť proti korózii aj vlhkosti.

Výhody
+ Skĺbenie modernej architektúry a funkčnosti. 
+ Použitie v exteriéri aj interiéri.
+ Nízka hmotnosť komína nevyžaduje dodatočný základ na výstavbu komína.
+ Malý počet dielcov, zníženie nákladov na montáž.
+ Žiadne zatepľovanie v mieste výstavby.
+ Bezproblémová montáž aj na fasádu.

Na čo si dať pozor
 Za určitých okolností môže komín korodovať. 
 Kratšia životnosť.
 Vyššia cena.


Komín, dômyselný pomocník

1414583
Schiedel

Pri výbere komína dajte prednosť tradičnej značke s mnohoročnými skúsenosťami. Komín musí mať vysokú kvalitu spracovania materiálov a zabezpečovať bezpečný odvod spalín a kondenzátu.

Kde môžete ušetriť

Riskovať a šetriť pri výbere komína a následnej starostlivosti oň sa nevypláca. Je to podobné ako s autom. Každému je totiž jasné, že olej v aute sa musí pravidelne meniť, inak dôjde k poškodeniu motora. Pri vykurovacej sústave to platí obdobne. Tu sa to však nemusí skončiť iba poškodením komína.

Na tomto nešetrite

Ak uprednostníte nekvalitné a lacnejšie riešenia komína, môžete si týmto krokom uškodiť a v konečnom dôsledku prerobíte. Životnosť komínov s nižšou cenou je totiž často kratšia a zároveň je nutné aj častejšie investovať do ich opravy. Pri menej kvalitných komínoch sa požadované vlastnosti vytrácajú – vlhkosť môže spôsobiť rozpad materiálu v komíne, čím sa zhoršuje jeho ťah a znižuje sa požiarna bezpečnosť. Ak ako izoláciu použijete perlit alebo nekvalitnú sklenenú vatu, začnú v komíne sadať a vrchná vložka prestáva byť dostatočne izolovaná. Vhodnou voľbou je izolácia z minerálnych vlákien, ktorá odolá vysokým teplotám, zamedzuje úniku tepla a vzniku kondenzácie.

Čo zvládnete svojpomocne

Každý majiteľ rodinného domu určite zvládne komín správne používať a zabrániť tak jeho prekúreniu. Nie každý totiž vykuruje správne. Výrobca spotrebiča v návode na používanie uvádza presné množstvo dreva alebo paliva, ktoré možno do spotrebiča vložiť. Mnohí tento údaj často ignorujú alebo o ňom vôbec nevedia. Nevhodné dávkovanie paliva však môže mať za následok tzv. prekúrenie spotrebiča. Ak prekročíte dovolenú hodnotu, do komína sa dostane vyššia teplota ako tá, na akú je komín stavaný. To spôsobuje poškodenie komína a hrozbu požiaru. Častými chybami sú používanie vlhkého dreva a používanie sporáka alebo kozuba nielen na kúrenie, ale aj na spaľovanie odpadu.

Čo prenechať odborníkom

Ak sa pustíte do svojpomocnej stavby komína a pripájania k spotrebiču, riaďte sa aktuálne platnými normami a vyhláškami. Inštaláciu komínového telesa a tepelného spotrebiča je však najvhodnejšie prenechať zaškoleným odborníkom. Nezabúdajte na to, že každé nové komínové teleso musí schváliť a uviesť do prevádzky revízny technik. Odborníkom určite prenechajte pravidelnú kontrolu komína. Amatérska kontrola sa nikdy nevyrovná tej od odborníka, ktorý dokáže presne identifikovať poškodené miesta v komínovej sústave. Súčasne sa zbavíte aj rizika uloženia pokuty. Ak totiž nebudete vykonávať pravidelné kontroly, štátny požiarny dozor vám môže uložiť pokutu do výšky 99 eur.

Kategória: Energia
Tagy: komín stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia